Office
Aanmelden

Instellingen wijzigen voor het webonderdeel Zoeknavigatie

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Op het webonderdeel Zoeknavigatie worden koppelingen weergegeven waarmee gebruikers snel naar verschillende zoekpagina's kunnen gaan, de zogenaamde zoekverticalen. Zoekverticalen zijn vooraf ontworpen om gebruikers ieder op hun eigen manier te laten zoeken, afhankelijk van waarnaar ze op zoek zijn. Als een gebruiker bijvoorbeeld klikt op de koppeling Mensen, komen ze op de zoekverticaal met mensen terecht, een zoekpagina die speciaal is ingesteld om informatie over mensen weer te geven.

Het webonderdeel Zoeknavigatie is standaard ingesteld om koppelingen weer te geven naar de zoekverticalen Alles, Mensen, Gesprekken en Video's. Het webonderdeel Zoeknavigatie maakt gebruik van zoekresultaten uit het webonderdeel Zoekresultaten zodat wanneer een gebruiker op de koppeling naar een zoekverticaal klikt, de zoekresultaten worden gefilterd en weergegeven afhankelijk van hoe de zoekverticaal is ingesteld.

Als beheerder van SharePoint Online kunt u wijzigen hoe het webonderdeel Zoeknavigatie wordt ingesteld door op te geven uit welk webonderdeel de resultaten moeten worden opgehaald, door het aantal weer te geven koppelingen te wijzigen en door het uiterlijk en de indeling van het webonderdeel te wijzigen. U kunt wijzigingen aanbrengen door de eigenschappen in het taakvenster van het webonderdeel te bewerken.

Als u andere wijzigingen wilt aanbrengen, bijvoorbeeld in de weergavenamen of volgorde van de koppelingen, gaat u naar de Zoekinstellingen voor de betreffende site. Hier kunt u ook een koppeling toevoegen naar een nieuwe zoekverticaal die in het webonderdeel moet worden weergegeven

Wat wilt u doen?

De instellingen wijzigen voor het webonderdeel Zoeknavigatie

De weergavenaam of URL van een zoekverticaal wijzigen

De volgorde van de koppelingen naar zoekverticalen wijzigen

Een zoekverticaal toevoegen aan het webonderdeel Zoeknavigatie

De instellingen wijzigen voor het webonderdeel Zoeknavigatie

Hier leert u hoe u de instelling van het webonderdeel Zoeknavigatie kunt wijzigen. U kunt opgeven uit welk webonderdeel de resultaten moeten worden opgehaald, wijzigen hoeveel koppelingen moeten worden weergegeven en het uiterlijk en de indeling van het webonderdeel wijzigen.

 1. Klik op de pagina met zoekresultaten op het menu Instellingen en klik vervolgens op Pagina bewerken.

 2. Klik in het webonderdeel Zoeknavigatie op de menupijl Webonderdeel Zoeknavigatie en klik vervolgens op Webonderdeel bewerken.

 3. In het taakvenster van het webonderdeel, in de sectie Besturingselement:

  • Als u zoekresultaten wil ontvangen uit een ander webonderdeel op de pagina, selecteert u een webonderdeel in de lijstHuidige query gebruiken uit.

  • Als u het aantal koppelingen naar zoekverticalen wilt wijzigen dat moet worden weergegeven voordat overloop plaatsvindt, typt u een getal in het vak Maximumaantal koppelingen vóór overloop

 4. Als u het uiterlijk van het webonderdeel wilt wijzigen, bewerkt u de instellingen in de secties Vormgeving en Indeling.

 5. Klik op OK.

De weergavenaam of URL van een zoekverticaal wijzigen

 1. Klik in het menu Instellingen voor de site op Site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen in de sectie Zoeken op Zoekinstellingen.

 3. Klik op de pagina Zoekinstellingen in de sectie Zoeknavigatie configureren op de zoekverticaal die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Bewerken.

 4. In het dialoogvenster Navigatiekoppeling:

  • Als u de weergavenaam van een zoekverticaal wilt wijzigen, typt u een weergavenaam in het veld Titel.

  • Als u de URL van een zoekverticaal wilt wijzigen, typt u een URL in het veldURL.

   Opmerking: U kunt een pagina met een beschrijvende URL voor de zoekverticaal niet gebruiken.

 5. Klik op OK.

De volgorde van de koppelingen naar zoekverticalen wijzigen

 1. Klik in het menu Instellingen voor de site op Site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen in de sectie Zoeken op Zoekinstellingen.

 3. Klik op de pagina Zoekinstellingen in de sectie Zoeknavigatie configureren op de zoekverticaal die u wilt selecteren.

 4. Klik op Omhoog of Omlaag om de weergavevolgorde te wijzigen.

 5. Klik op OK.

Een zoekverticaal toevoegen aan het webonderdeel Zoeknavigatie

Als beheerder van SharePoint Online kunt u een nieuwe zoekverticaalpagina maken en deze toevoegen aan het webonderdeel Zoeknavigatie. Als u een nieuwe pagina maakt, wordt u aangeraden een bestaande zoekverticaalpagina te kopiëren, bijvoorbeeld results.aspx, om vervolgens de kopie aan te passen om een nieuwe pagina te maken.

Hier leert u hoe u een koppeling kunt toevoegen aan de nieuwe zoekverticaalpagina in het webonderdeel:

 1. Klik in het menu Instellingen voor de site op Site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen in de sectie Zoeken op Zoekinstellingen.

 3. Klik op de pagina Zoekinstellingen in de sectie Zoeknavigatie configureren op Koppeling toevoegen.

 4. In het dialoogvenster Navigatiekoppeling:

  • Typ een weergavenaam in het veld Titel.

  • Typ de URL van de nieuwe zoekverticaal in het veld URL.

  • Klik op OK om de nieuwe zoekverticaal op te slaan.

 5. U kunt de weergavevolgorde wijzigen met behulp van de knoppen Omhoog en Omlaag.

 6. Klik op OK.

Zie ook

Het zoekcentrum beheren in SharePoint Online

Instellingen wijzigen voor het webonderdeel zoekvak

Instellingen wijzigen voor het webonderdeel verfijning

Instellingen wijzigen voor het webonderdeel zoekresultaten

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×