Instellingen wijzigen voor het webonderdeel Verfijning

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Met het webonderdeel Verfijning worden zoekresultaten gefilterd in categorieën die verfijningen worden genoemd. gebruikers kunnen op deze verfijningen klikken om de zoekresultaten te beperken, zodat ze gemakkelijker kunnen zoeken wat ze vinden.

Het webonderdeel Verfijning wordt standaard gebruikt voor alle standaard zoekverticaalpagina's. Dit zijn de zoekresultaatpagina's voor Alles, Personen, Gesprekken en Video's.

Als SharePoint Online-beheerder kunt u veranderen hoe het webonderdeel Verfijning is ingesteld. U kunt het volgende doen:

 • Zoekresultaten filteren van een ander webonderdeel Zoekresultaten.

 • Specificeren welke verfijningen worden weergegeven.

  Opmerking : Alle beheerde eigenschappen die u als verfijningen wilt gebruiken, moeten kunnen worden verfijnd en er moeten query's op uitgevoerd kunnen worden in het zoekschema. Ook moet de inhoudsbron die de beheerde eigenschappen bevat, zijn verkend voordat de eigenschappen als verfijners kunnen worden gebruikt.

 • Weergavesjabloon wijzigen voor een verfijning.

 • Weergavenamen wijzigen voor verfijningen.

 • Tellers toevoegen aan verfijningen.

Wat wilt u doen?

Wijzigen hoe het webonderdeel zich gedraagt en eruit ziet

De weergavenaam voor een verfijning wijzigen

Verfijningstellers toevoegen

Wijzigen hoe het webonderdeel zich gedraagt en eruit ziet

 1. Klik op de pagina met het webonderdeel Verfijning in het menu Instellingen op Pagina bewerken.

 2. Klik in het webonderdeel op de pijl Menu webonderdeel Verfijning en klik daarna op Webonderdeel bewerken.

 3. Selecteer in het taakvenster Webonderdeel in het gedeelte Verfijningsdoel het webonderdeel waarvan u zoekresultaten wilt filteren. Standaard is het webonderdeel Zoekresultaten geselecteerd.

 4. Controleer in het taakvenster Webonderdeel of de optie Verfijners kiezen in dit webonderdeel is geselecteerd.

 5. Klik op Choose Refiners.

 6. Gebruik op de pagina Verfijningsconfiguratie van het gedeelte Beschikbare verfijningen de knoppen om te kiezen welke verfijningen in het webonderdeel moeten worden weergegeven, en in welke volgorde. Als u een Alias hebt opgegeven voor een beheerde eigenschap die kan worden verfijnd, wordt dit alias weergegeven in het gedeelte Configuratie voor.

 7. Selecteer in het gedeelte Configuratie voor hoe de verfijning eruit moet zien.

  Opmerking : Als u een site in één taal hebt, kunt u de weergavenaam van de verfijning wijzigen in het gedeelte Weergavenaam. Bij meertalige sites kunt u de weergavetaal van de verfijning wijzigen zoals wordt beschreven onder De weergavenaam voor een verfijning wijzigen.

 8. Klik op OK.

Naar boven

De weergavenaam voor een verfijning wijzigen

Standaard wordt de naam van de beheerde eigenschap gebruikt als weergavenaam voor de verfijning. In veel gevallen is de naam van de beheerde eigenschap moeilijk te begrijpen, bijvoorbeeld RefinableString00 of ColorOWSTEXT. U kunt dit oplossen door door de naam van de verfijning te wijzigen in een JavaScript-bestand.

 1. Klik op de pagina met het webonderdeel verfijning in het menu Instellingen op Site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen in het gedeelte Web Designer-galerieën op Basispagina's en pagina-indelingen.

 3. Klik op de pagina Galerie met basispagina's op Weergavesjablonen.

 4. Klik op de pagina Weergavesjablonen op Taalbestanden.

 5. Klik op de pagina Taalbestanden op de map voor de relevante taal.

 6. Open het bestand CustomStrings.js.

 7. Voeg één regel toe voor elke beheerde eigenschap waarvoor u de weergavenaam wilt wijzigen. Gebruik deze syntaxis:

"rf_RefinementTitle_ManagedPropertyName": "Sample Refinement Title for ManagedPropertyName"

Voeg bijvoorbeeld de volgende regel toe als u de weergavenaam van de beheerdere eigenschap RefinableInt00 wilt wijzigen in Price:

"rf_RefinementTitle_RefinableInt00": "Price".
 1. Sla het bestand op.

Naar boven

Verfijningstellers toevoegen

Standaard worden niet weergegeven in het webonderdeel verfijning verfijningstellers, dat wil zeggen het aantal resultaten voor elke waarde verfijning. Bijvoorbeeld als u de beheerde eigenschap kleur als verfijning hebt ingeschakeld, worden de waarden verfijning kleuren, zoals rood, groenen blauw. U kunt verfijningstellers toevoegen door te wijzigen van een waarde in een HTML-bestand zodat de verfijning-waarden worden weergegeven als rood (10), (12) groenen blauw (8).

 1. Klik op de pagina met het webonderdeel verfijning in het menu Instellingen op Site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen in het gedeelte Web Designer-galerieën op Basispagina's en pagina-indelingen.

 3. Klik op de pagina Galerie met basispagina's op Weergavesjablonen.

 4. Klik op de pagina Weergavesjablonen op Filters.

 5. Open het bestand Filter_Default.html.

 6. Wijzig de waarde voor ShowCounts in true.

 7. Sla het bestand op.

Naar boven

Zie ook:

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×