Introductie in lijsten

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Een lijst is een verzameling informatie die u deelt met teamleden. U kunt bijvoorbeeld een inschrijfblad maken voor een gebeurtenis of de teamgebeurtenissen bijhouden op een kalender.

In dit artikel

Overzicht

Manieren om te werken met lijsten

Lijsttypen

Overzicht

Als u een Microsoft Office SharePoint Server 2007-site maakt, worden er diverse typen lijsten gemaakt. Deze standaardlijsten variëren van een discussiebord tot een kalenderlijst.

U kunt deze lijsten aanpassen en items aan deze lijsten toevoegen, aanvullende lijsten maken op basis van de lijstsjablonen die reeds beschikbaar zijn en aangepaste lijsten maken met alleen de gekozen instellingen en kolommen.

U kunt een lijst op verschillende manieren weergeven. U kunt bijvoorbeeld op de ene pagina alle taken weergeven en op een andere pagina alleen de taken die vandaag moeten worden uitgevoerd. U kunt ook mappen gebruiken om uw lijstitems in te delen. Zo kunt u bijvoorbeeld alleen de huidige gebeurtenissen uit een agenda weergeven op de introductiepagina en een visuele weergave (vergelijkbaar met een wandkalender) maken op een andere pagina.

Wilt u gegevens in een werkblad gebruiken in een lijst op een SharePoint-site? U kunt in dat geval een nieuwe lijst maken door een werkblad te importeren, met inbegrip van de kolommen en gegevens.

Als u databaseprogramma's hebt geïnstalleerd (bijvoorbeeld Microsoft Office Access 2007) en uw browser Microsoft ActiveX-besturingselementen ondersteunt, kunt u uw lijstgegevens integreren met databasehulpmiddelen, zoals query's, joins en rapporten.

Lijsten kunnen ook worden weergegeven in webonderdelen op pagina's op uw site. Webonderdelen zijn de bouwstenen van een website en u kunt deze items rechtstreeks vanuit een lijst toevoegen aan een pagina met webonderdelen. U kunt ook een lijst met rechtstreeks openen en ermee werken. Bijvoorbeeld de standaardlijst Aankondigingen in een webonderdeel op een nieuwe introductiepagina van de Team-site wordt weergegeven, maar u kunt ook klikken op de titel van de lijst te openen en ermee werken op de eigen pagina.

Naar boven

Manieren om met lijsten te werken

Hier worden enkele manieren beschreven waarop u met behulp van lijsten de informatie voor uw groep kunt beheren.

 • Versies en gedetailleerde geschiedenis bijhouden     U kunt versies van lijstitems bijhouden, zodat u kunt zien welke wijzigingen zijn aangebracht van de ene versie op de andere, plus wie de lijstitems heeft gewijzigd. Als een nieuwere versie fouten bevat, kunt u een eerdere versie van een item herstellen. Het bijhouden van de geschiedenis van een lijst is met name belangrijk als uw organisatie de ontwikkeling van een lijst moet bewaken.

  Versiegeschiedenis van lijst

 • Goedkeuring vereist     U kunt opgeven dat een lijstitem moet worden goedgekeurd voordat het item door iedereen kan worden bekeken. Items blijven in de status In behandeling staan totdat ze worden goedgekeurd of geweigerd door iemand die hiertoe gemachtigd is. U kunt zelf bepalen welke groep gebruikers een lijstitem mag bekijken dat nog niet is goedgekeurd.

 • E-mail integreren met een lijst     Als inkomende of uitgaande e-mailberichten zijn ingeschakeld op uw site, kunnen lijsten gebruikmaken van e-mailfuncties. Sommige lijsten, zoals agenda's, kunnen zodanig worden ingesteld dat gebruikers door het verzenden van berichten inhoud aan de lijst kunnen toevoegen. Andere lijsten, zoals takenlijsten, kunnen worden ingesteld om berichten naar gebruikers te sturen wanneer er items aan deze personen worden toegewezen. Ook andere typen lijsten kunnen door uw organisatie worden aangepast zodat deze lijsten berichten kunnen ontvangen.

 • Machtigingen aanpassen     U kunt opgeven of deelnemers aan uw lijst alleen de items die ze zelf hebben gemaakt mogen lezen en bewerken, of alle items in de lijst. Mensen die gemachtigd zijn om lijsten te beheren kunnen alle lijstitems lezen en bewerken. U kunt tevens een speciaal machtigingsniveau toepassen op een lijstitem, bijvoorbeeld als een item vertrouwelijke gegevens bevat.

 • Weergaven maken en beheren     Uw groep kan verschillende weergaven van dezelfde lijst maken. De inhoud van de oorspronkelijke lijst wordt hierdoor niet gewijzigd, maar de items worden zodanig georganiseerd of gefilterd dat de gebruikers de belangrijkste of interessantste informatie gemakkelijk kunnen vinden, afhankelijk van hun behoeften.

 • Formules en berekende waarden gebruiken     U kunt met behulp van formules en berekende waarden op dynamische wijze informatie genereren in de kolommen van een lijst. In de bewerkingen kan gebruik worden gemaakt van informatie uit een of meer andere kolommen in een lijst, maar ook systeemfuncties zoals [vandaag] kunnen worden gebruikt om de huidige datum aan te geven. U kunt bijvoorbeeld een standaard vervaldatum opgeven die zeven dagen na de huidige datum valt.

 • Op de hoogte blijven van veranderingen     Lijsten en weergaven in Office SharePoint Server 2007 maken nu gebruik van RSS, zodat leden van uw werkgroep automatisch updates kunnen ontvangen. RSS is een technologie waarmee mensen via één locatie updates of RSS-kanalen voor nieuws en informatie kunnen ontvangen en bekijken. U kunt ook e-mailwaarschuwingen maken zodat u een bericht ontvangt wanneer de lijsten zijn gewijzigd of wanneer er nieuwe items zijn toegevoegd. Waarschuwingen zijn een handige manier om de wijzigingen bij te houden die voor u belangrijk zijn.

 • Lijstgegevens delen met een databaseprogramma     Als u een databaseprogramma hebt geïnstalleerd, zoals Microsoft Office Access 2007, kunt u gegevens naar en van uw site exporteren en importeren, alsmede een tabel in de database aan een SharePoint-lijst koppelen. Wanneer u met uw lijstgegevens in een database werkt, kunt u deze gegevens analyseren op dezelfde manier als waarop u alle andere gegevens analyseert, bijvoorbeeld met query's, joins en rapporten.

  • Gebruik de lijsten consistent verschillende sites    Als uw groep met verschillende soorten lijsten werkt, kunt u de consistentie uit meerdere lijsten toevoegen met inhoudstypen, sitekolommen en sjablonen. Deze functies kunnen u de gewenste instellingen en lijststructuur op efficiënte wijze opnieuw te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld een inhoudstype voor een probleem van de klantenservice waarmee wordt opgegeven bepaalde kolommen (zoals klantcontact) en bedrijfsprocessen voor het inhoudstype maken. Een ander voorbeeld is een sitekolom voor namen van afdelingen met een vervolgkeuzelijst van afdelingen maken. U kunt de kolom in meerdere lijsten om ervoor te zorgen dat de namen altijd worden weergegeven in elke lijst op dezelfde manier opnieuw gebruiken.

   In de sectie Zie ook van dit artikel vindt u koppelingen naar uitgebreidere informatie over inhoudstypen, sitekolommen en sjablonen.

 • Werken aan lijstitems vanuit een e-mailprogramma     Als u een e-mailprogramma gebruikt dat compatibel is met Office SharePoint Server 2007 kunt u belangrijke lijstgegevens meenemen. Met Microsoft Office Outlook 2007 kunt u bijvoorbeeld taken, contactpersonen en discussieborden op uw site weergeven en bijwerken vanuit Outlook.

 • Doelinhoud instellen     Items in een Microsoft Office SharePoint Server 2007-lijst kunnen zodanig worden gepubliceerd dat ze alleen verschijnen voor mensen die lid zijn van een bepaalde groep of doelgroep. Hiervoor moet u gebruikmaken van webonderdelen, bijvoorbeeld het webonderdeel Inhoudsquery. In dit webonderdeel worden doelgroepgegevens gebruikt om de lijstinhoud te filteren op basis van de gebruikerscontext. Voordat de items in een lijst kunnen worden ingeschakeld voor een bepaalde doelgroep, moet de lijst zelf met de kolom Doelgroepen worden ingesteld.

Naar boven

Lijsttypen

Het type lijst dat u gebruikt, is afhankelijk van de soort informatie die u deelt.

Aankondigingen     Gebruik een lijst met aankondigingen als u nieuws en statussen wilt delen en herinneringen wilt versturen. Aankondigingen bieden ondersteuning voor uitgebreide opmaak met afbeeldingen, hyperlinks en opgemaakte tekst.

Contactpersonen     Gebruik een lijst met contactpersonen voor de opslag van informatie over personen of groepen die u ermee werken. Als u een e- of neem contact op met management-programma dat compatibel is met Office SharePoint Server 2007, kunt u bekijken en bijwerken van uw contactpersonen uit uw SharePoint-site in de andere programma's. U kunt bijvoorbeeld een lijst met leveranciers van uw organisatie uit Office Outlook 2007bijwerken. Een lijst met contactpersonen niet daadwerkelijk beheren voor de leden van uw site, maar deze kan worden gebruikt voor het opslaan en delen van contactpersonen voor uw organisatie, zoals een lijst met externe leveranciers.

Discussieborden     Gebruik een discussiebord om een centrale plaats te bieden voor het registreren en opslaan van teamdiscussies in een indeling die gelijk is aan de indeling van nieuwsgroepen. Als uw beheerder het ontvangen van e-mailberichten heeft ingeschakeld voor bepaalde lijsten op uw site, kunnen er op discussieborden e-maildiscussies van de meest gangbare e-mailprogramma's worden opgeslagen. U kunt bijvoorbeeld een discussiebord maken voor de introductie van het nieuwe product van uw organisatie. Als u een e-mailprogramma gebruikt dat compatibel is met Office SharePoint Server 2007 kunt u uw discussiebord weergeven en bijwerken terwijl u in het andere programma werkt.

Koppelingen    Gebruik een lijst met koppelingen als centrale locatie voor koppelingen naar internet, het intranet van uw bedrijf en andere bronnen. U kunt bijvoorbeeld een lijst met koppelingen maken naar de websites van uw klanten.

Kalender    Gebruik een kalender voor alle gebeurtenissen van uw team of voor speciale situaties, zoals vakanties van uw bedrijf. Een kalender biedt visuele weergaven, vergelijkbaar met een bureau- of wandkalender, van uw teamgebeurtenissen, onder andere vergaderingen, informele gebeurtenissen en gebeurtenissen die de hele dag duren. U kunt ook mijlpalen van uw team bijhouden, zoals deadlines of introductiedatums van producten, die niet gerelateerd zijn aan een bepaald tijdsinterval. Als u een e-mail- of kalenderprogramma gebruikt dat compatibel is met Office SharePoint Server 2007, kunt u uw kalender op uw SharePoint-site weergeven en bijwerken terwijl u in het andere programma werkt. U kunt bijvoorbeeld uw kalender op de SharePoint-site vergelijken en bijwerken met datums in uw Office Outlook 2007-agenda, door de kalender en de agenda naast elkaar of over elkaar heen weer te geven in Office Outlook 2007.

Taken    Gebruik een takenlijst om voor uw groep informatie bij te houden over projecten en andere taken die moeten worden uitgevoerd. U kunt taken toewijzen aan personen en tijdens het uitvoeren van de taak de status en het percentage voltooid bijhouden. Als u een e-mail- of taakbeheerprogramma gebruikt dat compatibel is met Office SharePoint Server 2007, kunt u uw taken op uw SharePoint-site weergeven en bijwerken in uw andere programma. U kunt bijvoorbeeld een takenlijst maken voor de begroting van uw organisatie en deze lijst vervolgens in Office Outlook 2007 weergeven en bijwerken, samen met uw andere taken.

Projecttaken    Gebruik een lijst met projecttaken als u taakgegevens wilt opslaan in een visuele weergave of een Gantt-weergave met voortgangsbalken. U kunt tijdens het uitvoeren van de taak de status en het percentage voltooid bijhouden. Als u een e-mail- of taakbeheerprogramma gebruikt dat compatibel is met Office SharePoint Server 2007, kunt u uw projecttaken op uw SharePoint-site vergelijken en bijwerken in uw andere programma. Zo kunt u bijvoorbeeld een takenlijst op uw SharePoint-site maken waarin de werkzaamheden voor het maken van een opleidingsgids worden vastgesteld en toegewezen. Vervolgens kunt u de voortgang van uw organisatie bijhouden vanuit Office Outlook 2007.

Actie-items bijhouden    Gebruik een lijst met actie-items om informatie over bepaalde actie-items, bijvoorbeeld ondersteuningsproblemen, op te slaan en de voortgang van deze items bij te houden. U kunt actie-items toewijzen, categoriseren en aan elkaar relateren. Zo kunt u bijvoorbeeld een lijst met actie-items maken om problemen en oplossingen voor uw klantenservice te beheren. Elke keer wanneer u de actie-items bewerkt, kunt u ook opmerkingen over de actie-items toevoegen, waarbij een geschiedenis van opmerkingen wordt gemaakt zonder de oorspronkelijke beschrijving van het actie-item te wijzigen. Een vertegenwoordiger van de klantenservice kan bijvoorbeeld elke stap vastleggen die is genomen om een probleem op te lossen, alsmede de resultaten van deze stappen. U kunt ook een lijst met een workflow met drie statuswaarden gebruiken, zodat uw organisatie de actie-items beter kan beheren of de projecten beter kan bijhouden.

Enquête    Gebruik een enquête als u feedback wilt verzamelen en samenstellen, bijvoorbeeld een tevredenheidsenquête voor medewerkers of misschien wel een quiz. U kunt uw vragen en antwoorden op verschillende manieren ontwerpen en een overzicht van uw feedback bekijken. Als u een werkblad- of databaseprogramma hebt geïnstalleerd dat compatibel is met Microsoft Windows SharePoint Services (versie 3) of Microsoft Windows SharePoint Services 2.0, kunt u de resultaten exporteren om ze nauwkeuriger te analyseren.

Aangepast     Hoewel u elke lijst kunt aanpassen, is het soms handiger om te beginnen met een aangepaste lijst en vervolgens alleen de opgegeven instellingen aan te passen. U kunt ook een lijst maken die is gebaseerd op een werkblad, op voorwaarde dat u een werkbladprogramma hebt dat compatibel is met Microsoft Windows SharePoint Services (versie 3) of Windows SharePoint Services 2.0 en Microsoft Internet Explorer en Microsoft Windows. U kunt bijvoorbeeld vanuit Microsoft Office Excel 2007 een lijst importeren die u hebt gemaakt om contracten met leveranciers op te slaan en te beheren.

Daarnaast kunt u op eenvoudige wijze gegevens uit zakelijke toepassingen, zoals SAP, Siebel en Microsoft SQL Server, integreren en opnemen in een Office SharePoint Server 2007-site. U doet dit door het kolomtype Zakelijke gegevens toe te voegen aan een Office SharePoint Server 2007-lijst. Als u het kolomtype Zakelijke gegevens toevoegt aan een lijst, kan het resultaat een lijst met items zijn die gebruikmaakt van een combinatie van kolommen uit Office SharePoint Server 2007 en een externe zakelijke toepassing.

Talen en vertalers    U kunt een lijst met Talen en vertalers maken voor gebruik met een vertaalbeheerworkflow in een vertaalbeheerbibliotheek. De workflow gebruikt de lijst om vertaaltaken toe te wijzen aan de vertaler die in de lijst is opgegeven voor elke taal. U kunt deze lijst zelf maken of u kunt de lijst automatisch laten maken wanneer u een vertaalbeheerworkflow toevoegt aan een vertaalbeheerbibliotheek.

KPI-lijst    Met KPI's (Key Performance Indicators) kunt u snel de gemaakte voorgang beoordelen ten opzichte van een meetbaar doel. U kunt KPI-lijsten opstellen om prestaties bij te houden met behulp van een van de volgende vier gegevensbronnen: handmatig ingevoerde gegevens, gegevens in een SharePoint-lijst, gegevens in Microsoft Office Excel-werkmappen of gegevens uit Analysis Services (een onderdeel van Microsoft SQL Server 2005). Nadat de KPI-lijst is gemaakt, kunnen alle gemachtigde personen de lijst gebruiken om de status van de indicator op een dashboardpagina weer te geven.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×