IsNull, functie

Deze functie geeft een booleaanse waarde als resultaat die aangeeft of een expressie geen geldige gegevens bevat (Null).

Syntaxis

IsNull ( expressie )

Het vereiste argumentexpressie is een variant met een numerieke expressie of reeksexpressie.

Opmerkingen

IsNull retourneert True als expressieNull is; anders retourneert IsNullFalse. Als expressie bestaat uit meer dan één variabele, betekent Null in een van de variabelen dat True wordt geretourneerd voor de hele expressie.

De Null-waarde geeft aan dat de variant geen geldige gegevens bevat. Null is niet hetzelfde als Empty, waarmee wordt aangegeven dat een variabele nog niet is geïnitialiseerd. Het is ook niet hetzelfde als een tekenreeks met de lengte nul (""), wat soms ook wel een null-tekenreeks wordt genoemd.

Belangrijk:  Gebruik de functie IsNull om te bepalen of een expressie een Null-waarde bevat. Expressies waarvan u zou verwachten dat het resultaat True is onder bepaalde omstandigheden, zoals If Var = Null en If Var <> Null, zijn altijd False. Dit komt omdat elke expressie die een Null bevat, zelf Null is en daardoor False.

Voorbeeld

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie IsNull gebruikt om te bepalen of een variabele een Null bevat.

Dim MyVar, MyCheck
MyCheck = IsNull(MyVar) ' Returns False.
MyVar = ""
MyCheck = IsNull(MyVar) ' Returns False.
MyVar = Null
MyCheck = IsNull(MyVar) ' Returns True.
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×