IRR, functie

Deze functie retourneert een waarde van het type Dubbele precisie die de interne rentabiliteit aangeeft van een reeks periodieke geldstromen (betalingen en ontvangsten).

Syntaxis

IRR( waarden () [, schatting ] )

De syntaxis van de functie IRR heeft deze argumenten:

Argument

Beschrijving

waarden ()

Vereist. Matrix van Double waarmee geldstroomwaarden worden aangegeven. De matrix moet ten minste één negatieve waarde (een betaling) en één positieve waarde (een ontvangst) bevatten.

schatting

Optioneel. Een variant die de waarde aangeeft die naar schatting zal worden geretourneerd door IRR. Als u dit argument weglaat, wordt schatting ingesteld op 0,1 (10%).


Opmerkingen

De interne rentabiliteit is het rentepercentage dat wordt ontvangen voor een investering die bestaat uit betalingen en ontvangsten die zich regelmatig voordoen.

De functie IRR gebruikt de volgorde van waarden binnen de matrix om de volgorde van betalingen en ontvangsten te interpreteren. Voer de waarden voor betalingen en ontvangen daarom in de juiste volgorde in. De cashflow voor elke periode hoeft niet vast te staan, zoals bij een annuïteit.

IRR wordt met behulp van iteratie berekend. De berekening start met de waarde van schatting, waarna IRR de berekening herhaalt totdat het resultaat tot op 0,00001 procent nauwkeurig is. Als IIR na 20 pogingen geen resultaat kan vaststellen, mislukt de functie.

Voorbeeld

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld retourneert de functie IRR de interne rentabiliteit voor een reeks van vijf cashflows die zijn opgenomen in de matrix Values(). Het eerste matrixelement is een negatieve cashflow die de opstartkosten voor het bedrijf vertegenwoordigt. De resterende vier cashflows vertegenwoordigen positieve cashflows voor de volgende vier jaar. Guess staat voor de geschatte interne rentabiliteit.

Dim Guess, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
Fmt = "#0.00" ' Define percentage format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income for
' four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = IRR(Values(), Guess) * 100
Msg = "The internal rate of return for these " & _
"five cash flows is "
Msg = Msg & Format(RetRate, Fmt) & " percent."
MsgBox Msg ' Display internal return rate.
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×