Kennismaking met besturingselementen

Alle door gebruikers ingevulde InfoPath-formulieren zijn gebaseerd op een onderliggende formuliersjabloon. Met behulp van Microsoft Office InfoPath kunt u interactieve, gebruiksvriendelijke formuliersjablonen ontwerpen en publiceren. De formuliersjabloon bepaalt hoe het resulterende formulier eruitziet en zich gedraagt.

Wanneer gebruikers formulieren invullen, voeren zij gegevens in door tekst te typen in tekstvakken, items te selecteren in keuzelijsten, selectievakjes in te schakelen en andere acties uit te voeren. De objecten in de grafische gebruikersinterface die worden gebruikt voor deze interactie worden besturingselementen genoemd. Met besturingselementen worden gegevens of keuzemogelijkheden weergegeven, acties uitgevoerd of wordt de gebruikersinterface begrijpelijker gemaakt.

Naast standaardbesturingselementen, zoals tekstvakken en keuzelijsten, bevat InfoPath een aantal nieuwe besturingselementen, zoals herhalende tabellen, keuzegroepen en optionele secties. Met deze besturingselementen kunt u een flexibele formuliersjabloon ontwerpen die zeer gebruiksvriendelijk is. Zo kunt u in een formuliersjabloon voor onkostenrapportage een herhalende tabel maken waarin gebruikers zoveel onkosten-items kunnen invoeren als ze nodig hebben.

Gegevens die door gebruikers worden ingevoerd in een besturingselement, worden opgeslagen in de gegevensbron van het formulier. Wanneer u een formuliersjabloon ontwerpt, gebruikt u gewoonlijk het taakvenster Besturingselementen om besturingselementen in te voegen, hoewel u ook besturingselementen kunt invoegen door veld en groep uit het taakvenster Gegevensbron naar de formuliersjabloon te slepen.

U kunt de vormgeving van een besturingselement aanpassen, waaronder het lettertype, de kleur en de uitlijning van tekst in het besturingselement, en ook de standaardwaarde en het gegevenstype van het besturingselement, naast andere eigenschappen, zoals de scherminfo die wordt weergegeven wanneer een gebruiker de muisaanwijzer laat rusten op het besturingselement. U kunt ook de werking van een besturingselement aanpassen, zoals het vermogen van het besturingselement om gegevens te filteren of te reageren op regel.

Tip: Als u de eigenschappen van een besturingselement wilt weergeven, dubbelklikt u op het besturingselement in de formuliersjabloon.

In dit artikel

Besturingselementen en de gegevensbron

Manieren om besturingselementen in te voegen in een formuliersjabloon

Typen besturingselementen

Informatie over compatibiliteit

Besturingselementen en de gegevensbron

Bijna alle besturingselementen op een Microsoft Office InfoPath-formulier zijn gekoppeld aan, of hebben een binden met de gegevensbron van de formuliersjabloon. De meeste besturingselementen, met inbegrip van tekstvakken, selectievakjes en keuzelijsten, zijn gebonden aan velden in de gegevensbron. Als een besturingselement geen binding heeft met de gegevensbron, of als de binding verkeerd is ingesteld, kan de in dat besturingselement ingevoerde informatie niet goed worden opgeslagen in het onderliggende formulierbestand (.XML).

Bij het ontwikkelen van een InfoPath-formuliersjabloon kunt u kiezen of u de velden in de gegevensbron automatisch wilt laten maken telkens wanneer u een besturingselement invoegt, of dat u elk besturingselement zelf handmatig wilt binden aan een bestaand veld.

In het volgende voorbeeld heeft de ontwerper van het formulier een tekstvak voor Last Name ingevoegd in de formuliersjabloon. Het tekstvak is gebonden aan het veld lastName in de gegevensbron van de formuliersjabloon.

Relationship between control on form template and field in data source

Bij het invullen van een formulier dat is gebaseerd op deze formuliersjabloon typt de gebruiker zijn of haar naam in het tekstvak Last Name. Die gegevens worden opgeslagen als Extensible Markup Language (XML), zoals te zien is in de onderstaande afbeelding.

Data entered in the text box is saved as XML

Van welk type een besturingselement en het eraan gekoppeld veld zijn, bepaalt het type informatie dat gebruikers in het besturingselement kunnen invoeren en ook de wijze waarop gebruikers die informatie kunnen invoeren. Als u bijvoorbeeld een datumkiezerbesturingselement in de formuliersjabloon hebt opgenomen dat gebonden is aan een veld met het gegevenstype datum, kunnen gebruikers alleen datums in dat besturingselement invoeren. Als ze proberen andere gegevens in het besturingselement te voeren, bijvoorbeeld hun naam of adres, dan wordt een gegevensvalidatiefout weergegeven.

Opmerking: Naast de hoofdgegevensbron van een formuliersjabloon kunt u ook gegevensverbinding naar XML-documenten, databases, webservices en Microsoft Windows SharePoint Services-bibliotheken en -lijsten maken. Deze gegevensverbindingen resulteren in secundaire gegevensbron die kunnen worden gebruikt voor keuzelijsten en waarden voor tekstvakken en andere besturingselementen.

Naar boven

Manieren om besturingselementen in te voegen in een formuliersjabloon

Bij het ontwerpen van een formuliersjabloon kunt u het taakvenster Besturingselementen gebruiken om besturingselementen in te voegen. U kunt ervoor kiezen om de gegevensbron van de formuliersjabloon automatisch te laten maken wanneer u een besturingselement invoegt; in dit geval wordt automatisch een veld of groep gemaakt in de gegevensbron voor elk besturingselement dat u toevoegt. U kunt er ook voor kiezen om elk besturingselement te binden aan een bestaand veld of bestaande groep in de gegevensbron van de formuliersjabloon. Als u voor deze optie kiest, wordt u gevraagd om een veld of groep uit de gegevensbron te selecteren wanneer u een besturingselement invoegt.

Tip: Om over te schakelen tussen automatisch maken van de gegevensbron en binden van besturingselementen aan een bestaand veld of bestaande groep gebruikt u het selectievakje Gegevensbron automatisch maken in het taakvenster Besturingselementen.

U kunt besturingselementen ook invoegen door velden en groepen te slepen van het taakvenster Gegevensbron naar de formuliersjabloon. Telkens wanneer u een veld of groep naar de formuliersjabloon sleept, stelt InfoPath het besturingselement voor dat het meest geschikt is voor het veld of de groep. Als voor het veld bijvoorbeeld het gegevenstype Datum is ingesteld, stelt InfoPath een datumkiezer voor.

Naar boven

Typen besturingselementen

Het taakvenster Besturingselementen bevat meer dan 30 verschillende besturingselementen die u kunt toevoegen aan een formuliersjabloon. Deze besturingselementen kunnen worden ingedeeld in de volgende categorieën:

 • Standaardbesturingselementen

 • Herhalende en optionele besturingselementen

 • Besturingselementen voor bestanden en afbeeldingen

 • Geavanceerde besturingselementen

 • Aangepaste besturingselementen

In de onderstaande tabellen wordt het nut van de verschillende besturingselementen beschreven.

Standaardbesturingselementen

Standaardbesturingselementen zijn de besturingselementen waar u meteen aan denkt voor het verzamelen en weergeven van informatie. Het gaat om tekstvakken, keuzelijsten, selectievakjes en knoppen.

Besturingselement

Pictogram

Beschrijving

Tekstvak

Knopvlak

Het meest gebruikte besturingselement op een formulier. Gebruikers kunnen elk type onopgemaakte tekst invoeren in een tekstvak. Ze kunnen bijvoorbeeld zinnen, namen, getallen, datums en tijden invoeren. Tekstvakken kunnen geen opgemaakte tekst bevatten.

RTF-vak

Button image

Een besturingselement dat opgemaakte tekst kan bevatten, waaronder vet en cursief, en een verscheidenheid aan lettertypen, tekengrootten en lettertypekleuren. Bovendien kunnen gebruikers afbeeldingen, lijsten en tabellen invoegen in RTF-vakken.

Vervolgkeuzelijst

Button Image

Een besturingselement waarin de gebruiker een lijst met keuzemogelijkheden in een vak krijgt aangeboden. Om een item uit de lijst te selecteren klikken gebruikers op een pijl om de lijst met keuzemogelijkheden te openen. De keuzemogelijkheden kunnen afkomstig zijn uit een lijst die u zelf maakt, uit waarden in de gegevensbron van het formulier of uit waarden die beschikbaar zijn via een gegevensverbinding met een een XML-document, een database, een webservice of een Microsoft Windows Sharepoint Services-bibliotheek of -lijst.

Keuzelijst met invoervak

Button Image

Een besturingselement waarin de gebruiker een lijst met keuzemogelijkheden in een vak krijgt aangeboden waarin hij het toepasselijke item kan selecteren, of zelf een item typen. De keuzemogelijkheden kunnen afkomstig zijn uit een lijst die u zelf maakt, uit waarden in de gegevensbron van het formulier of uit waarden die beschikbaar zijn via een gegevensverbinding met een een XML-document, een database, een webservice of een Windows Sharepoint Services-bibliotheek of -lijst.

Keuzelijst

Button image

Een besturingselement waarin de gebruiker een lijst met keuzemogelijkheden in een vak krijgt aangeboden waarin hij het toepasselijke item kan selecteren. De keuzemogelijkheden kunnen afkomstig zijn uit een lijst die u zelf maakt, uit waarden in de gegevensbron van het formulier of uit waarden die beschikbaar zijn via een gegevensverbinding met een een XML-document, een database, een webservice of een Windows Sharepoint Services-bibliotheek of -lijst.

Datumkiezer

Button image

Een besturingselement dat een vak bevat waarin gebruikers een datum kunnen typen en een kalenderknop waarmee gebruikers een datum kunnen selecteren.

Selectievakje

Knopafbeelding

Een besturingselement waarmee gebruikers een ja/nee- of een waar/onwaar-waarde kunnen instellen door een vinkje in een vierkant vakje te plaatsen of door het vinkje te verwijderen.

Keuzerondje

Knopafbeelding

Een besturingselement waarmee gebruikers kunnen kiezen uit een reeks keuzemogelijkheden die elkaar uitsluiten. Als één keuzerondje in een groepsvak is geselecteerd, worden de overige keuzerondjes uitgeschakeld. Een groep met keuzerondjes is gebonden aan één veld in de gegevensbron, en met elk keuzerondje wordt een andere waarde opgeslagen in dat veld.

Knop

Button image

Een besturingselement waarmee gebruikers bijvoorbeeld een formulier of een query kunnen indienen bij een database. U kunt een knop ook koppelen aan regels of aangepaste code die wordt uitgevoerd wanneer gebruikers op de knop klikken.

Sectie

Button Image

Een besturingselement dat andere besturingselementen kan bevatten. Secties kunnen alle besturingselementen bevatten die zijn vermeld in het taakvenster Besturingselementen, inclusief andere secties.

Herhalende en optionele besturingselementen

Herhalende en optionele besturingselementen bevatten lijstbesturingselementen, herhalende tabellen, herhalende secties en optionele secties. Deze besturingselementen bieden gebruikers de mogelijkheid lijstitems, rijen, recordverzamelingen, en optionele gegevens op te geven bij het invullen van een formulier.

Besturingselement

Pictogram

Beschrijving

Optionele sectie

Button image

Een besturingselement dat andere besturingselementen bevat. Het wordt vooral gebruikt wanneer u de mogelijkheid wilt geven extra informatie op te geven, maar dit niet verplicht wilt stellen voor alle gebruikers die het formulier invullen. Bij het invullen van een formulier met een optionele sectie kunnen gebruikers kiezen of ze de optionele sectie willen opnemen in het formulier.

Herhalende sectie

Button Image

Een besturingselement dat andere besturingselementen bevat en geschikt is voor het aanbieden van gegevens die op records zijn gebaseerd, zoals records uit een werknemerdatabase. Bij het invullen van het formulier dat een herhalende sectie bevat kunnen gebruikers extra exemplaren toevoegen van de herhalende sectie.

Herhalende tabel

Button image

Een besturingselement waarin herhalende gegevens worden aangeboden in tabelvorm. Elk item wordt in een nieuwe rij weergegeven in de herhalende tabel. Bij het invullen van een formulier kunnen gebruikers naar wens rijen in een herhalende tabel toevoegen of verwijderen. Herhalende tabellen kunnen andere besturingselementen bevatten.

Horizontale herhalende tabel

Button image

Een besturingselement waarin herhalende gegevens worden aangeboden in tabelvorm. Elk item wordt in een nieuwe kolom weergegeven in de herhalende tabel. Bij het invullen van een formulier kunnen gebruikers naar wens kolommen in een herhalende tabel toevoegen of verwijderen. Horizontale herhalende tabellen kunnen andere besturingselementen bevatten.

Hoofdsectie/detailsectie

Button image

Een besturingselement dat eigenlijk bestaat uit een set herhalende besturingselementen die rechtstreeks aan elkaar zijn verwant. De hoofdsectie is altijd een herhalende tabel en de detailsectie kan een herhalende tabel of een herhalende sectie zijn. Met behulp van hoofd- en detailsecties kunnen gebruikers efficiënter werken met grote hoeveelheden gegevens. Als op een formuliersjabloon bijvoorbeeld records uit een werknemerdatabase worden weergegeven, kunt u aangeven dat in de hoofdsectie alleen een subset met informatie over de werknemers moet worden weergegeven. Als een gebruiker vervolgens een record (rij) selecteert in de hoofdsectie, worden in de detailsectie meer gedetailleerde informatie over de werknemer weergegeven.

Lijst met opsommingstekens

Button image

Een besturingselement waarmee gebruikers naar behoefte items in een lijst met opsommingstekens kunnen toevoegen of eruit verwijderen op het formulier. Lijsten met opsommingstekens vormen een goede manier om eenvoudige tekst op te nemen die wordt herhaald, bijvoorbeeld een lijst met actiepunten in een formuliersjabloon voor vergaderagenda's.

Genummerde lijst

Button image

Een besturingselement waarmee gebruikers naar behoefte items in een genummerde lijst kunnen toevoegen of eruit verwijderen op het formulier. Genummerde lijsten vormen een goede manier om eenvoudige tekst op te nemen die wordt herhaald en daar een bepaalde rangorde in aan te brengen, bijvoorbeeld een lijst met vergaderpunten in een formuliersjabloon voor vergaderagenda's.

Gewone lijst

Button image

Een besturingselement waarmee gebruikers naar behoefte items in een lijst kunnen toevoegen of eruit verwijderen op het formulier. Gewone lijsten vormen een goede manier om eenvoudige tekst op te nemen die wordt herhaald, bijvoorbeeld een lijst met namen van aanwezigen in een formuliersjabloon voor vergaderverzoeken.

Keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden

Button image

Een besturingselement waarin de gebruiker een lijst met keuzemogelijkheden krijgt aangeboden die worden weergegeven als een lijst met selectievakjes die kan worden geschoven. Gebruikers kunnen zoveel selectievakjes inschakelen als gewenst is en kunnen afhankelijk van het ontwerp van de formuliersjabloon eventueel zelfs aangepaste items toevoegen.

Besturingselementen voor bestanden en afbeeldingen

U kunt een formuliersjabloon zo ontwerpen dat gebruikers bestandsbijlagen of afbeeldingen kunnen invoegen bij het invullen van formulieren die zijn gebaseerd op de formuliersjabloon. Verder kunnen gebruikers die InfoPath-formulieren invullen op een tablet-pc profiteren van een speciaal besturingselement voor inktafbeeldingen, waarmee ze inkttekeningen kunnen maken en opslaan.

Besturingselement

Pictogram

Beschrijving

Bestandsbijlage

Knopafbeelding

Een besturingselement waarmee gebruikers bestanden kunnen toevoegen aan formulieren. Via een besturingselement van het type Bestandsbijlage kan slechts één bestand worden toegevoegd. U kunt desgewenst instellen dat alleen bepaalde bestandstypen kunnen worden toegevoegd. Als gebruikers meerdere bestanden willen toevoegen, kunt u het besturingselement Bestandsbijlage opnemen in een herhalend besturingselement.

Afbeelding

Button image

Een besturingselement dat als statisch onderdeel in een formuliersjabloon kan worden opgenomen, zoals een titel of achtergrond, of waarmee gebruikers een afbeelding kunnen invoegen als onderdeel van het formulier. Afbeeldingsbesturingselementen kunnen de afbeelding zelf in het formulier opslaan, of een adres (Uniform Resource Locator (URL)) dat verwijst naar de opslaglocatie van de afbeelding.

Inktafbeelding

Button image

Een besturingselement waarmee gebruikers van tablet-pc's inkttekeningen kunnen toevoegen aan formulieren, hetzij binnen het besturingselement zelf of boven op een achtergrondafbeelding.

Geavanceerde besturingselementen

Geavanceerde besturingselementen zijn besturingselementen die misschien minder vaak worden gebruikt dan standaardbesturingselementen, of alleen in bijzondere gevallen.

Besturingselement

Pictogram

Beschrijving

Hyperlink

Knopafbeelding

Een besturingselement waarmee een koppeling kan worden gemaakt met een URL. Zo kan een formuliersjabloon waarin informatie over een productlijst wordt weergegeven, hyperlinks bevatten naar webpagina's met productinformatie. Hyperlinkbesturingselementen kunnen naar elke willekeurige webserver verwijzen, op een intranet of op internet.

Expressievak

Button image

Een besturingselement dat alleen kan worden gelezen. Gebruik een expressievak om tekst weer te geven die alleen mag worden gelezen, om de waarde van een ander besturingselement op het formulier weer te geven of om formules te maken op basis van XML Path Language (XPath)-expressies.

Verticaal label

Button image

Een tekstlabel dat alleen kan worden gelezen en dat onder een hoek van 90 graden op de formuliersjabloon wordt weergegeven. Verticale labels worden vaak gebruikt als kolomkoppen in herhalende tabellen.

Schuifbalkgebied

Button image

Een besturingselement dat andere besturingselementen bevat, dat altijd een vaste grootte heeft en dat schuifbalken bevat, zodat gebruikers kunnen schuiven om ook niet-zichtbare gegevens te bekijken. Schuifbalkgebieden zijn vooral handig wanneer een formuliersectie veel gegevens bevat en gebruikers niet alle gegevens tegelijkertijd hoeven te zien.

Horizontaal gebied

Button Image

Een besturingselement dat andere besturingselementen bevat en dat kan worden gebruikt om andere besturingselementen naast elkaar op een formuliersjabloon te plaatsen.

Keuzegroep

Button image

Een besturingselement met twee of meer keuzesectie die weer andere besturingselementen bevatten. Elke keuzesectie in een keuzegroep vertegenwoordigt één optie in een reeks keuzemogelijkheden die elkaar uitsluiten. Wanneer gebruikers een formulier invullen, kunnen ze de standaardkeuzesectie vervangen door een andere keuzesectie. Op een sollicitatieformuliersjabloon kunt u bijvoorbeeld een keuzegroep gebruiken om gebruikers te laten kiezen tussen een privételefoonnummer of een zakelijk nummer voor het verkrijgen van aanvullende informatie.

Herhalende keuzegroep

Button image

Een besturingselement waarin twee of meer keuzesecties worden weergegeven in een herhalende structuur. Als gebruikers een formulier invullen, kunnen ze indien nodig extra herhalende keuzegroepen toevoegen, verwijderen of vervangen. Op een sjabloon voor een formulier met werknemersgegevens kunt u bijvoorbeeld een herhalende keuzegroep gebruiken om gebruikers de gelegenheid te geven meerdere contactpersonen voor noodgevallen in te voeren. Voor elke contactpersoon kan de gebruiker gegevens van het thuisadres vervangen door gegevens van het werkadres.

Keuzesectie

Button image

Een besturingselement dat andere besturingselementen bevat en dat altijd deel moet uitmaken van een keuzegroep of een herhalende keuzegroep. Keuzesecties zijn handig wanneer u meer keuzen wilt toevoegen aan een bestaande keuzegroep. Als u een keuzesectie niet invoegt in een keuzegroep, wordt de keuzesectie automatisch door InfoPath ingevoegd in een nieuwe keuzegroep.

Herhalende recursieve sectie

Button image

Een besturingselement dat andere besturingselementen bevat en dat binnen zichzelf kan worden ingevoegd. Gebruik herhalende recursieve secties om hiërarchische inhoud te maken, zoals een overzicht.

Aangepaste besturingselementen

Met de wizard Aangepaste besturingselementen toevoegen kunt u aangepaste besturingselementen maken, waaronder Microsoft ActiveX-besturingselement en sjabloononderdelen, beschikbaar in InfoPath. Een aangepast besturingselement is een besturingselement dat niet standaard is opgenomen in InfoPath.

Besturingselement

Beschrijving

Sjabloononderdeel

Een aangepaste set besturingselementen met inbegrip van indeling, eigenschapsinstellingen en sommige aspecten van de werking van een besturingselement, die kan worden opgeslagen om hem in meerdere formuliersjablonen te kunnen toepassen. Nadat u een sjabloononderdeel hebt gemaakt kunt u het met de wizard Aangepaste besturingselementen toevoegen importeren in de ontwerpmodus zodat u het kunt gebruiken in uw formuliersjabloon.

ActiveX-besturingselement

Een besturingselement dat niet is opgenomen in InfoPath maar dat u kunt toevoegen aan het taakvenster Besturingselementen. U kunt kiezen uit bestaande ActiveX-besturingselementen die op de computer zijn geregistreerd of u kunt zelf aangepaste besturingselementen ontwikkelen die exact aansluiten bij uw bedrijfsbehoeften. Als u bijvoorbeeld formuliersjablonen ontwikkelt voor gebruik in een financiële omgeving, kunt u een ActiveX-besturingselement ontwikkelen waarmee koersen worden weergegeven op een formuliersjabloon. Nadat u een ActiveX-besturingselement hebt gemaakt of opgezocht, kunt u het met de wizard Aangepaste besturingselementen toevoegen importeren in de ontwerpmodus zodat u het kunt gebruiken in uw formuliersjabloon.

Naar boven

Informatie over compatibiliteit

Wanneer u met InfoPath een formuliersjabloon maakt, kunt u een compatibiliteitsmodus kiezen om een browsercompatibele formuliersjabloon te maken. Als een browsercompatibele formuliersjabloon wordt gepubliceerd op een server met InfoPath Forms Services en vervolgens voor een browser geschikt wordt gemaakt, kunnen op de formuliersjabloon gebaseerde formulieren in een webbrowser worden weergegeven. Als u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt, zijn sommige besturingselementen in het taakvenster Besturingselementen niet beschikbaar omdat deze niet in een webbrowser kunnen worden weergegeven. De volgende besturingselementen worden niet ondersteund in browsercompatibele formuliersjablonen:

 • Keuzelijst met invoervak

 • Keuzelijsten met meerdere keuzemogelijkheden

 • Hoofdsectie/detailsectie-besturingselementen

 • De besturingselementen lijst opsommingstekens, genummerde lijst en gewone lijst

 • Besturingselementen voor afbeeldingen en inktafbeeldingen

 • Besturingselementen voor inktafbeeldingen

 • Verticale labels

 • Schuifbalkgebieden

 • Horizontaal gebieden

 • Horizontale herhalende tabellen

 • De besturingselementen keuzegroep, herhalende keuzegroep en keuzesectie

 • Herhalende recursieve secties

 • ActiveX-besturingselementen

U kunt er ook voor kiezen om sjabloononderdeel en Microsoft Office InfoPath 2007-formuliersjablonen te ontwerpen die compatibel zijn met Microsoft Office InfoPath 2003. In sjabloononderdelen worden ActiveX-besturingselementen niet ondersteund, dus zijn deze verborgen in het taakvenster Besturingselementen. In formuliersjablonen die compatibel zijn met oudere versies worden keuzelijsten met invoervak en keuzelijsten met meerdere keuzemogelijkheden niet ondersteund. Wanneer gebruikers de formuliersjabloon openen in InfoPath 2003 worden invoervakken met keuzelijst weergegeven als vervolgkeuzelijsten en worden keuzelijsten met meerdere keuzemogelijkheden weergegeven als lijsten met opsommingstekens.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×