Kennismaking met besturingselementen

Kennismaking met besturingselementen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel beschrijft de verschillende soorten besturingselementen beschikbaar in Access en wordt uitgelegd hoe u besturingselementen toevoegt aan formulieren en rapporten. Besturingselementen zijn de onderdelen van een formulier of rapport waarmee u kunt invoeren, bewerken of gegevens weergeven. Een tekstvak is bijvoorbeeld een populaire besturingselement voor het weergeven van gegevens in rapporten of voor het invoeren en weergeven van gegevens in formulieren. Andere populaire besturingselementen bevatten opdrachtknoppen, selectievakjes en keuzelijsten met invoervak gebruiken (vervolgkeuzelijsten).

In dit artikel

Meer informatie over besturingselementen

Meer informatie over indelingen

Besturingselementen

Besturingselementen kunt u bekijken en werken met gegevens in uw databasetoepassing. De meest gebruikte besturingselement is het tekstvak, maar andere besturingselementen zijn opdrachtknoppen, etiketten, selectievakjes en besturingselementen Subformulier/subrapport.

Besturingselementen kunnen worden afhankelijke waarden, niet-afhankelijk of berekend:

 • Afhankelijk besturingselement    Een besturingselement waarvan de gegevensbron een veld in een tabel of query is is een afhankelijk besturingselement genoemd. Afhankelijke besturingselementen kunt u waarden weergeven die afkomstig uit velden in uw database zijn. De waarden kunnen tekst, datums, getallen, Ja/Nee-waarden, afbeeldingen, of grafieken. Een tekstvak waarin u kunt de achternaam van een werknemer kan bijvoorbeeld deze gegevens worden uit het veld Achternaam in de tabel werknemers.

 • Niet-afhankelijk besturingselement    Een besturingselement dat geen gegevensbron (bijvoorbeeld een veld of expressie) is een niet-afhankelijk besturingselement genoemd. Niet-afhankelijk besturingselementen kunt u informatie, afbeeldingen, lijnen of rechthoeken weergeven. Een label waarin u kunt de titel van een formulier is bijvoorbeeld een niet-afhankelijk besturingselement.

 • Berekend besturingselement    Een besturingselement waarvan de gegevensbron een expressie is en niet een veld, is een berekend besturingselement. U geeft de waarde die u in het besturingselement wilt gebruiken als gegevensbron op door een expressie te definiëren. Een expressie kan een combinatie zijn van operators (zoals = en + ), besturingselementnamen, veldnamen, functies die één waarde retourneren en constante waarden. Met de volgende expressie wordt bijvoorbeeld de prijs van een artikel berekend met een korting van 25 procent, door de waarde in het veld Unit Price (prijs per eenheid) met een constante waarde (0,75) te vermenigvuldigen.

=[Prijs per eenheid] * 0,75

Een expressie kunt u gegevens uit een veld in het formulier of rapport van onderliggende tabel of query, of gegevens uit een ander besturingselement op het formulier of rapport gebruiken.

Opmerking: Berekeningen kunnen ook worden uitgevoerd in tabellen door toe te voegen een berekend veld of in een query door in te voeren van een expressie in de rij veld van het queryraster. U kunt vervolgens formulieren en rapporten verbinden met deze tabellen of query's en de berekeningen worden weergegeven in de formulieren of rapporten zonder een berekend besturingselement maken.

Wanneer u een formulier of rapport maakt, is het waarschijnlijk efficiëntste wilt toevoegen en rangschikken alle afhankelijke besturingselementen eerst, met name als efficiëntste van grootste deel van de besturingselementen op het object. U kunt de niet-afhankelijk en berekende besturingselementen om het ontwerp met behulp van de hulpmiddelen in de groep besturingselementen op het tabblad ontwerp in de indelingsweergave of ontwerpweergave voltooien klikt u vervolgens toevoegen.

U koppelt een besturingselement aan een veld door te geven van het veld waaruit het besturingselement de gegevens haalt. U kunt een besturingselement dat is gekoppeld aan het geselecteerde veld door te slepen van het veld vanuit het deelvenster Lijst met velden naar het formulier of rapport maken. Het deelvenster Lijst met velden bevat de velden van de onderliggende tabel of query van het formulier. Als u wilt weergeven in het deelvenster Lijst met velden , opent u het object in de indelingsweergave of ontwerpweergave en klik vervolgens op het tabblad ontwerp in de groep hulpmiddelen op Bestaande velden toevoegen. Wanneer u dubbelklikt op een veld in het deelvenster Lijst met velden , het gewenste type besturingselement voor dat veld toegevoegd aan het object.

U kunt ook een veld koppelen aan een besturingselement door te typen van de veldnaam in het besturingselement zelf (als het object geopend in de ontwerpweergave is) of in het vak van de eigenschap Besturingselementbron in het eigenschappenvenster van het besturingselement. Het eigenschappenvenster bepaalt de kenmerken van het besturingselement, zoals de naam, de bron van de gegevens en de notatie. Als u wilt weergeven of verbergen van het eigenschappenvenster, drukt u op F4.

Een afhankelijk besturingselement kan het beste worden gemaakt met behulp van het deelvenster Lijst met velden, en wel om twee redenen:

 • Het label dat aan het besturingselement is verbonden krijgt automatisch de naam van het veld (of het bijschrift voor het veld zoals dat in de onderliggende tabel of query is gedefinieerd). U hoeft de tekst dus niet zelf in te voeren.

 • Een groot aantal van de eigenschappen van het besturingselement wordt automatisch ingesteld op de juiste waarden overeenkomstig de eigenschappen van het veld in de onderliggende tabel of query (zoals de eigenschappen Notatie, Aantal decimalen en Invoermasker).

Als u al een niet-afhankelijk besturingselement hebt gemaakt en dit aan een veld wilt koppelen, stelt u de waarde voor de eigenschap Besturingselementbron van het besturingselement in op de naam van het veld. Meer informatie over de eigenschap Besturingselement kunt u bekijken door op F1 te drukken terwijl de cursor zich in de vervolgkeuzelijst van de eigenschap bevindt.

Naar boven

Meer informatie over indelingen

Indelingen zijn hulpmiddelen waarmee uw besturingselementen horizontaal en verticaal uitlijnen op het formulier een uniform uiterlijk te geven. U kunt zien van een indeling als een tabel, waarbij elke cel van de tabel is leeg of één besturingselement bevat. De volgende procedures uit hoe toevoegen, verwijderen of opnieuw rangschikken van besturingselementen in de indelingen.

Opmerking: Indelingen zijn optioneel als u een bureaubladdatabase die alleen wordt geopend met behulp van Access. Als u van plan bent de database publiceren naar een SharePoint-server en deze in een browser gebruiken, moet u echter indelingen gebruiken op alle formulieren en rapporten die u wilt gebruiken in de browser.

Raadpleeg het artikel Een database maken om op het web te delen voor meer informatie over webdatabases.

Indelingen op veel verschillende manieren kunnen worden geconfigureerd, maar gewoonlijk in een tabelvormige of in een gestapelde indeling zijn geconfigureerd. U kunt binnen de volgende twee belangrijkste indelingen, splitsen of cellen om aan te passen van de indeling beter aan uw besturingselementen samenvoegen. Zie het gedeelte splitsen of samenvoegen cellen in een indelingvoor meer informatie.

 • Besturingselementen zijn gerangschikt in rijen en kolommen als een werkblad, met labels aan de bovenkant, in tabelvorm indelingen, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding:

  Een tabelvormige indeling in een rapport

  Besturingselementen in tabelvorm indelingen zijn altijd verdeeld over twee secties van een formulier of rapport. Ongeacht de besturingselementen staan, sectie zijn labels van de in de sectie hierboven.

 • In gestapelde indelingen worden besturingselementen verticaal gerangschikt zoals u op een formulier papier, klikt u met een label aan de linkerkant van elk besturingselement ziet mogelijk, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding:

  Een gestapelde indeling in een formulier

  Gestapelde indelingen bevinden zich altijd binnen één sectie op het formulier of rapport.

In tabelvorm indelingen Access automatisch gemaakt in een van de volgende gevallen:

 • U kunt een nieuw rapport maken door te klikken op rapport in de groep rapporten op het tabblad maken .

 • U kunt een nieuw rapport maken door op Leeg rapport in de groep rapporten op het tabblad maken en vervolgens een veld uit het deelvenster Lijst met velden aan het rapport te slepen.

Gestapelde indelingen Access automatisch gemaakt in een van de volgende gevallen:

 • U maakt een nieuw formulier door op het tabblad Maken in de groep Formulieren op Formulier te klikken.

 • U maakt een nieuw formulier door op het tabblad Maken in de groep Formulieren op Leeg formulier te klikken en vervolgens een veld uit het deelvenster Lijst met velden naar het formulier te slepen.

In deze sectie

Maak een nieuwe lay-out

Een indeling vanuit in tabelvorm naar gestapeld of overschakelen naar tabelvorm gestapeld

De ene indeling splitsen in twee indelingen

Rijen of kolommen toevoegen aan een indeling

Rijen of kolommen verwijderen uit een indeling

Gesplitste of het samenvoegen van cellen in een indeling

Besturingselementen in een indeling opnieuw rangschikken

Besturingselementen toevoegen aan een indeling

Besturingselementen verwijderen uit een indeling

Een nieuwe indeling maken

Op een bestaand formulier of rapportobject, kunt u een nieuwe besturingselementindeling maken door het volgende te doen:

 1. Selecteer een besturingselement dat u aan de indeling wilt toevoegen.

 2. Als u andere besturingselementen aan dezelfde indeling wilt toevoegen, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u deze besturingselementen selecteert.

 3. Klik op het tabblad Schikken in de groep tabel op tabelvorm of gestapeld.

De nieuwe indeling wordt gemaakt en de geselecteerde besturingselementen worden eraan toegevoegd.

Naar begin sectie

Een indeling vanuit in tabelvorm naar gestapeld of overschakelen naar tabelvorm gestapeld

Een indeling wijzigen in een ander type indeling:

 • Selecteer een cel in de indeling die u wilt wijzigen.

 • Klik op Indeling selecterenop het tabblad Schikken in de groep rijen en kolommen .

 • Klik op het tabblad Schikken in de groep tabel op het indelingstype gewenste (tabelvorm of gestapeld).

De besturingselementen in het indelingstype die u wilt geordend.

Naar begin sectie

Een indeling splitsen in twee indelingen

U kunt een indeling voor besturingselementen als volgt in twee indelingen splitsen:

 1. Houd SHIFT ingedrukt en klik op de cellen die u wilt verplaatsen naar de nieuwe indeling.

 2. Klik op het tabblad Schikken in de groep tabel op het indelingstype die u wilt gebruiken voor de nieuwe indeling (tabelvorm of gestapeld).

Er wordt een nieuwe besturingselementindeling gemaakt, waaraan de geselecteerde besturingselementen worden toegevoegd.

Opmerking: De oorspronkelijke indeling kan bevatten lege rijen of kolommen als gevolg van de indeling splitsen. Als u wilt verwijderen van een rij of kolom, met de rechtermuisknop op een cel in de rij of kolom en klik vervolgens op Rij verwijderen of Kolom verwijderen.

Naar begin sectie

Rijen of kolommen toevoegen aan een indeling

 1. Selecteer een cel die grenst aan waar u de nieuwe rij of kolom toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Schikken in de groep rijen en kolommen op Hierboven invoegen of Hieronder invoegen als een nieuwe rij boven of onder de huidige rij wilt invoegen. Klik op Links invoegen of Rechts invoegen als u wilt een nieuwe kolom links of rechts van de huidige kolom invoegen.

Access wordt de nieuwe rij of kolom toegevoegd aan de lay-out.

Naar begin sectie

Rijen of kolommen verwijderen uit een indeling

 1. Selecteer een cel in de rij of kolom die u wilt verwijderen.

 2. Klik op het tabblad Schikken in de groep rijen en kolommen op Selecteer kolom of Rij selecteren om te selecteren van de kolom of rij.

 3. Druk op Delete.

Access verwijdert de rij of kolom uit de lay-out.

Naar begin sectie

Gesplitste of het samenvoegen van cellen in een indeling

Als een tabel in een word processing document, een indeling bestaat uit de volgende cellen die zijn ingedeeld in rijen en kolommen. Elke cel kan één besturingselement, zoals een tekstvak, een etiket of een opdrachtknop bevatten. U kunt één cel splitsen horizontaal of verticaal om te maken van twee cellen of u kunnen meerdere cellen samenvoegen samen om één grote cel die zich uitstrekt over meerdere rijen of kolommen in de indeling. Zelfs als een cel zich uitstrekt over meerdere rijen of kolommen, kan slechts één besturingselement nog steeds bevatten.

Cellen splitsen

Als u een cel Verticaalsplitst, maakt u een nieuwe rij in de structuur van de indeling. Als er andere cellen in dezelfde rij als de relatie die u wilt splitsen, blijven ze dezelfde grootte (ze de twee rijen onderliggende die het resultaat van de gesplitste bewerking). Wanneer u een cel horizontaalsplitsen, maakt u een nieuwe kolom in de structuur van de indeling. Als er andere cellen in dezelfde kolom als de relatie die u wilt splitsen, blijven ze dezelfde grootte (ze de twee kolommen onderliggende die het resultaat van de gesplitste bewerking).

Cellen samenvoegen

Opmerking: U kunt lege cellen samenvoegen of kunt u één cel met een besturingselement met andere lege cellen samenvoegen. U kunt cellen met meerdere besturingselementen, echter niet samenvoegen omdat elke cel slechts één besturingselement kan bevatten.

 1. Selecteer de eerste cel die u wilt samenvoegen.

 2. Houd SHIFT ingedrukt en selecteer de cellen die u wilt samenvoegen.

 3. Klik op het tabblad Schikken en klik in de groep samenvoegen / splitsen op samenvoegen.

Opmerking: Als u splitsen en meerdere cellen in een indeling samenvoegen, de structuur van de onderliggende rij en kolom kan worden omgezet in de complexe kant. Hierdoor kan het lastig zijn om het formaat van alleen de gewenste cel aan. Het is raadzaam dat u eerst aanpassen rijhoogte en grootte van de kolommen zo veel mogelijk en cellen samenvoegen en splitsen om te maken van de gewenste indeling.

Naar begin sectie

Besturingselementen opnieuw rangschikken in een indeling

U kunt een besturingselement in een indeling of tussen indelingen, door deze te slepen naar de locatie die u wilt verplaatsen. Als u het besturingselement sleept, wordt een horizontale of verticale balk geeft aan waar deze wordt geplaatst als u de muisknop loslaat. Als u de controle over een lege cel sleept, wordt de hele cel om aan te geven waar het besturingselement wordt geplaatst gemarkeerd in Access.

U kunt ook een besturingselement in een indeling verplaatsen door deze te selecteren, de ALT-toets ingedrukt en klik met de pijltoetsen het besturingselement te verplaatsen.

Als u de ALT + pijl toetsencombinatie gebruiken om een besturingselement naar links of naar rechts en u deze buiten de grenzen van de indeling hebt verplaatst, wordt nieuwe kolommen toegevoegd aan de lay-out, indien nodig zijn voor het verplaatsen. Deze nieuwe kolommen, blijven, zelfs als u het besturingselement terug naar de oorspronkelijke locatie verplaatsen en de onverwachte gevolgen van het rapport te verbreden zo dat deze naar een andere pagina doorloopt kan hebben. Dit kan op rapporten, lege pagina's moeten worden afgedrukt, vanwege de extra breedte van het rapportobject veroorzaken. Als u wilt verwijderen, een lege kolom in een indeling, in de indelingsweergave, selecteer een cel in deze kolom en druk vervolgens op de toets DELETE. Wanneer de lay-out niet langer de paginarand kruist, wordt het rapport terug naar beneden af op de breedte van de oorspronkelijke pagina automatisch aangepast in Access.

Naar begin sectie

Besturingselementen toevoegen aan een indeling

Een nieuw veld toevoegen vanuit het veldenlijstvenster aan een bestaande besturingselementindeling    

 • Sleep het veld vanuit het deelvenster Lijst met velden in de indeling. Een horizontale of verticale balk geeft aan waar het veld worden geplaatst wanneer u de muisknop loslaat. Als u het veld over een lege cel sleept, wordt de hele cel om aan te geven waar het veld wordt geplaatst gemarkeerd in Access.

Bestaande besturingselementen toevoegen aan een bestaande besturingselementindeling    

 1. Selecteer het eerste besturingselement dat u wilt toevoegen aan de indeling in de indelingsweergave.

 2. Als u andere besturingselementen aan dezelfde indeling wilt toevoegen, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u deze besturingselementen selecteert. U kunt besturingselementen in andere besturingselementindelingen selecteren.

 3. Sleep de geselecteerde velden naar de lay-out. Een horizontale of verticale balk geeft aan waar de velden wordt geplaatst wanneer u de muisknop loslaat.

Naar begin sectie

Besturingselementen verwijderen uit een indeling

Besturingselementen verwijderen uit een lay-out, kunt u de besturingselementen op een willekeurige plaats in het formulier of rapport plaatsen zonder de positie van andere besturingselementen te beïnvloeden.

Als u van plan bent een formulier of rapport gebruiken als onderdeel van een webtoepassing, moet alle besturingselementen zijn opgenomen in de indelingen.

 1. Klik op het tabblad Start in de groep weergaven op weergavenen klik vervolgens op ontwerpweergave.

 2. Selecteer de cellen die u verwijderen uit de lay-out wilt, inclusief eventuele kolomlabels. Meerdere cellen selecteren, houdt u SHIFT ingedrukt en klik vervolgens op de cellen die u wilt verwijderen. Alle cellen selecteren in de indeling, klikt u op het tabblad Schikken in de groep rijen en kolommen , klik op Indeling selecteren.

 3. Met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde cellen, wijs indelingen klik vervolgens op Indeling verwijderen.

  De geselecteerde cellen worden verwijderd uit de lay-out.

 4. Als u bepaalde besturingselementen in de indeling, worden ze nu overlappen met de besturingselementen die u hebt verwijderd. Terwijl de besturingselementen zijn nog steeds is geselecteerd, sleept u de geselecteerde besturingselementen van de indeling, wordt dat u daarbij geen de besturingselementen weer neerzetten in de indeling af.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×