Introductie van de Access 2007-bestandsindeling

In Microsoft Office Access 2007 worden bestanden gemaakt in een nieuwe bestandsindeling die niet kan worden geopend in oudere versies van Access. In dit artikel worden de nieuwe mogelijkheden van de bestandsindeling van Office Access 2007 beschreven, worden enkele problemen besproken die optreden wanneer u bestanden converteert naar oudere bestandsindelingen en wordt beschreven hoe sommige verwante bestandstypen zijn gewijzigd ten opzichte van oudere versies.

In dit artikel

Nieuwe mogelijkheden met de bestandsindeling van Access 2007

Conversie naar oudere bestandsindelingen

Bestandstypen

Gekoppelde tabellen

Replicatie

Nieuwe mogelijkheden met de Access 2007-bestandsindeling

In Office Access 2007 is Microsoft Jet Database Engine aangepast aan 2007 Microsoft Office-systeem-programma's. Met de versie van Jet die specifiek is voor Office, Access-database-engine genaamd, is integratie mogelijk met Windows SharePoint Services 3.0 en Microsoft Office Outlook 2007 en kunnen, naast andere verbeteringen, opzoekvelden met meerdere waarden worden gemaakt.

Opzoekvelden met meerdere waarden    Bij de meeste databaseprogramma's, inclusief oudere versies van Access, kunt u één enkele waarde in elk veld opslaan. In Office Access 2007 kunt u echter een opzoekveld maken waarmee u meer dan één waarde in elk veld kunt opslaan. Eigenlijk wordt er binnen het veld een veel-op-veelrelatie gemaakt en worden de details van de implementatie hiervan verborgen door gebruik te maken van systeemtabellen.

Stel dat u een tabel Taken hebt met een opzoekveld dat u altijd gebruikt om taken aan medewerkers toe te wijzen. Maar wat als u een taak aan verschillende medewerkers wilt toewijzen? In oudere versies van Access moest u dan een nieuwe kruisverwijzingstabel opzetten om iedere combinatie van taken en medewerkers op te slaan en moest u vervolgens uw formulieren en rapporten aanpassen om de nieuwe gegevensstructuur te kunnen gebruiken. In Office Access 2007 is dit nu veel makkelijker door de toepassing van opzoekvelden met meerdere waarden. Items worden niet langer in een vervolgkeuzelijst gegroepeerd, maar naast elk item in de lijst staat nu een selectievakje zodat u zoveel kunt items selecteren als u wilt. De meervoudige selecties worden weergegeven in het veld, gescheiden door komma's.

In het gedeelte Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over opzoekvelden met meerdere waarden.

Gegevenstype Bijlage    Gebruik het nieuwe gegevenstype Bijlage om alle typen documenten en binaire bestanden gemakkelijk op te slaan in een database zonder dat de database een onnodig groot bestand wordt. Bijlagen worden waar mogelijk automatisch gecomprimeerd om schijfruimte te besparen. U kunt bijvoorbeeld een Microsoft Office Word 2007-document als bijlage koppelen aan een record, of een serie digitale foto's opslaan. U kunt zelfs meerdere bijlagen bij dezelfde record hebben.

U vindt koppelingen in de sectie Zie ook voor meer informatie over bestanden als bijlage toevoegen aan records.

Integratie met Windows SharePoint Services 3.0 en Office Outlook 2007    In oudere versies werden Access-bestanden geblokkeerd in Windows SharePoint Services en Outlook omdat er schadelijke programmacode in Access-databases zou kunnen zitten. Office Access 2007 kent een nieuwe indeling waarin programmacode als veilig kan worden geverifieerd of uitgeschakeld. Dankzij deze mogelijkheid kunnen Access-databases veel nauwer worden geïntegreerd in Windows SharePoint Services en Office Outlook 2007. Ook kunnen Access-databasebestanden veel gemakkelijker worden gecontroleerd met een antivirusprogramma.

Offlinegegevens    U kunt uw SharePoint-lijsten offline opslaan met één druk op de knop in Office Access 2007. U kunt aan uw gegevens werken in Access en vervolgens uw wijzigingen synchroniseren, of later opnieuw verbinding maken met de SharePoint-site.

De geschiedenis van memovelden bijhouden    Memovelden zijn handig voor het opslaan van grote hoeveelheden informatie. In Office Access 2007 kunt u de eigenschap AppendOnly instellen, die Access dwingt om een geschiedenis van alle wijzigingen van een memoveld bij te houden. U kunt dan de geschiedenis van die wijzigingen bekijken. Deze functie ondersteunt ook het versiebeheer in Windows SharePoint Services 3.0, zodat u met Access wijzigingen kunt bijhouden in een tekstveld met meerdere regels dat is opgeslagen in een SharePoint-lijst. Voor het veld moet de optie Wijzigingen toevoegen aan bestaande tekst ingesteld zijn op Ja.

Naar boven

Conversie naar oudere bestandsindelingen

De nieuwe mogelijkheden die in het vorige gedeelte zijn beschreven, zijn niet beschikbaar in versies van Access die ouder zijn dan Office Access 2007. Als u een Office Access 2007-database maakt die gebruikmaakt van één van deze mogelijkheden en u deze wilt opslaan als een oudere databaseversie (bijvoorbeeld als een Access 2002-2003- of Access 2000-database), wordt het volgende bericht weergegeven.

U kunt deze database niet opslaan in de indeling van een eerdere versie omdat er in de database functies worden gebruikt waarvoor de huidige bestandsindeling is vereist.

U kunt de database niet naar een oudere versie-indeling (.mdb) converteren, tenzij u deze zo wijzigt dat deze functies niet meer worden gebruikt.

Naar boven

Bestandstypen

In deze sectie zijn de bestandstypen vermeld die worden gebruikt door de Office Access 2007-bestandsindeling.

 • .accdb    Dit is de standaardbestandsextensie voor databases in de Office Access 2007-bestandsindeling. Deze indeling vervangt de bestandsextensie .mdb uit oudere versies van Access.

 • .accde    Dit is de bestandsextensie voor Office Access 2007-bestanden die zijn opgeslagen in een 'alleen-uitvoeren'-bestand. Deze indeling vervangt de bestandsextensie .mde uit oudere versies van Access.

  Een ACCDE-bestand is een 'vergrendelde' versie van het oorspronkelijke ACCDB-bestand. Als het ACCDB-bestand VBA-code (Visual Basic for Applications) bevat, wordt alleen de gecompileerde code opgenomen in het ACCDE-bestand. Hierdoor kan de VBA-code niet worden weergegeven of gewijzigd door de gebruiker. Gebruikers die met ACCDE-bestanden werken, kunnen ook geen ontwerpwijzigingen aanbrengen in formulieren of rapporten. Ga als volgt te werk om ACCDB-bestanden om te zetten in ACCDE-bestanden:

  1. Open in Office Access 2007 de database die u wilt opslaan als een ACCDE-bestand.

  2. Klik op het tabblad Databasehulpmiddelen, in de groep Databasehulpmiddelen, op ACCDE maken. Knopafbeelding

  3. Blader in het dialoogvenster Opslaan als naar de map waarin u het bestand wilt bewaren, typ een naam voor het veld in het tekstvak Bestandsnaam en klik vervolgens op Opslaan.

 • .accdt    Dit is de bestandsextensie voor Access-databasesjablonen.

 • .accdr    Het ACCDR-bestand is een nieuwe bestandsextensie waarmee u een database kunt openen in runtimemodus. Door de bestandsextensie van een database te wijzigen van .accdb in .accdr, kunt u een 'vergrendelde' versie van een Office Access 2007-database maken. Als u de bestandsextensie weer in .accdb wijzigt, wordt de volledige functionaliteit van de database hersteld.

 • .mdw    In de werkgroepinformatiebestanden is informatie opgeslagen voor beveiligde databases. Er zijn geen wijzigingen aangebracht in de MDW-bestandsindeling voor Office Access 2007. Office Access 2007-werkgroepbeheerder maakt MDW-bestanden die identiek zijn aan de MDW-bestanden die worden gemaakt in Access 2000 tot en met Access 2003. De MDW-bestanden die in deze eerdere versies zijn gemaakt, kunnen worden gebruikt door databases in Office Access 2007.

  Opmerking: U kunt Office Access 2007 gebruiken om een database van een eerdere versie te openen die is beveiligd op gebruikersniveau. Beveiliging op gebruikersniveau bestaat echter niet in Office Access 2007-databases. Er bestaat geen opdracht op het lint (onderdeel van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface) om de werkgroepbeheerder te starten, maar u kunt de werkgroepbeheerder in Office Access 2007 starten met de opdracht DoCmd.RunCommandacCmdWorkgroupAdministrator in VBA-code of door een Access-macro te maken die de actie RunCommand bevat waarbij het argument Command op WorkgroupAdministrator is ingesteld.

 • .laccdb    Wanneer u een Office Access 2007-database opent, wordt de vergrendeling van het bestand beheerd door een vergrendelingsbestand met de bestandsextensie .laccdb. Het LACCDB-bestand komt overeen met het LDB-vergrendelingsbestand dat wordt gemaakt als u een oudere versie van een Access-bestand (.mdb) opent. Welk type vergrendelingsbestand wordt gemaakt, is afhankelijk van het bestandstype van de database die wordt geopend en niet van de versie van Access die u gebruikt. Als u bijvoorbeeld het bestand Db1.mdb wilt openen, wordt een bestand met de naam Db1.ldb gemaakt en geopend. Als u daarentegen het bestand Db1.accdb wilt openen, wordt een bestand met de naam Db1.laccdb gemaakt en geopend. Vergrendelingsbestanden worden automatisch verwijderd wanneer alle gebruikers de database hebben gesloten.

  Als er aparte vergrendelingsbestanden worden bewaard voor zowel Office Access 2007-bestanden als bestanden die zijn gemaakt in een oudere versie van Access, kan het zijn dat er tegelijkertijd databases in Office Access 2007 zijn geopend met de namen Db1.mdb en Db1.accdb zonder dat er conflicten in het vergrendelingsbestand optreden. Dit is mogelijk omdat er twee verschillende vergrendelingsbestanden (.ldb en .laccdb) worden gemaakt. Het is ook mogelijk dat de ene gebruiker een MDB-bestand in Office Access 2007 opent, terwijl een andere gebruiker hetzelfde MDB-bestand in een oudere versie van Access opent. In dat geval maken beide sessies gebruik van het zelfde LDB-vergrendelingsbestand.

Naar boven

Gekoppelde tabellen

U kunt een tabel uit een oudere Access-bestandsindeling koppelen aan een database in een nieuwere versie van Access, maar u kunt een tabel uit een nieuwere versie van Access niet koppelen aan een database in een oudere versie van Access. U kunt bijvoorbeeld koppelen van een ACCDB-database naar tabellen in een andere ACCDB-database of naar tabellen in een MDB-database. U kunt echter niet koppelen van een MDB-database naar een ACCDB-database.

Replicatie

Replicatie wordt niet ondersteund in de bestandsindeling van Office Access 2007. U kunt Office Access 2007 gebruiken om een database te repliceren die in een oudere bestandsindeling is gemaakt, maar u kunt geen database repliceren die gemaakt is in de bestandsindeling van Office Access 2007.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×