Intelligente documenten gebruiken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Intelligente documenten zijn bestanden, zoals Excel-werkmappen die u hulp te bieden terwijl u met hen werkt. Verschillende typen Excel-bestanden, zoals formulieren en sjablonen, werken ook als intelligente documenten.

Meer te weten komen over intelligente documenten

Intelligente documenten bieden oplossingen voor twee veel voorkomende zakelijke problemen: het beheren van de bedrijfsproceswerkstroom en het hergebruiken en delen van informatie. U voegt XML-uitbreidingspakketten toe aan uw Excel-werkmappen op deze oplossingen voor intelligente documenten te maken. Deze oplossingen kunnen worden gedownload of ze kunnen worden ontwikkeld met de Software Development Kit voor intelligente documenten.

Intelligente documenten werken met name goed bij werkmappen die deel uitmaken van een werkstroomproces. Een werkstroom is de geautomatiseerde beweging van documenten of items die een specifieke reeks bewerkingen ondergaan of waarvoor een specifieke reeks taken wordt uitgevoerd die verbonden zijn aan een bedrijfsproces. Werkstromen kunnen worden gebruikt om veelvoorkomende bedrijfsprocessen, zoals het goedkeuren of reviseren van documenten, op een consistente manier te beheren. Zo kan uw bedrijf een proces hebben voor het invullen van jaarlijkse onkostenformulieren voor werknemers en gebruikt u hiervoor al een Microsoft-sjabloon. Als u van die sjabloon een intelligent document maakt, kan dat document worden gekoppeld aan een database, zodat bepaalde gegevens, zoals de naam van de werknemer, het werknemersnummer en de naam van de manager, automatisch worden ingevuld. Wanneer u het onkostenformulier invult, kan op het intelligente document een knop worden weergegeven waarmee u het naar de volgende stap in de werkstroom kunt sturen. Aangezien het intelligente document 'weet' wie uw manager is, kan het zichzelf automatisch doorsturen naar die persoon. Bovendien weet het intelligente document altijd waar het zich in de onkostenbeoordelingswerkstroom bevindt en wat de volgende stap is, ongeacht wie het document op dat moment in zijn bezit heeft.

U kunt intelligente documenten gebruiken om te delen en hergebruiken van bestaande inhoud. Advocaten kunnen bijvoorbeeld bestaande tekst gebruiken wanneer ze contracten, schrijven en journalisten naamregels invoegen kunnen en andere tekst veelgebruikte. Intelligente documenten kunnen ook gemakkelijker om informatie te delen en zelfs kunnen communiceren met andere Microsoft Office-programma's. U kunt bijvoorbeeld intelligente documenten e-mailberichten via Outlook verzenden zonder het document te verlaten of starten van Outlook.

Wanneer u een oplossing voor intelligente documenten toevoegt, wordt deze weergegeven in de lijst met beschikbare oplossingen op het moment dat u een nieuw intelligent document opent. Als u een oplossing wilt gebruiken, moet u eerst XML-uitbreidingspakketten toevoegen aan uw document, waarmee uw Excel-werkboek wordt omgezet in een intelligent document. Een XML-uitbreidingspakket bevat verschillende onderdelen, met inbegrip van XML-bestanden en een verzamelstaat die naar die onderdelen verwijst. Wanneer u een document opent dat aan een uitbreidingspakket is gekoppeld, wordt in Excel tevens het taakvenster Documentacties geopend. Dat taakvenster kan hulpprogramma's bevatten voor het uitvoeren van taken, en hulp voor het gebruik van het intelligente document. Welke specifieke voorzieningen een intelligent document te bieden heeft, is afhankelijk van het ontwerp dat de maker ervan  — de ontwikkelaar of IT-er — implementeert. Neem indien nodig contact op met een IT-medewerker voor meer informatie over de locatie en details van uw oplossing voor intelligente documenten.

Opmerking: Als u de eerste keer intelligente documenten wilt gebruiken, kan er een bericht verschijnen dat u Common Language Runtime-onderdelen moet installeren of dat u een andere versie van deze onderdelen nodig hebt. Neem contact op met uw systeembeheerder als een bericht van deze strekking wordt weergegeven.

Als u niet beschikt over middelen voor IT of ontwikkeling, kunt u intelligente documenten downloaden die door derden zijn gemaakt. Als u zelf ontwikkelaar bent en u meer wilt weten over het maken van intelligente documenten, raadpleegt u de Software Development Kit voor intelligente documenten op de website van Microsoft Developer Network (MSDN).

Naar boven

Een oplossing voor intelligente documenten toevoegen en koppelen

 1. Als het tabblad Ontwikkelaars niet zichtbaar is, gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op het tabblad bestand op Opties > Lint aanpassen.

  2. Selecteer Hoofdtabbladen in de vervolgkeuzelijst het lint aanpassen aan de rechterkant van het dialoogvenster het lint aanpassen , en klikt u vervolgens het selectievakje ontwikkelaars in.

  3. Klik op OK.

   Opmerking: Als u Excel 2007 gebruikt, klikt u op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel. Schakel het selectievakje tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven in de categorie Populair en schakel onder belangrijkste opties voor het werken met Excelen klik vervolgens op OK

 2. Klik, op het tabblad Ontwikkelaar, in de groep XML, op Uitbreidingspakketten.

  Uitbreiding Pack

 3. Klik op Toevoegen.

 4. Ga in het dialoogvenster XML-uitbreidingspakket installeren naar de locatie van de verzamelstaat voor de oplossing die u wilt toevoegen.

 5. Klik op Openen.

 6. Klik in de lijst Beschikbare XML-uitbreidingspakketten op de oplossing die u aan het document wilt koppelen en klik vervolgens op Bijvoegen.

Naar boven

Het XML-uitbreidingspakket wijzigen dat aan een intelligent document is gekoppeld

 1. Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is, gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op het tabblad bestand op Opties > Lint aanpassen.

  2. Selecteer Hoofdtabbladen in de vervolgkeuzelijst het lint aanpassen aan de rechterkant van het dialoogvenster het lint aanpassen , en klikt u vervolgens het selectievakje ontwikkelaars in.

  3. Klik op OK.

   Opmerking: Als u Excel 2007 gebruikt, klikt u op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel. Schakel het selectievakje tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven in de categorie Populair en schakel onder belangrijkste opties voor het werken met Excelen klik vervolgens op OK

 2. Klik, op het tabblad Ontwikkelaar, in de groep XML, op Uitbreidingspakketten.

  Uitbreiding Pack

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  1. Als u de eigenschappen van de naam en de URL van het XML-uitbreidingspakket uit het document wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen. Het XML-uitbreidingspakket blijft beschikbaar in de lijst Beschikbare XML-uitbreidingspakketten.

  2. Als u het huidige XML-uitbreidingspakket wilt vervangen door het nieuwe XML-uitbreidingspakket, selecteert u in de lijst Beschikbare XML-uitbreidingspakketten een ander XML-uitbreidingspakket en klikt u vervolgens op Bijvoegen.

  3. U kunt XML-uitbreidingspakketten zodanig configureren dat deze automatisch met vaste tussenpozen worden bijgewerkt. Als u buiten de ingestelde periode wilt controleren of er updates zijn, klikt u op Bijwerken. Als er een bijgewerkt XML-uitbreidingspakket beschikbaar is, worden de nieuwe onderdelen gedownload.

Naar boven

Een oplossing voor een intelligent document verwijderen

 1. Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is, gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op het tabblad bestand op Opties > Lint aanpassen.

  2. Selecteer Hoofdtabbladen in de vervolgkeuzelijst het lint aanpassen aan de rechterkant van het dialoogvenster het lint aanpassen , en klikt u vervolgens het selectievakje ontwikkelaars in.

  3. Klik op OK.

   Opmerking: Als u Excel 2007 gebruikt, klikt u op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel. Schakel het selectievakje tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven in de categorie Populair en schakel onder belangrijkste opties voor het werken met Excelen klik vervolgens op OK

 2. Klik, op het tabblad Ontwikkelaar, in de groep XML, op Uitbreidingspakketten.

  Uitbreiding Pack

 3. Klik in de lijst Beschikbare XML-uitbreidingspakketten op de oplossing die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

Opmerking: Als u een oplossing voor intelligente documenten verwijdert, verwijdert u de registerinformatie voor deze oplossing. Hiermee worden bestanden die met het XML-uitbreidingspakket op de computer zijn geïnstalleerd, niet verwijderd. Deze bestanden kunnen immers nog door een ander intelligent document worden gebruikt.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×