Items verplaatsen of kopiëren vanuit een SharePoint-documentbibliotheek

Items verplaatsen of kopiëren vanuit een SharePoint-documentbibliotheek

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opdracht Kopiëren in de groep Klembord

 1. Selecteer de items die u wilt kopiëren en klik vervolgens op kopiëren naar. Of, kiest u meer uitgebreid menu >kopiëren naar voor het item.

  Knop Kopiëren in hoofdmenu

  Opmerking: Kopiëren naar is niet beschikbaar als u de klassieke ervaring van SharePoint Onlinegebruikt.

 2. Selecteer onder Kies een bestemming, de locatie waar u een kopie van de bestanden, mappen of koppelingen om te gaan. Als u naar een andere site kopiëren wilt of subsite en deze weergegeven niet ziet, klikt u op sites bladeren om te zien van de volledige lijst met sites die u naar kopiëren kunt.

  Opmerking: Als u andere sites die wordt weergegeven wanneer u items kopiëren niet ziet, uw organisatie niet is toegestaan op sites kopiëren. Als u een SharePoint -beheerder of globale beheerder voor uw organisatie bent, raadpleegt u toestaan of voorkomen van aangepast script voor meer informatie over het inschakelen van meerdere sites in het beheercentrum SharePoint kopiëren.

  Schermafbeelding van het kiezen van een bestemming bij het kopiëren van bestanden vanuit OneDrive voor Bedrijven naar een SharePoint-site.

  Selecteer een locatie in de maphiërarchie om een nieuwe map als u wilt kopiëren van de bestanden te maken, en klik op nieuwe map.

 3. Typ de naam van de nieuwe map in het tekstvak.

  Schermafbeelding van het kiezen van een locatie bij het kopiëren van een bestand naar SharePoint

 4. Klik op het vinkje en klik vervolgens op Hierheen kopiëren.

  Documentbibliotheek Nieuw Naar map kopiëren

Notities: 

 • U kunt maximaal 500 MB van bestanden en mappen in één keer kopiëren.

 • Wanneer u met documenten met versiegeschiedenis kopiëren naar hebt gebruikt, worden alleen de meest recente versie wordt gekopieerd. Als u wilt kopiëren in eerdere versies, die u wilt herstellen en elkaar kopiëren. Zie voor meer informatie over versiebeheer, versiebeheer voor een lijst of bibliotheek inschakelen en configureren.

Verplaatsen

 1. Selecteer de items die u wilt verplaatsen.

 2. Klik in het hoofdmenu boven aan de pagina op Verplaatsen naar. Als u Verplaatsen naar niet ziet, klikt u op het beletselteken (...) in het hoofdmenu en vervolgens op Verplaatsen naar.

  Knop Verplaatsen naar in hoofdmenu

  Opmerking: Verplaatsen naar is niet beschikbaar als u de klassieke ervaring van SharePoint Onlinegebruikt.

 3. Selecteer de nieuwe locatie in de documentbibliotheek waar u de bestanden om te gaan en klikt u op Hierheen verplaatsenin het deelvenster kiezen een bestemming .

  Opmerking: Het verplaatsen van bestanden op sites is momenteel beschikbaar in het gericht Release-programma.

  Schermafbeelding van documentpaneel bibliotheek verplaatsen

  Klik in het deelvenster kiezen bestemming kunt u ook klikken op nieuwe map als u wilt een nieuwe map toevoegen aan de documentbibliotheek en het item naar de nieuwe map verplaatsen. Typ de naam van de nieuwe map in het tekstvak, klik op het vinkje en klik vervolgens op Hierheen verplaatsen.

  Veld Map maken met gemarkeerd selectievakje

Opmerking: Wanneer u verplaatsen naar, wordt de geschiedenis van het document wordt gekopieerd naar de nieuwe bestemming. Zie voor meer informatie over versiebeheer, versiebeheer voor een lijst of bibliotheek inschakelen en configureren

Een bestand kopiëren naar een andere bibliotheek in SharePoint Server 2016 of SharePoint Server 2013

SharePoint Server 2016 en 2013 bieden de optie verzenden naar voor het kopiëren naar een andere bibliotheek of locatie. Verzenden naar één bestand op een moment gekopieerd naar een andere bibliotheek. Verzenden naar , niet de optie voor het kopiëren van mappen zelf. De kopie van de bestemming wordt verbinding hebt met het oorspronkelijke bestand.

Opmerking: Verzenden naar kopiëren de gepubliceerde versie van een document. Zie voor meer informatie op versies hoe werkt versiebeheer in een lijst of bibliotheek?.

 1. In een documentbibliotheek, klikt u op links van de bestandsnaam om een bestand te selecteren.

  Een bestand hebt geselecteerd door te klikken op het vinkje aan de linkerkant van de naam
 2. Klik op het lint op bestanden > Verzenden naar in het gedeelte aantal . De optie is alleen beschikbaar als een en alleen een bestand is geselecteerd.

 3. Selecteer kopiëren of een andere locatie.

  Lint met menu Verzenden naar waarin Kopiëren is geselecteerd
 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Wanneer het veld bestemming-documentbibliotheek of map wordt weergegeven, moet deze de basis-URL van uw site hebben. Zo ja, Ga naar het einde van deze en typ de naam van de bibliotheek die u wilt het bestand wilt kopiëren.

  • Als de bibliotheek die u wilt verzenden, het bestand zich in de balk Snelstarten, klik met de rechtermuisknop op de naam van de bibliotheek en kies snelkoppeling kopiëren.

   Klik met de rechtermuisknop op bibliotheek in Snel starten, selecteer snelkoppeling Kopiëren

   Plak de bibliotheek de doel-URL in het veld bestemming-documentbibliotheek of map in het dialoogvenster kopiëren .

  • Als u niet de bovenstaande methoden werkt, probeert u deze tijdelijke oplossing:

   Open de documentbibliotheek die u wilt dat de bestanden naar verzenden en kopieer het adres van de adresbalk. Mogelijk moet u de URL van om extra tekens te verwijderen.

   Plak de URL in Kladblok en verwijder de inhoud na de naam van de bibliotheek die u kopiëren wilt naar, zoals in deze afbeelding.

   Diagram van wat u moet verwijderen uit de URL die u wilt gebruiken met kopiëren naar

   1. de basis-URL voor de bibliotheek.

   2. de naam van de bibliotheek met 20% tekens worden vervangen door de naam spaties bevat.

   3. extra inhoud niet nodig. In dit onderdeel verwijderen.

   Opmerking: Bij sommige URL's meer dan 255 tekens bevatten en kunnen niet worden gebruikt. Als u kunt, gebruikt u de werkbalk Snelstarten of de naam van de bibliotheek aan de basis-URL in het doelveld toevoegen om de snelkoppeling, als het adres kan balk bevatten aanvullende inhoud.

 5. Controleer de doel-URL met (Klik hier om te testen). De doelbibliotheek wordt geopend in een ander tabblad of -venster. U kunt laat deze open uw kopie later te controleren of sluiten.

  Dialoogvenster Kopiëren waarin URL is geselecteerd.
 6. Als u de kopie een andere bestandsnaam wilt geven, typt u deze in het optionele veld Bestandsnaam voor de kopie.

 7. U kunt er optioneel voor kiezen de auteur te vragen updates te sturen wanneer het bestand wordt ingecheckt, of u kunt een waarschuwing voor het brondocument instellen. Zie Een waarschuwing maken voor meer informatie over waarschuwingen.

 8. Klik op OK wanneer u klaar bent. Klik op de pagina Voortgang van kopiëren op OK om het kopiëren te starten.

 9. Als de kopie is voltooid, klikt u op Gereed. Als de kopie is mislukt, noteert u de fout en corrigeert u deze.

  Voortgang van kopiëren waarin Gereed is gemarkeerd
 10. Schakel dit selectievakje in om te controleren of het bestand kopiëren naar de nieuwe bestemming is gelukt. Als u verwijderen van de kopie van de bron wilt, die u wilt ontkoppelen van de kopie, en vervolgens verwijderen.

Kopieën van de pagina kopieën beheren in SharePoint Server 2016 of SharePoint Server 2013 bijwerken

Als een bestand is gekopieerd naar een of meer bibliotheken, kunt u de verschillende kopieën bijwerken vanuit één locatie op de pagina Kopieën beheren. Deze kan vanuit elke kopie van een item worden geopend.

 1. Als een bibliotheek met een kopie die u wilt bijwerken nog niet is geopend, klikt u in de balk Snel starten op de naam van de bibliotheek.

  Als de naam van uw bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Instellingen Knop Instellingen in SharePoint 2016 op titelbalk. , Site-inhoud, en klik op de naam van uw bibliotheek.

 2. Klik op links van de naam van het bestand dat u wilt bijwerken om deze te selecteren en klik vervolgens op het tabblad bestanden .

  Tabblad bestanden op het lint
 3. Klik in het lint op Kopieën beheren.

  Kopieën op het lint bron beheren
 4. Als u alle kopieën wilt bijwerken die al om updates vragen, klikt u op Kopieën bijwerken.

  Alle exemplaren van het bestand bijwerken
 5. Selecteer in de sectie Bestemmingen onder Kopieën de kopieën die u wilt bijwerken en klik op OK.

  Selecteer de bestemming kopieën bijwerken

  Opmerking: Als u bijwerken exemplaren die worden vermeld op de pagina Kopieën beheren onder exemplaren die niet vragen om updates wilt, moet eerst u de instellingen van de update voor deze kopieën. Zie voor meer informatie over hoe u dit doet, de instellingen wijzigen voor een kopie zodat het gevraagd om updates.

Naar boven

De instellingen wijzigen voor een kopie zodat het gevraagd om updates in SharePoint Server 2016 of SharePoint Server 2013

Als u een kopie van een bestand hebt gemaakt met de opdracht Verzenden naar en u ervoor hebt gekozen niet om updates te vragen, kan deze kopie geen updates ontvangen van het bronbestand. U kunt deze instelling wijzigen en de kopie beschikbaar maken voor updates.

 1. Als de bibliotheek met een kopie die u wilt bijwerken nog niet is geopend, klikt u in de balk Snel starten op de naam van de bibliotheek.

  Als de naam van uw bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Instellingen Knop Instellingen in SharePoint 2016 op titelbalk. , klik op Site-inhouden klik vervolgens op de naam van uw bibliotheek.

 2. Klik op links van de naam van het bestand dat u wilt bijwerken om deze te selecteren en klik vervolgens op het tabblad bestanden .

  Tabblad bestanden op het lint
 3. Klik op Ga naar bronin de sectie kopieën van het lint.

  Ga naar de bron van het tabblad bestanden op het lint
 4. Klik in het lint op Kopieën beheren.

  Kopieën op het lint bron beheren
 5. Klik op bewerken naast het item.

  Klik op bewerken in het venster van de bestanden beheren
 6. Klik op Ja onder wordt gevraagd de auteur updates te verzenden wanneer het document is ingecheckt? in de sectie Update .

  Klik op Ja in de Prompt de auteur updates te verzenden wanneer het document is ingeschakeld sectie
 7. Klik op OK.

Naar boven

Ontkoppelen van een kopie van de bron en verwijder deze in SharePoint Server 2016 of SharePoint Server 2013

Als u een item dat een kopie is van een ander item volledig wilt verwijderen, moet u er eerst voor zorgen dat dit item wordt verwijderd uit de lijst met bij te werken items van het bronbestand. Anders wordt het item mogelijk opnieuw gemaakt wanneer iemand ervoor kiest alle bestaande kopieën van het bronbestand bij te werken. Het is ook raadzaam dat u de koppeling tussen de kopie en het bronbestand verbreekt. Wanneer u de koppeling tussen het bronbestand en de kopie volledig hebt verbroken, kunt u de kopie verwijderen.

 1. Als de bibliotheek met een kopie die u wilt bijwerken nog niet is geopend, klikt u in de balk Snel starten op de naam van de bibliotheek.

  Als de naam van uw bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Instellingen Knop Instellingen in SharePoint 2016 op titelbalk. , klik op Site-inhouden klik vervolgens op de naam van uw bibliotheek.

 2. Klik op links van de naam van het bestand dat u wilt bijwerken om deze te selecteren en klik vervolgens op het tabblad bestanden .

  Tabblad bestanden op het lint
 3. Klik op Ga naar bronin de sectie kopieën van het lint.

  Ga naar de bron van het tabblad bestanden op het lint
 4. Klik in het lint op Kopieën beheren.

  Kopieën op het lint bron beheren
 5. Klik op bewerken naast het item.

  Klik op bewerken in het venster van de bestanden beheren
 6. Klik op koppeling verwijderen.

  Klik op koppeling verwijderen
 7. Klik in het bevestigingsdialoogvenster op Ja.

  Bevestigingsdialoogvenster voor het koppeling verwijderen

  Hiermee verwijdert u de kopie uit de lijst met kopieën die vanuit het bronbestand kunnen worden bijgewerkt.

 8. Ga terug naar de bibliotheek met de kopie die u wilt ontkoppelen van het bronbestand.

 9. Met de rechtermuisknop op de naam van de kopie die u wilt ontkoppelen en klik vervolgens op Eigenschappen.

 10. Klik boven aan de pagina op Ontkoppelen en vervolgens op OK.

  Ontkoppelen van eigenschappen

  Hiermee verwijdert u de koppeling tussen de kopie en het bovenliggende bronbestand.

 11. Als u wilt verwijderen, klik met de rechtermuisknop op de naam van de kopie, klikt u op verwijderenen klik vervolgens op OK.

Naar boven

Gebruik de opdracht verzenden naar in SharePoint Server 2010 of SharePoint Server 2007

Wanneer een bestand is gekopieerd met Verzenden naar, de kopie onderhoudt een relatie met het bronbestand en kunt u dit exemplaar bijwerken met wijzigingen die in het bronbestand worden aangebracht. Bovendien als de kopie en het bronbestand delen een gemeenschappelijke kolommen of velden, worden deze kolommen of velden ook bijgewerkt wanneer de kopie wordt bijgewerkt.

De opdracht Verzenden naar vergemakkelijkt het beheer van bestanden in bibliotheken en sites binnen een organisatie, want wanneer bestanden met de opdracht Verzenden naar worden gekopieerd, houdt de server de relatie tussen het bronbestand en alle bijbehorende kopieën bij. Gebruikers kunnen alle exemplaren van een item centraal bekijken en beheren via de pagina Kopieën beheren. Daar kunnen ze zien welke kopieën om updates vragen en kunnen ze update-instellingen voor kopieën wijzigen, de kopieën bijwerken of nieuwe kopieën maken.

Notities: 

 • Standaard kunt u de opdracht Verzenden naar bestanden naar bibliotheken binnen een siteverzameling kopiëren. Als u bestanden kopieert vanuit een clientcomputer met een programma dat compatibel is met SharePoint, zoals Word en een browser die ondersteuning biedt voor Microsoft ActiveX-besturingselementen, zoals Internet Explorer, kunt u de opdracht Verzenden naar gebruiken om bestanden te kopiëren niet alleen tussen bibliotheken binnen een siteverzameling, maar ook tussen verschillende webtoepassingen. Als u bestanden vanuit de browser van een clientcomputer die geen ondersteuning biedt voor ActiveX-besturingselementen kopieert, is mogelijk om bestanden te kopiëren alleen voor bibliotheken binnen siteverzamelingen die dezelfde domeinnaam als de bronbibliotheek delen. Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Google Chrome en ondersteunen geen ActiveX-besturingselementen.

 • Als u bestanden moet kopiëren naar een site waarvoor verificatie is ingeschakeld of die is beveiligd (bijvoorbeeld een site met een URL die met https:// begint), moet u de bestemming van de kopie in uw browser toevoegen aan de lijst met vertrouwde websites.

Naar boven

Een bestand kopiëren naar een vooraf gedefinieerde bestemming in SharePoint Server 2010 of SharePoint Server 2007

Als er al een verzendlocatie voor uw bibliotheek is opgegeven, kunt u bestanden vanuit deze bibliotheek naar een andere bibliotheek kopiëren met behulp van de opdracht Verzenden naar.

 1. Als de bibliotheek met het bestand dat u naar een andere bestemming wilt kopiëren nog niet is geopend, klikt u in de balk Snel starten op de naam van de bibliotheek.

  Als de naam van uw bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Site-acties Knopafbeelding , klikt u op Alle Site-inhoud weergevenen klik vervolgens op de naam van uw bibliotheek.

 2. Wijs de naam aan van het bestand dat u wilt kopiëren, klik op de pijl die wordt weergegeven, wijs Verzenden naar aan en klik op de naam van de bestemming waarnaar u het document of item wilt kopiëren.

  Opmerking: Als de naam van een verzendlocatie niet wordt weergegeven, kan dit betekenen dat er voor deze bibliotheek geen verzendlocatie is opgegeven of dat u niet het machtigingsniveau Bijdragen voor de doelbibliotheek hebt.

  Vooraf gedefinieerde locatie voor Verzenden naar in het snelmenu

 3. Als u de kopie van het bestand een andere naam wilt geven, typt u een nieuwe naam onder Bestandsnaam voor de kopie in de sectie Bestemming.

  1. Voer in de sectie Bijwerken een van de volgende handelingen uit:

   • Klik op Ja als u wilt worden gevraagd of u eventuele kopieën wilt bijwerken wanneer nieuwe versies van het bronbestand vanuit de browser worden ingecheckt.

    Als u deze optie selecteert, wordt de kopie die u maakt, gemarkeerd als een kopie die om updates vraagt. Deze wordt bijgewerkt wanneer u ervoor kiest bestaande kopieën van een bronbestand bij te werken.

    Opmerking: Als u bestanden incheckt vanuit een programma dat compatibel is met Windows SharePoint Services 3.0, zoals Microsoft Office Word 2007, wordt u niet gevraagd of u kopieën in het clientprogramma wilt bijwerken.

   • Als u een waarschuwing wilt ontvangen wanneer het bronbestand wordt bijgewerkt, schakelt u het selectievakje Waarschuwing instellen voor het brondocument in.

    Opmerking: U ontvangt geen e-mailwaarschuwingen wanneer het bronbestand wordt bijgewerkt, tenzij e-mail is ingeschakeld op de server. Neem contact op met de serverbeheerder als u niet zeker weet of e-mail op de server is ingeschakeld.

 4. Klik op OK.

Naar boven

Een bestand kopiëren naar een locatie die u in SharePoint Server 2010 of SharePoint Server 2007 opgeeft

Met de opdracht Verzenden naar kunt u een bestand kopiëren naar een bibliotheek die u opgeeft. U moet het machtigingsniveau Bijdragen hebben voor de bibliotheek waarnaar u het document wilt kopiëren.

 1. Noteer de URL voor de SharePoint -bibliotheek waarnaar u wilt kopiëren van het bestand.

 2. Als de bibliotheek met het bestand dat u naar een andere locatie wilt kopiëren nog niet is geopend, klikt u in de balk Snel starten op de naam van de bibliotheek.

  Als de naam van uw bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Site-acties Knopafbeelding , klikt u op Alle Site-inhoud weergevenen klik vervolgens op de naam van uw bibliotheek.

 3. Wijs de naam aan van het bestand dat u wilt kopiëren, klik op de pijl die wordt weergegeven, wijs Verzenden naar aan en klik op Andere locatie.

  Verzenden naar een opgegeven locatie

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Wanneer het veld bestemming-documentbibliotheek of map wordt weergegeven, moet deze de basis-URL van uw site hebben. Zo ja, Ga naar het einde van deze en typ de naam van de bibliotheek die u wilt het bestand wilt kopiëren. Als u bijvoorbeeld om te kopiëren naar een specifieke documentbibliotheek of naar een map in een documentbibliotheek, typt of: http://servername/sitename/libraryname of http://servername/sitename/libraryname/foldername.

  • Als de bibliotheek waarnaar u het bestand wilt verzenden in de werkbalk Snel starten staat, klikt u met de rechtermuisknop op de naam van de bibliotheek en kiest u Snelkoppeling kopiëren.

   Klik met de rechtermuisknop op bibliotheek in Snel starten, selecteer snelkoppeling Kopiëren

   Plak de bibliotheek de doel-URL in het veld bestemming-documentbibliotheek of map in het dialoogvenster kopiëren .

  • Als u niet de bovenstaande methoden werkt, probeer dit.

   Open de documentbibliotheek die u wilt dat de bestanden naar verzenden en kopieer het adres van de adresbalk. Mogelijk moet u de URL van om extra tekens te verwijderen. Probeer deze tijdelijke oplossing hiervoor:

   Belangrijk: Niet kopiëren en plak de URL voor de doelbibliotheek SharePoint rechtstreeks vanuit de browser in dit tekstvak omdat deze versie van de URL wordt extra tekens bevatten die wordt voorkomen dat u kunt wel een bestand kopiëren naar de bestemming bibliotheek.

   Plak de URL in Kladblok en verwijder de inhoud na de naam van de bibliotheek die u kopiëren wilt naar, zoals in deze afbeelding.

   Diagram van wat u moet verwijderen uit de URL die u wilt gebruiken met kopiëren naar

   1. de basis-URL voor de bibliotheek.

   2. de naam van de bibliotheek met 20% tekens worden vervangen door de naam spaties bevat.

   3. extra inhoud niet nodig. In dit onderdeel verwijderen.

   Opmerking: Bij sommige URL's meer dan 255 tekens bevatten en kunnen niet worden gebruikt. Als u kunt, gebruikt u de werkbalk Snelstarten of de naam van de bibliotheek aan de basis-URL in het doelveld toevoegen om de snelkoppeling, als het adres kan balk bevatten aanvullende inhoud.

 5. Als u de kopie van het document een andere naam wilt geven, typt u een nieuwe naam onder Bestandsnaam voor de kopie.

  1. Voer in de sectie Bijwerken een van de volgende handelingen uit:

   • Klik op Ja als u wilt worden gevraagd of u eventuele kopieën wilt bijwerken wanneer nieuwe versies van het bronbestand vanuit de browser worden ingecheckt.

    Als u deze optie selecteert, wordt de kopie die u maakt, gemarkeerd als een kopie die om updates vraagt. Deze wordt bijgewerkt wanneer u ervoor kiest bestaande kopieën van een bronbestand bij te werken.

    Opmerking: Als u bestanden incheckt vanuit een programma dat compatibel is met Windows SharePoint Services 3.0, zoals Microsoft Office Word 2007, wordt u niet gevraagd of u kopieën in het clientprogramma wilt bijwerken.

   • Als u een waarschuwing wilt ontvangen wanneer het bronbestand wordt bijgewerkt, schakelt u het selectievakje Waarschuwing instellen voor het brondocument in.

    Opmerking: U ontvangt geen e-mailwaarschuwingen wanneer het bronbestand wordt bijgewerkt, tenzij e-mail is ingeschakeld op de server. Neem contact op met de serverbeheerder als u niet zeker weet of e-mail op de server is ingeschakeld.

 6. Klik op OK.

Naar boven

Kopieën van een bestand in SharePoint Server 2010 of SharePoint Server 2007 bijwerken

Er zijn twee manieren waarop u kopieën van een item kunt bijwerken:

 • Vanuit een bronbestand kunt u de opdracht Verzenden naar gebruiken om bestaande kopieën van een item bij te werken.

 • Vanuit elke kopie van een item kunt u naar de pagina Kopieën beheren gaan om alle bestaande kopieën weer te geven en vervolgens de kopie te selecteren die u wilt bijwerken.

Kopieën bijwerken vanuit het bronbestand

 1. Als de bibliotheek met het bestand waarvoor u kopieën wilt bijwerken nog niet is geopend, klikt u in de balk Snel starten op de naam van de bibliotheek.

  Als de naam van uw bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Site-acties Knopafbeelding , klikt u op Alle Site-inhoud weergevenen klik vervolgens op de naam van uw bibliotheek.

 2. Wijs de naam aan van het bestand, klik op de pijl die wordt weergegeven, wijs Verzenden naar aan en klik op Bestaande kopieën.

  Opmerking: De opdracht Bestaande kopieën wordt alleen weergegeven als u voor 'vragen om updates' hebt gekozen toen u de eerste keer de opdracht Verzenden naar gebruikte om dit bronbestand naar een andere locatie te kopiëren.

 3. Schakel in de sectie Bestemmingen onder Kopieën de selectievakjes in voor de kopieën die u wilt bijwerken en klik op OK.

Als een bestand is gekopieerd naar een of meer bibliotheken, kunt u de verschillende kopieën bijwerken vanuit één locatie op de pagina Kopieën beheren. Deze kan vanuit elke kopie van een item worden geopend.

 1. Als een bibliotheek met een kopie die u wilt bijwerken nog niet is geopend, klikt u in de balk Snel starten op de naam van de bibliotheek.

  Als de naam van uw bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Site-acties Knopafbeelding , klikt u op Alle Site-inhoud weergevenen klik vervolgens op de naam van uw bibliotheek.

 2. Wijs de naam aan van de kopie die u wilt bijwerken, klik op de pijl die wordt weergegeven en klik vervolgens op Naar bronitem gaan.

 3. Klik op Kopieën beheren.

 4. Als u alle kopieën wilt bijwerken die al om updates vragen, klikt u op Kopieën bijwerken.

 5. Selecteer in de sectie Bestemmingen onder Kopieën de kopieën die u wilt bijwerken en klik op OK.

  Opmerking: Als u kopieën wilt bijwerken die op de pagina Kopieën beheren staan vermeld onder Kopieën die niet vragen om updates, moet u eerst de update-instellingen voor deze kopieën wijzigen. Zie De instellingen voor een kopie wijzigen om deze te laten vragen om updates als u wilt weten hoe u dit doet.

Naar boven

De instellingen wijzigen voor een kopie zodat het gevraagd om updates in SharePoint Server 2010 of SharePoint Server 2007

Als u een kopie van een bestand hebt gemaakt met de opdracht Verzenden naar en u ervoor hebt gekozen niet om updates te vragen, kan deze kopie geen updates ontvangen van het bronbestand. U kunt deze instelling wijzigen en de kopie beschikbaar maken voor updates.

 1. Als de bibliotheek met een kopie die u wilt bijwerken nog niet is geopend, klikt u in de balk Snel starten op de naam van de bibliotheek.

  Als de naam van uw bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Site-acties Knopafbeelding , klikt u op Alle Site-inhoud weergevenen klik vervolgens op de naam van uw bibliotheek.

 2. Wijs de naam aan van de kopie die u wilt bijwerken, klik op de pijl die wordt weergegeven en klik vervolgens op Naar bronitem gaan.

 3. Klik op Kopieën beheren.

 4. Klik naast het item op Bewerken en klik vervolgens op Ja onder De auteur vragen updates te verzenden wanneer het document wordt ingecheckt? in de sectie Bijwerken.

 5. Klik op OK.

Naar boven

Ontkoppelen en een kopie in SharePoint Server 2010 of SharePoint Server 2007 verwijderen

Als u een item dat een kopie is van een ander item volledig wilt verwijderen, moet u er eerst voor zorgen dat dit item wordt verwijderd uit de lijst met bij te werken items van het bronbestand. Anders wordt het item mogelijk opnieuw gemaakt wanneer iemand ervoor kiest alle bestaande kopieën van het bronbestand bij te werken. Het is ook raadzaam dat u de koppeling tussen de kopie en het bronbestand verbreekt. Wanneer u de koppeling tussen het bronbestand en de kopie volledig hebt verbroken, kunt u de kopie verwijderen.

 1. Als u alle koppelingen tussen het bronbestand en de kopie volledig wilt verwijderen, ontkoppelt u het bronbestand en de kopie op beide volgende manieren:

  • Ontkoppel een kopie van de bron zodat de kopie niet langer is verbonden met een bronbestand. Als u dit doet, behoudt het bronbestand wel een verbinding met de kopie en kan de kopie nog steeds worden bijgewerkt als iemand ervoor kiest bestaande kopieën van het bronbestand bij te werken.

  • Verwijder de koppeling naar een kopie vanuit het bronbestand zodat het bronbestand de kopie niet meer kan bijwerken.

  1. Wijs in de bibliotheek met de kopie die u van het bronbestand wilt ontkoppelen de naam aan van de kopie, klik op de pijl die wordt weergegeven en klik vervolgens op Naar bronitem gaan.

  2. Klik op Kopieën beheren.

  3. Klik op Bewerken naast de kopie die u wilt ontkoppelen van het bronbestand.

  4. Klik op Koppeling verwijderen en klik op OK.

   Hiermee verwijdert u de kopie uit de lijst met kopieën die vanuit het bronbestand kunnen worden bijgewerkt.

  5. Ga terug naar de bibliotheek met de kopie die u wilt ontkoppelen van het bronbestand.

  6. Wijs de naam aan van de kopie die u wilt ontkoppelen, klik op de pijl die wordt weergegeven en klik vervolgens op Eigenschappen weergeven.

  7. Klik boven aan de pagina op Ontkoppelen en vervolgens op OK.

   Hiermee verwijdert u de koppeling tussen de kopie en het bovenliggende bronbestand.

 2. Als u wilt verwijderen van een bestand, klikt u in de bibliotheek waarin de kopie die u wilt verwijderen, wijst u de naam van de kopie, klikt u op de pijl die verschijnt, klikt u op verwijderenen klik vervolgens op OK.

Naar boven

Als u niet zeker weet welke versie van SharePoint u gebruikt, raadpleegt u welke versie van SharePoint gebruik ik?.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×