Introductie tot lijsten

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een lijst is een verzameling gegevens die u met teamleden en andere gebruikers van de site kunt delen. U vindt SharePoint biedt een aantal kant-en-klare lijsten en lijstsjablonen op te geven van een goed beginpunt voor het ordenen van lijstitems. In dit artikel worden de concepten voor het maken en gebruiken van lijsten uitgelegd.

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over het maken, bewerken en verwijderen van lijsten.

Opmerking: Houd rekening met de gegevens hier en de soorten lijsten die beschikbaar zijn voor u, hangt af van de versie van SharePoint die u gebruikt. Als u niet welke versie contact op met uw beheerder of Zie help weet-helpdesk of manager welke versie van SharePoint gebruik ik?.

Een site bevat meestal veel standaardlijsten, zoals Koppelingen, Aankondigingen, Contactpersonen, Problemen bijhouden, Enquêtes en Taken, die u als focus kunt gebruiken voor samenwerking binnen uw team of in een bedrijfsoplossing. In veel gevallen kunnen deze standaardlijsten snelle, effectieve oplossingen leveren met weinig of geen aanpassingen. U kunt bijvoorbeeld het volgende gebruiken:

 • Taken, zoals het bijhouden van het eigendom en de voortgang, evenals een tijdlijn op de pagina voor een aantrekkelijke visuele presentatie van de lijstinhoud.

 • Actie-items bijhouden, met versiebeheer en opslag van versiegeschiedenis, voor een grondigere analyse van werkgroepprojecten en algemene taken.

Lijsten zijn veelzijdig en flexibel en beschikken over een groot aantal ingebouwde functies waarmee een gedegen manier wordt geboden voor het opslaan en delen van gegevens en het werken met gegevens. U kunt het volgende doen:

 • Een lijst maken met een verscheidenheid aan kolommen, waaronder Tekst, Getal, Keuze, Valuta, Datum en tijd, Opzoeken, Ja/Nee en Berekend. U kunt ook een of meer bestanden bijvoegen aan een lijstitem voor extra informatie, bijvoorbeeld een werkblad met ondersteunende cijfers of een document met achtergrondinformatie.

 • Lijstweergaven maken om gegevens te ordenen, te sorteren en te filteren op verschillende en specifieke manieren; de metagegevens wijzigen, door bijvoorbeeld kolommen toe te voegen en te verwijderen, en validatieregels te wijzigen; en lijsten consistent te gebruiken bij verschillende sites met inhoudstypen, sitekolommen en sjablonen. U kunt bijvoorbeeld op een startpagina alleen de huidige gebeurtenissen uit een agenda weergeven en op een andere pagina een visuele weergave maken (in een vorm die lijkt op een muurkalender).

 • Relaties maken tussen lijsten met een combinatie van unieke kolommen, opzoekkolommen en het afdwingen van relaties (trapsgewijs verwijderen en verwijderen beperken). Hierdoor kunt u geavanceerdere bedrijfsoplossingen maken en blijft de integriteit van uw gegevens beter gewaarborgd.

 • Aangepaste lijsten maken; de gegevens in webonderdelen en pagina's met webonderdelen weergeven; en gegevens importeren en exporteren uit andere programma's, zoals Excel en Access, en een koppeling maken naar deze gegevens.

 • Versies en gedetailleerde geschiedenis bijhouden, goedkeuring vereisen voor het wijzigen van gegevens, beveiliging op item- en mapniveau gebruiken, inchecken en uitchecken, en automatisch op de hoogte blijven van wijzigingen door waarschuwingen en RSS-feeds te gebruiken.

 • Inhoud in één enkele lijst indelen in mappen voor extra gemak en betere prestaties, en algemene prestaties verbeteren door gebruik te maken van indexering.

Hier worden enkele manieren beschreven waarop u met behulp van lijsten de informatie voor uw groep kunt beheren.

Versies en gedetailleerde geschiedenis bijhouden    U kunt versies van lijstitems bijhouden, zodat u kunt zien welke wijzigingen zijn aangebracht in de verschillende versies, plus wie de lijstitems heeft gewijzigd. Als een nieuwere versie fouten bevat, kunt u een eerdere versie van een item herstellen. Het bijhouden van de geschiedenis van een lijst is met name belangrijk als uw organisatie de ontwikkeling van een lijst moet bijhouden.

Goedkeuring vereisen    U kunt aangeven dat een lijstitem eerst moet worden goedgekeurd voordat het voor iedereen zichtbaar wordt. Items behouden de status In behandeling totdat ze worden goedgekeurd of afgekeurd door iemand die daartoe is gemachtigd. U kunt beheren welke groepen gebruikers een lijstitem mogen bekijken voordat het wordt goedgekeurd.

Machtigingen aanpassen    U kunt aangeven of gebruikers van een lijst alleen de items mogen lezen en bewerken die ze zelf hebben gemaakt, of alle items in de lijst. Personen die zijn gemachtigd om lijsten te beheren kunnen alle lijstitems lezen en bewerken. U kunt ook specifieke machtigingsniveaus toepassen op een bepaald lijstitem als dit vertrouwelijke informatie bevat.

Weergaven maken en beheren    Uw groep kan verschillende weergaven maken van dezelfde lijst. De inhoud van de daadwerkelijke lijst verandert niet, maar de items worden geordend en gefilterd zodat de belangrijkste of meest interessante informatie gemakkelijk kan worden gevonden, op basis van de behoefte van groepsleden.

Lijsten bijwerken    U kunt altijd dezelfde procedure gebruiken voor het toevoegen, bewerken en verwijderen van lijstitems, ongeacht het type lijst dat u bijwerkt. Er zijn twee manieren waarop u een item kunt toevoegen aan of bewerken in een lijst.

 • Door een formulier te gebruiken (dit is de standaardmethode).

 • Inline, hetgeen betekent dat u het item rechtstreeks op de lijstpagina toevoegt.

Als de lijst is ingesteld voor het bijhouden van versies, wordt er telkens wanneer u een lijstitem bewerkt, een nieuwe versie van dat lijstitem gemaakt. U kunt de geschiedenis van de wijzigingen aan een lijstitem bekijken en een eerdere versie herstellen als u een fout hebt gemaakt in een nieuwere versie.

Formules en berekende waarden gebruiken    U kunt formules en berekende waarden gebruiken om informatie in de kolommen van een lijst dynamisch te genereren. Bij deze bewerkingen kunnen gegevens uit andere kolommen in een lijst worden gebruikt, alsmede systeemfuncties zoals [vandaag] om de huidige datum aan te geven. U kunt bijvoorbeeld een standaardvervaldatum opgeven op zeven dagen vanaf de huidige datum.

Op de hoogte blijven van wijzigingen    Voor lijsten en weergaven wordt nu RSS-technologie gebruikt, zodat de leden van uw werkgroep automatisch updates ontvangen. Met de RSS-technologie kunnen personen updates (zogenaamde RSS-kanalen) over nieuws en informatie op een geconsolideerde locatie ontvangen en bekijken. U kunt ook e-mailmeldingen maken waarmee u wordt gewaarschuwd wanneer lijsten worden gewijzigd of wanneer nieuwe items worden toegevoegd. Waarschuwingen zijn een handig hulpmiddel om de wijzigingen bij te houden die voor u van belang zijn.

Lijstrelaties maken    Als u een relatie wilt maken tussen twee lijsten, maakt u een opzoekkolom in de bronlijst waarmee een of meer waarden uit een doellijst worden opgehaald (of opgezocht) als die waarden overeenkomen met de waarde in de opzoekkolom in de bronlijst. U kunt naar wens extra kolommen van de doellijst toevoegen aan de bronlijst. Wanneer u een opzoekkolom maakt, kunt u er ook voor kiezen relationeel gedrag af te dwingen door een optie voor trapsgewijs verwijderen of verwijderen beperken die ertoe bijdraagt dat uw gegevens geldig blijven en dat inconsistenties worden voorkomen die later problemen zouden kunnen veroorzaken.

Lijstgegevens delen met een databaseprogramma    Als u een databaseprogramma hebt geïnstalleerd, zoals Access, kunt u gegevens van en naar uw site exporteren en importeren, alsmede een tabel in de database aan een lijst koppelen. Wanneer u met uw lijstgegevens in een Access-database werkt, kunt u ook query's, formulieren en rapporten maken. Zie Gegevens in een Access-database importeren voor meer informatie.

Lijsten consistent gebruiken bij verschillende sites    Als uw groep met verscheidene bestandstypen werkt, kunt u consistentie over meerdere lijsten toevoegen met inhoudstypen, sitekolommen en sjablonen. Met deze functies kunt u de instellingen en lijststructuur op een efficiënte manier hergebruiken. U kunt bijvoorbeeld een inhoudstype maken voor een klantenservicekwestie waarbij bepaalde kolommen (zoals contactpersoon van klant) en bedrijfsprocessen voor het inhoudstype worden opgegeven. Een ander voorbeeld is het maken van een sitekolom voor afdelingsnamen die is voorzien van een vervolgkeuzelijst met afdelingen. U kunt de kolom hergebruiken in meerdere lijsten om ervoor te zorgen dat de namen altijd op dezelfde manier worden ingevoerd in verschillende lijsten.

Werken met lijstitems vanuit een e-mailprogramma    Met behulp van een e-mailprogramma die compatibel is met SharePoint technologieën, kunt u belangrijke informatie met u meenemen. Met Outlook kunt u bijvoorbeeld taken, contactpersonen en discussieborden op de site bekijken en bijwerken vanuit Outlook. Zie Een externe lijst verbinden met Outlook voor meer informatie.

Doelinhoud instellen    U kunt voor een lijst van doelgroepen inschakelen en breng vervolgens de items in de lijst die alleen zichtbaar voor mensen die deel uitmaken van bepaalde SharePoint en Active Directory-groepen of doelgroepen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van webonderdelen, zoals het webonderdeel Inhoudsquery, dat doelgroepen gebruikt om de lijst te filteren op basis van het lidmaatschap van de gebruiker in een groep. De items in een lijst kunnen pas worden ingeschakeld voor een bepaalde doelgroep nadat de lijst zelf is ingesteld met de kolom Doelgroepen.

Het type lijst dat u gebruikt, is afhankelijk van de soort informatie die u deelt.

Aankondigingen    Gebruik een lijst met aankondigingen als u nieuws en statussen wilt delen en herinneringen wilt versturen. Aankondigingen bieden ondersteuning voor uitgebreide opmaak met afbeeldingen, hyperlinks en opgemaakte tekst.

Contactpersonen    Gebruik een lijst met contactpersonen om informatie op te slaan over personen of groepen waarmee u werkt. Als u een e-mailbericht gebruikt of neem contact op met management-programma dat compatibel is met SharePoint technologieën, kunt u bekijken en bijwerken van uw contactpersonen van uw website in de andere programma's. U kunt bijvoorbeeld een lijst met leveranciers van uw organisatie van een e-mailprogramma compatibel zijn met SharePoint technologies, zoals Outlook bijwerken. Met een lijst met contactpersonen kunt u niet de leden van uw site beheren, maar u kunt de lijst wel gebruiken om de contactpersonen voor uw organisatie op te slaan en te delen, bijvoorbeeld een lijst met externe leveranciers.

Discussieborden    Gebruik een discussiebord om een centrale plaats te bieden voor het registreren en opslaan van teamdiscussies in een indeling die gelijk is aan de indeling van nieuwsgroepen. Als uw beheerder het ontvangen van e-mailberichten heeft ingeschakeld voor bepaalde lijsten op uw site, kunnen er op discussieborden e-maildiscussies van de meest gangbare e-mailprogramma's worden opgeslagen. U kunt bijvoorbeeld een discussiebord maken voor de introductie van het nieuwe product van uw organisatie.

Koppelingen    Gebruik een lijst met koppelingen als centrale locatie voor koppelingen naar internet, het intranet van uw bedrijf en andere bronnen. U kunt bijvoorbeeld een lijst met koppelingen maken naar de websites van uw klanten.

Speciaal belichte koppelingen    Gebruik deze lijst om een reeks koppelingsacties in een visuele lay-out weer te geven.

Agenda    Gebruik een agenda voor alle gebeurtenissen van uw team of voor speciale situaties, zoals vakanties van uw bedrijf. Een agenda biedt visuele weergaven van uw teamgebeurtenissen (vergelijkbaar met een bureau- of muurkalender), waaronder vergaderingen, informele gebeurtenissen en gebeurtenissen die de hele dag duren. U kunt ook mijlpalen van uw team bijhouden, zoals deadlines of introductiedatums van producten, die niet gerelateerd zijn aan een bepaald tijdsinterval. Als u een e-mail of agenda-programma dat compatibel is met SharePoint technologieën gebruikt, kunt u bekijken en bijwerken van uw agenda vanaf uw site terwijl u werkt in de andere programma's. U kunt bijvoorbeeld uw agenda op de site vergelijken en bijwerken met datums in uw Outlook-agenda, door de agenda's naast elkaar of over elkaar heen weer te geven in Outlook. Zie Een agenda maken voor meer informatie.

Taken    Gebruik een takenlijst om voor uw groep informatie bij te houden over projecten en andere taken die moeten worden uitgevoerd. U kunt taken toewijzen aan personen en tijdens het uitvoeren van de taak de status en het percentage voltooid bijhouden. Als u een e-mail of taak management-programma dat compatibel is met SharePoint technologieën gebruikt, kunt u bekijken en bijwerken van uw taken van uw site in uw andere programma's. U kunt bijvoorbeeld een takenlijst maken voor de begroting van uw organisatie en deze lijst vervolgens in Outlook weergeven en bijwerken, samen met uw andere taken. Zie Een lijst maken voor meer informatie.

Projecttaken    Gebruik een projecttakenlijst taakgegevens met een Gantt-weergave en de voortgang van de balken wilt opslaan. U kunt tijdens het uitvoeren van de taak de status en het percentage voltooid bijhouden. Als u een e-mail of taak management-programma dat compatibel is met SharePoint technologieën gebruikt, kunt u bekijken en bijwerken van uw projecttaken van uw site in uw andere programma. Bijvoorbeeld: u kunt een projecttakenlijst maken op uw site identificeren en de werkzaamheden voor het maken van een handmatige training toewijzen en vervolgens kunt u de voortgang van uw organisatie bijhouden uit Project. Zie Een lijst maken voor meer informatie.

Actie-items bijhouden    Gebruik een lijst met actie-items om informatie over bepaalde actie-items, bijvoorbeeld ondersteuningsproblemen, op te slaan en de voortgang van deze items bij te houden. U kunt actie-items toewijzen, categoriseren en aan elkaar relateren. Zo kunt u bijvoorbeeld een lijst met actie-items maken om problemen en oplossingen voor uw klantenservice te beheren. Elke keer wanneer u de actie-items bewerkt, kunt u ook opmerkingen over de actie-items toevoegen, waarbij een geschiedenis van opmerkingen wordt gemaakt zonder de oorspronkelijke beschrijving van het actie-item te wijzigen. Een vertegenwoordiger van de klantenservice kan bijvoorbeeld elke stap vastleggen die is genomen om een probleem op te lossen, alsmede de resultaten van deze stappen. U kunt ook een lijst met een werkstroom met drie statuswaarden gebruiken, zodat uw organisatie de actie-items beter kan beheren of de projecten beter kan bijhouden. Zie Een lijst maken voor meer informatie.

Enquête    Gebruik een enquête als u feedback wilt verzamelen en samenstellen, bijvoorbeeld een tevredenheidsenquête voor medewerkers of misschien wel een quiz. U kunt uw vragen en antwoorden op verschillende manieren ontwerpen en een overzicht van uw feedback bekijken. Als u een werkblad of de database programma geïnstalleerd die compatibel is met SharePoint technologieën hebt, kunt u uw resultaten als u wilt deze verder analyseren exporteren. Zie maken een enquête voor meer informatie.

Aangepast    Gebruik een aangepaste lijst om te beginnen met een geheel nieuwe lijst. Als u een spreadsheetprogramma dat compatibel is met SharePoint technologieën hebt, kunt u ook een aangepaste lijst die is gebaseerd op een werkblad maken. U kunt bijvoorbeeld een lijst vanuit Excel importeren waarin u de gegevens van contracten met leveranciers opslaat en beheert. Zie Een lijst maken op basis van een werkblad voor meer informatie.

Externe lijsten    Een externe lijst gebruiken om te werken met gegevens die is opgeslagen buiten SharePoint, maar die u kunt lezen en schrijven in SharePoint. De gegevensbron voor een externe lijst wordt een extern inhoudstype genoemd. In tegenstelling tot een systeemeigen SharePoint lijst met een externe lijst gebruikt Business Connectivity Services toegang heeft tot gegevens rechtstreeks vanuit een extern systeem (zoals SAP, Siebel en Microsoft SQL Server), of dat systeem een database, webservice of LOB-systeem.

Aangepaste lijst in gegevensblad   Weergave Gebruik aangepaste lijst in de gegevensbladweergave een lege lijst vergelijkbaar met een aangepaste lijst maken, maar om de lijst met al dan niet standaard in de gegevensbladweergave weer te geven. Gegevensbladweergave biedt een gegevensraster voor het weergeven en bewerken van gegevens als rijen en kolommen. U kunt rijen en kolommen toevoegen en bewerken, filters en sorteervolgorden toepassen, berekende waarden en totalen berekenen en op eenvoudige wijze gegevens in de rastercellen bewerken. Gegevensbladweergave is vereist voor Office is geïnstalleerd op een 32-bits clientcomputer en moet een browser die ondersteuning biedt voor ActiveX-besturingselementen.

Statuslijst    Gebruik een statuslijst om de doelstellingen van uw project weer te geven en bij te houden. De lijst bevat een serie gekleurde pictogrammen die aangeven in welk mate de doelstellingen zijn bereikt.

Circulaties    Met de lijst Circulaties kunt u informatie, inclusief bevestigingsstempels, verzenden naar uw teamleden.

Lijst voor Microsoft IME-woordenlijst    Met de lijst voor een Microsoft IME-woordenlijst kunt u gegevens in de lijst gebruiken als een Microsoft IME-woordenlijst. U kunt de items van de kolom Lezen converteren naar Weergeven met Microsoft IME en de inhoud weergeven in Opmerkingen in het IME-venster voor opmerkingen. De gegevens kunnen worden gekoppeld aan een bepaalde URL.

De lijst PerformancePoint-inhoud    Gebruik een PerformancePoint-inhoudslijst om dashboarditems op te slaan, zoals scorecards, rapporten, filters, dashboardpagina's en andere dashboarditems die u maakt met Dashboard Designer van PerformancePoint.

Talen en vertalers    Gebruik een lijst met Talen en vertalers met een vertaalbeheerwerkstroom in een vertaalbeheerbibliotheek. De werkstroom gebruikt de lijst om vertaaltaken toe te wijzen aan de vertaler die in de lijst is opgegeven voor elke taal. U kunt deze lijst zelf maken of u kunt de lijst automatisch laten maken wanneer u een vertaalbeheerwerkstroom toevoegt aan een vertaalbeheerbibliotheek.

KPI-lijst    Gebruik een KPI-lijst voor het bijhouden van KPI's (Key Performance Indicators) waarmee u snel de gemaakte voorgang ten opzichte van een meetbaar doel kunt beoordelen. U kunt KPI-lijsten instellen voor het bijhouden van prestaties met behulp van een van de vier gegevensbronnen: handmatig ingevoerde gegevens, gegevens in een lijst SharePoint , gegevens in Excel-werkmappen of gegevens uit Analysis Services, een onderdeel van Microsoft SQL Server. Nadat de KPI-lijst is gemaakt, kunt u de lijst gebruiken om de status van de indicator op een dashboardpagina weer te geven.

Spreadsheet importeren    Maak een lijst waarin kolommen en gegevens van een bestaand spreadsheet worden gebruikt. Voor het importeren van een spreadsheet is Microsoft Excel of een ander compatibel programma vereist.

Een van deze lijsten aan uw pagina toevoegen

 1. Klik op Instellingen Instellingen: uw profiel bijwerken, software installeren en deze verbinden met de cloud op Sites, en klik vervolgens op Site-inhoud.

 2. Klik op het pictogram Een app toevoegen.

  Het pictogram Een app toevoegen in het dialoogvenster Site-inhoud.
 3. Blader verder en klik op de app die u wilt gebruiken. Er kunnen meerdere pagina's zijn.

 4. Geef de app een unieke naam zodat u deze later voor een pagina kunt herinneren. Klik vervolgens op Maken.

 5. Als u teruggaat naar het scherm Site-inhoud, kunt u drie dingen doen:

  • Het venster sluiten en naar de pagina teruggaan. De nieuwe app aan de pagina toevoegen met behulp van Webonderdelen invoegen.

  • Op de app klikken en gegevens invoeren.

  • Klik op het weglatingsteken (...) en klik op Instellingen wijzigen. U kunt hier kolommen toevoegen, namen wijzigen en andere taken uitvoeren.

Lijsten op een site ordenen

Lijstfuncties kunnen op verschillende manieren worden gebruikt, maar hoe u ze gebruikt is afhankelijk van de grootte van de lijsten en van het aantal lijsten dat u hebt, alsmede van de behoeften van uw organisatie.

U kunt een grote lijst om te voldoen aan diverse behoeften. Bijvoorbeeld, hebt u een groot aantal technische problemen wilt bijhouden in uw organisatie en de problemen mogelijk toepassen op meerdere projecten en groepen.

Eén lijst is praktisch in de volgende gevallen:

 • Uw groep moet overzichtsinformatie kunnen zien van lijstitems of dezelfde set items op verschillende manieren kunnen weergeven. Een manager wil bijvoorbeeld de voortgang kunnen zien van alle technische actie-items binnen een organisatie, of alle actie-items die binnen een zelfde periode zijn geregistreerd.

 • Personen willen op dezelfde locatie op een site zoeken naar actie-items.

 • U wilt dezelfde instellingen toepassen op de lijstitems, bijvoorbeeld het bijhouden van versies of het vereisen van goedkeuring.

 • De groepen die met de lijst werken delen dezelfde kenmerken, bijvoorbeeld dezelfde machtigingsniveaus. Er kan een unieke machtiging worden toegepast op specifieke lijstitems, maar als de machtigingsniveaus veel verschillen, is het vaak handiger om meerdere lijsten te gebruiken.

 • U wilt informatie over de lijst kunnen analyseren of samengevoegde updates over de lijst ontvangen. Met RSS-technologie kunt u waarschuwingen ontvangen als lijstitems worden gewijzigd en kunt u alle wijzigingen van een lijst bekijken. Via RSS-kanalen kunnen de leden van uw werkgroep een samengevoegde lijst bekijken van de gegevens die zijn gewijzigd.

Meerdere lijsten zijn handig als de items die u wilt beheren onderling nogal verschillen, of als verschillende groepen personen met de items werken.

Meerdere lijsten zijn praktisch in de volgende gevallen:

 • U verwacht niet dat er vaak overzichten worden opgevraagd van de items in onderlinge samenhang.

 • De groepen personen die de gegevens gebruiken verschillen onderling en hebben uiteenlopende machtigingsniveaus.

 • U wilt verschillende instellingen toepassen op meerdere itemsets, bijvoorbeeld voor de versies of het verlenen van goedkeuringen.

 • U hoeft de items niet gezamenlijk te analyseren en u hebt geen samengevoegde updates over de lijst nodig.

U kunt lijsten en lijstitems onder andere op de volgende manieren ordenen:

Kolommen toevoegen    Uw groep pinpoint van de items die belangrijkst zijn, zodat kunt u kolommen toevoegen aan uw lijst. U kunt de Project-kolom bijvoorbeeld mogelijk toevoegen aan een lijst zodat anderen kunnen werken aan specifieke projecten eenvoudiger weergeven en ermee werken hun items. U kunt ook meer kolommen toevoegen als u wilt verzamelen aanvullende informatie voor elk item, zoals de naam van de afdeling of de naam van een werknemer.

Als u meerdere items in een lijst hebt, kunt u overwegen bepaalde kolommen te indexeren zodat de prestaties worden verbeterd bij het weergeven van verschillende items of bij het schakelen tussen weergaven. Met deze functie wordt de manier waarop de items zijn georganiseerd niet gewijzigd, maar organisaties kunnen hiermee mogelijk eenvoudiger een groot aantal items in een lijst opslaan. Een nadeel is echter dat het indexeren meer databaseruimte vereist. Een weergave van een lijst of bibliotheek maken, wijzigen of verwijderen

Weergaven maken    U kunt weergaven gebruiken als de mensen in uw groep regelmatig nodig hebt om gegevens in een bepaalde manier weer te geven. Weergaven kolommen gebruiken om te sorteren, groeperen, filteren en weergeven van de gegevens. U kunt ook selecteren hoeveel items worden weergegeven in één keer in elke weergave. Personen kunt bijvoorbeeld een lijst in sets van 25 of 100 lijstitems per pagina, afhankelijk van hun voorkeuren en de snelheid van hun verbinding bladeren.

Weergaven kunnen u de flexibiliteit om op te slaan van een groot aantal items in een lijst, maar om alleen de gewenste op een bepaald moment, zoals alleen de problemen die dit jaar, zijn gepubliceerd subsets weer te geven of alleen de huidige gebeurtenissen in een agenda. Kunt u persoonlijke weergaven die alleen beschikbaar voor u zijn en als u gemachtigd om een lijst te wijzigen bent, kunt u openbare weergaven die beschikbaar voor iedereen zijn.Een weergave van een lijst of bibliotheek maken, wijzigen of verwijderen

Mappen maken    U kunt mappen toevoegen aan de meeste typen lijsten, als de eigenaar van uw lijst met mappen worden gemaakt is toegestaan. Dit is vooral handig als u lijstitems op een bepaalde manier wilt opdelen, bijvoorbeeld per project of per groep. Met behulp van mappen is het makkelijker om lijstitems te doorzoeken en beheren. SharePoint technologieën bieden een structuurweergave waarmee mensen hun sites en mappen die vergelijkbaar is met de manier waarop ze met de mappen op de harde schijf werken wilt gaan. Zo kan bijvoorbeeld elke afdeling een eigen map hebben. Een map maken in een lijst

Zie ook

Lijstitems toevoegen, bewerken of verwijderen

Versiebeheer voor een lijst of bibliotheek inschakelen en configureren

Een map maken in een lijst

Een map verwijderen in een lijst

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×