Items handmatig archiveren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De capaciteit van uw Outlook-postvak is niet oneindig en de kans is groot dat u ook in de toekomst gewoon e-mail blijft ontvangen. Als u wilt voorkomen dat uw postvak volloopt, kunt u oude items die u wilt bewaren, verplaatsen naar een archief, een apart Outlook-gegevensbestand (.PST) dat u kunt openen in Outlook zodra u het nodig hebt.

Opmerking: De opdracht en functie archiveren wordt niet weer gegeven voor een account in uw Outlook-profiel als u een Exchange Server-account opneemt en uw organisatie gebruikmaakt van het online archief van micro soft Exchange Server. Uw netwerk beheerder kan deze functie ook uitschakelen.

In Outlook wordt standaard AutoArchiveren gebruikt om items regelmatig te archiveren. Zie Oudere items automatisch archiveren voor meer informatie.

U kunt ook items op elk gewenst moment handmatig archiveren. Zodoende kunt u bepalen welke items u wilt archiveren, waar u deze wilt opslaan en hoe oud items moeten zijn voordat ze kunnen worden gearchiveerd.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik in Outlook 2013: op bestand > info > opschoon Programma's > archiveren.


   Archiveren

  • In Outlook 2016: Klik op Bestand > Info > Hulpprogramma’s > Oude items opschonen

   Oude items opschonen

  Tip: Archiveren en AutoArchiveren zijn mogelijk niet beschikbaar als uw e-mailprofiel is verbonden met een Exchange-server. Ook is het mogelijk dat uw organisatie een archiveringsbeleid voor e-mail volgt waarmee AutoArchiveren wordt overschreven. Vraag uw systeembeheerder om meer informatie.

 2. Klik op de optie Deze map met alle submappen archiveren en kies de map die u wilt archiveren.

 3. Voer onder Items archiveren van voor een datum in.

  Dialoogvenster Archief

 4. U kunt meerdere PST-bestanden maken als u sommige mappen wilt archiveren met verschillende instellingen. Mogelijk wilt u bijvoorbeeld items in uw map Verzonden langer bewaren dan items in uw map Postvak IN.

 5. Schakel het selectievakje Ook items opnemen als Niet AutoArchiveren is ingeschakeld in als u individuele items wilt archiveren die bij automatische archivering worden uitgesloten. Met deze optie wordt de markering voor deze items niet verwijderd, maar wordt het selectievakje Niet AutoArchiveren voor dit archief genegeerd.

 6. Klik op OK.

AutoArchiveren uitschakelen

Als u alleen wilt archiveren wanneer u dat wilt, schakelt u AutoArchiveren uit.

 1. Klik op Bestand > Opties > Geavanceerd.

 2. Klik onder AutoArchiveren op Instellingen voor AutoArchiveren.

 3. Schakel het selectievakje Elke n dagen uit.

Oudere Outlook-items worden standaard automatisch gearchiveerd op basis van een regel matig interval. Zie voor meer informatie over AutoArchiveren de functie AutoArchiveren gebruiken om een reserve kopie te maken of items te verwijderen.

U kunt ook hand matig een back-up maken van items en deze archiveren, naast AutoArchiveren of als vervanging. Hand matige archivering biedt flexibiliteit, waarmee u precies kunt opgeven welke mappen in het archief worden opgenomen en welk archief Outlook-gegevens bestand (. PST) wordt gebruikt.

Als u Outlook-items hand matig wilt archiveren, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op het tabblad Bestand

 2. Klik op hulp middelen voor opschonen.

 3. Klik op Archief.

 4. Klik op de optie deze map en alle submappen archiveren en klik vervolgens op de map die u wilt archiveren. Een wille keurige submap van de map die u selecteert, wordt opgenomen in dit hand matige archief.

 5. Voer onder Items archiveren van voor een datum in.

  Dialoogvenster Archief

 6. Als u geen standaard bestand of-locatie wilt gebruiken, klikt u onder archief bestand op Bladeren om een nieuw bestand of nieuwe locatie op te geven. Blader naar het gewenste bestand of voer de bestands naam in en klik op OK. De locatie van het doel bestand wordt weer gegeven in het vak archief bestand.

 7. Schakel het selectie vakje items opnemen als niet AutoArchiveren is ingeschakeld in als u items wilt opnemen die mogelijk afzonderlijk zijn gemarkeerd voor automatische archivering. Met deze optie wordt de uitsluiting van deze items niet verwijderd, maar wordt het selectie vakje niet AutoArchiveren genegeerd voor dit archief.

AutoArchiveren uitschakelen

Als u alleen hand matig wilt archiveren, moet u AutoArchiveren uitschakelen. Ga als volgt te werk:

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik op het tabblad Geavanceerd onder AutoArchiveren op instellingen voor AutoArchiveren.

 4. Schakel het selectie vakje elke n dagen uit.

AutoArchiveren, dat standaard is ingeschakeld, verplaatst oude items automatisch naar een archief locatie op geplande intervallen. U kunt echter hand matig een back-up maken van items en deze archiveren naar een locatie die u opgeeft.

Opmerking: De instellingen van Microsoft Office Outlook 2007 AutoArchiveren zijn aanpasbaar. In plaats van een reserve kopie van uw items te maken of te archiveren, kan het gebeuren dat AutoArchiveren aan uw behoeften voldoet. Zie voor meer informatie AutoArchiveren gebruiken om een reserve kopie te maken of items te verwijderen.

 1. Klik in het menu bestand op archiveren.

 2. Selecteer de optie deze map en alle submappen archiveren en geef vervolgens een datum op onder items archiveren van vóór.

  Gearchiveerde mappen in de mappenlijst

 3. Klik onder archief bestand op Bladeren om een nieuw bestand of nieuwe locatie op te geven als u geen standaard bestand of-locatie wilt gebruiken.

 4. Schakel het selectie vakje items opnemen als niet AutoArchiveren is ingeschakeld in als u een eerdere instelling wilt negeren om specifieke items niet automatisch te archiveren. Als u ervoor kiest om deze items hand matig te archiveren tijdens deze procedure, worden de items opnieuw onderworpen aan de instelling niet AutoArchiveren, tenzij u die instelling later hand matig overschrijft.

 5. Klik op OK .

Opmerking: In Outlook wordt automatisch een ander archief bestand gemaakt voor items in de opgegeven map en locatie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×