Instellingen voor RSS-kanalen wijzigen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Outlook 2013 en Outlook 2016 opnemen RSS-feed aanpassingsopties, zoals hoe vaak u wilt controleren op bijgewerkte items, waar RSS-Feeds worden opgeslagen en of bijlagen moeten worden gedownload.

Wat wilt u doen?

Controleren of wijzigen hoe vaak items worden gedownload

Wijzigen waar RSS-Feeds worden opgeslagen

Weergavenaam van RSS-Feed wijzigen

Gekoppelde artikelen downloaden als bijlage

Bijlagen automatisch downloaden

Een RSS-feed verwijderen

Controleren of wijzigen hoe vaak items worden gedownload

Wanneer u een abonnement op een RSS-feed neemt, wordt in Outlook geregeld gecontroleerd of er updates zijn.

De aanbieders van RSS-feeds kunnen de maximumfrequentie opgeven waarop op nieuwe items wordt gecontroleerd. Op die manier kunnen ze de belasting van de servers binnen de perken houden. Zo kan voor een RSS-feed bijvoorbeeld een maximale pollingfrequentie van zestig minuten zijn ingesteld. Dit betekent dat er meerdere keren per uur kan worden gecontroleerd of er updates zijn.

Belangrijk: Sommige uitgevers houden zich strikt aan deze limieten. Als u vaker op updates controleert dan volgens de ingestelde limiet is toegestaan, kan de aanbieder van de RSS-feed u zelfs tijdelijk of permanent de toegang ontzeggen. Als een aanbieder van RSS-feeds uw toegang opschort of blokkeert, kunt u dit niet oplossen via Microsoft of Outlook.

Ga als volgt te werk als u wilt controleren of er een tijdslimiet is ingesteld door een RSS-aanbieder:

 1. Ga naar het tabblad Bestand.

 2. Klik op Accountinstellingen en klik op Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 3. Klik op een kanaal op het tabblad RSS-feeds en klik op Wijzigen.

  In het gedeelte Updatelimiet wordt de Huidige limiet van de provider weergegeven.

  Instelling voor updatelimiet van RSS-feed

  Het is raadzaam het selectievakje Updatelimiet niet uit te schakelen. Met deze instelling voorkomt u dat de aanbieder u de toegang ontzegt omdat u te vaak op updates controleert.

Als er voor uw RSS-feed geen waarde wordt aangegeven, wordt de instelling Verzenden/ontvangen voor RSS-feeds gebruikt. U controleert of wijzigt deze instelling als volgt:

 1. Klik op Verzenden/ontvangen.

 2. Klik in de groep Verzenden en ontvangen op Groepen voor verzenden/ontvangen.

 3. Klik op Groepen voor verzenden/ontvangen definiëren.

Sneltoets    U kunt het dialoogvenster Groepen voor verzenden/ontvangen openen door op Ctrl+Alt+S te drukken.

 1. Selecteer onder Groepsnaam de groep met het account RSS.

  RSS vindt u standaard in Alle accounts. Als u niet zeker weet in welke groep het RSS-account zich bevindt, selecteert u de naam van een groep en klikt u op Bewerken. Herhaal dit totdat u de groep met RSS hebt gevonden zoals wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding.

  RSS in een groep voor verzenden en ontvangen

 2. Schakel het selectievakje automatisch verzenden/ontvangen elke n minuten onder instelling voor groep "alle Accounts '.

  Opties voor RSS-feed

 3. Typ een waarde van maximaal 1440 in het tekstvak.

  Opmerking: Als u een tijdsinterval opgeeft dat frequenter is dan de limiet die door de uitgever is ingesteld, wordt in Outlook de instelling van de uitgever gebruikt. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat uitgevers van inhoud u de toegang ontzeggen wegens het negeren van deze limiet.

 4. Klik op Sluiten.

Naar boven

Wijzigen waar RSS-feeds worden opgeslagen

In de meeste gevallen hoeft u de opslaglocatie voor RSS-feeds niet te wijzigen, maar als u een Microsoft Exchange Server-account gebruikt en de aan u toegewezen opslagruimte van uw postvak beperkt is, kan het handig zijn dat wel te doen. Als u RSS-feeds opslaat in een Outlook-gegevensbestand (.PST) op uw computer, neemt de inhoud van uw RSS-feeds geen ruimte in op de server.

Als u besluit uw RSS-feeds in een een Outlook-gegevensbestand (.PST) op te slaan, hebt u alleen toegang tot deze items via de computer waarop dit bestand zich bevindt.

RSS-feeds waarvoor items worden opgeslagen in een map in uw Exchange-postvak, zijn toegankelijk vanaf elke computer met Outlook die verbinding kan maken met uw Exchange-account. Dat is ook het geval wanneer u verbinding met uw Exchange-account maakt via Outlook Anywhere of Outlook Web App.

 1. Ga naar het tabblad Bestand.

 2. Klik op Accountinstellingen en klik op Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 3. Klik op het tabblad RSS-Feeds op een RSS-Feed en klik vervolgens op Map wijzigen.

 4. Selecteer onder Selecteer een map een nieuwe bezorgingslocatie voor RSS-feeds of maak een nieuwe map door te klikken op Nieuwe map.

 5. Klik op OK om terug te keren naar het dialoogvenster Accountinstellingen.

Naar boven

De weergavenaam van RSS-feeds wijzigen

De aanbieder van RSS-feeds heeft voor elk RSS-feed een naam opgegeven. U kunt de naam wijzigen die in het navigatiedeelvenster en het venster Accountinstellingen wordt weergegeven.

De naam van RSS-feeds wijzigen in het navigatiedeelvenster

 • Klik met de rechtermuisknop op de map, wijs Naam wijzigen aan, typ een nieuwe naam en druk vervolgens op Enter.

Wijzig de naam RSS-Feed in Accountinstellingen

 1. Ga naar het tabblad Bestand.

 2. Klik op Accountinstellingen en klik op Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 3. Klik op het tabblad RSS-feeds op Wijzigen.

 4. Typ in het gedeelte Algemeen een nieuwe naam in het tekstvak Naam van Feed .

Opmerking: Als u de functie voor het delen van RSS-feeds gebruikt, ontvangt degene met wie u de RSS-feeds deelt de oorspronkelijke kanaalnaam van de RSS-aanbieder en niet de aangepaste naam die u hebt opgegeven.

Naar boven

Gekoppelde artikelen downloaden in de vorm van een bijlage

Bij veel RSS-feeds worden berichten gebruikt met een samenvatting van een groter bericht of een artikel met een koppeling naar de volledige inhoud. U kunt Outlook zo instellen dat de gekoppelde inhoud automatisch wordt gedownload als bijlage bij de RSS-berichten.

 1. Ga naar het tabblad Bestand.

 2. Klik op Accountinstellingen en klik op Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 3. Ga naar het tabblad RSS-feeds en klik op Wijzigen.

 4. Schakel onder Downloads het selectievakje Volledig artikel als HTML-bijlage bij elk item downloaden in.

Naar boven

Bijlagen automatisch downloaden

RSS-berichten kunnen bijlagen bevatten. Standaard worden deze RSS-bijlagen in Outlook niet gedownload. Als u wilt dat bijlagen automatisch worden gedownload, gaat u als volgt te werk:

 1. Ga naar het tabblad Bestand.

 2. Klik op Accountinstellingen en klik op Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 3. Klik op het tabblad RSS-feeds op Wijzigen.

 4. Schakel onder Downloads het selectievakje Bijlagen voor dit kanaal automatisch downloaden in.

  Notities: 

  • In Outlook worden mogelijk schadelijke bijlagenbestanden, zoals BAT-, EXE-, VBS- en JS-bestanden, die virussen kunnen bevatten, standaard geblokkeerd. U kunt een geblokkeerde bijlage niet weergeven of openen. Aan het paperclippictogram in de kolom Bijlage kunt u zien dat het bericht een bijlage heeft. Geblokkeerde bestandsbijlagen worden weergegeven in de infobalk boven aan uw bericht.

  • Het is raadzaam bijlagen pas te openen nadat u deze met een antivirusprogramma op virussen hebt gecontroleerd.

Naar boven

Een RSS-feed verwijderen

U verwijdert een RSS-feed vanuit Outlook, met de rechtermuisknop op de map voor de RSS-feed en kies map verwijderen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×