Items exporteren in een aangepast 2007-hulpmiddel Formulieren

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt items in een 2007-hulpmiddel Formulieren importeren met behulp van de volgende bestandstypen:

Opmerking : Als de optie Importeren is uitgeschakeld op het tabblad Werkruimte betekent dit dat het aangepaste hulpmiddel de voorziening Importeren niet ondersteunt. Aangepaste hulpmiddelen die in Microsoft InfoPath zijn ontwikkeld, ondersteunen het importeren van items niet. U kunt zien of een hulpmiddel is ontwikkeld met behulp van Microsoft InfoPath door op het tabblad Werkruimte te klikken. Vervolgens klikt u op Eigenschappen, klikt u op het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Eigenschappen en leest u de tekst bij Beschrijving.

Geïmporteerde items kunnen alleen worden weergegeven als het aangepaste hulpmiddel overeenkomstige velden en weergavekolommen bevat. Als u bijvoorbeeld een bestand importeert dat is geëxporteerd uit een aangepast hulpmiddel dat de velden 'Naam' en 'Adres' bevat, ziet u de geïmporteerde items alleen in de gegevensweergave als het aangepaste hulpmiddel waarin u importeert ook deze velden bevat.

Als het type sorteervolgorde in de geselecteerde gegevensweergave 'Plat' of 'Hiërarchisch' is, worden geïmporteerde items weergegeven als nieuwe items boven aan of onder aan de gegevensweergave (afhankelijk van de huidige sorteervolgorde).

Als het type sorteervolgorde in de geselecteerde gegevensweergave "Gegroepeerd' is, worden geïmporteerde items binnen categorieën geplaatst en worden ze gesorteerd volgens de sorteervolgorde die voor de weergave is ingesteld.

Naar boven

Een Formulier met binair XML importeren

Als u een bestand dat is geëxporteerd als Binair XML of XML (zonder bijlagen), wilt importeren, handelt u als volgt:

 1. Klik op het tabblad Werkruimte, klik op Importeren en klik vervolgens op Formulieren met binair XML.

 2. Selecteer een formulier in de vervolgkeuzelijst dat u gaat gebruiken voor het importeren van items.

 3. Selecteer het XML-bestand dat u wilt importeren en klik op Openen.

Naar boven

Een door komma's gescheiden CSV-bestand importeren

Als u een bestand wilt importeren dat is geëxporteerd als CSV-bestand, handelt u als volgt:

 1. Klik op het tabblad Werkruimte, klik op Importeren en klik vervolgens op Door komma's gescheiden bestand (CSV).

 2. Doe het volgende in het dialoogvenster Opties voor importeren en klik op OK:

  • Selecteer het formulier dat u wilt gebruiken voor het importeren van items in de vervolgkeuzelijst.

   Zorg ervoor dat u een formulier selecteert dat velden en gegevenstypen bevat die overeenkomen met de kolomkoppen en gegevenstypen in het CSV-bestand.

  • Als het CSV-bestand is opgeslagen in Microsoft Excel, schakelt u Microsoft Excel in.

  • Selecteer de tekenset die is gebruikt voor het maken van het CSV-bestand dat u importeert vanuit de vervolgkeuzelijst.

   U moet dezelfde tekenset selecteren die is gebruikt voor het opslaan van het CSV-bestand.

  • Selecteer in de vervolgkeuzelijst de landinstelling waarin het CSV-bestand dat u importeert, is gemaakt.

   U moet dezelfde landinstelling selecteren die is gebruikt voor het opslaan van het CSV-bestand.

 3. Selecteer het CSV-bestand dat u wilt importeren en klik op Openen.

Naar boven

Het importeren van bestanden die in andere toepassingen zijn gemaakt en zijn opgeslagen als CSV-bestand

U kunt bestanden die zijn gemaakt en opgeslagen als CSV in andere toepassingen, zoals Microsoft Excel kunt importeren. Maar denk eraan die kolom kopteksten moeten worden opgemaakt aan overeenkomen met de veldnamen en veld typen in het aangepaste hulpmiddel.

Houd verder ook rekening met de volgende voorschriften voor het importeren van CSV-bestanden die zijn opgeslagen in Microsoft Excel:

 • Kolomkoppen voor waarden die in numerieke velden moeten worden geïmporteerd (zoals Getal of Valuta) moeten nader worden gekwalificeerd als het gegevenstype 'Double'. Bijvoorbeeld:

  Kosten:Double
  € 35.95

 • Kolomkoppen voor waarden die moeten worden geïmporteerd in tekstvelden kunnen optioneel worden gekwalificeerd als het gegevenstype 'String'. Bijvoorbeeld:

  Woonplaats:String
  Haarlem

 • Kolomkoppen voor waarden die moeten worden geïmporteerd in datum- en datum/tijdvelden moeten worden gekwalificeerd als het gegevenstype 'Date'. Bijvoorbeeld:

  Begindatum:Date
  14 maart 2005

  Verder moeten datums in Excel de notatie DD-MM-JJ gebruiken en in Engelse landinstellingen moeten Datum/tijd-waarden de 12-uurs klok gebruiken:

  14-3-05
  14-03-05
  14-3-2005
  14 maart 2005
  14-3-05 1:30 PM

  Niet-Engelse landinstellingen kunnen de 24-uurs tijdnotatie gebruiken.

Naar boven

Veldnamen afstemmen voor het importeren van CSV-bestanden

Zoals hierboven vermeld, moeten de kolomkoppen in het CSV-bestand precies overeenkomen met de namen van de betreffende velden in het aangepaste hulpmiddel, als u een CSV-bestand dat in Excel is opgeslagen (of in een andere brontoepassing) in een aangepast hulpmiddel wilt importeren. Dit is nodig voor een correcte import van de veldwaarden.

Om een exacte overeenkomst te bewerkstelligen, moet u weten hoe u de veldnamen in het aangepaste hulpmiddel correct kunt identificeren en moet u niet vergeten dat veldnamen meestal NIET identiek zijn aan de bijbehorende veldlabels.

U kunt een lijst met veldnamen in een aangepast hulpmiddel weergeven door de eigenschappen van het item te bekijken.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurig bestaand item en klik op Eigenschappen.

 2. Klik in het dialoogvenster Recordeigenschappen op het tabblad Velden.

 3. Bekijk de lijst met velden om de velden op te sporen die overeenkomen met de kolomkoppen in de weergave.

In het onderstaande voorbeeld komen de kolomkoppen Booth#, Event Start en Event End overeen met respectievelijk Booth_35, Event_32Start en Event_32End.

veldnamen weergeven in recordeigenschappen

Naar boven

Kwesties met betrekking tot het importeren van CSV-bestanden van Excel in andere landinstellingen

In sommige andere landinstellingen dan Engels (Verenigde Staten), gebruiken Excel-bestanden die als CSV-bestanden zijn opgeslagen een ander scheidingsteken dan een komma. Deze bestanden kunnen niet goed worden geïmporteerd in een Groove-hulpmiddel Formulieren omdat alleen CSV-bestanden met komma's als scheidingsteken voor deze procedure zijn toegestaan.

Als u problemen ondervindt bij het importeren van CSV-bestanden en u niet zeker weet of de problemen te maken hebben met landinstellingen, kunt u proberen het geëxporteerde CSV-bestand in een teksteditor zoals Kladblok te openen en de scheidingstekens te wijzigen in komma's. Als u het bestand wijzigt, moet u erop letten dat u geen andere interpunctietekens wijzigt. In het onderstaande voorbeeld zijn alle komma's scheidingstekens behalve de komma's die onderdeel zijn van de datumwaarden. Als het scheidingsteken in een waarde voorkomt, moet deze waarde worden omsloten door aanhalingstekens.

csv-bestand dat in teksteditor is geopend

Items importeren uit een 2.5-hulpmiddel Formulieren

Groove-formulieren hulpmiddelen gemaakt met behulp van Groove 2.5 worden niet ondersteund in deze release. Als u een hulpmiddel Groove 2.5 formulieren in deze release Groove selecteert, wordt u gevraagd het ontwerp van hulpmiddel en de items voor het importeren naar een nieuwe-formulierhulpmiddel exporteren. Zie voor informatie migreren van een hulpmiddel Groove 2.5-formulieren.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×