IsObject, functie

Retourneert een booleaanse waarde die aangeeft of een id (Visual Basic) een objectvariabele vertegenwoordigt.

Syntaxis

IsObject ( id )

De vereiste idargument is de naam van een variabele.

Opmerkingen

IsObject is alleen handig om te bepalen of een Variant van het type VarTypevbObject is. Dit is mogelijk als de Variant daadwerkelijk verwijst (of heeft verwezen) naar een object, of als Nothing bevat.

IsObject geeft True als resultaat als id een variabele is die is gedeclareerd met een objecttype of een geldig klassetype, of als id een Variant is van het type VarTypevbObject, of een door de gebruiker gedefinieerd object. In alle andere gevallen is False het resultaat. IsObject levert zelfs True op als de variabele is ingesteld op Nothing.

Gebruik een methode voor fouten onderscheppen om ervoor te zorgen dat een objectverwijzing geldig is.

Voorbeeld

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie IsObject gebruikt om te bepalen of een id een objectvariabele voorstelt. MyObject en YourObject zijn objectvariabelen van hetzelfde type. Het zijn algemene namen die alleen als voorbeeld worden gebruikt.

' Declare variables.
Dim MyInt As Integer, YourObject, MyCheck
Dim MyObject As Object
Set YourObject = MyObject ' Assign an object reference.
MyCheck = IsObject(YourObject) ' Returns True.
MyCheck = IsObject(MyInt) ' Returns False.
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×