Instellingen voor RSS-kanalen wijzigen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Nadat u een RSS-feedhebt toegevoegd, hoeft u niet geen andere instellingen te wijzigen. Microsoft Outlook 2010 biedt echter verschillende opties voor aanpassing, waaronder hoe vaak bijgewerkte RSS-items, waar RSS-items worden opgeslagen, en of bijlagen moeten worden gedownload of niet.

Wat wilt u doen?

Controleren of wijzigen hoe vaak items worden gedownload

Wijzigen waar RSS-Feeds worden opgeslagen

Weergavenaam van RSS-Feed wijzigen

Gekoppelde artikelen downloaden als bijlage

Bijlagen automatisch downloaden

Controleren of wijzigen hoe vaak items worden gedownload

Wanneer u een abonnement op een RSS-kanaal neemt, wordt in Outlook geregeld gecontroleerd of er updates zijn.

RSS-Feed uitgevers kunnen opgeven van de maximale frequentie waarmee een controle op nieuwe posten wordt uitgevoerd. Deze limieten beter te beheren van de vraag op servers. Een RSS-Feed mogelijk bijvoorbeeld een maximum polling-interval van 60 minuten, dit betekent niet controleren op updates meer dan één keer per uur.

Belangrijk: Sommige uitgevers afdwingen strikt deze limieten. Als u vaker dan de opgegeven limiet voor updates controleren, kunt de uitgever RSS-Feed tijdelijk of permanent blokkeren uw toegang. Microsoft noch Outlook kan u helpen als uw toegang is geschorst of door een uitgever RSS-Feed verboden.

Ga als volgt te werk als u wilt controleren of er een tijdslimiet is ingesteld door een RSS-aanbieder:

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Accountinstellingen en nogmaals op Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 3. Klik op een kanaal op het tabblad RSS-kanalen en klik op Wijzigen.

  In het gedeelte Updatelimiet wordt de Huidige limiet van de provider weergegeven.

  Schermafbeelding Updatelimiet

  Het is raadzaam het selectievakje Updatelimiet niet uit te schakelen. Met deze instelling voorkomt u dat de aanbieder u de toegang ontzegt omdat u te vaak op updates controleert.

Als er voor uw RSS-kanaal geen waarde wordt aangegeven, wordt de instelling Verzenden/ontvangen voor RSS-kanalen gebruikt. U controleert of wijzigt deze instelling als volgt:

 1. Klik op het tabblad Verzenden/ontvangen in de groep Verzenden en ontvangen op Groepen voor verzenden/ontvangen.

 2. Klik op Groepen voor verzenden/ontvangen definiëren.

 3. Selecteer onder Groepsnaam de groep met het account RSS.

  RSS vindt u standaard in Alle accounts. Als u niet zeker weet in welke groep het RSS-account zich bevindt, selecteert u de naam van een groep en klikt u op Bewerken. Herhaal dit totdat u de groep met RSS hebt gevonden zoals wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding.

  Instellingen voor verzenden/ontvangen

 4. Schakel het selectievakje automatisch verzenden/ontvangen elke n minuten onder instelling voor groep "alle Accounts ',.

  Groepen voor verzenden/ontvangen

 5. Typ een waarde van maximaal 1440 in het tekstvak.

  Opmerking: Als u een tijdsinterval die vaker dan de maximale door de uitgever opgeeft, wordt in Outlook van de publisher-instelling gebruikt. Dit helpt voorkomen dat een bEen uit de uitgever vanwege waarbij de limiet wordt genegeerd.

 6. Klik op Sluiten.

Naar boven

Wijzigen waar RSS-kanalen worden opgeslagen

In de meeste gevallen hoeft u de opslaglocatie voor RSS-kanalen niet te wijzigen, maar als u een Microsoft Exchange Server-account gebruikt en de aan u toegewezen opslagruimte op de servers van uw organisatie beperkt is, kan het handig zijn dat wel te doen. Als u RSS-kanalen opslaat in een Outlook-gegevensbestand (.pst) op uw computer, neemt de inhoud van uw RSS-kanalen geen ruimte in op de server.

Als u besluit uw RSS-kanalen in een een Outlook-gegevensbestand (.PST) op te slaan, hebt u alleen toegang tot deze items via de computer waarop dit bestand zich bevindt.

RSS-kanalen waarvoor items worden opgeslagen in een map in uw Exchange-postvak, zijn toegankelijk vanaf elke computer met Outlook die verbinding kan maken met uw Exchange-account. Dat is ook het geval wanneer u verbinding met uw Exchange-account maakt via Outlook Anywhere of Outlook Web Access.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Accountinstellingen en nogmaals op Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 3. Klik op een RSS-kanaal op het tabblad RSS-kanalen en klik op Map wijzigen.

 4. Selecteer onder Selecteer een map een nieuwe bezorgingslocatie voor RSS-kanalen of maak een nieuwe map door te klikken op Nieuwe map.

 5. Klik op OK om terug te keren naar het dialoogvenster Accountinstellingen.

Naar boven

De weergavenaam van RSS-kanalen wijzigen

Elke RSS-Feed heeft een naam die is opgegeven door de RSS-aanbieder. U kunt de naam wijzigen, zoals deze wordt weergegeven in de navigatiedeelvenster en Accountinstellingen.

De naam van RSS-kanalen wijzigen in het navigatiedeelvenster

 • Klik met de rechtermuisknop op de map, wijs Naam wijzigen aan, typ een nieuwe naam en druk vervolgens op ENTER.

Wijzig de naam RSS-Feed in Accountinstellingen

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Accountinstellingen en nogmaals op Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 3. Ga naar het tabblad RSS-kanalen en klik op Wijzigen.

 4. Typ in het gedeelte Algemeen een nieuwe naam in het tekstvak Naam van RSS-kanaal.

Opmerking: Als u de functie voor het delen van RSS-feeds gebruikt, ontvangt degene met wie u de RSS-feeds deelt de oorspronkelijke kanaalnaam van de RSS-aanbieder en niet de aangepaste naam die u hebt opgegeven.

Naar boven

Gekoppelde artikelen downloaden in de vorm van een bijlage

Veel RSS-kanalen gebruiken berichten met een korte samenvatting van een groter bericht of een artikel met een koppeling naar de volledige inhoud. U kunt Outlook zo instellen dat de gekoppelde inhoud automatisch wordt gedownload als bijlage bij de RSS-berichten.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Accountinstellingen en nogmaals op Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 3. Ga naar het tabblad RSS-kanalen en klik op Wijzigen.

 4. Schakel onder Downloads het selectievakje Volledig artikel als HTML-bijlage bij elk item downloaden in.

Naar boven

Bijlagen automatisch downloaden

RSS-berichten kunnen bijlagen bevatten. Standaard worden deze RSS-bijlagen in Outlook niet gedownload. Als u wilt dat bijlagen automatisch worden gedownload, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Accountinstellingen en nogmaals op Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 3. Klik op het tabblad RSS-kanalen op Wijzigen.

 4. Schakel onder Downloads het selectievakje Bijlagen voor dit kanaal automatisch downloaden in.

  Notities: 

  • In Outlook worden mogelijk schadelijke bijlagenbestanden (met extensies als .BAT, .EXE, .VBS en .JS) standaard geblokkeerd, omdat deze bestanden virussen kunnen bevatten. U kunt een geblokkeerde bijlage niet weergeven of openen. In het Postvak IN wordt in de kolom Bijlage het paperclippictogram weergegeven, waaraan u kunt zien dat er een bijlage bij het bericht is bijgesloten. U ziet op de infobalk boven aan het bericht ook een lijst met geblokkeerde bijlagenbestanden.

  • Het is raadzaam bijlagen pas te openen nadat u deze met een antivirusprogramma op virussen hebt gecontroleerd.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×