Jokertekens gebruiken in tekenreeksvergelijkingen

De ingebouwde jokertekens vormen een veelzijdig hulpmiddel voor tekenreeksvergelijkingen. In de volgende tabel ziet u de jokertekens die u met de operator Like kunt gebruiken en het aantal cijfers of tekenreeksen waar elk jokerteken voor staat.

Teken(s) in patroon

Komt in expressie overeen met

? of _ (onderstrepingsteken)

Eén willekeurig teken

* of %

Nul of meer tekens

#

Een willekeurig cijfer (0 — 9)

[ tekenlijst ]

Een willekeurig teken dat in tekenlijst staat

[! tekenlijst ]

Een willekeurig teken dat niet in tekenlijst staat


U kunt een groep met een of meer tussen haakjes ([]) geplaatste tekens (tekenlijst) gebruiken die met een willekeurig teken in de expressie moet overeenkomen. Tekenlijst kan alle willekeurige tekens uit de ANSI-tekenset bevatten, ook cijfers. U kunt op de speciale tekens ([ ), (?), (#) en (*) zelf zoeken door ze tussen haakjes te plaatsen. U kunt het afsluitende haakje ( ]) niet binnen een groep gebruiken om naar het afsluitende haakje zelf te zoeken, maar u kunt het wel buiten een groep als afzonderlijk teken gebruiken.

Naast een eenvoudige tekenreeks tussen haakjes, kunt u met tekenlijst een tekenbereik opgeven door een afbreekstreepje (-) te gebruiken om de boven- en ondergrens van het bereik te scheiden Als bijvoorbeeld het patroon [A-Z] wordt gebruikt, levert dit een treffer op als de overeenkomstige tekenpositie in expressie hoofdletters bevat uit het bereik van A tot en met Z. U kunt meerdere bereiken binnen de haakjes opnemen zonder de bereiken te scheiden. [a-zA-Z0-9] komt bijvoorbeeld overeen met een willekeurig alfanumeriek teken.

De ANSI SQL-jokertekens (%) en (_) zijn alleen beschikbaar in Microsoft Access Database Engine en de Access OLE DB-provider. Deze jokertekens worden als letterlijke waarden behandeld als ze via Access of DAO worden gebruikt.

Andere belangrijke regels voor het gebruik van jokertekens zijn:

  • Een uitroepteken (!) aan het begin van tekenlijst betekent dat er een overeenkomst is als er een willekeurig teken behalve de tekens in tekenlijst in expressie wordt gevonden. Wanneer het uitroepteken buiten de haken wordt gebruikt, komt het uitroepteken letterlijk overeen met een uitroepteken.

  • U kunt het afbreekstreepje (-) aan het begin (na een uitroepteken als dit wordt gebruikt) of aan het eind van tekenlijst gebruiken om overeenkomstige afbreekstreepjes te zoeken. Als het afbreekstreepje op een andere positie wordt gebruikt, staat het voor een bereik van ANSI-tekens.

  • Wanneer u een tekenbereik opgeeft, moeten de tekens in oplopende sorteervolgorde worden weergegeven (A-Z of 0-100). [A-Z] is een geldig patroon, maar [Z-A] is niet geldig.

  • De tekenreeks [ ] wordt genegeerd. Deze tekenreeks wordt als een tekenreeks met lengte 0 ("") beschouwd.Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×