IsNumeric, functie

Deze functie retourneert een Booleaanse waarde die aangeeft of een expressie als een getal kan worden geëvalueerd.

Syntaxis

IsNumeric ( expressie )

Het vereiste argumentexpressie is een variant met een numerieke expressie of reeksexpressie.

Opmerkingen

IsNumeric geeft als resultaat waar als de hele expressie wordt herkend als een getal. anders wordt Falsegeretourneerd.

IsNumeric resulteert in ONWAAR als de expressie een datumexpressie is.

Query voorbeelden

Expressie

Resultaten

Selecteer IsNumeric ([prijs per eenheid]) AS Expr1 van ProductSales;

Met de functie wordt berekend of het veld PrijsPerEenheid een geldig getal is en wordt het resultaat als '-1 ' voor waar en ' 0 ' voor ONWAAR in de kolom Expr1 geretourneerd. Resultaat is-1 (waar).

Selecteer IsNumeric ([DateofSale]) AS ValidNumber, IsNumeric ("487.34") AS NumberTest FROM ProductSales;

Met de functie wordt berekend of de ' DateofSale ' en ' 487,34 ' een geldig getal is en wordt het resultaat als '-1 ' voor waar en ' 0 ' voor ONWAAR in respectievelijk de kolom ValidNumber en NumberTest. Resultaat is 0 (ONWAAR) voor ValidNumber en-1 (waar) voor NumberTest.

Voorbeeld van VBA

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie IsNumeric gebruikt om te bepalen of een variabele als een getal kan worden geëvalueerd.

Dim MyVar, MyCheck
MyVar = "53" ' Assign value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Returns True.
MyVar = "459.95" ' Assign value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Returns True.
MyVar = "45 Help" ' Assign value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Returns False.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×