Intelligente documenten gebruiken

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Intelligente documenten zijn bestanden, bijvoorbeeld Microsoft Office Excel-werkmappen, die zijn geprogrammeerd om u bij het werken ermee te assisteren. Diverse typen Excel-bestanden, zoals formulieren en sjablonen, kunnen ook functioneren als intelligente documenten.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over intelligente documenten

Toevoegen en een oplossing voor intelligente documenten koppelen

Het XML-uitbreiding taalpakket die is gekoppeld aan een slimme document wijzigen

Een oplossing voor intelligente documenten verwijderen

Meer te weten komen over intelligente documenten

Intelligente documenten bieden oplossingen voor twee veel voorkomende zakelijke problemen: het beheren van de bedrijfsproceswerkstroom en het hergebruiken en delen van informatie. U voegt XML-uitbreidingspakketten toe aan uw Excel-werkmappen op deze oplossingen voor intelligente documenten te maken. Deze oplossingen kunnen worden gedownload of ze kunnen worden ontwikkeld met de Software Development Kit voor intelligente documenten.

De bedrijfsproceswerkstroom beheren

Intelligente documenten werken met name goed bij werkmappen die deel uitmaken van een werkstroomproces. Een werkstroom is de geautomatiseerde beweging van documenten of items die een specifieke reeks bewerkingen ondergaan of waarvoor een specifieke reeks taken wordt uitgevoerd die verbonden zijn aan een bedrijfsproces. Werkstromen kunnen worden gebruikt om veelvoorkomende bedrijfsprocessen, zoals het goedkeuren of reviseren van documenten, op een consistente manier te beheren. Zo kan uw bedrijf een proces hebben voor het invullen van jaarlijkse onkostenformulieren voor werknemers en gebruikt u hiervoor al een Microsoft-sjabloon. Als u van die sjabloon een intelligent document maakt, kan dat document worden gekoppeld aan een database, zodat bepaalde gegevens, zoals de naam van de werknemer, het werknemersnummer en de naam van de manager, automatisch worden ingevuld. Wanneer u het onkostenformulier invult, kan op het intelligente document een knop worden weergegeven waarmee u het naar de volgende stap in de werkstroom kunt sturen. Aangezien het intelligente document 'weet' wie uw manager is, kan het zichzelf automatisch doorsturen naar die persoon. Bovendien weet het intelligente document altijd waar het zich in de onkostenbeoordelingswerkstroom bevindt en wat de volgende stap is, ongeacht wie het document op dat moment in zijn bezit heeft.

Informatie hergebruiken en delen

U kunt intelligente documenten gebruiken bij het delen en hergebruiken van bestaande inhoud. Zo kunnen juristen standaardtekst opnieuw gebruiken bij het schrijven van contracten en kunnen journalisten naamregels en andere veelgebruikte tekst invoegen. Het gebruik van intelligente documenten kan ook het delen van informatie vergemakkelijken. Bovendien kunnen intelligente documenten samen met andere Microsoft Office-systeemprogramma's worden gebruikt. U kunt bijvoorbeeld intelligente documenten gebruiken om e-mailberichten te verzenden via Microsoft Office Outlook, zonder dat u het document hoeft te sluiten of Outlook zelf hoeft te starten.

Oplossingen voor intelligente documenten toevoegen met XML-uitbreidingspakketten

Wanneer u een oplossing voor intelligente documenten toevoegt, wordt deze weergegeven in de lijst met beschikbare oplossingen op het moment dat u een nieuw intelligent document opent. Als u een oplossing wilt gebruiken, moet u eerst XML-uitbreidingspakketten toevoegen aan uw document, waarmee uw Excel-werkboek wordt omgezet in een intelligent document. Een XML-uitbreidingspakket bevat verschillende onderdelen, met inbegrip van XML-bestanden en een verzamelstaat die naar die onderdelen verwijst. Wanneer u een document opent dat aan een uitbreidingspakket is gekoppeld, wordt in Excel tevens het taakvenster Documentacties geopend. Dat taakvenster kan hulpprogramma's bevatten voor het uitvoeren van taken, en hulp voor het gebruik van het intelligente document. Welke specifieke voorzieningen een intelligent document te bieden heeft, is afhankelijk van het ontwerp dat de maker ervan  — de ontwikkelaar of IT-er — implementeert. Neem indien nodig contact op met een IT-medewerker voor meer informatie over de locatie en details van uw oplossing voor intelligente documenten.

Opmerking: Als u de eerste keer intelligente documenten wilt gebruiken, kan er een bericht verschijnen dat u Common Language Runtime-onderdelen moet installeren of dat u een andere versie van deze onderdelen nodig hebt. Neem contact op met uw systeembeheerder als een bericht van deze strekking wordt weergegeven.

Intelligente documenten downloaden of ontwikkelen

Als u niet beschikt over middelen voor IT of ontwikkeling, kunt u intelligente documenten downloaden die door derden zijn gemaakt. Als u zelf ontwikkelaar bent en u meer wilt weten over het maken van intelligente documenten, raadpleegt u de Software Development Kit voor intelligente documenten op de website van Microsoft Developer Network (MSDN).

Naar boven

Een oplossing voor intelligente documenten toevoegen en koppelen

 1. Als het tabblad Ontwikkelaars niet zichtbaar is, gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

  2. Schakel in de categorie Populair, onder Belangrijke opties voor het werken met Excel, het selectievakje Tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven in en klik op OK.

   Opmerking: Het lint maakt deel uit van de nieuwe Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface – het vervangt de verschillende menu's en werkbalken door één gemakkelijke plek waar u alle opdrachten die u nodig hebt, kunt vinden.

 2. Klik, op het tabblad Ontwikkelaar, in de groep XML, op Uitbreidingspakketten.

  xml-groep op het lint

 3. Klik op Toevoegen.

 4. Ga in het dialoogvenster XML-uitbreidingspakket installeren naar de locatie van de verzamelstaat voor de oplossing die u wilt toevoegen.

 5. Klik op Openen.

 6. Klik in de lijst Beschikbare XML-uitbreidingspakketten op de oplossing die u aan het document wilt koppelen en klik vervolgens op Bijvoegen.

Naar boven

Het XML-uitbreidingspakket wijzigen dat aan een intelligent document is gekoppeld

 1. Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is, voert u de volgende stappen uit om het weer te geven:

  1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

  2. Schakel in de categorie Populair, onder Belangrijke opties voor het werken met Excel, het selectievakje Tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven in en klik op OK.

   Opmerking: Het lint maakt deel uit van de nieuwe Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface – het vervangt de verschillende menu's en werkbalken door één gemakkelijke plek waar u alle opdrachten die u nodig hebt, kunt vinden.

 2. Klik, op het tabblad Ontwikkelaar, in de groep XML, op Uitbreidingspakketten.

  xml-groep op het lint

 3. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  1. Als u de eigenschappen van de naam en de URL van het XML-uitbreidingspakket uit het document wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen. Het XML-uitbreidingspakket blijft beschikbaar in de lijst Beschikbare XML-uitbreidingspakketten.

  2. Als u het huidige XML-uitbreidingspakket wilt vervangen door het nieuwe XML-uitbreidingspakket, selecteert u in de lijst Beschikbare XML-uitbreidingspakketten een ander XML-uitbreidingspakket en klikt u vervolgens op Bijvoegen.

  3. U kunt XML-uitbreidingspakketten zodanig configureren dat deze automatisch met vaste tussenpozen worden bijgewerkt. Als u buiten de ingestelde periode wilt controleren of er updates zijn, klikt u op Bijwerken. Als er een bijgewerkt XML-uitbreidingspakket beschikbaar is, worden de nieuwe onderdelen gedownload.

Naar boven

Een oplossing voor een intelligent document verwijderen

 1. Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is, voert u de volgende stappen uit om het weer te geven:

  1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

  2. Schakel in de categorie Populair, onder Belangrijke opties voor het werken met Excel, het selectievakje Tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven in en klik op OK.

   Opmerking: Het lint maakt deel uit van de nieuwe Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface – het vervangt de verschillende menu's en werkbalken door één gemakkelijke plek waar u alle opdrachten die u nodig hebt, kunt vinden.

 2. Klik, op het tabblad Ontwikkelaar, in de groep XML, op Uitbreidingspakketten.

  xml-groep op het lint

 3. Klik in de lijst Beschikbare XML-uitbreidingspakketten op de oplossing die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

Opmerking: Als u een oplossing voor intelligente documenten verwijdert, verwijdert u de registerinformatie voor deze oplossing. Hiermee worden bestanden die met het XML-uitbreidingspakket op de computer zijn geïnstalleerd, niet verwijderd. Deze bestanden kunnen immers nog door een ander intelligent document worden gebruikt.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×