IsDate, functie

Deze functie retourneert een Booleaanse waarde die aangeeft of een expressie naar een datum kan worden geconverteerd.

Syntaxis

IsDate ( expressie )

De vereiste expressieargument is een variant die een datumexpressie bevat of die reeksexpressie herkend als een datum of tijd.

Opmerkingen

IsDate geeft als resultaat waar als de expressie een datum is of als een geldige datum wordt herkend. anders wordt Falsegeretourneerd. In Microsoft Windows is het bereik van geldige datums 1 januari 100 na 31 december 9999 na 31 december. de bereiken verschillen tussen besturingssystemen.

Query voorbeelden

Expressie

Resultaten

Selecteer IsDate ([prijs per eenheid]) AS Expr1 van ProductSales;

Met de functie wordt berekend of het veld PrijsPerEenheid een ongeldige datum is en wordt het resultaat als '-1 ' voor waar en ' 0 ' voor ONWAAR in de kolom Expr1 geretourneerd. Resultaat is 0 (ONWAAR).

Selecteer IsDate ([DateofSale]) AS ValidDate, IsDate (#31/10/2019 #) AS DateTest FROM ProductSales;

Met de functie wordt berekend of de ' DateofSale ' en ' #31/10/2019 # ' een geldige datum is en geeft het resultaat als '-1 ' voor waar en ' 0 ' voor ONWAAR in de kolom ValidDate en DateTest respectievelijk. Resultaat-1 (waar) in beide kolommen.

Voorbeeld van VBA

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie IsDate gebruikt om te bepalen of een expressie naar een datum kan worden geconverteerd.

Dim MyDate, YourDate, NoDate, MyCheck
MyDate = "February 12, 1969"
YourDate = #2/12/69#
NoDate = "Hello"
MyCheck = IsDate(MyDate) ' Returns True.
MyCheck = IsDate(YourDate) ' Returns True.
MyCheck = IsDate(NoDate) ' Returns False.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×