Invoegen een op het scherm timer

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt een timer of voortgangsbalk met schermanimatie toevoegen om uw presentatie nog interessanter te maken. U wilt bijvoorbeeld aan het einde van een training een tijdsgebonden vragenronde met een aftelscherm toevoegen. U kunt met de animatiefuncties in PowerPoint verschillende soorten timers maken.

Zie Uw sprekernotities weergeven tijdens de diavoorstelling als u op zoek bent naar een timer die bijhoudt hoe lang u spreekt, om binnen de toegewezen tijd te blijven.

Een afteltimer maken

Deze timer gebruikt een eenvoudige, maar opvallende animatiereeks. De timer telt af van 5 tot 1, met een interval van één seconde.

 1. Maak eerst vijf tekstvakken met de getallen 5 tot 1. Later gaat u hierop een animatie toepassen zodat de vakken één voor één verschijnen, met een interval van één seconde.

  Aftelvakken.

  Tip: Maak de vakken in aflopende volgorde (van hoog naar laag) zodat u ze gemakkelijker in de juiste volgorde van animatie kunt voorzien.

 2. Als u tekstvakken wilt maken, klikt u op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op Tekstvak tekent u het tekstvak op de dia. Voeg er daarna het getal aan toe. U kunt het tekstvak kopiëren en plakken om het te dupliceren en daarna de nieuwe vakken bewerken.

 3. Klik in de tekstvak met het getal.

 4. Ga naar het tabblad Animaties en klik in de groep Geavanceerde animatie op Animatie toevoegen en ga naar Eind. Hier selecteert u de gewenste animatie, bijvoorbeeld Verdwijnen.

  Klik op het tabblad ANIMATIES in de groep Geavanceerde animatie op Animatie toevoegen. Er zijn tal van animatie-opties.
 5. Selecteer één voor één de overige tekstvakken (in de volgorde 4, 3, 2, 1) en pas op elk ervan, dezelfde afsluitanimatie, Verdwijnen toe.

 6. Klik op ANIMATIES > Deelvenster Animatie om het Animatiedeelvenster weer te geven. De nummering van de tekstvakken kan verwarrend zijn omdat PowerPoint ook rekening houdt met andere objecten op de dia. Bekijk het getal rechts, dat overeenkomt met de tekst in het tekstvak.

  Click op ANIMATIES en vervolgens op Animatiedeelvenster om het Animatiedeelvenster weer te geven. Het getal aan de rechterkant van de dubbele punt is het getal in de rechthoek.
 7. U wilt bij een klik alleen het eerste tekstvak met het getal 5 laten verschijnen en dit één seconde op het scherm weergeven alvorens het te laten verdwijnen. Daarna wilt u elk volgend tekstvak één voor één telkens één seconde weergeven alvorens het automatisch te laten verdwijnen.

  Selecteer Tekstvak 5 en behoudt in de groep ANIMATIES > Tijdsinstellingen de instellingen Start: Bij klikken en Duur: 00,01, maar stel Vertraging in op 01,00 (één seconde).

  Stel in de groep Tijdsinstelling de optie Start in op Bij klikken.
 8. Selecteer nu in het Animatiedeelvenster één voor één de overige tekstvakken, van 4 tot 1. Stel opnieuw in de groep Tijdsinstellingen de timingdetails als volgt in: Start: Na vorige, Duur: Automatisch en Vertraging: 01,00.

  In de groep Tijdsinstellingen kunt u de timingdetails instellen.
 9. Wanneer u klaar bent, voert u een test uit door naar de modus Diavoorstelling te gaan en daar de presentatie af te spelen vanaf de huidige dia. Klik om het aftelscherm te starten!

Tips: 

 • U kunt de animatie-effecten op elk gewenst moment bekijken. Ga naar het tabblad ANIMATIES en klik in de groep Voorbeeld op Voorbeeld.

 • Na de aftelling wilt u mogelijk ook een animatie, zoals een tekstvak met de tekst Klaar! toevoegen. U doet dit door een tekstvak in te voegen en te selecteren. Daarna gaat u naar ANIMATIES > Geavanceerde animatie en kiest u Start > Verschijnen. Stelt daarna in de groep TijdsinstellingenStart in op Na vorige, stel Duur in op Automatisch en stel Vertraging in op 00,00. Het tekstvak wordt ook weergegeven in het Animatiedeelvenster.

Opmerking: U kunt ook heel eenvoudig animatie toevoegen aan vormen die u wilt laten weergeven of verdwijnen met behulp van de verschillende start- en eindanimaties in PowerPoint. U kunt elk gewenst interval kiezen, maar vaak is het beter om voor elk object in de volgorde dezelfde vertraging in te stellen.

Na het aftellen kunt u een animatie toevoegen met de tekst 'Voltooid!'

Naar boven

Timer met voortgangsbalk maken

Een andere effectieve manier om een afteltimer toe te voegen, is het uiterlijk van een voortgangsbalk emuleren.

 1. Klik op het tabblad INVOEGEN in de groep Illustraties op Vormen en selecteer een rechthoek.

  U kunt een vorm, zoals een rechthoek, selecteren in de sectie Vormen van de groep Illustraties.
 2. Klik op de dia op de plaats waar u de voortgangsbalk wilt plaatsen en teken een rechthoek tegen de linkerrand van de dia.

  De voortgangsbalk.
 3. U kunt de balk de gewenste kleur geven. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de balk en selecteer Vorm opmaken > OPTIES VOOR VORMEN > OPVULLING > Opvulling, effen.

  Voortgangsbalk met blauwe opvulling.
 4. Selecteer op het tabblad ANIMATIES in de groep Animatie de optie Binnenvliegen.

 5. Klik op Effectopties en selecteer Van links.

 6. Stel in de groep Tijdsinstellingen de Duur in op het aantal seconden dat u de voortgangsbalk wilt laten verschijnen, bijvoorbeeld 30 seconden. Kies bij Start de optie Bij klikken.

  Uw instellingen zien er nu als volgt uit:

  Instellingen voor een specifiek effect van de voortgangsbalk.

Wanneer u klaar bent, voert u een test uit door naar de modus Diavoorstelling te gaan en daar de presentatie af te spelen vanaf de huidige dia. Klik om de timer te starten. Het lijkt nu alsof de voortgangsbalk vanaf de linkerkant van het scherm 30 seconden lang langer wordt en daarna stopt.

Opmerking: In de Office Store vindt u ook andere soorten timers, zoals stopwatchtimers.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Zie ook

Een animatie-effect op tekst of objecten toepassen

Toevoegen, wijzigen of verwijderen van overgangen tussen dia's

De snelheid en tijdsinstelling van een overgang instellen

Afbeeldingen, illustraties, tekst en andere objecten van animatie voorzien

Tijdsinstellingen voor try-out voor een diavoorstelling

Diamodellen gebruiken om aan te passen van een presentatie

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×