INVERSEMAT, functie

In dit artikel worden de syntaxis van de formule en het gebruik van de functie INVERSEMAT in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Geeft als resultaat de inverse van een matrix.

Syntaxis

INVERSEMAT(matrix)

De syntaxis van de functie INVERSEMAT heeft de volgende argumenten:

  • matrix    Vereist. Een numerieke matrix met een gelijk aantal rijen en kolommen.

Opmerkingen

  • Voor matrix kan een cellenbereik worden opgegeven, bijvoorbeeld A1:C3, een matrixconstante, zoals {1;2;3;4;5;6;7;8;9}, of een naam die naar een van deze beide verwijst.

  • Als de opgegeven matrix lege cellen of tekst bevat, geeft INVERSEMAT de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

  • INVERSEMAT resulteert ook in #WAARDE!, als de matrix niet evenveel rijen en kolommen bevat.

  • Formules die een matrix als resultaat geven, moeten als matrixformules worden ingevoerd.

  • Inverse matrices worden evenals determinanten gewoonlijk gebruikt om stelsels van vergelijkingen met meerdere variabelen op te lossen. Het product van een matrix en de bijbehorende inverse is de eenheidsmatrix: de vierkante matrix waarin de diagonale waarden gelijk zijn aan 1, en alle overige waarden gelijk aan 0.

  • Stel dat het bereik A1:B2 de letters a, b, c en d bevat die staan voor vier willekeurige getallen. In het volgende voorbeeld ziet u hoe de inverse van de matrix A1:B2, bestaande uit twee rijen en kolommen, wordt berekend:

Kolom A

Kolom B

Rij 1

d/(a*d-b*c)

b/(b*c-a*d)

Rij 2

c/(b*c-a*d)

a/(a*d-b*c)

  • INVERSEMAT wordt berekend met een nauwkeurigheid van ongeveer 16 cijfers, wat kan leiden tot een geringe numerieke fout wanneer de berekening niet compleet is.

  • Sommige vierkante matrices hebben geen inverse. Het gebruik van deze matrices met INVERSEMAT geeft dan ook de foutwaarde #GETAL! als resultaat. De determinant van een matrix waarvan geen inverse bestaat, is 0.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

4

-1

2

0

Formule

Beschrijving

Resultaten

=INVERSEMAT(A2:B3)

Opmerking: De formule werkt alleen als deze als matrixformule wordt ingevoerd in Excel.

Nadat u het voorbeeld naar een leeg werkblad hebt gekopieerd, selecteert u het bereik C5:D6, te beginnen bij de cel met de formule. Druk op F2 en druk vervolgens op Ctrl+Shift+Enter. Als de formule niet als matrixformule wordt ingevoerd, wordt één resultaat (0) geretourneerd in C5.

0

0,5

-1

2

Voorbeeld 2

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

1

2

1

3

4

-1

0

2

0

Formule

Beschrijving

Resultaten

=INVERSEMAT(A2:C4)

De formule werkt alleen als deze als matrixformule wordt ingevoerd in Excel.

Nadat u het voorbeeld naar een leeg werkblad hebt gekopieerd, selecteert u het bereik C6:E8, te beginnen bij de cel met de formule. Druk op F2 en druk vervolgens op Ctrl+Shift+Enter. Als de formule niet als matrixformule wordt ingevoerd, wordt één resultaat (0,25) geretourneerd in C6.

0,25

0,25

-0,75

0

0

0,5

0,75

-0,25

-0,25

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×