Int, Fix, functies

Deze functie retourneert het gedeelte vóór het decimaalteken van een getal.

Syntaxis

Int ( getal )

Fix( getal )

Het vereiste argumentgetal is een waarde van het gegevenstype Dubbele precisie of een geldige numerieke expressie. Als getal Null bevat, wordt Null geretourneerd.

Opmerkingen

Bij zowel Int als Fix wordt het breukdeel van getal verwijderd en wordt het resulterende gehele getal weergegeven.

Het verschil tussen Int en Fix is dat als getal negatief is, Int het eerste negatieve gehele getal kleiner dan of gelijk aan getal retourneert, terwijl Fix het eerste negatieve gehele getal groter dan of gelijk aan getal retourneert. Zo wordt -8,4 door Int geconverteerd naar -9 en door Fix naar -8.

Fix(getal) is gelijk aan:

Sgn(number) * Int(Abs(number))

Query voorbeelden

Expressie

Resultaten

SELECT int ([korting]) AS Expr1 van ProductSales;

Hiermee verwijdert u het decimale deel van alle waarden in het veld ' korting ' en worden de resultaatwaarden als resultaat gegeven. Voor negatieve breuken "int" retourneert het eerste negatieve gehele getal dat kleiner is dan of gelijk is aan getal. Voor de kortingswaarde "-223,20" is het resultaat van de integer-224,00.

SELECT Fix ([korting]) AS Expr1 van ProductSales;

Hiermee verwijdert u het decimale deel van alle waarden in het veld ' korting ' en worden de resultaatwaarden als resultaat gegeven. Voor negatieve decimalen "Fix" retourneert het eerste negatieve gehele getal dat groter is dan of gelijk is aan getal. Voor de kortingswaarde "-223,20" is het resultaat van de integer-223,00.

Voorbeeld van VBA

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld ziet u hoe u met de functies Int en Fix het gedeelte vóór het decimaalteken van een getal kunt retourneren. Als het argument bestaat uit een negatief getal, retourneert Int het eerste negatieve gehele getal kleiner dan of gelijk aan het getal, terwijl Fix het eerste negatieve gehele getal groter dan of gelijk aan het getal retourneert.

Dim MyNumber
MyNumber = Int(99.8) ' Returns 99.
MyNumber = Fix(99.2) ' Returns 99.
MyNumber = Int(-99.8) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.8) ' Returns -99.
MyNumber = Int(-99.2) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.2) ' Returns -99.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×