Kennismaking met besturingselementen

In dit artikel worden de verschillende typen besturingselementen beschreven die in Access beschikbaar zijn. Daarnaast wordt uitgelegd hoe u besturingselementen aan formulieren en rapporten toevoegt. Besturingselementen zijn onderdelen van een formulier of rapport waarmee u gegevens kunt invoeren, bewerken of weergeven. Een tekstvak is bijvoorbeeld een besturingselement dat vaak wordt gebruikt voor het weergeven van gegevens in rapporten, of voor het invoeren en weergeven van gegevens in formulieren. Andere veelgebruikte besturingselementen zijn opdrachtknoppen, selectievakjes en keuzelijsten met invoervak (vervolgkeuzelijsten).

In dit artikel

Besturingselementen

Indelingen

Besturingselementen

Via besturingselementen kunt u gegevens weergeven en bewerken in uw databasetoepassing. Het meest gebruikte besturingselement is het tekstvak. Andere besturingselementen zijn opdrachtknoppen, labels, selectievakjes en subformulier-/subrapportbesturingselementen.

Besturingselementen kunnen afhankelijk, niet-afhankelijk of berekend zijn:

 • Afhankelijk besturingselement    Een besturingselement waarvan de gegevensbron een tabelveld of een query is, is een afhankelijk besturingselement. Met afhankelijke besturingselementen kunt u waarden weergeven die afkomstig zijn uit velden in uw database. Dit kunnen tekstwaarden, datumwaarden, numerieke waarden, Ja/Nee-waarden, afbeeldingen of grafieken zijn. Zo worden de gegevens voor een tekstvak waarin de achternaam van een werknemer wordt weergegeven, bijvoorbeeld opgehaald uit het veld Achternaam in de tabel Werknemers.

 • Niet-afhankelijk besturingselement    Een besturingselement dat geen gegevensbron (zoals een veld of expressie) heeft, is een niet-afhankelijk besturingselement. U kunt met niet-afhankelijke besturingselementen informatie, afbeeldingen, lijnen of rechthoeken weergeven. Een label dat de titel van een formulier weergeeft, is een voorbeeld van een niet-afhankelijk besturingselement.

 • Berekend besturingselement    Een besturingselement waarvan de gegevensbron een expressie is en niet een veld, is een berekend besturingselement. U geeft de waarde die u in het besturingselement wilt gebruiken als gegevensbron op door een expressie te definiëren. Een expressie kan een combinatie zijn van operators (zoals = en + ), besturingselementnamen, veldnamen, functies die één waarde retourneren en constante waarden. Met de volgende expressie wordt bijvoorbeeld de prijs van een artikel berekend met een korting van 25 procent, door de waarde in het veld Unit Price (prijs per eenheid) met een constante waarde (0,75) te vermenigvuldigen.

=[Unit Price] * 0.75

In een expressie kunt u gegevens gebruiken uit een veld in de onderliggende tabel of query van het formulier of rapport, of uit een ander besturingselement op het formulier of rapport.

Opmerking : U kunt ook berekeningen laten uitvoeren in tabellen door een berekend veld toe te voegen, of in query's door een expressie in de rij Veld van het queryraster in te voeren. Vervolgens kunt u formulieren en rapporten aan deze tabellen en query's koppelen. De berekeningen worden dan op de formulieren of rapporten weergegeven zonder dat u een berekend besturingselement hoeft te maken.

Wanneer u een formulier of rapport maakt, is de efficiëntste werkwijze waarschijnlijk om eerst alle afhankelijke besturingselementen toe te voegen en te rangschikken, vooral als u voornamelijk afhankelijke besturingselementen in het object gebruikt. Vervolgens voltooit u het ontwerp door de niet-afhankelijke en berekende besturingselementen toe te voegen met de hulpmiddelen in de groep Besturingselementen op het tabblad Ontwerpen in de indelingsweergave of de ontwerpweergave.

U koppelt een besturingselement aan een veld door het veld op te geven waaruit het besturingselement de gegevens haalt. U kunt een besturingselement dat gekoppeld is aan het geselecteerde veld, maken door het veld uit het deelvenster Lijst met velden naar het formulier of rapport te slepen. Het deelvenster Lijst met velden geeft de velden weer uit de onderliggende tabel of query van het formulier. Als u het deelvenster Lijst met velden wilt weergeven, opent u het object in de indelingsweergave of de ontwerpweergave, gaat u naar het tabblad Ontwerpen en klikt u in de groep Hulpmiddelen op Bestaand veld toevoegen. Als u dubbelklikt op een veld in het deelvenster Lijst met velden, wordt het bij dat veld behorende type besturingselement aan het object toegevoegd.

U kunt ook een veld aan een besturingselement koppelen door de veldnaam in het besturingselement zelf te typen (als het object in de ontwerpweergave is geopend) of in het eigenschappenvak Besturingselementbron in het eigenschappenvenster van het besturingselement. In het eigenschappenvenster definieert u de kenmerken van het besturingselement, zoals de naam, de gegevensbron en de notatie. Druk op F4 om het eigenschappenvenster weer te geven of te verbergen.

Een afhankelijk besturingselement kan het beste worden gemaakt met behulp van het deelvenster Lijst met velden, en wel om twee redenen:

 • Het label dat aan het besturingselement is gekoppeld, krijgt automatisch de naam van het veld (of het bijschrift voor het veld zoals dat in de onderliggende tabel of query is gedefinieerd). U hoeft de tekst dus niet zelf in te voeren.

 • Een groot aantal van de eigenschappen van het besturingselement wordt automatisch ingesteld op de juiste waarden overeenkomstig de eigenschappen van het veld in de onderliggende tabel of query (zoals de eigenschappen Notatie, Aantal decimalen en Invoermasker).

Als u al een niet-afhankelijk besturingselement hebt gemaakt en dit aan een veld wilt koppelen, stelt u de waarde voor de eigenschap Besturingselementbron van het besturingselement in op de naam van het veld. Meer informatie over de eigenschap Besturingselementbron kunt u bekijken door op F1 te drukken terwijl de cursor zich in de vervolgkeuzelijst van de eigenschap bevindt.

Naar boven

Indelingen

Indelingen zijn hulpmiddelen waarmee u uw besturingselementen horizontaal en verticaal kunt uitlijnen, zodat uw formulier een uniform uiterlijk heeft. U kunt een indeling zien als een tabel, waarbij iedere cel van de tabel leeg is of één besturingselement bevat. De volgende procedures laten zien hoe u besturingselementen kunt toevoegen aan, verwijderen uit of opnieuw kunt rangschikken in indelingen.

Opmerking : Indelingen zijn optioneel, als u een computerdatabase bouwt die alleen met behulp van Access zal worden geopend. Als u echter van plan bent de database op een SharePoint-server te publiceren en deze in een browser te gebruiken, moet u indelingen op alle formulieren en rapporten gebruiken die u in de browser wilt gebruiken

Zie het artikel Databases maken om via het web te delen voor meer informatie over webdatabases.

Indelingen kunnen op veel verschillende manieren worden geconfigureerd, maar de tabelvormige en de gestapelde indeling worden het meest gebruikt. Binnen deze twee hoofdindelingen kunt u cellen splitsen of samenvoegen om de indeling beter af te stemmen op uw besturingselementen. Zie de sectie Cellen in een indeling splitsen of samenvoegen voor meer informatie.

 • In tabelvormige besturingselementindelingen worden besturingselementen gerangschikt in rijen en kolommen zoals in een werkblad, met labels aan de bovenkant, zoals in de volgende afbeelding wordt weergegeven:

  Een tabelvormige indeling in een rapport

  Tabelvormige besturingselementindelingen strekken zich altijd uit over twee secties van een formulier of rapport. In welke sectie de besturingselementen zich ook bevinden, de labels staan steeds in de sectie erboven.

 • In gestapelde indelingen worden besturingselementen verticaal gerangschikt zoals op een papieren formulier, met een label links van elk besturingselement, zoals in de volgende afbeelding wordt weergegeven:

  Een gestapelde indeling in een formulier

  Gestapelde indelingen bevinden zich altijd in één sectie van het formulier of rapport.

In de volgende situaties worden automatisch tabelvormige indelingen gemaakt in Access:

 • U maakt een nieuw rapport door op het tabblad Maken in de groep Rapporten op Rapport te klikken.

 • U maakt een nieuw rapport door op het tabblad Maken in de groep Rapporten op Leeg rapport te klikken en vervolgens een veld uit het deelvenster Lijst met velden naar het rapport te slepen.

In de volgende situaties worden automatisch gestapelde indelingen gemaakt in Access:

 • U maakt een nieuw formulier door op het tabblad Maken in de groep Formulieren op Formulier te klikken.

 • U maakt een nieuw formulier door op het tabblad Maken in de groep Formulieren op Leeg formulier te klikken en vervolgens een veld uit het deelvenster Lijst met velden naar het formulier te slepen.

In deze sectie

Een nieuwe indeling maken

Een indeling wijzigen van tabelvormig in gestapeld, of van gestapeld in tabelvormig

Eén indeling splitsen in twee indelingen

Rijen en kolommen toevoegen aan een indeling

Rijen en kolommen verwijderen uit een indeling

Cellen in een indeling splitsen of samenvoegen

Besturingselementen in een indeling anders rangschikken

Besturingselementen toevoegen aan een indeling

Besturingselementen verwijderen uit een indeling

Een nieuwe indeling maken

In een bestaand formulier of rapport kunt u als volgt een nieuwe besturingselementindeling maken:

 1. Selecteer een besturingselement dat u aan de indeling wilt toevoegen.

 2. Als u andere besturingselementen aan dezelfde indeling wilt toevoegen, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u deze besturingselementen selecteert.

 3. Ga naar het tabblad Schikken en klik in de groep Tabel op Tabelvorm of Gestapeld.

De indeling wordt gemaakt en de geselecteerde besturingselementen worden eraan toegevoegd.

Terug naar boven

Een indeling wijzigen van tabelvormig in gestapeld, of van gestapeld in tabelvormig

Een volledige indeling wijzigen van het ene type indeling in het andere:

 • Selecteer een cel in de indeling die u wilt wijzigen.

 • Ga naar het tabblad Schikken en klik in de groep Rijen en kolommen op Indeling selecteren.

 • Ga naar het tabblad Schikken en klik in de groep Tabel op het gewenste type indeling (Tabelvorm of Gestapeld).

De besturingselementen worden door Access opnieuw gerangschikt in het gewenste indelingstype.

Terug naar boven

Eén indeling splitsen in twee indelingen

U kunt een besturingselementindeling als volgt in twee indelingen splitsen:

 1. Houd SHIFT ingedrukt terwijl u op de cellen klikt die u wilt verplaatsen naar de nieuwe indeling.

 2. Ga naar het tabblad Schikken en klik in de groep Tabel op het gewenste type indeling voor de nieuwe indeling (Tabelvorm of Gestapeld).

Er wordt een nieuwe besturingselementindeling gemaakt, waaraan de geselecteerde besturingselementen worden toegevoegd.

Opmerking : De oorspronkelijke indeling bevat mogelijk lege rijen of kolommen doordat de indeling werd gesplitst. Klik met de rechtermuisknop op een rij of kolom en klik vervolgens op Rij verwijderen of Kolom verwijderen om een rij of kolom te verwijderen.

Terug naar boven

Rijen en kolommen toevoegen aan een indeling

 1. Selecteer een cel die grenst aan de locatie waar u de nieuwe rij of kolom wilt toevoegen.

 2. Ga naar het tabblad Schikken en klik in de groep Rijen en kolommen op Hierboven invoegen of Hieronder invoegen om een nieuwe rij boven of onder de huidige rij in te voegen. Klik op Links invoegen of Rechts invoegen om een nieuwe kolom links of rechts van de huidige kolom in te voegen.

De nieuwe rij of kolom wordt aan de indeling toegevoegd.

Terug naar boven

Rijen en kolommen verwijderen uit een indeling

 1. Selecteer een cel in de rij of kolom die u wilt verwijderen.

 2. Ga naar het tabblad Schikken en klik in de groep Rijen en kolommen op Kolom selecteren of Rij selecteren om de kolom of rij te selecteren.

 3. Druk op DELETE.

De rij of kolom wordt uit de indeling verwijderd.

Terug naar boven

Cellen in een indeling splitsen of samenvoegen

Net als een tabel in een tekstverwerkingsdocument bestaat een indeling uit cellen die in rijen en kolommen zijn gerangschikt. Elke cel kan één besturingselement bevatten, zoals een tekstvak, een label of een opdrachtknop. U kunt één cel horizontaal of verticaal splitsen in twee cellen. U kunt ook meerdere cellen samenvoegen tot één grote cel die meerdere rijen of kolommen in de indeling beslaat. Zelfs als een cel meerdere rijen of kolommen beslaat, kan de cel echter slechts één besturingselement bevatten.

Cellen splitsen

Als u een cel verticaal splitst, maakt u een nieuwe rij in de structuur van de indeling. Als de rij die u splitst, nog andere cellen bevat, blijven deze cellen even groot (ze beslaan de twee onderliggende rijen die ontstaan na het splitsen). Als u een cel horizontaal splitst, maakt u een nieuwe kolom in de structuur van de indeling. Als de kolom met de cel die u splitst, nog andere cellen bevat, blijven deze cellen even groot (ze beslaan de twee onderliggende kolommen die ontstaan na het splitsen).

Cellen samenvoegen

Opmerking : U kunt lege cellen samenvoegen of u kunt één cel die een besturingselement bevat, samenvoegen met andere lege cellen. Het is echter niet mogelijk meerdere cellen samen te voegen die meerdere besturingselementen bevatten, omdat elke cel slechts één besturingselement kan bevatten.

 1. Selecteer de eerste cel die u wilt samenvoegen.

 2. Houd SHIFT ingedrukt en selecteer de andere cellen die u wilt samenvoegen.

 3. Ga naar het tabblad Schikken en klik in de groep Cellen samenvoegen/splitsen op Samenvoegen.

Opmerking : Wanneer u meerdere cellen in een indeling splitst en samenvoegt, kan de onderliggende rij- en kolomstructuur enigszins complex worden. Hierdoor is het soms moeilijk de grootte van de gewenste cel te wijzigen. Het is raadzaam eerst de rijhoogten en kolombreedten aan te passen voordat u cellen gaat splitsen en samenvoegen om de gewenste indeling te maken.

Terug naar boven

Besturingselementen in een indeling anders rangschikken

U kunt een besturingselement binnen een indeling of naar een andere indeling verplaatsen door het naar de gewenste locatie te slepen. Terwijl u het besturingselement sleept, geeft een horizontale of verticale balk aan waar het wordt geplaatst wanneer u de muisknop loslaat. Als u het besturingselement naar een lege cel sleept, wordt de hele cel door Access gemarkeerd om aan te geven waar het besturingselement wordt geplaatst.

U kunt een besturingselement ook binnen een indeling verplaatsen door het besturingselement te selecteren en vervolgens op de pijltoetsen te drukken om het te verplaatsen.

Als u een besturingselement naar links of rechts verplaatst met de pijltoetsen en het besturingselement buiten de grenzen van de indeling komt, worden nieuwe kolommen aan de indeling toegevoegd waarin het besturingselement kan worden geplaatst. Deze nieuwe kolommen verdwijnen niet vanzelf, zelfs niet als u het besturingselement weer naar de oorspronkelijke locatie verplaatst. Hierdoor kan het rapport zo breed worden dat het doorloopt op een nieuwe pagina. Het extra brede rapportobject kan lege pagina's bij het afdrukken tot gevolg hebben. Als u een lege kolom uit een indeling wilt verwijderen, selecteert u in de indelingsweergave een cel in de desbetreffende kolom en drukt u op DELETE. Als de indeling de paginagrens niet meer overschrijdt, wordt de oorspronkelijke paginabreedte van het rapport automatisch hersteld.

Terug naar boven

Besturingselementen toevoegen aan een indeling

Een nieuw veld uit het deelvenster Lijst met velden toevoegen aan een bestaande besturingselementindeling    

 • Sleep het veld uit het deelvenster Lijst met velden naar de indeling. Een horizontale of verticale balk geeft aan waar het veld komt te staan, wanneer u de muisknop loslaat. Als u het veld naar een lege cel sleept, wordt de hele cel door Access gemarkeerd om aan te geven waar het veld wordt geplaatst.

Bestaande besturingselementen toevoegen aan een bestaande besturingselementindeling    

 1. Selecteer in de indelingsweergave het eerste besturingselement dat u aan de besturingselementindeling wilt toevoegen.

 2. Als u andere besturingselementen aan dezelfde indeling wilt toevoegen, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u deze besturingselementen selecteert. U kunt besturingselementen in andere besturingselementindelingen selecteren.

 3. Sleep de geselecteerde velden naar de indeling. Een horizontale of verticale balk geeft aan waar de velden komen te staan als u de muisknop loslaat.

Terug naar boven

Besturingselementen verwijderen uit een indeling

Als u besturingselementen uit een indeling verwijdert, kunt u ze overal in het formulier of rapport plaatsen zonder dat de positie van andere besturingselementen wordt gewijzigd.

Als u van plan bent een formulier of rapport in een webtoepassing te gebruiken, moeten alle besturingselementen deel uitmaken van indelingen.

 1. Ga naar het tabblad Start, klik in de groep Weergaven op Weergave en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Selecteer de cellen die u uit de indeling wilt verwijderen, inclusief alle labels. Als u meerdere cellen wilt selecteren, houdt u SHIFT ingedrukt en klikt u op de cellen die u wilt verwijderen. Als u alle cellen in de indeling wilt selecteren, gaat u naar het tabblad Schikken en klikt u in de groep Rijen en kolommen op Indeling selecteren.

 3. Klik met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde cellen, wijs Indeling aan en klik op Indeling verwijderen.

  De geselecteerde cellen worden uit de indeling verwijderd.

 4. Als de indeling nog besturingselementen bevat, overlappen deze besturingselementen en de verwijderde besturingselementen elkaar. Terwijl de besturingselementen nog steeds zijn geselecteerd, sleept u de geselecteerde besturingselementen uit de indeling. Let op dat u de besturingselementen niet opnieuw in de indeling plaatst.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×