Invoerbereiken voor InfoPath-besturingselementen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel

Inleiding tot het invoeren van bereiken

Typen invoerbereiken

Inleiding tot het invoeren van bereiken

Als u wilt verbeteren als het niet op het toetsenbord tekstinvoer in een besturingselement, zoals tekst die is ingevoerd in een tekstvak met een tablet-pen, kunt u een Invoerbereik voor het besturingselement opgeven. Een invoerbereik kunt u het type van de invoer van de gebruiker die is bedoeld voor het besturingselement opgeven. Bijvoorbeeld als u de IS_URL invoerbereik voor een tekstvak hebt gebruikt, worden geen spaties die worden ingevoerd tussen woorden genegeerd.

Een invoerbereik kan worden ingesteld voor de volgende typen besturingselementen:

 • Tekstvak

 • RTF-vak

 • Datumkiezer

 • Lijst met opsommingstekens

 • Genummerde lijst

 • Gewone lijst

 • Keuzelijst met invoervak

 • Keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden

Als u een invoerbereik wilt opgeven, dubbelklikt u op het besturingselement. In het dialoogvenster met eigenschappen voor het besturingselement klikt u op het tabblad Geavanceerd en vervolgens op Invoerbereik.

Naar boven

Typen invoerbereiken

Er bestaan drie typen invoerbereiken:

Alle typen invoerbereiken kunnen zo worden geconfigureerd dat alleen invoer die aan het opgegeven invoerbereikpatroon voldoet wordt geaccepteerd, of zo dat de ingevoerde tekst wordt bijgesteld richting dat patroon. Standaard sluit een invoerbereik alle invoer uit die niet overeenkomt met het invoerbereikpatroon. Als u niet-overeenkomende invoer wilt toestaan, schakelt u het selectievakje Niet-overeenkomende invoer herkennen in het dialoogvenster Invoerbereik in.

Notities: 

 • Een invoerbereik is alleen van toepassing op het besturingselement waarvoor het is ingesteld, niet op het veld dat een binding heeft met het besturingselement.

 • De functie voor invoerbereiken werkt niet in combinatie met herkenningsprogramma's voor Oost-Aziatische talen.

In de volgende gedeelten worden de verschillende typen invoerbereiken beschreven.

Standaard

Als u een standaardinvoerbereik wilt instellen, klikt u op Standaard in het dialoogvenster Invoerbereik en klikt u vervolgens op de instelling in de lijst Invoerbereik. In de volgende tabel wordt het patroon beschreven dat is gedefinieerd voor elk standaardinvoerbereik en wordt een voorbeeld gegeven van het type invoer waarvoor dit invoerbereik bestemd is.

Invoerbereik

Beschrijving

IS_DEFAULT

Standaard herkenningsbijstelling. Dit is de standaardinstelling. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het standaardlexicon (woordenlijst).

IS_URL

URL-, bestands- en FTP-indeling.

Voorbeelden:

 • http://www.contoso.com/

 • ftp://ftp.microsoft.com

 • www.microsoft.com

 • file:///C:\templ.txt

IS_FILE_FULLFILEPATH

Tekens die worden gebruikt voor het beschrijven van een bestandspad. Omvat de volgende voorwaarden:

 • Voor servernaam en sharenaam, accepteert alle IS_ONECHAR-tekens met uitzondering van * ? : < > |

 • Voor bestandsnaam, accepteert alle IS_ONECHAR-tekens met uitzondering van \ / : < > |

 • Invoer moet beginnen met \\ of stationsnaam of \ of ..\ of .\ of /

 • Spaties zijn toegestaan.

Voorbeelden:

 • \\servernaam\sharenaam\bestandsnaam.txt

 • C:\temp\huidig werk.doc

 • ..\images\henk.jpg

IS_FILE_FILENAME

Tekens die worden gebruikt voor het beschrijven van een bestandsnaam. Omvat de volgende voorwaarden:

 • Accepteert namen met en zonder extensie.

 • Accepteert alle IS_ONECHAR-tekens met uitzondering van: \ / : < > |

 • Spaties zijn toegestaan.

Voorbeelden:

 • bestandsnaam.txt

 • bestandsnaam

 • naam bestand.txt

IS_EMAIL_USERNAME

Gebruikersnaam voor e-mailaccount.

Voorbeelden:

 • TiesAr

 • TArts

 • tiesarts

IS_EMAIL_SMTPEMAILADDRESS

Volledig SMTP-e-mailadres. Bijvoorbeeld iemand@example.com.

IS_LOGINNAME

Aanmeldingsnaam en domein. Omvat de volgende voorwaarden:

 • Accepteert alle IS_ONECHAR-tekens.

 • Accepteert niet dat een domein of gebruikersnaam begint of eindigt met een niet-alfanumeriek teken.

 • Spaties zijn niet toegestaan.

 • De volgende tekens zijn niet toegestaan: plusteken (+), sterretje (*) en slash (/).

Voorbeelden:

 • HOORN\TARTS

 • TARTS

IS_PERSONALNAME_FULLNAME

Combinaties van voornaam, middelste naam en achternaam.

Voorbeelden:

 • Dhr. Ties A. Arts, Jr.

 • Ties Arts

 • Arts, Ties

 • Arts, Ties A

IS_PERSONALNAME_PREFIX

Beleefdheidsvorm of titel voorafgaand aan een naam.

Voorbeelden:

 • Dhr.

 • Dr.

 • Mevr.

 • drs.

IS_PERSONALNAME_GIVENNAME

Voornaam of eerste initiaal.

Voorbeelden:

 • Ties

 • T.

 • T.A.

IS_PERSONALNAME_MIDDLENAME

Middelste naam of initiaal.

Voorbeelden:

 • Albert

 • A

IS_PERSONALNAME_SURNAME

Achternaam.

Voorbeelden:

 • Arts

 • Van Vugt

 • van Vugt

IS_PERSONALNAME_SUFFIX

Achtervoegsel, afkorting of Romeins cijfer achter de naam. Bijvoorbeeld Jr.

IS_ADDRESS_FULLPOSTALADDRESS

Volledig adres, inclusief nummers.

Voorbeelden:

 • Hoofdstraat 123, 1234 AB Appelscha

 • Postbus 123, 1234 AB Appelscha

IS_ADDRESS_POSTALCODE

Alfanumerieke postcode (voor internationale ondersteuning).

Voorbeelden:

 • 98033

 • 1234AA

IS_ADDRESS_STREET

Huisnummer, straatnummer, naam en nummer appartement, en alleen postbus. Bijvoorbeeld Hoofdstraat 123.

IS_ADDRESS_STATEORPROVINCE

Volledige naam of afkorting van de provincie.

Voorbeeld:

 • OV

 • Overijssel

 • Ov

IS_ADDRESS_CITY

Plaatsnaam.

Voorbeelden:

 • Utrecht

 • Amsterdam

IS_ADDRESS_COUNTRYNAME

Naam van land.

Voorbeelden:

 • Italië

 • Japan

 • Verenigde Staten

IS_ADDRESS_COUNTRYSHORTNAME

Afkorting voor land.

Voorbeelden:

 • VS

 • V.S.

IS_CURRENCY_AMOUNTANDSYMBOL

Valutasymbolen en bedragen.

Voorbeelden:

 • € 2.100,25

 • € 35

 • € 1.234,50

IS_CURRENCY_AMOUNT

Numerieke waarde voor valuta, zonder valutasymbool. Bijvoorbeeld 2100,25.

IS_DATE_FULLDATE

Volledige datum, in verschillende notaties.

Voorbeelden:

 • 17-07-2001

 • 17/7/01

 • 17/7

 • 12 dec

 • 17 juli

 • 17 juli 2001

IS_DATE_MONTH

Numerieke representatie van de maand, beperkt tot 1-12.

Voorbeelden:

 • 7

 • 07

 • 11

IS_DATE_DAY

Numerieke representatie van de dag, beperkt tot 1-31.

Voorbeelden:

 • 1

 • 04

 • 17

IS_DATE_YEAR

Numerieke representatie van het jaar.

Voorbeelden:

 • 1988

 • 2004

 • 88

 • 04

 • '88

IS_DATE_MONTHNAME

Representatie in letters van de maand.

Voorbeelden:

 • Februari

 • Dec

 • Dec.

IS_DATE_DAYNAME

Representatie in letters van de dag.

Voorbeelden:

 • Woensdag

 • Wo

 • Ma

IS_DIGITS

Positieve hele getallen. Cijferreeksen bestaande uit 0-9 zijn toegestaan.

IS_NUMBER

Getal, inclusief het cijfergroeperingssymbool, het symbool voor negatieve getallen en het decimaalteken. Hierbij geldt:

 • Het cijfergroeperingssymbool is een punt.

 • Het decimaalteken is een komma.

 • Negatieve getallen worden aangeduid met een afbreekstreepje zonder spatie, en niet met ronde haken.

IS_ONECHAR

Eén ANSI-teken:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdEfghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

IS_TELEPHONE_FULLTELEPHONENUMBER

Telefoonnummer. Geen ondersteuning voor nummers die letters bevatten.

Voorbeelden:

 • (020) 123 45 67

 • 020-1234567

 • 555.0123

 • (020) 1234567

 • (020)1234567

 • +31 20 123 45 67

IS_TELEPHONE_COUNTRYCODE

Landnummer.

Voorbeelden:

 • +1

 • +44

 • 001

 • 00 44

IS_TELEPHONE_AREACODE

Netnummer.

Voorbeelden:

 • (020)

 • 425

IS_TELEPHONE_LOCALNUMBER

Abonneenummer, zonder het land- en netnummer.

Voorbeelden:

 • 123 45 67

 • 23 45 67

 • 555.0123

IS_TIME_FULLTIME

Uren, minuten, seconden en am/pm. Voorloopnullen zijn optioneel voor uren maar vereist voor minuten en seconden. Uren zijn beperkt tot 0-24; minuten en seconden zijn beperkt tot 0-59.

Voorbeelden:

 • 3:20

 • 04:30

 • 11:20:55

 • 11:15 am

 • 4:30 AM

IS_TIME_HOUR

Numerieke representatie van uren. Beperkt tot 0-24.

IS_TIME_MINORSEC

Numerieke representatie van minuten of seconden. Beperkt tot 0-59.

Woordgroepenlijst

Als u een invoerbereik instelt als een woordgroepenlijst, kunt u een lijst met woorden of woordgroepen wilt beperken of bijstelling de ingevoerde in het besturingselement opgeven. U kunt bijvoorbeeld een woordgroepenlijst met de naam 'Primaire kleuren' voor een tekstvak maken en stelt u de lijst "rode", "gele" en "blauwe". In dit scenario als een Tablet PC-gebruiker het woord 'Fred' in het tekstvak geschreven worden deze herkend als en geconverteerd naar het woord "rode".

Een woordgroepenlijst-invoerbereik maken:

 1. Klik op Aangepast in het dialoogvenster Invoerbereik en klik vervolgens op Nieuw.

 2. Typ in het vak Naam de naam van de instelling voor het woordgroepenlijst-invoerbereik.

 3. Klik in de lijst Type op Woordgroepenlijst.

 4. Typ voor elk(e) woord/woordgroep in de lijst het woord of de woordgroep in het vak Woordgroep en klik vervolgens op Toevoegen.

Nadat u in een formuliersjabloon een woordgroepenlijst hebt gemaakt, kunt u die toepassen op andere besturingselementen in het formulier door de woordgroepenlijst te selecteren in de lijst Invoerbereik.

Opmerking: Als u een woordgroepenlijst-invoerbereik verwijdert dat op een besturingselement is toegepast, wordt het invoerbereik tevens verwijderd uit alle andere besturingselementen waarop het is toegepast en wordt de definitie verwijderd uit de formuliersjabloon.

Standaardexpressie

Als u een invoerbereik instelt als een gewone expressie , kunt u opgeven van een gewone expressie die een aangepast patroon voor beperking of bijstelling van de in het besturingselement ingevoerde definieert. U kunt meer informatie over de syntaxis van de reguliere expressies die worden gebruikt door Microsoft Office InfoPath 2007 invoerbereiken in de Microsoft Tablet PC Software Development Kit (SDK).

Een instelling voor een standaardexpressie-invoerbereik maken:

 1. Klik op Aangepast in het dialoogvenster Invoerbereik en klik vervolgens op Nieuw.

 2. Typ in het vak Naam de naam van de instelling voor het standaardexpressie-invoerbereik.

 3. Klik in de lijst Type op Standaardexpressie.

 4. Typ in het vak Standaardexpressie de standaardexpressieformule.

Nadat u in een formuliersjabloon een standaardexpressie hebt gemaakt, kunt u die toepassen op andere besturingselementen in het formulier door de woordgroepenlijst te selecteren in de lijst Invoerbereik.

Opmerking: Als u een standaardexpressie-invoerbereik verwijdert dat op een besturingselement is toegepast, wordt het invoerbereik verwijderd uit alle ander besturingselementen waarop het is toegepast en wordt de definitie verwijderd uit de formuliersjabloon.

In de volgende tabel ziet u enkele voorbeelden van standaardexpressies die kunnen worden gebruikt voor het maken van aangepaste invoerbereikinstellingen.

Expressie

Beschrijving

Overeenkomsten

Niet-overeenkomsten

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Komt overeen met één cijfer, 1 tot en met 9.

1
6
0

42
Eén

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|,|-)+

Komt overeen met één of meer enkele cijfers, komma's of koppelstreepjes. Nuttig voor het beperken van invoer tot een bereik of een verzameling cijfers, bijvoorbeeld een bereik van af te drukken pagina's.

1
1-6
2,4,7
2-
6,9,135

,,,

Drie
7 t/m 9

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Een Amerikaans 'social security'-nummer (sociale-zekerheidsnummer). De indeling van een Amerikaans sociale-zekerheidsnummer is nnn-nn-nnnn.

123-45-6789

12-123-12
12-2-3456

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Een onderdeelnummer in deze indeling:
###-AAA-###
waarbij # staat voor één cijfer van 0 tot en met 9, en A voor één hoofdletter van A tot en met Z.

123-ABC-456

12-AB-3456
123-456-789

s(!IS_ONECHAR)+p

Komt overeen met elk woord dat begint met een kleine letter 's', één of meer tekens bevat (zoals gedefinieerd door het invoerbereik IS_ONECHAR) en eindigt met een kleine letter 'p'.

stop
soep
sleep
s234p

Stop
sp

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×