Invoegen, bewerken en weergeven van velden in Word

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u velden invoegt, hebt u nauwkeurige controle over dynamische tekst in een document. Velden vormen een belangrijk onderdeel van Word en veel velden worden voor u ingevoegd via ingebouwde opdrachten en functies. Velden worden bijvoorbeeld gebruikt wanneer u paginanummers invoegt of een inhoudsopgave maakt. In die gevallen is het gemakkelijker om de velden automatisch te laten invoegen. Velden zijn het nuttigst wanneer u tijdelijke aanduidingen nodig hebt voor gegevens in een document die kunnen worden gewijzigd en als u standaardbrieven of etiketten in samenvoegdocumenten wilt maken.

Deze stappen werken voor het invoegen van elke veldcode in Word. Zie Lijst met veldcodes in Word voor een lijst met alle veldcodes en uitgebreide informatie over elke code.

 1. Klik op de plaats waar u een veld wilt invoegen.

  Tip: Als u de veldcode kent van het veld dat u wilt invoegen, kunt u deze rechtstreeks in het document typen. Druk eerst op CTRL+F9 en typ de code vervolgens tussen de haakjes.

 2. Klik op Invoegen > Snelonderdelen > veld.
  Optie Veld invoegen in het menu Snelonderdelen.

 3. Selecteer een veldnaam in de lijst Veldnamen.

  Tip: Wanneer u de lijst wilt filteren, drukt u op de pijl-omlaag in de lijst Categorieën.


  Het dialoogvenster Veld

 4. Selecteer onder Veldeigenschappen de gewenste eigenschappen en opties en klik vervolgens op OK.

Notities: 

 • Als u de codes voor een bepaald veld wilt zien in het vak Veld, klikt u op Veldcodes. Voor sommige velden is deze optie automatisch ingeschakeld.

 • Als u een veld in een ander veld wilt opnemen, voegt u eerst het buitenste veld in (de stappen 1-4 hierboven). Plaats vervolgens de invoegpositie in de veldcode waarin u het binnenste veld wilt invoegen en herhaal de stappen 2-4 hierboven.

 • Als u de codes voor een bepaald veld in het dialoogvenster Veld wilt zien, klikt u op Veldcodes.

 • Als u een veld in een ander veld wilt nesten, voegt u eerst het buitenste veld in met het dialoogvenster Veld. Plaats de cursor in het document in de veldcode waarin u het binnenste veld wilt invoegen. Voeg daarna het binnenste veld in via het dialoogvenster Veld.

Als u de veldcode kent van het veld dat u wilt invoegen, kunt u deze ook rechtstreeks in het document typen. Druk eerst op CTRL+F9 en typ de code vervolgens tussen de haakjes.

U kunt een veld invoegen als u het volgende wilt doen:

 • Optellen, aftrekken of andere berekeningen uitvoeren Hiervoor gebruikt u het veld = (Formule).

 • Documenten samenvoegen. Voeg bijvoorbeeld de velden ASK en FILLIN toe om een vraag weer te geven wanneer in Word een gegevensrecord wordt samengevoegd met het hoofddocument.

In andere gevallen is het eenvoudiger de opdrachten en opties in Word te gebruiken om de gewenste gegevens toe te voegen. Zo kunt u een hyperlink invoegen met het veld HYPERLINK, maar het is gemakkelijker de opdracht Hyperlink in de groep Koppelingen op het tabblad Invoegen te gebruiken.

Belangrijk: De accolades voor veldcodes kunnen niet worden ingevoegd met het toetsenbord. Druk op Ctrl+F9 om de accolades voor veldcodes in te voegen.

Syntaxis van veldcodes

Veldcodes worden weergegeven tussen accolades ( { } ). Velden zijn vergelijkbaar met formules in Microsoft Office Excel: de veldcode heeft de functie van de formule en het veldresultaat kunt u zien als de waarde die door de formule wordt gegenereerd. U kunt schakelen tussen de weergave van veldcodes en veldresultaten in een document door op Alt+F9 te drukken.

Wanneer u een veldcode in een document bekijkt, ziet de syntaxis er als volgt uit:

{ VELDNAAM Eigenschappen Optionele schakelopties }

 • VELDNAAM    Dit is de naam die wordt weergegeven in de lijst met veldnamen in het dialoogvenster Veld.

 • Eigenschappen    Dit zijn instructies of variabelen die worden gebruikt in een bepaald veld. Niet alle velden hebben parameters en voor sommige velden zijn parameters optioneel in plaats van vereist.

 • Optionele schakelopties    Dit zijn optionele instellingen die beschikbaar zijn voor een bepaald veld. Er zijn geen schakelopties beschikbaar voor alle velden, afgezien van de schakelopties die de opmaak van de veldresultaten bepalen.

U kunt de bestandsnaam en het pad van het document bijvoorbeeld in de koptekst of voettekst plaatsen door het veld FILENAME in te voegen.

De syntaxis voor de veldcode FILENAME met het pad ziet er als volgt uit:

{ FILENAME \p }

 1. Klik met de rechtermuisknop in het gewenste veld en klik vervolgens op Veld bewerken.

 2. Wijzig de veldeigenschappen en -opties. Zie Lijst met veldcodes in Word of zoek de veldnaam in Help voor meer informatie over de eigenschappen en opties die beschikbaar zijn voor een bepaald veld.

  Notities: 

  • Voor sommige velden moet u de veldcode weergeven als u het veld wilt bewerken. Als u alle veldcodes in het document wilt weergeven, drukt u op Alt+F9.

  • Sommige velden moeten worden bewerkt in hun eigen dialoogvensters in plaats van in het dialoogvenster Veld. Als u bijvoorbeeld met de rechtermuisknop op een hyperlink klikt en vervolgens op Hyperlink bewerken klikt, wordt het dialoogvenster Hyperlink bewerken geopend.

In Word worden de veldresultaten zo weergegeven dat ze er net zo uitzien als de overige inhoud van het document, zodat iemand die het document leest niet ziet dat een deel van de inhoud in een veld staat. Velden kunnen echter ook worden weergegeven met een gearceerde achtergrond, zodat ze beter zichtbaar zijn in het document.

U kunt de veldresultaten integreren in de inhoud van het document door de optie uit te schakelen waarmee velden met een gearceerde achtergrond worden weergegeven en door de veldresultaten op te maken. Als u de velden juist wilt benadrukken, geeft u ze weer met een gearceerde achtergrond. U kunt ervoor kiezen om velden altijd zo weer te geven of alleen wanneer het veld is geselecteerd.

U kunt de veldresultaten opmaken door tekstopmaak op het veld toe te passen of door schakelopties voor opmaak aan de veldcode toe te voegen.

De achtergrondarcering van velden wijzigen

 1. Klik op bestand > Opties. (In Word 2007, Microsoft Office-knop Afbeelding van de Office-knop op en klik vervolgens op Opties voor Word.)

 2. Klik op Geavanceerd.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit in de lijst Arcering veld onder Documentinhoud weergeven:

  • Als u wilt dat velden afsteken tegen de rest van de documentinhoud, selecteert u Altijd.

  • Als u wilt dat velden naadloos overlopen in de documentinhoud, selecteert u Nooit.

  • Als u wilt dat gebruikers van Word weten dat ze in een veld klikken, selecteert u Indien geselecteerd.

   Als de optie voor veldarcering is ingesteld op Indien geselecteerd, wordt het veld weergegeven met een grijze achtergrond wanneer u in het veld klikt. De grijze arcering geeft echter niet aan dat het veld is geselecteerd. Als u het veld selecteert door erop te klikken of erover te slepen met de muis, wordt een markering die de selectie aangeeft aan de grijze arcering toegevoegd.

Tekstopmaak op een veld toepassen

 • Selecteer het veld dat u wilt opmaken en pas de gewenste opmaak toe met de opdrachten in de groep Lettertype op het tabblad Start.

  Als u bijvoorbeeld de naam wilt onderstrepen die wordt ingevoegd met het veld AUTHOR, selecteert u de hele veldcode, met inbegrip van de haakjes (of selecteert u het hele veldresultaat), en klikt u vervolgens op Onderstrepen in de groep Lettertype op het tabblad Start.

Als u een veld bijwerkt, kan eventuele opmaak die u op de veldresultaten hebt toegepast verloren gaan. Als u de opmaak wilt behouden, moet u de schakeloptie \* MERGEFORMAT in de veldcode opnemen. Als u velden invoegt met het dialoogvenster Veld, wordt de schakeloptie \* MERGEFORMAT standaard toegevoegd.

Een schakeloptie voor opmaak toevoegen aan een veldcode

 1. Klik met de rechtermuisknop in het gewenste veld en klik vervolgens op Veld bewerken.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als Veldeigenschappen en Veldopties worden weergegeven, selecteert u de gewenste opmaakopties.

  • Als alleen de veldcode wordt weergegeven, klikt u op Opties en selecteert u vervolgens de gewenste opmaakopties.

   Als de knop Opties niet beschikbaar is, zijn er mogelijk geen extra opmaakopties beschikbaar.

U kunt drie schakelopties gebruiken om veldresultaten op te maken:

Schakeloptie voor opmaak (\*)

Met de schakeloptie voor opmaak (\*) wordt bepaald hoe veldresultaten worden weergegeven. Op basis van de opmaakinstructies wordt het volgende bepaald:

 • Het gebruik van hoofdletters en kleine letters

 • Getalnotatie, bijvoorbeeld of 9 wordt weergegeven als ix (Romeinse cijfers) of negende (rangtelwoord)

 • Tekenopmaak

Schakelopties voor opmaak behouden de opmaak van het veldresultaat ook als het veld wordt bijgewerkt.

Hoofdletters en kleine letters

Hieronder ziet u een lijst met schakelopties en de items die met deze opties met een hoofdletter worden geschreven.

 • \ * Caps    Deze schakeloptie zet de eerste letter van elk woord. Bijvoorbeeld: { FILLIN "Typ uw naam:" \ * Caps } resulteert Luis Alverca zelfs als de naam is getypt in kleine letters.

  Als u deze optie wilt selecteren in het dialoogvenster Veldopties, klikt u op Alles beginhoofdletter.

 • \ * FirstCap    De eerste letter van het eerste woord wordt een hoofdletter. Bijvoorbeeld: { COMMENTS \* FirstCap } resulteert in Wekelijks verkooprapport.

  Als u deze optie wilt selecteren in het dialoogvenster Veldopties, klikt u op Beginhoofdletter.

 • \* Upper    Alle letters worden hoofdletters. Bijvoorbeeld: { QUOTE "woord" \* Upper } resulteert in WOORD.

  Als u deze optie wilt selecteren in het dialoogvenster Veldopties, klikt u op Hoofdletters.

 • \* Lower    Er worden geen hoofdletters gebruikt; alle letters worden kleine letters. Bijvoorbeeld: { FILENAME \* Lower } resulteert in wekelijks verkooprapport.doc.

  Deze schakeloptie heeft geen effect als het hele veld dat de schakeloptie bevat, is opgemaakt in klein kapitaal.

  Als u deze optie wilt selecteren in het dialoogvenster Veldopties, klikt u op Kleine letters.

Getalnotaties:

Hieronder ziet u een lijst met schakelopties voor getalnotaties en de bijbehorende resultaten.

 • \*alphabetic    Het resultaat wordt weergegeven in alfabetische tekens en met dezelfde hoofdletters of kleine letters als het woord 'alphabetic' in de veldcode. Bijvoorbeeld: { SEQ bijlage \* ALPHABETIC } resulteert in B (in plaats van 2), terwijl { SEQ bijlage \* alphabetic } resulteert in b.

  Als u deze optie wilt selecteren in het dialoogvenster Veldopties, klikt u op a, b, c,....

 • \*Arabic    Het resultaat wordt weergegeven in Arabische hoofdtelwoorden. Bijvoorbeeld: { PAGE \* Arabic } resulteert in 31.

  Notities: 

  • Als de instelling voor Nummering in het dialoogvenster Opmaak van paginanummer niet Arabisch is, vervangt deze schakeloptie de instelling voor Nummering.

  • Alleen voor paginanummers is ook de notatie ArabicDash beschikbaar, die het resultaat weergeeft als Arabische hoofdtelwoorden tussen afbreekstreepjes. Bijvoorbeeld: { PAGE \* ArabicDash } resulteert in - 31 -.

  Als u deze optie wilt selecteren in het dialoogvenster Veldopties, klikt u op 1, 2, 3,....

 • \*CardText    Het resultaat wordt weergegeven als hoofdtelwoordtekst. Het resultaat wordt weergegeven in kleine letters, tenzij u met een schakeloptie hoofdletters instelt. Bijvoorbeeld: { = SUM(A1:B2) \* CardText } resulteert in zevenhonderdnegentig en { = SUM(A1:B2) \* CardText \* Caps } in Zevenhonderdnegentig.

  Als u deze optie wilt selecteren in het dialoogvenster Veldopties klikt u op Een, Twee, Drie....

 • \*DollarText    Het resultaat wordt weergegeven als hoofdtelwoordtekst. Op de plaats van de komma wordt het woord en toegevoegd en de eerste twee decimalen (afgerond) worden weergegeven als teller in Arabische cijfers met de noemer 100. Het resultaat wordt weergegeven in kleine letters, tenzij u met een schakeloptie hoofdletters instelt. Bijvoorbeeld: { = 9,20 + 5,35 \ * DollarText \ * Upper } resulteert in VEERTIEN EN 55/100.

  Als u deze optie wilt selecteren in het dialoogvenster Veldopties, klikt u op Valutatekst.

 • \*Hex    Het resultaat wordt weergegeven als hexadecimale getallen. Bijvoorbeeld: { QUOTE "458" \* Hex } resulteert in 1CA.

  Als u deze optie wilt selecteren in het dialoogvenster Veldopties, klikt u op hex....

 • \*OrdText    Het resultaat wordt weergegeven als rangtelwoordtekst. Het resultaat wordt weergegeven in kleine letters, tenzij u met een schakeloptie hoofdletters instelt. Bijvoorbeeld: { DATE \@ "d" \* OrdText } resulteert in eenentwintigste en { DATE \@ "d" \* OrdText \* FirstCap } resulteert in Eenentwintigste.

  Als u deze optie wilt selecteren in het dialoogvenster Veldopties, klikt u op Eerste, Tweede, Derde,....

 • \*Ordinal    Het resultaat wordt weergegeven in Arabische rangtelwoorden. Bijvoorbeeld: { DATE \@ "d" \* Ordinal } resulteert in 30e.

  Als u deze optie wilt selecteren in het dialoogvenster Veldopties, klikt u op 1e, 2e, 3e....

 • \*Roman    Het resultaat wordt weergegeven als Romeinse cijfers. Het resultaat is hetzelfde geval als het woord 'Romeins' in de veldcode. Bijvoorbeeld: { SEQ hoofdstuk \ * Romeins } geeft xien { SEQ hoofdstuk \ * Romeins } geeft Xik.

  Als u deze optie wilt selecteren in het dialoogvenster Veldopties, klikt u op I, II, III.

Tekenopmaak en eerder toegepaste opmaak:

Hieronder ziet u de schakelopties voor tekenopmaak en de bijbehorende resultaten.

 • \*Charformat    De opmaak van de eerste letter van de veldnaam wordt toegepast op het hele resultaat. In het volgende voorbeeld wordt het resultaat vetgedrukt weergegeven omdat de Z in Zie vet is.

  { Zie hoofdstuk2_titel \* Charformat } resulteert in Walvissen in de Stille Oceaan in vetgedrukte tekst.

  Als u deze schakeloptie wilt toevoegen, typt u deze in de veldcode of in het vak Veldcodes in het dialoogvenster Veld.

 • \*MERGEFORMAT    De opmaak van het vorige resultaat wordt toegepast op het nieuwe resultaat. Als u bijvoorbeeld de naam selecteert die wordt weergegeven met het veld { AUTHOR \* MERGEFORMAT } en de opmaak vet toepast, blijft de opmaak vet behouden wanneer de naam van de auteur verandert en het veld wordt bijgewerkt.

  Als u velden invoegt met het dialoogvenster Veld, wordt de schakeloptie \*MERGEFORMAT standaard gebruikt. U kunt dit wijzigen door het selectievakje Opmaak tijdens bijwerken handhaven in het dialoogvenster Veld uit te schakelen.

Terug naar de schakelopties voor opmaak

Schakeloptie voor getalnotatie (\#)

Met de schakeloptie voor getalnotatie (\#) wordt bepaald hoe een numeriek resultaat wordt weergegeven.

Zo geeft bijvoorbeeld de schakeloptie \# € #.##0,00 in { = SUM(ABOVE) \# € #.##0,00 } het resultaat "€ 4.455,70." Als het veldresultaat geen getal is, heeft de schakeloptie geen effect.

Opmerking: Eenvoudige getalnotaties die geen spaties bevatten, hoeven niet tussen aanhalingstekens te worden geplaatst. Bijvoorbeeld: { MaartVerkoop \# € #,##0,00 }. Als de getalnotatie complexer is of tekst of spaties bevat, moet u de getalnotatie wel tussen aanhalingstekens plaatsen, zoals in de volgende voorbeelden. In Word worden aanhalingstekens automatisch toegevoegd aan schakelopties voor getalnotatie als u een veld invoegt via het dialoogvenster Veld of met de opdracht Formule in de groep Gegevens op het tabblad Indeling (op het contactafhankelijke tabblad Hulpmiddelen voor tabellen).

U kunt een schakeloptie voor getalnotatie instellen door de volgende items te combineren:

 • 0 (nul)    Hiermee wordt het vereiste aantal numerieke posities aangegeven dat in het resultaat moet worden weergegeven. Als het resultaat op een van de opgegeven posities geen cijfer bevat, wordt daar een 0 (nul) weergegeven. Bijvoorbeeld: { = 4 + 5 \# 00,00 } resulteert in 09,00.

 • #    Hiermee wordt het vereiste aantal numerieke posities aangegeven dat in het resultaat moet worden weergegeven. Als het resultaat op een van de opgegeven posities geen cijfer bevat, wordt daar een spatie weergegeven. Bijvoorbeeld: { = 9 + 6 \# € ### } resulteert in € 15.

 • x    Hiermee wordt aangegeven dat cijfers links van de tijdelijke aanduiding 'x' wegvallen. Als de tijdelijke aanduiding rechts van het decimaalteken staat, wordt het resultaat op die positie afgerond. Bijvoorbeeld:
  { = 111053 + 111439 \# x## } resulteert in 492.
  { = 1/8 \# 0,00x } resulteert in 0,125.
  { = 3/4 \# ,x } resulteert in ,8.

 • , (decimale komma)    Hiermee wordt de positie van het decimaalteken bepaald. Bijvoorbeeld: { = SUM(ABOVE) \# € ###,00 } resulteert in € 495,47.

  Gebruik het decimaalteken dat is ingesteld in de landinstellingen in het Configuratiescherm.

 • . (scheidingsteken voor duizendtallen)    Hiermee worden reeksen van drie cijfers gescheiden. Bijvoorbeeld: { = NettoWinst \# € #.###,### } resulteert in € 2.456.800.

  Gebruik het scheidingsteken voor duizendtallen dat is ingesteld in de landinstellingen in het Configuratiescherm.

 • - (minteken)    Hiermee wordt een minteken toegevoegd aan een negatief resultaat of een spatie als het resultaat positief of 0 (nul) is. Bijvoorbeeld: { = 10 - 90 \# -## } resulteert in -80.

 • + (plusteken)    Hiermee wordt een plusteken toegevoegd aan een positief resultaat, een minteken aan een negatief resultaat of een spatie als het resultaat 0 (nul) is. Bijvoorbeeld: { = 100 - 90 \# +## } resulteert in +10 en { = 90 - 100 \# +## } resulteert in -10.

 • %, €, $, * en dergelijke    Hiermee wordt het opgegeven teken toegevoegd aan het resultaat. Bijvoorbeeld: { = nettowinst \# "##%" } resulteert in 33%.

 • "voorbeeldnotatie voor positief; negatief"    Hiermee stelt u verschillende getalnotaties in voor positieve en negatieve resultaten, gescheiden door een puntkomma. Als de bladwijzer Verkoop95 bijvoorbeeld een positieve waarde heeft, geeft het veld { Verkoop95 \# "€ #.##0.00;-€ #,##0,00" } deze waarde weer zonder speciale opmaak (bijvoorbeeld € 1.245,65). Een negatieve waarde wordt vetgedrukt en met een minteken weergegeven (bijvoorbeeld -€ 345,56.

 • "voorbeeldnotatie voor positief; negatief; nul"    Hiermee stelt u verschillende getalnotaties in voor positieve en negatieve resultaten en voor het resultaat 0 (nul), gescheiden door puntkomma’s. Afhankelijk van de waarde van de bladwijzer Verkoop95, geeft { Verkoop95 \# "€ #.##0,00;(€ #.##0,00);€ 0" } positieve en negatieve waarden en de waarde 0 (nul) als volgt weer: € 1.245,65, (€ 345,56), € 0.

 • 'tekst'    Hiermee voegt u tekst toe aan het resultaat. Plaats deze tekst tussen enkele aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: { = { Prijs } *8,1% \# "€ ##0,00 'is btw' " } resulteert in € 347,44 is btw.

 • `genummerditem`    Hiermee wordt het nummer weergegeven van het vorige item dat u hebt genummerd met de opdracht Bijschrift (in de groep Bijschriften op het tabblad Verwijzingen) of door het veld SEQ in te voegen. Plaats de naam van het item, zoals 'tabel' of 'afbeelding', tussen accents graves (`). Voor het reeksnummer worden Arabische cijfers gebruikt. Bijvoorbeeld: { = SUM(A1:D4) \# "##0,00 'is het totaal van Tabel' `tabel`" } resulteert in 456,34 is het totaal van Tabel 2.

Terug naar de schakelopties voor opmaak

Schakeloptie voor datum-/tijdnotatie (\@)

Met de schakeloptie voor datum- en tijdnotatie (\@) wordt bepaald hoe een datum of tijd wordt weergegeven.

De schakeloptie \@ "dddd, MMMM d, yyyy" in het veld { DATE \@ "dddd, MMMM d, yyyy" } resulteert bijvoorbeeld in 'vrijdag, 23 november 2007'. U kunt een datum- en tijdnotatie instellen door de volgende instructies voor datum en tijd te combineren: dag (d), maand (M) en jaar (y), uren (h) en (m). U kunt ook tekst, leestekens en spaties gebruiken.

Datuminstructies:

Maand (M)

De letter M moet een hoofdletter zijn om maanden van minuten te onderscheiden.

 • M    De maand wordt weergegeven als een getal zonder voorloopnul voor maanden met één cijfer. Bijvoorbeeld: juli is 7.

 • MM    De maand wordt weergegeven als een getal met voorloopnul voor maanden net één cijfer. Bijvoorbeeld: juli is 07.

 • MMM    De maand wordt weergegeven als een afkorting van drie letters. Bijvoorbeeld: juli is jul.

 • MMMM    De maand wordt volledig weergegeven.

Dag (d)

Met de letter d wordt de dag van de maand of de dag van de week weergegeven. De letter d kan een hoofdletter of kleine letter zijn.

 • d    De week- of maanddag wordt weergegeven als een getal zonder voorloopnul voor dagen met één cijfer. Bijvoorbeeld: de zesde dag van de maand wordt weergegeven als 6.

 • dd    De week- of maanddag wordt weergegeven als een getal met voorloopnul voor dagen met één cijfer. Bijvoorbeeld: de zesde dag van de maand wordt weergegeven als 06.

 • ddd    De week- of maanddag wordt weergegeven als een afkorting van drie letters. Bijvoorbeeld: dinsdag wordt weergegeven als din.

 • dddd    De dag van de week wordt volledig weergegeven.

Jaar (y)

Met de letter y wordt het jaar met twee of vier cijfers weergegeven. De letter y kan een hoofdletter of kleine letter zijn.

 • yy    Het jaar wordt weergegeven met twee cijfers met voorloopnul voor de jaren 01 tot en met 09. Bijvoorbeeld: 1999 wordt weergegeven als 99 en 2006 wordt weergegeven als 06.

 • yyyy    Het jaar wordt weergegeven met vier cijfers.

Tijdinstructies:

Uren (h)

Met een kleine letter h wordt de tijd weergegeven op basis van een 12-uursnotatie. Met de een hoofdletter H wordt de tijd weergegeven op basis van een 24-uursnotatie. Bijvoorbeeld: 5 PM wordt weergegeven als 17.

 • h of H    De uren worden weergegeven zonder voorloopnul voor uren met één cijfer. Bijvoorbeeld: 9 AM wordt weergegeven als 9.

 • hh of HH    De uren worden weergegeven met voorloopnul voor uren met één cijfer. Bijvoorbeeld: 9 AM wordt weergegeven als 09.

Minuten (m)

De letter m moet een kleine letter zijn om minuten van maanden te onderscheiden.

 • m    De minuten worden weergegeven zonder voorloopnul voor minuten met één cijfer. Bijvoorbeeld: { TIME \@ "m" } resulteert in 2.

 • mm    De minuten worden weergegeven met voorloopnul voor minuten met één cijfer. Bijvoorbeeld: { TIME \@ "mm" } resulteert in 02.

Seconden (s)

 • s    De seconden worden weergegeven zonder voorloopnul voor seconden met één cijfer. Bijvoorbeeld: { TIME \@ "s" resulteert in 5.

 • ss    De seconden worden weergegeven met voorloopnul voor seconden met één cijfer. Bijvoorbeeld: { TIME \@ "ss" resulteert in 05.

AM en PM (AM/PM)

AM en PM worden weergegeven. Als u deze tekens wilt wijzigen, past u de landinstellingen in het Configuratiescherm aan.

 • am/pm of AM/PM    AM en PM worden weergegeven in hoofdletters. Bijvoorbeeld: { TIME \@ "h AM/PM" } en { TIME \@ "h am/pm" } resulteert in 9 AM of 5 PM.

Andere tekst en leestekens:

 • 'tekst'    Hiermee kunt u tekst toevoegen aan een datum of tijd. Plaats deze tekst tussen enkele aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: { TIME \@ "HH:mm 'Greenwich-tijd' " } resulteert in 12:45 Greenwich-tijd.

 • teken    Hiermee voegt u het opgegeven teken, zoals een dubbele punt (:), afbreekstreepje (-), sterretje (*) of spatie, toe aan een datum of tijd. Bijvoorbeeld: { DATE \@ "HH:mm MMM-d, 'yy" } resulteert in 11:15 6-nov '99.

 • `genummerditem`    Hiermee voegt u het nummer in van het vorige item dat u hebt genummerd met de opdracht Bijschrift in de groep Bijschriften (op het tabblad Verwijzingen) of door het veld SEQ in te voegen. Plaats de naam van het item, zoals tabel of afbeelding, tussen accents graves (`). Voor het reeksnummer worden de Arabische cijfers gebruikt. Bijvoorbeeld: { PRINTDATE \@ "'Tabel' `tabel` 'is afgedrukt op' M/d/yy" } resulteert in Tabel 2 is afgedrukt op 25/9/02.

Opmerking: Eenvoudige datum- en tijdnotaties die geen spaties of tekst bevatten, hoeft u niet tussen aanhalingstekens te plaatsen. Bijvoorbeeld: { DATE \@ MM/yy }. Als de datum- en tijdnotatie complexer is of spaties of tekst bevat, moet u de hele notatie tussen aanhalingstekens plaatsen. Bijvoorbeeld: { DATE \ @ "dddd MMMM d, yyyy', om ' h:mm" }. In Word worden automatisch aanhalingstekens toegevoegd aan schakelopties voor datum- en tijdnotatie als u een veld invoegt met de opdracht Datum en tijd in de groep Tekst op het tabblad Invoegen of het dialoogvenster Veld.

Terug naar de schakelopties voor opmaak

Standaard worden velden in Word automatisch bijgewerkt wanneer u een document opent. Zo wordt ervoor gezorgd dat gegevens up-to-date blijven. Er zijn echter gevallen waarin dit mogelijk niet wenselijk is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat u wilt dat de koptekst een bepaalde datum bevat en niet dat automatisch de huidige datum wordt ingevoegd telkens wanneer het document wordt geopend.

U kunt velden ook bijwerken door met de rechtermuisknop in een veld te klikken en vervolgens te klikken op Veld bijwerken of door te klikken in een veld en op F9 te drukken.

Als u alle velden in de hoofdtekst van een document handmatig wilt bijwerken, drukt u op Ctrl+A en drukt u vervolgens op F9. Velden in kop- of voetteksten of in tekstvakken moeten afzonderlijk worden bijgewerkt. Klik in de koptekst, de voettekst of het tekstvak, druk op Ctrl+A en druk vervolgens op F9.

U kunt velden vergrendelen om te voorkomen dat ze automatisch of per ongeluk worden bijgewerkt.

Een bepaald veld vergrendelen of ontgrendelen

Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Als u een veld wilt vergrendelen, zodat veldresultaten niet worden bijgewerkt, klikt u in het veld en drukt u vervolgens op Ctrl+F11.

 • Als u een veld wilt ontgrendelen, zodat veldresultaten kunnen worden bijgewerkt, klikt u in het veld en drukt u vervolgens op Ctrl+Shift+F11.

Het resultaat van de velden BOOKMARK, INCLUDETEXT en REF vergrendelen

Met de schakeloptie Resultaat vergrendelen (\!) voorkomt u dat een veld dat is ingesloten in het resultaat van een INCLUDETEXT-, REF- of BOOKMARK-veld, wordt bijgewerkt als het veldresultaat op de oorspronkelijke locatie niet is gewijzigd. Als u deze schakeloptie niet instelt, worden velden die zijn ingesloten in een veldresultaat telkens bijgewerkt wanneer het veld BOOKMARK, INCLUDETEXT of REF wordt bijgewerkt.

Met het veld { INCLUDETEXT C:\\Verkoop\Kwart4 verkoop.doc \! } wordt bijvoorbeeld de inhoud van het document 'Kwart4 verkoop.doc' ingevoegd. Dit document bevat een veld DATE en een veld EMBED. Als u het veld INCLUDETEXT bijwerkt, voorkomt de schakeloptie \! dat de velden DATE en EMBED in de ingesloten tekst worden bijgewerkt, tenzij deze eerst worden bijgewerkt in het oorspronkelijke document ('Kwart4 verkoop.doc'). Zo zorgt deze schakeloptie ervoor dat de tekst die wordt ingevoegd met het veld INCLUDETEXT, overeenkomt met de tekst in het oorspronkelijke document.

Als u de velden DATE en EMBED op beide locaties wilt bijwerken, moet u de velden eerst bijwerken in het oorspronkelijke document (Kwart4 verkoop.doc) en vervolgens het veld INCLUDETEXT bijwerken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×