Jokertekens gebruiken in query's en parameters in Access

Alle overeenkomende tekens in uw gegevens zoeken

 1. Open de query in de ontwerpweergave. Hiervoor klikt u in het navigatiedeelvenster onder Query's met de rechtermuisknop op de query en klikt u op Ontwerpweergave.

 2. Voeg in de cel Criteria onder het veld dat u wilt gebruiken, een sterretje toe aan een of beide zijden van de criteria. Bijvoorbeeld:

  "*eigenaar*".

  "eigenaar*".

  "*eigenaar".

 3. Klik op het tabblad Ontwerpen en in de groep Resultaten op Uitvoeren. Parameterexpressie

Een teken binnen een patroon zoeken

 1. Open de query in de ontwerpweergave.

 2. Typ in de cel Criteria van het veld dat u wilt gebruiken, de operator Like vóór de criteria.

 3. Vervang een of meer tekens in de criteria door een jokerteken. Met Like R?308021 wordt bijvoorbeeld RA308021, RB308021 enzovoort geretourneerd.

 4. Ga naar het tabblad Ontwerpen en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

Een lijst met bedrijven ophalen van A tot en met H

 1. Open de query in de ontwerpweergave.

 2. Typ Like in de cel Criteria van het veld dat u wilt gebruiken, gevolgd door een set dubbele aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: Like "".

 3. Voeg binnen de dubbele aanhalingstekens een set vierkante haken toe en het tekenbereik dat u wilt zoeken, bijvoorbeeld:

  Like "[a-h]"

 4. U kunt jokertekens gebruiken buiten de vierkante haken. Bijvoorbeeld:

  Like "[a-h]*"

Tabel met jokertekens

Deze tabel bevat de jokertekens die u kunt gebruiken in een Access-query en een beschrijving hiervan.

Symbool

Omschrijving

Voorbeeld

*

Komt overeen met nul of meer tekens. U kunt dit jokerteken gebruiken als het eerste of laatste teken in de tekenreeks.

Met wi* vindt u wi, wit, wiek en wie

?

Komt overeen met elk willekeurig alfabetisch teken.

Met b?l vindt u bal, bel en bol

[ ]

Komt overeen met één willekeurig teken tussen de vierkante haken.

Met b[ae]l vindt u bal en bel, maar niet bol

!

Komt overeen met elk willekeurig teken dat niet binnen de vierkante haken staat.

Met b[!ae]l vindt u bol en bul, maar niet bal of bel

-

Komt overeen met elk willekeurig teken uit het opgegeven bereik. U moet het bereik in oplopende volgorde opgeven (A naar Z, niet Z naar A).

Met b[a-c]d vindt u bad, bbd en bcd

#

Komt overeen met elk willekeurig numeriek teken.

Met 1#3 vindt u 103, 113 en 123

Voorbeelden van het gebruik van jokertekens

Situatie

Voorbeeld

In uw gegevens worden bepaalde personen aangeduid als 'eigenaar' en anderen als 'eigenaar/operator'.

Like "eigenaar*" of
Like "*eigenaar*"

U wilt jokertekens gebruiken met een parameterquery.

Like "*" & [parameter] & "*"

Bijvoorbeeld:

Like "*" & [vis] & "*"

Geeft als resultaat alle recepten met 'vis', zoals gebakken vis, zwaardvis enzovoort.

Iemand heeft een naam onjuist gespeld tijdens het invoeren van gegevens, zoals 'Adrian' in plaats van 'Adriaan'.

Like "Adri?n"

U wilt klanten zoeken van wie de achternaam begint met A tot en met H, bijvoorbeeld voor gebruik in grote mailings.

Like "[a-h]*"

U wilt onderdeelnummers zoeken waarvan alle cijfers behalve het tweede en derde cijfer overeenkomen.

Like "R??083930"

U wilt uitnodigingen verzenden voor een feest op de zevende verdieping van een flatgebouw in de Parkstraat.

Like "1### Parkstraat"

Syntaxis voor het ophalen van jokertekens uit uw gegevens

Teken

Vereiste syntaxis

Sterretje *

[*]

Vraagteken ?

[?]

Hekje #

[#]

Afbreekstreepje -

[-]

Een set vierkante haken openen en sluiten []

[[]]

Vierkante haak openen [

[[]

Vierkante haak sluiten ]

Geen speciale behandeling nodig

Uitroepteken !

Geen speciale behandeling nodig

Welke set jokertekens moet u gebruiken?

Access-database-engine (ANSI-89) en SQL Server (ANSI 92)

Met ANSI-89 wordt de traditionele Access SQL-syntaxis beschreven, die standaard wordt gebruikt voor Access-databases. De jokertekens voldoen aan de specificatie van Microsoft Visual Basic® for Applications (VBA), niet van SQL.

ANSI-92 wordt gebruikt wanneer de syntaxis compatibel moet zijn met een Microsoft SQL Server™-database.

We raden u aan de twee typen jokertekens niet samen te gebruiken in dezelfde database.

Jokertekens voor gebruik met de Access-database-engines (ANSI-89)

Gebruik deze jokertekens in query's die zijn gemaakt voor een Access-database.

Symbool

Omschrijving

Voorbeeld

*

Komt overeen met elk willekeurig aantal tekens. U kunt dit jokerteken gebruiken als het eerste of laatste teken in de tekenreeks.

Met wi* vindt u wiek, wit, en wie

?

Komt overeen met elk willekeurig alfabetisch teken.

Met B?l vindt u bal, bel en bol

[ ]

Komt overeen met één willekeurig teken tussen de vierkante haken.

Met B[ae]l vindt u bal en bel, maar niet bol

!

Komt overeen met elk willekeurig teken dat niet binnen de vierkante haken staat.

Met b[!ae]l vindt u bol en bul, maar niet bal of bel

-

Komt overeen met elk willekeurig teken uit het opgegeven bereik. U moet het bereik in oplopende volgorde opgeven (A naar Z, niet Z naar A).

Met b[a-c]d vindt u bad, bbd en bcd

#

Komt overeen met elk willekeurig numeriek teken.

Met 1#3 vindt u 103, 113 en 123

Jokertekens voor gebruik met SQL Server (ANSI 92)

Gebruik deze jokertekens in query's die zijn gemaakt voor gebruik met een Microsoft SQL Server™-database.

Symbool

Omschrijving

Voorbeeld

%

Komt overeen met elk willekeurig aantal tekens. U kunt dit jokerteken gebruiken als het eerste of laatste teken in de tekenreeks.

Met wi* vindt u wiek, wit, en wie

_

Komt overeen met elk willekeurig alfabetisch teken.

Met B?l vindt u bal, bel en bol

[ ]

Komt overeen met één willekeurig teken tussen de vierkante haken.

Met B[ae]l vindt u bal en bel, maar niet bol

^

Komt overeen met elk willekeurig teken dat niet binnen de vierkante haken staat.

Met b[!ae]l vindt u bol en bul, maar niet bal of bel

-

Komt overeen met elk willekeurig teken uit het opgegeven bereik. U moet het bereik in oplopende volgorde opgeven (A naar Z, niet Z naar A).

Met b[a-c]d vindt u bad, bbd en bcd

Zie ook

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×