Introductie tot lijsten

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een lijst is een verzameling gegevens die u met teamleden en andere gebruikers van de site delen kunt. U vindt SharePoint biedt een aantal kant-en-klare lijsten en lijstsjablonen op te geven van een goed beginpunt voor het ordenen van lijstitems. In dit artikel wordt uitgelegd dat de concepten achter maken en gebruiken van lijsten.

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over het maken, bewerken en verwijderen van lijsten.

Opmerking: Houd rekening met de gegevens hier en de soorten lijsten die beschikbaar zijn voor u, hangt af van de versie van SharePoint die u gebruikt. Als u niet welke versie contact op met uw beheerder of Zie help weet-helpdesk of manager welke versie van SharePoint gebruik ik?.

Een site bevat doorgaans een groot aantal standaardlijsten, waaronder Koppelingen, Aankondigingen, Contactpersonen, Actie-items bijhouden, Enquêtes en Taken die u als middelpunt voor teamsamenwerking of in een bedrijfsoplossing kunt gebruiken. Deze standaardlijsten kunnen in veel gevallen met weinig of geen aanpassingen snelle, effectieve oplossingen bieden, zoals:

 • Taken, zoals het bijhouden van het eigendom en de voortgang, evenals een tijdlijn op de pagina voor een aantrekkelijke visuele presentatie van de lijstinhoud.

 • Actie-items bijhouden, met versiebeheer en opslag van versiegeschiedenis, voor een grondigere analyse van werkgroepprojecten en algemene taken.

Lijsten zijn veelzijdig en flexibel en beschikken over een groot aantal ingebouwde functies waarmee een gedegen manier wordt geboden voor het opslaan en delen van gegevens en het werken met gegevens. U kunt het volgende doen:

 • Een lijst maken met een verscheidenheid aan kolommen, waaronder Tekst, Getal, Keuze, Valuta, Datum en tijd, Opzoeken, Ja/Nee en Berekend. U kunt ook een of meer bestanden bijvoegen aan een lijstitem voor extra informatie, bijvoorbeeld een werkblad met ondersteunende cijfers of een document met achtergrondinformatie.

 • Lijstweergaven maken om gegevens te ordenen, te sorteren en te filteren op verschillende en specifieke manieren; de metagegevens wijzigen, door bijvoorbeeld kolommen toe te voegen en te verwijderen, en validatieregels te wijzigen; en lijsten consistent te gebruiken bij verschillende sites met inhoudstypen, sitekolommen en sjablonen. U kunt bijvoorbeeld op een startpagina alleen de huidige gebeurtenissen uit een agenda weergeven en op een andere pagina een visuele weergave maken (in een vorm die lijkt op een muurkalender).

 • Relaties maken tussen lijsten met een combinatie van unieke kolommen, opzoekkolommen en het afdwingen van relaties (trapsgewijs verwijderen en verwijderen beperken). Hierdoor kunt u geavanceerdere bedrijfsoplossingen maken en blijft de integriteit van uw gegevens beter gewaarborgd.

 • Aangepaste lijsten maken; de gegevens in webonderdelen en pagina's met webonderdelen weergeven; en gegevens importeren en exporteren uit andere programma's, zoals Excel en Access, en een koppeling maken naar deze gegevens.

 • Versies en gedetailleerde geschiedenis bijhouden, goedkeuring vereisen voor het wijzigen van gegevens, beveiliging op item- en mapniveau gebruiken, inchecken en uitchecken, en automatisch op de hoogte blijven van wijzigingen door waarschuwingen en RSS-feeds te gebruiken.

 • Inhoud in één enkele lijst indelen in mappen voor extra gemak en betere prestaties, en algemene prestaties verbeteren door gebruik te maken van indexering.

Hier worden enkele manieren beschreven waarop u met behulp van lijsten de informatie voor uw groep kunt beheren.

Versies en gedetailleerde geschiedenis bijhouden    U kunt versies van lijstitems bijhouden, zodat u kunt zien welke wijzigingen zijn aangebracht in de verschillende versies, plus wie de lijstitems heeft gewijzigd. Als een nieuwere versie fouten bevat, kunt u een eerdere versie van een item herstellen. Het bijhouden van de geschiedenis van een lijst is met name belangrijk als uw organisatie de ontwikkeling van een lijst moet bijhouden.

Goedkeuring vereisen    U kunt aangeven dat een lijstitem eerst moet worden goedgekeurd voordat het voor iedereen zichtbaar wordt. Items behouden de status In behandeling totdat ze worden goedgekeurd of afgekeurd door iemand die daartoe is gemachtigd. U kunt beheren welke groepen gebruikers een lijstitem mogen bekijken voordat het wordt goedgekeurd.

Machtigingen aanpassen    U kunt aangeven of gebruikers van een lijst alleen de items mogen lezen en bewerken die ze zelf hebben gemaakt, of alle items in de lijst. Personen die zijn gemachtigd om lijsten te beheren kunnen alle lijstitems lezen en bewerken. U kunt ook specifieke machtigingsniveaus toepassen op een bepaald lijstitem als dit vertrouwelijke informatie bevat.

Weergaven maken en beheren    Uw groep kan verschillende weergaven maken van dezelfde lijst. De inhoud van de daadwerkelijke lijst verandert niet, maar de items worden geordend en gefilterd zodat de belangrijkste of meest interessante informatie gemakkelijk kan worden gevonden, op basis van de behoefte van groepsleden.

Lijsten bijwerken    U kunt altijd dezelfde procedure gebruiken voor het toevoegen, bewerken en verwijderen van lijstitems, ongeacht het type lijst dat u bijwerkt. Er zijn twee manieren waarop u een item kunt toevoegen aan of bewerken in een lijst.

 • Door een formulier te gebruiken (dit is de standaardmethode).

 • Inline, hetgeen betekent dat u het item rechtstreeks op de lijstpagina toevoegt.

Als de lijst is ingesteld voor het bijhouden van versies, wordt er telkens wanneer u een lijstitem bewerkt, een nieuwe versie van dat lijstitem gemaakt. U kunt de geschiedenis van de wijzigingen aan een lijstitem bekijken en een eerdere versie herstellen als u een fout hebt gemaakt in een nieuwere versie.

Formules en berekende waarden gebruiken    U kunt formules en berekende waarden gebruiken om informatie in de kolommen van een lijst dynamisch te genereren. Bij deze bewerkingen kunnen gegevens uit andere kolommen in een lijst worden gebruikt, alsmede systeemfuncties zoals [vandaag] om de huidige datum aan te geven. U kunt bijvoorbeeld een standaardvervaldatum opgeven op zeven dagen vanaf de huidige datum.

Op de hoogte blijven van wijzigingen    Voor lijsten en weergaven wordt nu RSS-technologie gebruikt, zodat de leden van uw werkgroep automatisch updates ontvangen. Met de RSS-technologie kunnen personen updates (zogenaamde RSS-kanalen) over nieuws en informatie op een geconsolideerde locatie ontvangen en bekijken. U kunt ook e-mailmeldingen maken waarmee u wordt gewaarschuwd wanneer lijsten worden gewijzigd of wanneer nieuwe items worden toegevoegd. Waarschuwingen zijn een handig hulpmiddel om de wijzigingen bij te houden die voor u van belang zijn.

Lijstrelaties maken    Als u een relatie wilt maken tussen twee lijsten, maakt u een opzoekkolom in de bronlijst waarmee een of meer waarden uit een doellijst worden opgehaald (of opgezocht) als die waarden overeenkomen met de waarde in de opzoekkolom in de bronlijst. U kunt naar wens extra kolommen van de doellijst toevoegen aan de bronlijst. Wanneer u een opzoekkolom maakt, kunt u er ook voor kiezen relationeel gedrag af te dwingen door een optie voor trapsgewijs verwijderen of verwijderen beperken die ertoe bijdraagt dat uw gegevens geldig blijven en dat inconsistenties worden voorkomen die later problemen zouden kunnen veroorzaken.

Lijstgegevens delen met een databaseprogramma    Als u een databaseprogramma hebt geïnstalleerd, zoals Access, kunt u gegevens van en naar uw site exporteren en importeren, alsmede een tabel in de database aan een lijst koppelen. Wanneer u met uw lijstgegevens in een Access-database werkt, kunt u ook query's, formulieren en rapporten maken. Zie Gegevens in een Access-database importeren voor meer informatie.

Lijsten consistent gebruiken bij verschillende sites    Als uw groep met verscheidene bestandstypen werkt, kunt u consistentie over meerdere lijsten toevoegen met inhoudstypen, sitekolommen en sjablonen. Met deze functies kunt u de instellingen en lijststructuur op een efficiënte manier hergebruiken. U kunt bijvoorbeeld een inhoudstype maken voor een klantenservicekwestie waarbij bepaalde kolommen (zoals contactpersoon van klant) en bedrijfsprocessen voor het inhoudstype worden opgegeven. Een ander voorbeeld is het maken van een sitekolom voor afdelingsnamen die is voorzien van een vervolgkeuzelijst met afdelingen. U kunt de kolom hergebruiken in meerdere lijsten om ervoor te zorgen dat de namen altijd op dezelfde manier worden ingevoerd in verschillende lijsten.

Werken met lijstitems vanuit een e-mailprogramma    Met behulp van een e-mailprogramma die compatibel is met SharePoint technologieën, kunt u belangrijke informatie met u meenemen. U kunt met Outlook, bijvoorbeeld bekijken en bijwerken van taken, contactpersonen en discussieborden op uw site vanuit Outlook. Zieverbinding maken met een externe lijst aan Outlook voor meer informatie.

Doelinhoud instellen    U kunt voor een lijst van doelgroepen inschakelen en breng vervolgens de items in de lijst die alleen zichtbaar voor mensen die deel uitmaken van bepaalde SharePoint en Active Directory-groepen of doelgroepen. Dit gebeurt met behulp van webonderdelen, zoals het webonderdeel Inhoudsquery, met behulp van doelgroepen om de lijst op basis van lidmaatschap in een groep van de gebruiker te filteren. Voordat u de items in een lijst kunnen inschakelen voor een bepaalde doelgroep, moet de lijst zelf worden ingesteld met de kolom doelgroep.

Het type lijst dat u gebruikt, is afhankelijk van de soort informatie die u deelt.

Aankondigingen    Gebruik een lijst met aankondigingen als u nieuws en statussen wilt delen en herinneringen wilt versturen. Aankondigingen bieden ondersteuning voor uitgebreide opmaak met afbeeldingen, hyperlinks en opgemaakte tekst.

Contactpersonen    Gebruik een lijst met contactpersonen voor de opslag van informatie over personen of groepen die u ermee werken. Als u een e-mailbericht gebruikt of neem contact op met management-programma dat compatibel is met SharePoint technologieën, kunt u bekijken en bijwerken van uw contactpersonen van uw website in de andere programma's. U kunt bijvoorbeeld een lijst met leveranciers van uw organisatie van een e-mailprogramma compatibel zijn met SharePoint technologies, zoals Outlook bijwerken. Een lijst met contactpersonen niet daadwerkelijk beheren voor de leden van uw site, maar deze kan worden gebruikt voor het opslaan en delen van contactpersonen voor uw organisatie, zoals een lijst met externe leveranciers.

Discussieborden    Gebruik een discussiebord om een centrale plaats te bieden voor het registreren en opslaan van teamdiscussies in een indeling die gelijk is aan de indeling van nieuwsgroepen. Als uw beheerder het ontvangen van e-mailberichten heeft ingeschakeld voor bepaalde lijsten op uw site, kunnen er op discussieborden e-maildiscussies van de meest gangbare e-mailprogramma's worden opgeslagen. U kunt bijvoorbeeld een discussiebord maken voor de introductie van het nieuwe product van uw organisatie.

Koppelingen    Gebruik een lijst met koppelingen als centrale locatie voor koppelingen naar internet, het intranet van uw bedrijf en andere bronnen. U kunt bijvoorbeeld een lijst met koppelingen maken naar de websites van uw klanten.

Speciaal belichte koppelingen    Gebruik deze lijst om een reeks koppelingsacties in een visuele lay-out weer te geven.

Agenda    Gebruik een agenda voor alle gebeurtenissen van uw team of voor specifieke situaties, zoals vakantiedagen. Een kalender biedt visuele weergaven, vergelijkbaar met een agenda helpdesk of wand van uw teamgebeurtenissen, met inbegrip van vergaderingen, sociale gebeurtenissen en gebeurtenissen. U kunt ook mijlpalen team, zoals deadlines of product release datums die niet zijn gerelateerd aan een bepaald tijdsinterval bijhouden. Als u een e-mail of agenda-programma dat compatibel is met SharePoint technologieën gebruikt, kunt u bekijken en bijwerken van uw agenda vanaf uw site terwijl u werkt in de andere programma's. Bijvoorbeeld: u kunt vergelijken en update uw agenda op de site met alle datums vanaf uw Outlook-agenda door te bekijken van beide agenda's naast elkaar of overlapt met elkaar in Outlook. Zie een kalender maken voor meer informatie.

Taken    Een takenlijst gebruiken voor het bijhouden van informatie over projecten en andere taken voor uw groep. U kunt taken toewijzen aan personen, alsmede bijhouden de status en het percentage voltooid de taak is voltooid. Als u een e-mail of taak management-programma dat compatibel is met SharePoint technologieën gebruikt, kunt u bekijken en bijwerken van uw taken van uw site in uw andere programma's. Bijvoorbeeld kunt u een takenlijst voor een van uw organisatie budgetproces maken en vervolgens te bekijken en doorvoeren in Outlook samen met uw andere taken. Zie een lijst maken voor meer informatie.

Projecttaken    Gebruik een projecttakenlijst taakgegevens met een Gantt-weergave en de voortgang van de balken wilt opslaan. U kunt de status en het percentage voltooid bijhouden terwijl de taak. Als u een e-mail of taak management-programma dat compatibel is met SharePoint technologieën gebruikt, kunt u bekijken en bijwerken van uw projecttaken van uw site in uw andere programma. Bijvoorbeeld: u kunt een projecttakenlijst maken op uw site identificeren en de werkzaamheden voor het maken van een handmatige training toewijzen en vervolgens kunt u de voortgang van uw organisatie bijhouden uit Project. Zie een lijst maken voor meer informatie.

Actie-items bijhouden    Gebruik een lijst met actie-items om informatie over bepaalde actie-items, bijvoorbeeld ondersteuningsproblemen, op te slaan en de voortgang van deze items bij te houden. U kunt actie-items toewijzen, categoriseren en aan elkaar relateren. Zo kunt u bijvoorbeeld een lijst met actie-items maken om problemen en oplossingen voor uw klantenservice te beheren. Elke keer wanneer u de actie-items bewerkt, kunt u ook opmerkingen over de actie-items toevoegen, waarbij een geschiedenis van opmerkingen wordt gemaakt zonder de oorspronkelijke beschrijving van het actie-item te wijzigen. Een vertegenwoordiger van de klantenservice kan bijvoorbeeld elke stap vastleggen die is genomen om een probleem op te lossen, alsmede de resultaten van deze stappen. U kunt ook een lijst met een werkstroom met drie statuswaarden gebruiken, zodat uw organisatie de actie-items beter kan beheren of de projecten beter kan bijhouden. Zie Een lijst maken voor meer informatie.

Enquête    Gebruik een enquête voor het verzamelen en feedback, zoals een enquête van de tevredenheid van de werknemer of een quiz compileren. U kunt uw vragen en antwoorden op verschillende manieren ontwerpen en een overzicht van uw feedback. Als u een werkblad of de database programma geïnstalleerd die compatibel is met SharePoint technologieën hebt, kunt u uw resultaten als u wilt deze verder analyseren exporteren. Zie maken een enquête voor meer informatie.

Aangepaste    Gebruik een aangepaste lijst aan een lijst helemaal opnieuw beginnen. Als u een spreadsheetprogramma dat compatibel is met SharePoint technologieën hebt, kunt u ook een aangepaste lijst die is gebaseerd op een werkblad maken. U kunt bijvoorbeeld een lijst importeren uit Excel die u hebt gemaakt als u wilt opslaan en beheren van contracten met leveranciers. Zie een lijst op basis van een werkblad maken voor meer informatie.

Externe lijsten    Een externe lijst gebruiken om te werken met gegevens die is opgeslagen buiten SharePoint, maar die u kunt lezen en schrijven in SharePoint. De gegevensbron voor een externe lijst is een extern inhoudstype genoemd. In tegenstelling tot een systeemeigen SharePoint lijst met een externe lijst gebruikt Business Connectivity Services toegang heeft tot gegevens rechtstreeks vanuit een extern systeem (zoals SAP, Siebel en Microsoft SQL Server), of dat systeem een database, webservice of LOB-systeem.

Aangepaste lijst in gegevensblad   Weergave Gebruik Aangepaste lijst in gegevensbladweergave om een lege lijst te maken die lijkt op een aangepaste lijst, maar dan standaard weergegeven in gegevensbladweergave. De gegevensbladweergave biedt een gegevensraster om gegevens weer te geven en te bewerken in de vorm van rijen en kolommen. U kunt rijen en kolommen toevoegen en bewerken, filters en sorteervolgordes toepassen, berekende waarden en totalen weergeven en gegevens eenvoudig bewerken in de rastercellen. Voor de gegevensbladweergave moet Office 2010 zijn geïnstalleerd op een 32-bits clientcomputer en is een browser vereist die ActiveX-besturingselementen ondersteunt.

Statuslijst    Gebruik een statuslijst om de doelstellingen van uw project weer te geven en bij te houden. De lijst bevat een serie gekleurde pictogrammen die aangeven in welk mate de doelstellingen zijn bereikt.

Circulaties    Met de lijst Circulaties kunt u informatie, inclusief bevestigingsstempels, verzenden naar uw teamleden.

Lijst voor Microsoft IME-woordenlijst    Met de lijst voor een Microsoft IME-woordenlijst kunt u gegevens in de lijst gebruiken als een Microsoft IME-woordenlijst. U kunt de items van de kolom Lezen converteren naar Weergeven met Microsoft IME en de inhoud weergeven in Opmerkingen in het IME-venster voor opmerkingen. De gegevens kunnen worden gekoppeld aan een bepaalde URL.

De lijst PerformancePoint-inhoud    Gebruik een PerformancePoint-inhoudslijst om dashboarditems op te slaan, zoals scorecards, rapporten, filters, dashboardpagina's en andere dashboarditems die u maakt met Dashboard Designer van PerformancePoint.

Talen en vertalers    Gebruik een lijst met Talen en vertalers met een vertaalbeheerwerkstroom in een vertaalbeheerbibliotheek. De werkstroom gebruikt de lijst om vertaaltaken toe te wijzen aan de vertaler die in de lijst is opgegeven voor elke taal. U kunt deze lijst zelf maken of u kunt de lijst automatisch laten maken wanneer u een vertaalbeheerwerkstroom toevoegt aan een vertaalbeheerbibliotheek.

KPI-lijst    Gebruik een KPI-lijst voor het bijhouden van Key Performance Indicators waarmee u snel de voortgang ten opzichte gemeten doelstellingen wordt berekend. U kunt KPI-lijsten instellen voor het bijhouden van prestaties met behulp van een van de vier gegevensbronnen: handmatig ingevoerde gegevens, gegevens in een lijst SharePoint , gegevens in Excel-werkmappen of gegevens uit Analysis Services, een onderdeel van Microsoft SQL Server. Nadat de KPI-lijst is gemaakt, kunt u deze naar de status van de indicator op een dashboardpagina weergeven.

Spreadsheet importeren    Maak een lijst waarin kolommen en gegevens van een bestaand spreadsheet worden gebruikt. Voor het importeren van een spreadsheet is Microsoft Excel of een ander compatibel programma vereist.

Een van deze lijsten toevoegen aan uw pagina

 1. Klik in Sites op Instellingen Instellingen: uw profiel bijwerken, software installeren en deze verbinden met de cloud en vervolgens op Site-inhoud.

 2. Klik op het pictogram Een app toevoegen.

  Het pictogram Een app toevoegen in het dialoogvenster Site-inhoud.
 3. Blader verder en klik op de app die u wilt gebruiken. Er kunnen meerdere pagina's zijn.

 4. Geef de app een unieke naam zodat u deze later voor een pagina kunt herinneren. Klik vervolgens op Maken.

 5. Als u teruggaat naar het scherm Site-inhoud, kunt u drie dingen doen:

  • Het venster sluiten en naar de pagina teruggaan. De nieuwe app aan de pagina toevoegen met behulp van Webonderdelen invoegen.

  • Op de app klikken en gegevens invoeren.

  • Klik op het weglatingsteken (...) en klik op Instellingen wijzigen. U kunt hier kolommen toevoegen, namen wijzigen en andere taken uitvoeren.

Lijsten op een site ordenen

Lijstfuncties kunnen op verschillende manieren worden gebruikt, maar hoe u ze gebruikt is afhankelijk van de grootte van de lijsten en van het aantal lijsten dat u hebt, alsmede van de behoeften van uw organisatie.

Mogelijk wilt u één grote lijst hebben die diverse doeleinden kan dienen, bijvoorbeeld als u een groot aantal technische actie-items moet bijhouden voor uw hele organisatie, of als deze actie-items meerdere projecten en groepen betreffen.

Eén lijst is praktisch in de volgende gevallen:

 • Uw groep moet overzichtsinformatie kunnen zien van lijstitems of dezelfde set items op verschillende manieren kunnen weergeven. Een manager wil bijvoorbeeld de voortgang kunnen zien van alle technische actie-items binnen een organisatie, of alle actie-items die binnen een zelfde periode zijn geregistreerd.

 • Personen willen op dezelfde locatie op een site zoeken naar actie-items.

 • U wilt dezelfde instellingen toepassen op de lijstitems, bijvoorbeeld het bijhouden van versies of het vereisen van goedkeuring.

 • De groepen die met de lijst werken delen dezelfde kenmerken, bijvoorbeeld dezelfde machtigingsniveaus. Er kan een unieke machtiging worden toegepast op specifieke lijstitems, maar als de machtigingsniveaus veel verschillen, is het vaak handiger om meerdere lijsten te gebruiken.

 • U wilt informatie over de lijst kunnen analyseren of samengevoegde updates over de lijst ontvangen. Met RSS-technologie kunt u waarschuwingen ontvangen als lijstitems worden gewijzigd en kunt u alle wijzigingen van een lijst bekijken. Via RSS-kanalen kunnen de leden van uw werkgroep een samengevoegde lijst bekijken van de gegevens die zijn gewijzigd.

Meerdere lijsten zijn handig als de items die u wilt beheren onderling nogal verschillen, of als verschillende groepen personen met de items werken.

Meerdere lijsten zijn praktisch in de volgende gevallen:

 • U verwacht niet dat er vaak overzichten worden opgevraagd van de items in onderlinge samenhang.

 • De groepen personen die de gegevens gebruiken verschillen onderling en hebben uiteenlopende machtigingsniveaus.

 • U wilt verschillende instellingen toepassen op meerdere itemsets, bijvoorbeeld voor de versies of het verlenen van goedkeuringen.

 • U hoeft de items niet gezamenlijk te analyseren en u hebt geen samengevoegde updates over de lijst nodig.

U kunt lijsten en lijstitems onder andere op de volgende manieren ordenen:

Kolommen toevoegen    U kunt kolommen aan een lijst toevoegen, zodat uw groep de belangrijkste items beter kan uitlichten. U kunt bijvoorbeeld de kolom Project toevoegen aan een lijst om ervoor te zorgen dat personen die aan specifieke projecten werken, hun items gemakkelijker kunnen weergeven en ermee kunnen werken. U kunt ook meer kolommen toevoegen als u aanvullende informatie wilt opnemen voor elk lijstitem, bijvoorbeeld de naam van de afdeling of van een medewerker.

Als u meerdere items in een lijst hebt, kunt u overwegen bepaalde kolommen te indexeren zodat de prestaties worden verbeterd bij het weergeven van verschillende items of bij het schakelen tussen weergaven. Met deze functie wordt de manier waarop de items zijn georganiseerd niet gewijzigd, maar organisaties kunnen hiermee mogelijk eenvoudiger een groot aantal items in een lijst opslaan. Een nadeel is echter dat het indexeren meer databaseruimte vereist. Een weergave van een lijst of bibliotheek maken, wijzigen of verwijderen

Weergaven maken    U kunt weergaven gebruiken als de leden van uw groep gegevens vaak op een bepaalde manier willen bekijken. In weergaven worden kolommen gebruikt om de gegevens te sorteren, groeperen, filteren en weer te geven. Ook kunt u kiezen hoeveel items tegelijk worden weergegeven per weergave. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld in een lijst bladeren die 25 of 100 lijstitems per pagina bevat, afhankelijk van hun voorkeuren en de snelheid van hun verbinding.

Weergaven maken het mogelijk om grote aantallen items in een lijst op te slaan, maar toch alleen die subsets te bekijken die u op een bepaald moment nodig hebt. Zo kunt u bijvoorbeeld alleen de actie-items bekijken die dit jaar zijn gepost, of alleen de huidige gebeurtenissen in een agenda. U kunt persoonlijke weergaven maken die alleen voor u beschikbaar zijn en, indien u bent gemachtigd om een lijst te wijzigen, openbare weergaven die voor iedereen beschikbaar zijn. Een weergave van een lijst of bibliotheek maken, wijzigen of verwijderen

Mappen maken    U kunt mappen toevoegen aan de meeste typen lijsten, als de eigenaar van uw lijst met mappen worden gemaakt is toegestaan. Dit is vooral handig als u items in de lijst kunnen worden onderverdeeld in een bepaalde manier, zoals door project of groep. Mappen helpen personen eenvoudiger scannen en beheren van items in de lijst. SharePoint technologieën bieden een structuurweergave waarmee mensen hun sites en mappen die vergelijkbaar is met de manier waarop ze met de mappen op de harde schijf werken wilt gaan. Bijvoorbeeld, kan elke afdeling een eigen map hebben. Een map in een lijst maken

Zie ook

Toevoegen, bewerken of verwijderen van lijstitems

Versiebeheer voor een lijst of bibliotheek inschakelen en configureren

Een map in een lijst maken

Een map in een lijst verwijderen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×