Kennismaking met besturingselementen

Kennismaking met besturingselementen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel worden de verschillende soorten besturings elementen beschreven die beschikbaar zijn in Access. Besturings elementen zijn de onderdelen van een formulier of rapport die u gebruikt om gegevens in te voeren, te bewerken of weer te geven.

Typen besturings elementen

Hier vindt u de lijst met typen besturings elementen die u kunt gebruiken in Access-bureaublad databases.

Type besturings element

Notities

Tekstvak

Gebruik besturings elementen voor tekst vakken voor het weer geven van tekst, getallen, datums, tijden en Memo velden. U kunt een tekstvak koppelen aan een van de velden in een onderliggende tabel of query. Als u een tekstvak wilt bijwerken dat is gebonden aan een veld, kunt u de waarde in het veld in de onderliggende tabel of query wijzigen door een nieuwe waarde in te voeren in het tekstvak. U kunt ook een tekstvak gebruiken om berekende waarden weer te geven.

Label

Gebruik Label besturings elementen die vaste tekst bevatten. Standaard worden in besturings elementen die gegevens kunnen weer gegeven, een label besturings element automatisch bijgevoegd. Met deze opdracht kunt u zelfstandige labels maken voor koppen en instructies voor het formulier.

Opdrachtknop

Opdracht knop besturings elementen gebruiken om een macro of een Visual Basic-procedure te activeren. U kunt ook een hyperlink adres opgeven dat wordt geopend wanneer een gebruiker op de knop klikt.

Tabbesturingselement

Gebruik tabbesturingselementen om een reeks tabbladen op uw formulier te maken. Elke pagina kan een aantal andere besturings elementen bevatten om informatie weer te geven. Als een gebruiker op een ander tabblad klikt, worden de besturings elementen op het tabblad in Access weer gegeven op het tabblad besturings element zoals in veel van de dialoog vensters opties en eigenschappen Vensters in Access:

Koppeling

Gebruik de optie koppeling/Hyper link om een Hyper link toe te voegen aan een label besturings element in het ontwerp raster van het formulier. Deze Hyper link kan een URL (Uniform Resource Locator) bevatten die verwijst naar een locatie op internet, op een lokaal intranet of op een lokaal station. Het kan ook een UNC-bestands naam (Universal naMing Convention) gebruiken om te verwijzen naar een bestand op een server op een LAN (Local Area Network) of op uw lokale computer stations. De koppeling kan verwijzen naar een bestand dat een webpagina is of zelfs een ander object in de huidige data base. Als u op deze knop in de groep besturings elementen op het lint klikt, wordt het dialoog venster Hyper Link invoegen geopend.

Webbrowser

Gebruik een webbrowser besturings element om de inhoud van webpagina's rechtstreeks in een formulier weer te geven. U kunt een webbrowser besturings element gebruiken om bijvoorbeeld een kaart weer te geven van een adres dat is opgeslagen in een tabel. U kunt het webbrowser besturings element koppelen aan een veld in de record bron van uw formulier met behulp van de eigenschap Besturingselementbron van het besturings element. Houd er rekening mee dat u geen afhankelijk webbrowser besturings element kunt hebben in de detail sectie van een doorlopend formulier.

Webbrowser besturings elementen zijn beschikbaar in Access 2010 en nieuwere versies.

Navigatie

Gebruik een besturings element voor navigatie om een gemakkelijke manier te bieden om naar andere formulieren en rapporten in uw data base te navigeren. Een navigatie besturings element biedt een interface die lijkt op websites met knoppen en tabbladen om door een website te navigeren. Houd er rekening mee dat u geen navigatie besturings element kunt hebben in de detail sectie van een doorlopend formulier.

Navigatie besturings elementen zijn beschikbaar in Access 2010 en nieuwere versies.

Groepsvak

Gebruik groeps besturings elementen om een of meer wissel knoppen, keuze rondjes of selectie vakjes te bevatten. (Zie de beschrijvingen van deze besturings elementen verderop in deze tabel.) U kunt een afzonderlijke numerieke waarde toewijzen aan elke knop of selectie vakje dat u in de groep opneemt. Wanneer u meer dan één knop of selectie vakje in een groep hebt geselecteerd, kunt u slechts één knop of selectie vakje tegelijk selecteren en de waarde die aan die knop is toegewezen of selectie vakje wordt de waarde voor het groepsvak. Als u de waarde niet juist hebt toegewezen aan meer dan één knop of selectie vakje, worden alle knoppen of selectie vakjes met dezelfde waarde gemarkeerd weer gegeven wanneer u op een van deze items klikt. U kunt een van de knoppen of selectie vakjes in de groep selecteren als de standaard waarde voor de groep. Als u de optie groep afhankelijk maakt van een veld in de onderliggende query of tabel, kunt u een nieuwe waarde in het veld instellen door een knop of selectie vakje in de groep in te scha kelen.

Pagina-einde

Gebruik een pagina-einde om de pagina's van een formulier met meerdere pagina's van elkaar te scheiden.

Keuzelijst met invoervak

Gebruik een keuze lijst met invoervak om een lijst met mogelijke waarden voor het besturings element en een bewerkbaar tekstvak te bevatten. Als u de lijst wilt maken, kunt u waarden invoeren voor de eigenschap Rijbron van de keuze lijst met invoervak. U kunt ook een tabel of een query opgeven als de bron van de waarden in de lijst. De momenteel geselecteerde waarde wordt weer gegeven in het tekstvak. Wanneer u op de pijl rechts van de keuze lijst met invoervak klikt, worden de waarden in de lijst weer gegeven. Selecteer een nieuwe waarde in de lijst om de waarde in het besturings element opnieuw in te stellen. Als u de keuze lijst met invoervak koppelt aan een veld in de onderliggende tabel of query, kunt u de waarde in het veld wijzigen door een nieuwe waarde in de lijst te selecteren. Als u de keuze lijst met invoervak afhankelijk maakt van een veld met meerdere waarden, wordt de lijst met selectie vakjes weer gegeven, zodat de gebruiker meerdere waarden kan selecteren. U kunt meerdere kolommen aan de lijst koppelen en u kunt een of meer van de kolommen in de lijst verbergen door de breedte van een kolom in te stellen op 0. U kunt de werkelijke waarde in het besturings element koppelen aan een verborgen kolom. Wanneer een lijst met meerdere kolommen is gesloten, wordt in Access de waarde in de eerste kolom weer gegeven waarvan de breedte groter is dan 0. Wanneer u de lijst opent, worden alle niet-nulwaarden weer gegeven.

Lijn

Gebruik een lijn besturings element om lijnen toe te voegen aan een formulier of rapport om het uiterlijk te verg Roten.

Wissel knop

Gebruik besturings elementen voor wissel knoppen om aan of uit te houden, een waar/onwaar of een Ja/nee-waarde. Wanneer u op een wissel knop klikt, wordt de waarde-1 (voor de weer gave, waar of Ja) en wordt de knop ingedrukt weer gegeven. Klik nogmaals op de knop en de waarde wordt 0 (om uit te geven, onwaar of Nee) en de knop keert terug naar normaal. U kunt een wissel knop opnemen in een groepsvak en de knop een unieke numerieke waarde geven. Als u een groep met meerdere besturings elementen maakt, wordt alle eerder geselecteerde wissel knop, keuze rondje of selectie vakje in die groep gewist (tenzij andere knoppen of selectie vakjes in de groep ook dezelfde waarde hebben). Als u de wissel knop afhankelijk maakt van een veld in de onderliggende tabel of query, kunt u de waarde van het veld in-of uitschakelen door op de wissel knop te klikken.

Keuzelijst

Gebruik een keuze lijst om een lijst met mogelijke waarden voor het besturings element op te geven. Als u de lijst wilt maken, kunt u de waarden invoeren in de eigenschap Rijbron van de keuze lijst. U kunt ook een tabel of een query opgeven als de bron van de waarden in de lijst. Keuze lijsten zijn altijd geopend en de geselecteerde waarde wordt gemarkeerd in de keuze lijst. U selecteert een nieuwe waarde in de lijst om de waarde in het besturings element opnieuw in te stellen. Als u de keuze lijst afhankelijk maakt van een veld in de onderliggende tabel of query, kunt u de waarde in het veld wijzigen door een nieuwe waarde in de lijst te selecteren. Als u de keuze lijst afhankelijk maakt van een veld met meerdere waarden, wordt de lijst met selectie vakjes weer gegeven, zodat de gebruiker meerdere waarden kan selecteren. U kunt meerdere kolommen aan de lijst koppelen en u kunt een of meer van de kolommen in de lijst verbergen door de breedte van een kolom in te stellen op 0. U kunt de werkelijke waarde in het besturings element koppelen aan een verborgen kolom. In Access worden alle kolommen weer gegeven die niet gelijk zijn aan nul en die binnen de gedefinieerde breedte van het besturings element passen. Als het besturings element keuze lijst niet afhankelijk is, kunt u de gebruiker toestaan meerdere waarden te selecteren in de lijst (ook wel een keuze lijst met meerdere keuze mogelijkheden genoemd).

Rechthoek

Gebruik een besturings element rechthoek om opgevulde of lege rechthoeken toe te voegen aan een formulier om het uiterlijk te verg Roten. U kunt dit besturings element bijvoorbeeld gebruiken om verschillende besturings elementen samen te groeperen.

Selectievakje

Gebruik een besturings element voor selectie vakjes om in of uit te houden, een waar/onwaar of een Ja/nee-waarde. Wanneer u een selectie vakje inschakelt, wordt de waarde-1 (voor de weer gave, waar of Ja) en wordt het vinkje weer gegeven in het vak. Schakel het selectie vakje opnieuw in en de waarde is 0 (om uit te geven, onwaar of Nee) en het vinkje in het vak wordt weer gegeven. U kunt een selectie vakje opnemen in een groepsvak en het selectie vakje toewijzen aan een unieke numerieke waarde. Als u een groep met meerdere besturings elementen maakt en u een nieuw selectie vakje inschakelt, wordt alle eerder geselecteerde wissel knop, keuze rondje of selectie vakje in die groep gewist (tenzij andere knoppen of selectie vakjes in de groep ook dezelfde waarde hebben). Als u het selectie vakje afhankelijk maakt van een veld in de onderliggende tabel of query, kunt u de waarde van het veld in-of uitschakelen door op het selectie vakje te klikken.

Kader voor niet-afhankelijk object

Een kader voor niet-afhankelijk object gebruiken om een object toe te voegen vanuit een andere toepassing die OLE (object linking and Embedding) ondersteunt. Het object wordt onderdeel van het formulier, maar maakt geen deel uit van de gegevens uit de onderliggende tabel of query. U kunt afbeeldingen, geluiden, grafieken of dia's toevoegen om uw formulier uit te breiden. Wanneer het object een grafiek is, kunt u een query opgeven als de bron van de gegevens voor de grafiek en kunt u de grafiek weergave koppelen aan de huidige record in het formulier met een of meer veld waarden.

Bijlage

Gebruik een bijlage besturings element om dit te koppelen aan een bijlage veld in de onderliggende gegevens. U kunt dit besturings element bijvoorbeeld gebruiken om een afbeelding weer te geven of om andere bestanden te koppelen. In de formulier weergave bevat dit besturings element het dialoog venster bijlagen beheren, waarin u meerdere bijlage bestanden kunt toevoegen, verwijderen en weer geven die zijn opgeslagen in het onderliggende veld.

Keuze rondje

Gebruik een keuze rondje (ook wel een besturings element voor een keuze rondje genoemd) om een aan/uit te zetten, een waar/onwaar of een Ja/nee-waarde. Wanneer u een keuze rondje selecteert, wordt de waarde-1 (voor de weer gave, waar of Ja) weer gegeven en verschijnt er een gevulde cirkel in het midden van de knop. Selecteer de knop opnieuw en de waarde is 0 (om uit te geven, onwaar of Nee) en de opgevulde cirkel wordt weer gegeven. U kunt een keuze rondje opnemen in een groepsvak en de knop een unieke numerieke waarde geven. Als u een groep met meerdere besturings elementen maakt, wordt een eerder geselecteerde wissel knop, keuze rondje of selectie vakje in die groep gewist (tenzij andere knoppen of selectie vakjes in de groep ook dezelfde waarde hebben). Als u het keuze rondje afhankelijk maakt van een veld in de onderliggende tabel of query, kunt u de waarde van het veld in-of uitschakelen door op het keuze rondje te klikken.

Subformulier/subrapport

Gebruik het besturings element subformulier/subrapport om een ander formulier of rapport in het huidige formulier in te sluiten. U kunt het subformulier of subrapport gebruiken om gegevens weer te geven uit een tabel of een query die is gerelateerd aan de gegevens in het hoofd formulier. In Access wordt de koppeling tussen het hoofd formulier en het subformulier of subrapport behouden.

Kader voor afhankelijk object

Een kader voor een afhankelijk object gebruiken om een OLE-object veld uit de onderliggende gegevens weer te geven en te bewerken. In Access kunnen de meeste afbeeldingen en grafieken rechtstreeks op een formulier worden weer gegeven. Voor andere objecten wordt het pictogram weer gegeven voor de toepassing waarin het object is gemaakt. Als het object bijvoorbeeld een geluids object is dat is gemaakt in Windows Sound Recorder, ziet u een luidspreker pictogram in uw formulier.

Afbeelding

Gebruik het besturings element afbeelding om een statische afbeelding in uw formulier te plaatsen. U kunt de afbeelding niet op het formulier bewerken, maar in Access wordt deze opgeslagen in een indeling die erg efficiënt is voor de snelheid en grootte van de toepassing. Als u een afbeelding wilt gebruiken als de hele achtergrond van uw formulier, kunt u de eigenschap afbeelding van het formulier instellen.

Grafiek

Gebruik het grafiek besturings element om een grafiek toe te voegen aan het formulier raster. Als u op deze knop klikt en het besturings element op het formulier plaatst, wordt de wizard Grafiek gestart, waarmee u de benodigde stappen voor het maken van een nieuwe grafiek kunt uitvoeren.

ActiveX

Gebruik de knop ActiveX-besturings element om een dialoog venster te openen met alle ActiveX-besturings elementen die u op uw systeem hebt geïnstalleerd. U kunt een van de besturings elementen selecteren en vervolgens op OK klikken om het besturings element toe te voegen aan het formulier ontwerp raster. Niet alle ActiveX-besturings elementen werken met Access.

Binding met besturings elementen

Besturings elementen kunnen afhankelijk, niet-afhankelijk of berekend zijn:

  • Afhankelijk besturingselement    Een besturingselement waarvan de gegevensbron een veld in een tabel of query is, wordt een afhankelijk besturingselement genoemd. Met afhankelijke besturingselementen kunt u waarden weergeven die afkomstig zijn van velden in uw database. De waarden kunnen tekst, datums, getallen, Ja/Nee-waarden, afbeeldingen of grafieken zijn. In een tekstvak waarin de achternaam van een werk nemer wordt weer gegeven, wordt deze informatie mogelijk opgehaald uit het veld achterNaam in de tabel werk nemers.

  • Niet-afhankelijk besturingselement    Een besturingselement dat niet beschikt over een gegevensbron (zoals een veld of expressie) wordt een niet-afhankelijk besturingselement genoemd. U gebruikt niet-afhankelijke besturings elementen om informatie, afbeeldingen, lijnen of rechthoeken weer te geven. Een label waarmee de titel van een formulier wordt weergegeven, is bijvoorbeeld een niet-afhankelijk besturingselement.

  • Berekend besturingselement    Een besturingselement waarvan de gegevensbron een expressie is in plaats van een veld, wordt een berekend besturingselement genoemd. U geeft de waarde op die u wilt gebruiken als de gegevensbron in het besturingselement door een expressie te definiëren. Een expressie kan een combinatie zijn van operatoren (zoals = en + ), besturingselementnamen, veldnamen, functies die één waarde als resultaat geven en constante waarden. Met de volgende expressie wordt bijvoorbeeld de prijs van een artikel met een korting van 25 procent berekend door de waarde in het veld Prijs per eenheid te vermenigvuldigen met een constante waarde (0,75).

=[Prijs per eenheid] * 0,75

In een expressie kunt u gegevens gebruiken uit een veld in de onderliggende tabel of query van het formulier of rapport, of gegevens uit een ander besturings element in het formulier of rapport.

Opmerking: Berekeningen kunnen ook in tabellen worden uitgevoerd door een berekend veld toe te voegen of in query's door een expressie in te voeren in de veld rij van het query raster. U kunt formulieren en rapporten vervolgens aan deze tabellen of query's binden, en de berekeningen worden weer gegeven in de formulieren of rapporten zonder dat u een berekend besturings element hoeft te maken.

Wanneer u een formulier of rapport maakt, is het waarschijnlijk de efficiëntste om eerst alle afhankelijke besturings elementen toe te voegen en te rangschikken, vooral als u de meeste besturings elementen in het object opstelt. U kunt vervolgens de niet-afhankelijke en berekende besturings elementen toevoegen die het ontwerp volt ooien met behulp van de hulp middelen in de groep besturings elementen op het tabblad ontwerpen in de indelings weergave of de ontwerp weergave.

U koppelt een besturingselement aan een veld door het veld op te geven waaruit het besturingselement de gegevens haalt. U kunt een besturings element maken dat is gekoppeld aan het geselecteerde veld door het veld vanuit het deel venster lijst met velden naar het formulier of rapport te slepen. In het veldenlijstvenster worden de velden van de onderliggende tabel of query van het formulier weergegeven. Als u het deel venster lijst met velden wilt weer geven, opent u het object in de indelings weergave of de ontwerp weergave en klikt u op het tabblad ontwerpen in de groep hulp middelen op bestaande velden toevoegen. Wanneer u dubbelklikt op een veld in het deel venster lijst met velden , wordt het desbetreffende type besturings element voor dat veld toegevoegd aan het object.

U kunt ook een veld aan een besturings element koppelen door de veld naam in het besturings element zelf te typen (als het object is geopend in de ontwerp weergave), of in het eigenschappenvak eigenschap van besturings element in het eigenschappen venster van het besturings element. In het eigenschappenvenster definieert u het besturingselement, zoals de naam, de gegevensbron en de indeling. Druk op F4 om het eigenschappen venster weer te geven of te verbergen.

Het veldenlijstvenster is de beste manier om een afhankelijk besturingselement te maken, vanwege twee redenen:

  • Het gekoppelde label van het besturingselement wordt automatisch gevuld met de naam van het veld (of het bijschrift dat is gedefinieerd voor dat veld in de onderliggende tabel of query), zodat u het label van het besturingselement niet zelf hoeft te typen.

  • In Access worden veel van de eigenschappen van het besturingselement automatisch ingesteld op de juiste waarden in overeenstemming met de eigenschappen van het veld in de onderliggende tabel of query (zoals de eigenschappen Opmaak, Aantal decimalen en Invoermasker).

Als u al een niet-afhankelijk besturingselement hebt gemaakt en dit aan een veld wilt koppelen, stelt u de waarde in het vak van de eigenschap Besturingselementbron van het besturingselement in op de naam van het veld. Voor details over de eigenschap Besturingselementbron drukt u op F1 terwijl de cursor zich in de vervolgkeuzelijst van de eigenschap bevindt.

Naar boven

Zie ook

Besturings elementen op een formulier automatisch uitlijnen

Een berekend besturings element maken

De tabvolgorde voor besturings elementen instellen

Standaard waarden instellen voor velden of besturings elementen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×