Invoegen een op het scherm timer

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een timer of voortgangsbalk met schermanimatie toevoegen om uw presentatie nog interessanter te maken. U wilt bijvoorbeeld aan het einde van een training een tijdsgebonden vragenronde met een aftelscherm toevoegen. U kunt met de animatiefuncties in PowerPoint verschillende soorten timers maken.

Zie Uw sprekernotities weergeven tijdens de diavoorstelling als u op zoek bent naar een timer die bijhoudt hoe lang u spreekt, om binnen de toegewezen tijd te blijven.

Tip: U kunt ook andere typen timers, zoals stopwatch timers, vinden in de Office Store.

Een afteltimer maken

Deze timer gebruikt een eenvoudige, maar opvallende animatiereeks. De timer telt af van 5 tot 1, met een interval van één seconde.

 1. Maak eerst vijf tekstvakken met de getallen 5 tot 1. Later gaat u hierop een animatie toepassen zodat de vakken één voor één verschijnen, met een interval van één seconde.

  Aftelvakken.

  Tip: Maak de vakken in aflopende volgorde (van hoog naar laag) zodat u ze gemakkelijker in de juiste volgorde van animatie kunt voorzien.

 2. Als u tekst vakken wilt maken, klikt u op het tabblad Invoegen in de groep tekst op tekstvak en tekent u het tekstvak op de dia. Vervolgens voegt u het nummer toe. U kunt kopiëren en plakken om deze te dupliceren en vervolgens de nieuwe vakken te bewerken.

 3. Klik in de tekstvak met het getal.

 4. Klik op het tabblad animaties in de groep Geavanceerde animatie op animatie toevoegen en ga omlaag om af te sluiten. Hier kunt u de gewenste animatie selecteren, bijvoorbeeld verbergen.

  Klik op het tabblad ANIMATIES in de groep Geavanceerde animatie op Animatie toevoegen. Er zijn tal van animatie-opties.
 5. Selecteer één voor één de overige tekstvakken (in de volgorde 4, 3, 2, 1) en pas op elk ervan, dezelfde afsluitanimatie, Verdwijnen toe.

 6. Klik op animaties > animatie deel venster om het animatie deel venster weer te geven. De nummering van de rechthoeken kan enigszins verwarrend zijn omdat in Power Point voor andere objecten op de dia accounting is. Bekijk het getal naar rechts, waarin de tekst in de rechthoek wordt weer gegeven.

  Click op ANIMATIES en vervolgens op Animatiedeelvenster om het Animatiedeelvenster weer te geven. Het getal aan de rechterkant van de dubbele punt is het getal in de rechthoek.
 7. U wilt bij een klik alleen het eerste tekstvak met het getal 5 laten verschijnen en dit één seconde op het scherm weergeven alvorens het te laten verdwijnen. Daarna wilt u elk volgend tekstvak één voor één telkens één seconde weergeven alvorens het automatisch te laten verdwijnen.

  Selecteer Rechthoek 5 en laat in de groep animaties > tijds instellingen de instellingen beginnen: bij klikken en duur: .01, maar stel vertraging in op 01,00, één seconde.

  Stel in de groep Tijdsinstelling de optie Start in op Bij klikken.
 8. Selecteer nu in het Animatiedeelvenster één voor één de overige tekstvakken, van 4 tot 1. Stel opnieuw in de groep Tijdsinstellingen de timingdetails als volgt in: Start: Na vorige, Duur: Automatisch en Vertraging: 01,00.

  In de groep Tijdsinstellingen kunt u de timingdetails instellen.
 9. Wanneer u klaar bent, voert u een test uit door naar de modus Diavoorstelling te gaan en daar de presentatie af te spelen vanaf de huidige dia. Klik om het aftelscherm te starten!

Tips: 

 • U kunt op elk gewenst moment een voor beeld van uw animatie-effecten bekijken. Klik op het tabblad animaties in de groep voor beeld op voor beeld.

 • Na de aftel tijd wilt u mogelijk een animatie toevoegen, zoals een tekstvak waarin het lezen is voltooid. Als u dit wilt doen, voegt u het tekstvak in, selecteert u het en gaat u naar animaties > Geavanceerde animatie > Start > weer geven. Stel vervolgens in de groep tijds instelling de begin datum in op Na vorige, stel duur in op automatisch en stel vertraging in op 00,00. Het tekstvak wordt ook weer gegeven in het animatie deel venster.

Opmerking: U kunt ook heel eenvoudig animatie toevoegen aan vormen die u wilt laten weergeven of verdwijnen met behulp van de verschillende start- en eindanimaties in PowerPoint. U kunt elk gewenst interval kiezen, maar vaak is het beter om voor elk object in de volgorde dezelfde vertraging in te stellen.

Na het aftellen kunt u een animatie toevoegen met de tekst 'Voltooid!'

Naar boven

Timer met voortgangsbalk maken

Een andere effectieve manier om een afteltimer toe te voegen, is het uiterlijk van een voortgangsbalk emuleren.

 1. Klik op het tabblad Invoegen in de groep illustraties op vormen en selecteer een rechthoek.

  U kunt een vorm, zoals een rechthoek, selecteren in de sectie Vormen van de groep Illustraties.
 2. Klik op de dia op de plaats waar u de voortgangsbalk wilt plaatsen en teken een rechthoek tegen de linkerrand van de dia.

  De voortgangsbalk.
 3. U kunt de balk een kleur geven als u wilt. Klik met de rechter muisknop op de balk en selecteer vorm opmaken > Opties voor vorm > opvullen > effen opvulling.

  Voortgangsbalk met blauwe opvulling.
 4. Selecteer op het tabblad animaties in de groep animatie de optie Binnenvliegen.

 5. Klik op Effectopties en selecteer Van links.

 6. Stel in de groep tijds instelling de duur in op het aantal seconden dat u wilt dat de voortgangs balk wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld 30 seconden. Selecteer bij starten de optie bij Klik.

  Uw instellingen zien er nu als volgt uit:

  Instellingen voor een specifiek effect van de voortgangsbalk.

Wanneer u klaar bent, voert u een test uit door naar de modus Diavoorstelling te gaan en daar de presentatie af te spelen vanaf de huidige dia. Klik om de timer te starten. Het lijkt nu alsof de voortgangsbalk vanaf de linkerkant van het scherm 30 seconden lang langer wordt en daarna stopt.

Zie ook

Tekst of objecten van animatie voorzien

Overgangen tussen dia's toevoegen, wijzigen of verwijderen

De snelheid en tijds instelling van overgangen instellen

Afbeeldingen, illustraties, tekst en andere objecten van animatie voorzien

Tijds instellingen voor een diavoorstelling belui Steren

Diamodellen gebruiken om een presentatie aan te passen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×