Introductie in lijsten

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een lijst is een informatieverzameling de u deelt met uw teamleden. U kunt bijvoorbeeld een aanmeldingsformulier maken voor een gebeurtenis of teamgebeurtenissen bijhouden in een agenda.

Overzicht

Wanneer u een site maakt in Microsoft Windows SharePoint Services, worden er automatisch verschillende typen lijsten gemaakt. Tot deze standaardlijsten behoren onder andere een discussiebord en een kalenderlijst.

U kunt deze lijsten aanpassen en er items aan toevoegen, aanvullende lijsten maken op basis van de reeds beschikbare lijstsjablonen en aangepaste lijsten maken met instellingen en kolommen naar eigen keuze.

Een lijst kan op verschillende manieren worden weergegeven. Zo kunt u een weergave maken met een pagina die alle taken bevat, of een pagina waarop alleen de taken voor vandaag staan. Ook kunt u mappen gebruiken om lijstitems te ordenen. U kunt bijvoorbeeld op een introductiepagina alleen de huidige gebeurtenissen uit een agenda weergeven en op een andere pagina een visuele weergave maken (in een vorm die lijkt op een muurkalender).

Als u gegevens uit een werkblad wilt gebruiken in een lijst op een Windows SharePoint Services 3.0-site, kunt u een nieuwe lijst maken door het werkblad te importeren, inclusief de kolommen en gegevens.

Als u databaseprogramma's hebt geïnstalleerd die compatibel zijn met Windows SharePoint Services 3.0 (zoals Microsoft Office Access 2007) en de browser ActiveX-besturingselementen ondersteunt, kunt u de lijstgegevens integreren met databasehulpmiddelen zoals query's, joins en rapporten.

Lijsten kunnen ook worden weergegeven in webonderdelen op pagina's op uw site. Webonderdelen zijn de bouwstenen van een website en u kunt deze items rechtstreeks vanuit een lijst toevoegen aan een pagina met webonderdelen. U kunt ook een lijst met rechtstreeks openen en ermee werken. Bijvoorbeeld de standaardlijst Aankondigingen weergegeven in een webonderdeel op een nieuwe introductiepagina, maar u kunt ook klikken op de titel van de lijst te openen en ermee werken op de eigen pagina.

U kunt onder andere de volgende manieren gebruiken om te werken met lijsten om de informatie voor uw groep te beheren:

 • Versies en gedetailleerde geschiedenis bijhouden     U kunt versies van lijstitems bijhouden, zodat u kunt zien welke wijzigingen zijn aangebracht van de ene versie op de andere, plus wie de lijstitems heeft gewijzigd. Als een nieuwere versie fouten bevat, kunt u een eerdere versie van een item herstellen. Het bijhouden van de geschiedenis van een lijst is met name belangrijk als uw organisatie de ontwikkeling van een lijst moet bewaken.

  Versiegeschiedenis van lijst

 • Goedkeuring vereisen    U kunt aangeven dat een lijstitem eerst moet worden goedgekeurd voordat het voor iedereen zichtbaar wordt. Items behouden de status In behandeling totdat ze worden goedgekeurd of afgekeurd door iemand die daartoe is gemachtigd. U kunt beheren welke groepen gebruikers een lijstitem mogen bekijken voordat het wordt goedgekeurd.

 • E-mail integreren met een lijst    Als inkomende en uitgaande e-mailberichten zijn ingeschakeld voor de site, kunt u e-mailfuncties gebruiken voor lijsten. Sommige lijsten, zoals agenda's, kunnen zodanig worden ingesteld dat gebruikers inhoud eraan kunnen toevoegen door deze per e-mail te verzenden. Andere lijsten, zoals een taakoverzicht, kunnen zodanig worden ingesteld dat er e-mailberichten aan personen worden verzonden wanneer er items aan hen worden toegewezen. Uw organisatie kan ook andere lijsttypen aanpassen zodat deze e-mail kunnen ontvangen.

 • Machtigingen aanpassen    U kunt aangeven of gebruikers van een lijst alleen de items mogen lezen en bewerken die ze zelf hebben gemaakt, of alle items in de lijst. Personen die zijn gemachtigd om lijsten te beheren kunnen alle lijstitems lezen en bewerken. U kunt ook specifieke machtigingsniveaus toepassen op een bepaald lijstitem als dit vertrouwelijke informatie bevat.

 • Weergaven maken en beheren    Uw groep kan verschillende weergaven maken van dezelfde lijst. De inhoud van de daadwerkelijke lijst verandert niet, maar de items worden geordend en gefilterd zodat de belangrijkste of meest interessante informatie gemakkelijk kan worden gevonden, op basis van de behoefte van groepsleden.

 • Formules en berekende waarden gebruiken    U kunt formules en berekende waarden gebruiken om informatie in de kolommen van een lijst dynamisch te genereren. Bij deze bewerkingen kunnen gegevens uit één of meer andere kolommen in een lijst worden gebruikt alsmede systeemfuncties zoals [vandaag] om de huidige datum aan te geven. U kunt bijvoorbeeld een standaardvervaldatum opgeven die wordt berekend als zeven dagen vanaf de huidige datum.

 • Op de hoogte blijven van wijzigingen     Voor lijsten en weergaven in Windows SharePoint Services 3.0 wordt nu RSS-technologie gebruikt, zodat de leden van uw werkgroep automatisch updates ontvangen. Met de RSS-technologie kunnen personen updates (zogenaamde RSS-kanalen) van nieuws en informatie ontvangen en bekijken op een samengevoegde locatie. U kunt ook e-mailwaarschuwingen maken waarmee u wordt gewaarschuwd wanneer lijsten worden gewijzigd of wanneer nieuwe items worden toegevoegd. Waarschuwingen zijn een handig hulpmiddel om de wijzigingen bij te houden die voor u van belang zijn.

 • Lijstinformatie delen met een databaseprogramma    Als u een databaseprogramma hebt geïnstalleerd dat compatibel is met Windows SharePoint Services 3.0, zoals Microsoft Office Access 2007, kunt u gegevens exporteren naar en importeren vanaf de site. Ook kunt u een tabel uit de database koppelen aan een SharePoint-lijst. Wanneer u in een database werkt met lijstgegevens, kunt u deze op dezelfde manier analyseren als andere gegevens, bijvoorbeeld met behulp van query's, joins en rapporten.

  • Gebruik de lijsten consistent verschillende sites    Als uw groep met verschillende soorten lijsten werkt, kunt u de consistentie uit meerdere lijsten toevoegen met inhoudstypen, sitekolommen en sjablonen. Deze functies kunnen u de gewenste instellingen en lijststructuur op efficiënte wijze opnieuw te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld een inhoudstype voor een probleem van de klantenservice waarmee wordt opgegeven bepaalde kolommen (zoals klantcontact) en bedrijfsprocessen voor het inhoudstype maken. Een ander voorbeeld is een sitekolom voor namen van afdelingen met een vervolgkeuzelijst van afdelingen maken. U kunt de kolom in meerdere lijsten om ervoor te zorgen dat de namen altijd worden weergegeven in elke lijst op dezelfde manier opnieuw gebruiken.

   In de sectie Zie ook van dit artikel vindt u koppelingen naar uitgebreidere informatie over inhoudstypen, sitekolommen en sjablonen.

 • Werken met lijstitems vanuit een e-mailprogramma    Als u een e-mailprogramma gebruikt dat compatibel is met Windows SharePoint Services 3.0, hoeft u belangrijke informatie nooit te missen. Met Microsoft Office Outlook 2007 kunt u bijvoorbeeld taken, contactpersonen en discussieborden op de site bekijken en bijwerken vanuit Outlook.

Het type lijst dat u gebruikt, is afhankelijk van het soort informatie dat u deelt:

 • Aankondigingen    Gebruik een lijst met aankondigingen als u nieuws en statussen wilt delen en herinneringen wilt versturen. Aankondigingen bieden ondersteuning voor uitgebreide opmaak met afbeeldingen, hyperlinks en opgemaakte tekst.

 • Contactpersonen    Gebruik een lijst met contactpersonen voor de opslag van informatie over personen of groepen die u ermee werken. Als u een e- of neem contact op met management-programma dat compatibel is met Windows SharePoint Services 3.0, kunt u bekijken en bijwerken van uw contactpersonen uit uw SharePoint-site in de andere programma's. U kunt bijvoorbeeld een lijst met leveranciers van uw organisatie uit Office Outlook 2007bijwerken. Een lijst met contactpersonen niet daadwerkelijk beheren voor de leden van uw site, maar deze kan worden gebruikt voor het opslaan en delen van contactpersonen voor uw organisatie, zoals een lijst met externe leveranciers.

 • Discussieborden    Een discussiebord gebruiken om een centrale plaats als u wilt opnemen en opslaan teamdiscussies die vergelijkbaar is met de indeling van nieuwsgroepen. Als de beheerder heeft ingeschakeld lijsten op uw site om e-mail te ontvangen, kunnen discussieborden e-discussies van de meest gebruikte e-mailprogramma's opslaan. U kunt bijvoorbeeld een discussiebord voor het nieuwe product versie van uw organisatie maken. Als u een e-mailprogramma die compatibel is met Windows SharePoint Services 3.0gebruikt, kunt u bekijken en bijwerken van uw discussiebord terwijl u werkt in de andere programma's.

 • Koppelingen    Een lijst met koppelingen gebruiken als een centrale locatie voor koppelingen naar het Web, intranet van uw bedrijf en andere resources. U kunt bijvoorbeeld een lijst met koppelingen naar uw klanten websites maken.

 • Agenda    Gebruik een agenda voor alle gebeurtenissen van uw team of voor specifieke situaties, zoals vakantiedagen. Een kalender biedt visuele weergaven, vergelijkbaar met een agenda helpdesk of wand van uw teamgebeurtenissen, met inbegrip van vergaderingen, sociale gebeurtenissen en gebeurtenissen. U kunt ook mijlpalen team, zoals deadlines of product release datums, die niet zijn gerelateerd aan een bepaald tijdsinterval bijhouden. Als u een e-mail of agenda-programma dat compatibel is met Windows SharePoint Services 3.0gebruikt, kunt u bekijken en bijwerken van uw agenda vanuit uw SharePoint-site terwijl u werkt in de andere programma's. Bijvoorbeeld, kunt u vergelijken en update uw agenda op de SharePoint-site met alle datums vanaf uw agenda Office Outlook 2007 door te bekijken beide agenda's naast elkaar of in Office Outlook 2007over elkaar heen weer.

 • Taken    Een takenlijst gebruiken voor het bijhouden van informatie over projecten en andere taken voor uw groep. U kunt taken toewijzen aan personen, alsmede bijhouden de status en het percentage voltooid de taak is voltooid. Als u een e-mailberichten of taak management-programma dat compatibel is met Windows SharePoint Services 3.0gebruikt, kunt u bekijken en bijwerken van uw taken van uw SharePoint-site in uw andere programma's. Bijvoorbeeld, kunt u een takenlijst voor een van uw organisatie budgetproces maken en vervolgens weergeven en bijwerken deze in Office Outlook 2007 samen met uw andere taken.

 • Projecttaken    Als u wilt winkelgegevens die vergelijkbaar is met een takenlijst, maar ook zelf een visuele of Gantt-weergave met voortgangsbalken, een project-takenlijst te gebruiken. U kunt de status en het percentage voltooid bijhouden terwijl de taak. Als u een e-mailberichten of taak management-programma dat compatibel is met Windows SharePoint Services 3.0gebruikt, kunt u bekijken en bijwerken van uw projecttaken van uw SharePoint-site in uw andere programma. U kunt bijvoorbeeld een takenlijst maken op uw SharePoint-site om te identificeren en de werkzaamheden voor het maken van een handmatige training toewijzen. Vervolgens kunt u de voortgang van uw organisatie uit Office Outlook 2007bijhouden.

 • Actie-items bijhouden    Gebruik een lijst met actie-items om informatie over bepaalde actie-items, bijvoorbeeld ondersteuningsproblemen, op te slaan en de voortgang van deze items bij te houden. U kunt actie-items toewijzen, categoriseren en aan elkaar relateren. Zo kunt u bijvoorbeeld een lijst met actie-items maken om problemen en oplossingen voor uw klantenservice te beheren. Elke keer wanneer u de actie-items bewerkt, kunt u ook opmerkingen over de actie-items toevoegen, waarbij een geschiedenis van opmerkingen wordt gemaakt zonder de oorspronkelijke beschrijving van het actie-item te wijzigen. Een vertegenwoordiger van de klantenservice kan bijvoorbeeld elke stap vastleggen die is ondernomen om een probleem op te lossen, evenals de resultaten van deze stappen.

 • Enquête    Als u wilt verzamelen en compilatie-feedback, zoals een enquête van de tevredenheid van de werknemer of een quiz, gebruikt u een enquête. U kunt uw vragen en antwoorden op verschillende manieren ontwerpen en een overzicht van uw feedback. Als u een werkblad of de database programma geïnstalleerd die compatibel is met Windows SharePoint Services 3.0 of Windows SharePoint Services 2.0 hebt, kunt u uw resultaten als u wilt deze verder analyseren exporteren.

 • Aangepaste    Hoewel u elke lijst aanpassen kunt, kunt u beginnen met een aangepaste lijst en pas dit vervolgens aan alleen de instellingen die u opgeeft. Als u een spreadsheetprogramma dat compatibel is met Windows SharePoint Services 3.0 of Windows SharePoint Services 2.0 en Windows Internet Explorer en Microsoft Windows hebt, kunt u ook een lijst die is gebaseerd op een werkblad maken. U kunt bijvoorbeeld een lijst importeren uit Microsoft Office Excel 2007 die u hebt gemaakt als u wilt opslaan en beheren van contracten met leveranciers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×