Instellingen voor querysuggesties beheren

Spellingsuggesties voor query's zijn woorden die tijdens het typen van een query onder het zoekvak worden weergegeven. Er wordt automatisch een suggestie voor een query gedaan als u ten minste zesmaal op een zoekresultaat voor een query hebt geklikt. Als u bijvoorbeeld het woord 'koffie' hebt ingevoerd en vervolgens zesmaal op een resultaat klikt, wordt 'koffie' automatisch een suggestie voor een query.

Automatische querysuggesties worden dagelijks voor elke resultatenbron en siteverzameling gegenereerd, zodat de querysuggesties voor verschillende bronnen en siteverzamelingen kunnen verschillen.

U kunt ook handmatig uw eigen lijsten met querysuggesties maken en deze in SharePoint importeren. Handmatige querysuggesties zijn van toepassing op alle resultatenbronnen en alle siteverzamelingen.

Als u querysuggesties voor meerdere talen wilt maken, dient u een afzonderlijk bestand voor elke taal te maken. De taal bepaalt hoe de querysuggesties intern in het zoeksysteem worden verwerkt. Alle handmatige querysuggesties worden altijd weergegeven voor alle talen. Voeg elk zinsdeel toe als een aparte regel in het tekstbestand dat u maakt; sla het bestand op in UTF-8-codering.

Querysuggesties zijn standaard ingeschakeld. Als u ze wilt uitschakelen, schakelt u in Zoeksuggesties het selectievakje Zoeksuggesties weergeven uit.

Querysuggesties maken in SharePoint Search

  1. Meld u aan bij het Office 365-beheercentrum als beheerder van zoekopdrachten.

  2. Kies Beheerder > SharePoint > Zoeken > Instellingen voor querysuggesties.

  3. Open een teksteditor naar keuze en voer een lijst met termen in waarvan u wilt dat deze altijd worden gesuggereerd. Voeg slechts één term per regel aan het tekstbestand toe en combineer geen talen in het tekstbestand.

  4. Sla het tekstbestand op een locatie op die toegankelijk is vanuit SharePoint Online.

  5. Als u een lijst met querysuggesties in SharePoint Search wilt importeren, gaat u naar Altijd zinnen voorstellen > Importeren uit tekstbestand. Als u querysuggesties importeert, worden alle bestaande suggesties overschreven.

  6. Blader naar het bestand dat u wilt importeren.

  7. Ga naar Taal voor suggestiewoordgroepen en selecteer de taal waarin uw querysuggesties moeten worden verwerkt. De taal moet overeenkomen met de taal van de termen in het tekstbestand.

  8. Kies Instellingen opslaan.

Naar boven

Gerelateerde taken

U kunt een lijst met querysuggesties bewerken die u handmatig hebt gemaakt. Als u een lijst wilt bewerken die u al hebt geïmporteerd in SharePoint, kiest u Exporteren naar bestand, werkt u het tekstbestand bij met uw wijzigingen en importeert u het vervolgens opnieuw. Nadat u het bestand met querysuggesties hebt geüpload, kan het enkele uren duren voordat de querysuggesties worden weergegeven. U kunt controleren of ze werken door een zin uit de lijst met querysuggesties in het zoekvak in te voeren. De querysuggestie wordt onder het zoekvak weergegeven.

Als u een lijst met querytermen wilt verwijderen, dient u deze te overschrijven. U kunt dit doen door een leeg tekstbestand te importeren.

U kunt ook voorkomen dat termen in het zoekvak worden weergegeven. Hiertoe maakt u een tekstbestand met de querytermen die u nooit onder het zoekvak wilt weergeven. Importeer het bestand vervolgens in Nooit woordgroepen voorstellen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×