Inzoomen toevoegen aan een Power View-grafiek of -matrix

Voeg inzoomen/uitzoomen op een grafiek of matrix in Power View toe om slechts een niveau tegelijk weer te geven. De lezers van het rapport zoomen in voor details of zoomen uit voor samenvattingsgegevens. Als u mogelijkheden voor in- en uitzoomen wilt toevoegen aan een matrix of grafiek, hebt u een hiërarchie nodig. Dit kan een hiërarchie in het gegevensmodel of een door u gemaakte hiërarchie in Power View zijn.

Video's over inzoomen

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

In deze video ziet u hoe u een hiërarchie gebruikt die zich al in het gegevensmodel bevindt..

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

In deze video ziet u hoe u in Power View een hiërarchie maakt waarmee u meer of minder details kunt weergeven.

Meer details/Minder details toevoegen met behulp van een bestaande hiërarchie

In dit voorbeeld wordt uitgelegd hoe u meer of minder details van een matrix weergeeft. U kunt Meer details/Minder details ook toevoegen aan een staaf-, kolom- of cirkeldiagram.

Het handige van een hiërarchie die al in het gegevensmodel bestaat, is dat u deze telkens opnieuw kunt gebruiken in tal van Power View-bladen en -rapporten.

 1. Maak een visualisatie met behulp van een bestaande hiërarchie. Hiërarchieën in de lijst met velden hebben een pijl waarmee u de onderdelen van de hiërarchie kunt uitvouwen of samenvouwen. Wanneer u op de hiërarchie klikt, worden alle onderdeelvelden als een tabel aan de visualisatie toegevoegd.

  Power View-hiërarchie in gegevensmodel

 2. Converteer de tabel naar een matrix of grafiek. Klik op het tabblad Ontwerpen op Visualisatie wijzigen > Matrix.

 3. Vouw de matrix samen om Meer details in te schakelen. Klik op het tabblad Ontwerpen> Niveaus weergeven > Inzoomen op één niveau per keer inschakelen.

  Detailniveaus van Power View

 4. Dubbelklik op een hiërarchieveld op het hoogste niveau. Klik bijvoorbeeld in een hiërarchie Sports-Disciplines-Events op de sport Aquatics. Hiermee geeft u meer details weer tot op het volgende niveau van de hiërarchie en worden de vier evenementen weergegeven waaruit Aquatics bestaat: Diving, Swimming, Synchronized S. en Water polo.

  Detailpijlen van Power View

 5. Geef meer details weer door verder op een van de velden te klikken. Wanneer u op Synchronized S. klikt, worden meer details van het niveau Events weergegeven, in dit geval duet, solo en team.

 6. Geef minder niveaus weer door op de Pijl-omhoog te klikken.

Naar boven

Een hiërarchie maken in Power View en deze gebruiken om minder of meer details weer te geven

In dit voorbeeld wordt uitgelegd hoe u meer of minder details van een staafdiagram weergeeft. U kunt Meer details/Minder details ook toevoegen aan een matrix, kolom- of cirkeldiagram.

U hebt een hiërarchie nodig om meer of minder details te kunnen weergeven. In het vorige voorbeeld hebt u een bestaande hiërarchie gebruikt. In dit voorbeeld gaat u een ad-hoc-hiërarchie maken in Power View. De hiërarchie hoeft niet 'logisch' te zijn; deze kan alle velden bevatten waarvoor u meer details wilt kunnen weergeven.

Maak een tabel met velden die u wilt kunnen samenvouwen en waarvoor u meer of minder details wilt kunnen weergeven. Zie Tabellen in Power View voor hulp bij het maken van tabellen.

U kunt handmatig dezelfde hiërarchie maken die u in het vorige voorbeeld hebt gebruikt.

Selecteer Sport in de tabel Events.

Opmerking:  Het veld Sport staat tweemaal in de tabel Events: eenmaal op zichzelf en eenmaal als onderdeel van de SDE-hiërarchie. U kunt een van de selectievakjes inschakelen om Sport aan de tabel toe te voegen.

Selecteer Discipline in de tabel Disciplines.

Selecteer Event in de tabel Events.

Voeg een waardeveld aan de tabel toe. Bijvoorbeeld Count of Medal.

Detailtabel van Power View

Converteer de tabel naar een grafiek of matrix. Klik op het tabblad Ontwerpen op Visualisatie wijzigen > Staafdiagram > Gestapelde staaf.

Controleer in het gebied met de indeling van de Power View-velden of de Asvelden in de gewenste volgorde staan. In dit geval is dat Sport-Discipline-Event.

Asveld voor Meer details in Power View

Dubbelklik op een staaf. Wanneer u bijvoorbeeld op de staaf Aquatics klikt, worden meer details weergegeven tot op het volgende niveau van de hiërarchie en worden de vier evenementen weergegeven waaruit Aquatics bestaat: Diving, Swimming, Synchronized S. en Water polo.

Meer details ad-hoc in Power View

Geef meer details weer door verder op een van de velden te dubbelklikken. Wanneer u op Synchronized S. dubbelklikt, worden meer details van het niveau Events weergegeven, in dit geval duet, solo en team.

Geef minder details weer door op de pijl-omhoog in de rechterbovenhoek van de visualisatie te klikken.

Naar boven

In een matrix

Wanneer u een matrix met meerdere velden in de rijen of kolommen hebt, kunt u die zo instellen dat er niveaus worden weergegeven, en dat de matrix wordt samengevouwen zodat alleen het bovenste, of buitenste, niveau zichtbaar is. Dubbelklik op een waarde in dat niveau om de matrix uit te vouwen en de waarden te tonen die daaronder in de hiërarchie staan. Bijvoorbeeld: als u Power View in een hiërarchie met de velden Continent > Country/Region > State/Province > zodanig instelt dat niveaus worden weergegeven, worden alleen continentnamen in de matrix weergegeven. Als u een continent, bijvoorbeeld Azië, dubbelklikt, worden de landen/de regio's in Azië weergegeven, met een pijl om naar continenten terug te gaan. Als u een land, bijvoorbeeld India, dubbelklikt, worden de provincies in India weergegeven, ook weer met een pijl om naar de landen/regio's terug te gaan.

Power View-matrix met een pijl voor minder details van Provincie naar Land/regio

Naar boven

In een staaf-, kolom- of cirkeldiagram

Staaf-, kolom- en cirkeldiagrammen werken op dezelfde manier. Als een grafiek meerdere velden in het vak As heeft, stelt u dit zo in dat niveaus worden weergegeven en u slechts een niveau tegelijk ziet, waarbij u het hoogste niveau als eerste ziet. Ga terug naar het voorbeeld Continenten en dubbelklik op de staaf van Europe in het staafdiagram Continenten:

Kolomdiagram in Power View waarin meer details kunnen worden getoond

U ziet alleen de staven voor de landen/regio's in Europa, met een pijl waarmee u terug kunt naar het niveau erboven.

Kolomdiagram in Power View met meer details over land/regio in Europa

Naar boven

Zie ook

Hiërarchieën in Power View

Hiërarchieën in Power Pivot

Werken met een matrix in Power View

Hiërarchieën in Power View

Power View: uw gegevens verkennen, visualiseren en presenteren

Power View- en Power Pivot-video's

Zelfstudie: gegevensanalyse draaitabel met behulp van een gegevensmodel in Excel 2013

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×