Items handmatig archiveren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De capaciteit van uw Outlook-postvak is niet oneindig en de kans is groot dat u ook in de toekomst gewoon e-mail blijft ontvangen. Als u wilt voorkomen dat uw postvak volloopt, kunt u oude items die u wilt bewaren, verplaatsen naar een archief, een apart Outlook-gegevensbestand (.PST) dat u kunt openen in Outlook zodra u het nodig hebt.

Opmerking: De functie en de opdracht archiveren niet wordt weergegeven voor een account in uw Outlook-profiel als u een Exchange Server-account en uw organisatie gebruikmaakt van Microsoft Exchange Server Online Archive. Uw netwerkbeheerder kan ook deze functie uitschakelen.

In Outlook wordt standaard AutoArchiveren gebruikt om items regelmatig te archiveren. Zie Oudere items automatisch archiveren voor meer informatie.

U kunt ook items op elk gewenst moment handmatig archiveren. Zodoende kunt u bepalen welke items u wilt archiveren, waar u deze wilt opslaan en hoe oud items moeten zijn voordat ze kunnen worden gearchiveerd.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op bestand > Info > Opschoonprogramma's > archiefin Outlook 2013: .


   Archiveren

  • In Outlook 2016: Klik op Bestand > Info > Hulpprogramma’s > Oude items opschonen

   Oude items opschonen

  Tip: Archiveren en AutoArchiveren zijn mogelijk niet beschikbaar als uw e-mailprofiel is verbonden met een Exchange-server. Ook is het mogelijk dat uw organisatie een archiveringsbeleid voor e-mail volgt waarmee AutoArchiveren wordt overschreven. Vraag uw systeembeheerder om meer informatie.

 2. Klik op de optie Deze map met alle submappen archiveren en kies de map die u wilt archiveren.

 3. Voer onder Items archiveren van voor een datum in.

  Dialoogvenster Archief

 4. U kunt meerdere PST-bestanden maken als u sommige mappen wilt archiveren met verschillende instellingen. Mogelijk wilt u bijvoorbeeld items in uw map Verzonden langer bewaren dan items in uw map Postvak IN.

 5. Schakel het selectievakje Ook items opnemen als Niet AutoArchiveren is ingeschakeld in als u individuele items wilt archiveren die bij automatische archivering worden uitgesloten. Met deze optie wordt de markering voor deze items niet verwijderd, maar wordt het selectievakje Niet AutoArchiveren voor dit archief genegeerd.

 6. Klik op OK.

AutoArchiveren uitschakelen

Als u alleen wilt archiveren wanneer u dat wilt, schakelt u AutoArchiveren uit.

 1. Klik op Bestand > Opties > Geavanceerd.

 2. Klik onder AutoArchiveren op Instellingen voor AutoArchiveren.

 3. Schakel het selectievakje Elke n dagen uit.

Standaard oudere Outlook-items automatisch worden gearchiveerd met regelmatige tussenpozen. Meer informatie over AutoArchiveren, raadpleegt u Gebruik AutoArchiveren een back-up of items verwijderen.

U kunt ook handmatig een back-up en archiveren van items, behalve AutoArchiveren of vervangende tekst. Handmatige archivering biedt flexibiliteit en kunt u opgeven precies welke mappen worden opgenomen in het archief en welke archiveren van Outlook-gegevensbestand (.pst) wordt gebruikt.

Ga als volgt te werk om de Outlook-items handmatig archiveren:

 1. Klik op het tabblad Bestand

 2. Klik op Opschoonprogramma's.

 3. Klik op archief.

 4. Klik op de optie deze map en alle submappen archiveren en klik vervolgens op de map die u wilt archiveren. Een submap van de map die u selecteert, wordt opgenomen in deze handmatig archiveren.

 5. Voer onder Items archiveren van voor een datum in.

  Dialoogvenster Archief

 6. Als u niet wilt gebruiken voor de standaard-bestand of de locatie, archiefbestand, klik op Bladeren om op te geven van een nieuw bestand of locatie. Bladeren om het bestand dat u wilt zoeken, of Voer de bestandsnaam en klik op OK. De doellocatie van het bestand wordt weergegeven in het vak archief .

 7. Schakel het selectievakje ook items opnemen met een "Ga niet AutoArchiveren" ingeschakeld om op te nemen items die afzonderlijk kunnen worden gemarkeerd om te worden uitgesloten uit het automatisch archiveren. Deze optie die uitsluiting van deze items, wordt niet verwijderd, maar in plaats daarvan het selectievakje als niet AutoArchiveren voor dit archief alleen, worden genegeerd.

AutoArchiveren uitschakelen

Als u alleen handmatig archiveren wilt, moet u AutoArchiveren uitschakelen. Ga dan als volgt te werk:

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik op het tabblad Geavanceerd en klik onder AutoArchiverenop Instellingen voor AutoArchiveren.

 4. Schakel het selectievakje Elke n dagen .

Oude items verplaatst AutoArchiveren, die standaard is ingeschakeld, automatisch naar de archieflocatie van een regelmatig. U kunt echter handmatig een back-up en archiveren van items naar een locatie die u opgeeft.

Opmerking: De instellingen voor AutoArchiveren Microsoft Office Outlook 2007 kunnen worden aangepast. In plaats van een back-up of uw items handmatig archiveren, kan het gebeuren dat AutoArchiveren kunt aan uw wensen voldoet. Zie Gebruik AutoArchiveren een back-up of items verwijderenvoor meer informatie.

 1. Klik op het menu bestand op archief.

 2. Selecteer de optie deze map en alle submappen archiveren en geef een datum onder items archiveren.

  Gearchiveerde mappen in de mappenlijst

 3. Archiefbestanden klik op Bladeren om een nieuw bestand of de locatie als u niet wilt gebruiken de standaard-bestand of de locatie opgeven.

 4. Schakel het selectievakje ook items opnemen met een "Ga niet AutoArchiveren" ingeschakeld als u wilt overschrijven een vorige instelling niet automatisch specifieke om items te archiveren. Als u besluit om deze items handmatig archiveren tijdens deze procedure, de items opnieuw mogelijk, onderhevig aan de als niet AutoArchiveren instellen, tenzij u handmatig overschrijft die instelling weer in de toekomst.

 5. Klik op OK.

Opmerking: Outlook automatisch gemaakt van een ander archiefbestanden voor items in de map en de locatie die is opgegeven.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×