Instellingen voor doorverbinden van gesprekken voor Enterprise Voice

In deze sectie worden de instellingen voor doorverbinden van gesprekken in Office Communicator 2007 R2 beschreven.

Opmerking:  Functies voor het doorverbinden van gesprekken en voor voicemail zijn alleen beschikbaar als uw organisatie zo is geconfigureerd dat deze functies worden ondersteund. Neem contact op met de systeembeheerder als u niet zeker weet welke functies van Office Communicator 2007 R2 zijn ingeschakeld.

Opmerking:   Als u een gesprek doorverbindt naar een contactpersoon die Office Communicator 2005 gebruikt, ziet deze contactpersoon uw naam in het gespreksrooster, en niet de naam van de beller.

Gebruik het dialoogvenster Instellingen voor het doorverbinden van gesprekken als u Communicator 2007 R2 wilt configureren voor het doorverbinden van gesprekken.

Het dialoogvenster Instellingen voor het doorverbinden van gesprekken

 • Klik rechtsboven in het hoofdvenster Office Communicator op de knop Gesprek doorverbinden en klik op Instellingen voor het doorverbinden van gesprekken.

Enterprise Voice biedt de volgende functies voor het doorverbinden van gesprekken:

Doe het volgende als ik word gebeld

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Doe het volgende als ik word gebeld wie er moet worden gebeld als u een bericht ontvangt. Als u wilt dat een andere contactpersoon of een ander telefoonnummer wordt gebeld wanneer u een gesprek ontvangt, selecteert u de gewenste optie en configureert u uw instellingen zoals hieronder beschreven.

 • Bel mij. Alleen u wordt gebeld wanneer u een gesprek ontvangt. Als u deze optie kiest, kunt u aanvullende nummers instellen die worden gebeld wanneer uw standaardtelefoon overgaat. Als u bijvoorbeeld op reis of niet op kantoor bent tijdens een deel van uw werkdag, kunt u instellen dat zowel uw telefoon op het werk als uw mobiele telefoon worden gebeld.

  De optie Bel mij configureren

  1. Selecteer Bel mij in de keuzelijst Doe het volgende als ik word gebeld.

  2. Als u wilt dat gelijktijdig uw standaardnummer en een ander nummer worden gebeld wanneer er een gesprek binnenkomt, selecteert u onder Een aanvullend nummer kiezen om te bellen het keuzerondje naast het nummer dat u gelijktijdig wilt laten bellen. Als het gewenste nummer niet voorkomt in de lijst, kunt u dit nummer als volgt toevoegen:

   1. Klik op Toevoegen.

   2. Klik op Telefoonnummer.

   3. Klik in het dialoogvenster Mijn telefoonnummers op het type telefoonnummer dat u wilt toevoegen of klik op Nieuw telefoonnummer.

   4. Typ in het dialoogvenster Telefoonnummer bewerken het nieuwe nummer. (Zie Telefoonnummer bewerken voor voorbeelden van telefoonnummernotaties.)

 • Bel mij en mijn teamgespreksgroep. Als er een gesprek binnenkomt, worden zowel u als uw teamgespreksgroep gebeld; dit is een groep met contactpersonen die u kunt instellen, zodat zij uw binnenkomende gesprekken kunnen beantwoorden als u niet beschikbaar bent. U kunt een vertraging instellen, zodat u eerst wordt gebeld en na een bepaald aantal seconden de leden van uw teamgespreksgroep.

  De optie Bel mij en mijn teamgespreksgroep configureren

  1. Selecteer Bel mij en mijn teamgespreksgroep in de keuzelijst Doe het volgende als ik word gebeld.

  2. Klik onder Leden van teamgespreksgroep toevoegen om gesprekken namens u te beantwoorden op Toevoegen.

  3. Klik op Contactpersoon en selecteer een contactpersoon in de lijst Contactpersonen toevoegen of typ het e-mailadres van een persoon in het vak Zoeken.

  4. Klik op OK.

  5. Als u een vertraging wilt toepassen voordat een contactpersoon wordt gebeld, klikt u in het gedeelte Teamgespreksgroep op de contactpersoon en klikt u vervolgens op de knop Vertraging (of op het pictogram naast de contactpersoon in de kolom Vertraging. Geef in het dialoogvenster Oproepvertraging het aantal seconden op dat moet verlopen voordat de contactpersoon wordt gebeld en klik op OK.

 • Doorverbinden naar mijn voicemail, een nummer of een contactpersoon. Uw binnenkomende gesprekken gaan niet naar u, maar rechtstreeks naar uw voicemail of het telefoonnummer of de contactpersoon die u opgeeft.

  De optie Doorverbinden naar mijn voicemail, een nummer of een contactpersoon configureren.

  1. Selecteer Doorverbinden naar mijn voicemail, een nummer of een contactpersoon in de vervolgkeuzelijst Doe het volgende als ik word gebeld.

  2. Selecteer onder Mijn gesprekken doorverbinden naar een van de volgende het keuzerondje naast het telefoonnummer of de contactpersoon. Als het telefoonnummer of de contactpersoon niet voorkomen in de lijst, kunt u het volgende doen:

   1. Als u een telefoonnummer wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen en vervolgens op Telefoonnummer. Klik op Nieuw telefoonnummer in het dialoogvenster Mijn telefoonnummers. Typ in het dialoogvenster Telefoonnummer bewerken het nieuwe nummer. (Zie Telefoonnummer bewerken voor voorbeelden van telefoonnummernotaties.) Klik op OK.

   2. Als u een contactpersoon wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen en vervolgens op Contactpersoon. Selecteer een contactpersoon in de lijst Contactpersonen toevoegen of typ de naam of het e-mailadres van een persoon in het vak Zoeken. Klik op OK.

 • Bel mij en mijn gedelegeerden. Als u assistenten hebt die Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant gaan gebruiken om uw gesprekken te beheren, selecteert u deze optie als u wilt dat zowel u als de door u opgegeven gedelegeerden worden gebeld wanneer er een gesprek binnenkomt.

  De optie Bel mij en mijn gedelegeerden configureren

  1. Selecteer Bel mij en mijn gedelegeerden in de keuzelijst Doe het volgende als ik word gebeld.

  2. Klik onder Gedelegeerden kiezen om gesprekken namens u te starten en beantwoorden op Toevoegen.

  3. Klik op Contactpersoon en selecteer een contactpersoon in de lijst Contactpersonen toevoegen of typ het e-mailadres van een persoon in het vak Zoeken.

  4. Klik op OK.

   Opmerking: U kunt het selectievakje in de kolom Bellen inschakelen om aan te geven of de gedelegeerden in uw lijst gesprekken namens u kunnen starten en beantwoorden. U kunt een gedelegeerde ook uit de lijst verwijderen door eerst op een naam te klikken en daarna op Verwijderen.

 • Bel alleen mijn gedelegeerden. Als u assistenten hebt die Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant gaan gebruiken om uw gesprekken te beheren, selecteert u deze optie als u wilt dat niet u, maar uitsluitend de door u opgegeven gedelegeerden worden gebeld wanneer er een gesprek binnenkomt.

  De optie Bel alleen mijn gedelegeerden configureren

  1. Selecteer Bel alleen mijn gedelegeerden in de keuzelijst Doe het volgende als ik word gebeld.

  2. Klik onder Gedelegeerden kiezen om gesprekken namens u te starten en beantwoorden op Toevoegen.

  3. Klik op Contactpersoon en selecteer een contactpersoon in de lijst Contactpersonen toevoegen of typ het e-mailadres van een persoon in het vak Zoeken.

  4. Klik op OK.

  5. Schakel het selectievakje in de kolom Bellen in naast de gedelegeerde(n) naar wie u uw gesprekken wilt doorverbinden.

   Opmerking: U kunt een gedelegeerde ook uit de lijst verwijderen door eerst op een naam te klikken en daarna op Verwijderen.

Overzicht van de huidige instellingen

In dit tekstgedeelte is samengevat hoe uw gesprekken worden afgehandeld op basis van de instellingen voor doorverbinden die u op dit moment hebt geconfigureerd. Als u de instellingen wilt aanpassen, selecteert u een nieuwe optie in de keuzelijst Doe het volgende als ik word gebeld .

Opmerking: U kunt een telefoonnummer in de bellijst bewerken door op het nummer te klikken(of door de keuzerondjes naast het telefoonnummer te selecteren en op Bewerken te klikken). Klik op een telefoonnummertype in het dialoogvenster Mijn telefoonnummer. Bewerk het telefoonnummer in het dialoogvenster Telefoonnummer bewerken. (Zie Telefoonnummer bewerken voor voorbeelden van telefoonnummernotaties.) Klik op OK.

Onbeantwoorde oproepen omleiden naar

Met de optie Onbeantwoorde oproepen omleiden naar kunt u een gesprek dat niet is beantwoord omleiden naar het primaire telefoonnummer op uw werk naar of het aanvullende telefoonnummer of de aanvullende contactpersoon.

De opties voor Onbeantwoorde oproepen omleiden naar instellen

 • Klik op de keuzelijst naast Onbeantwoorde oproepen omleiden naar en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Voicemail als u onbeantwoorde gesprekken wilt omleiden naar uw voicemail.

  • Klik in de keuzelijst op een bestaand nummer. Beschikbare nummers zijn gebaseerd op telefoonnummers die op het tabblad Telefoons van het dialoogvenster Opties zijn geconfigureerd of op nieuwe nummers die zijn opgegeven tijdens het configureren van Instellingen voor het doorverbinden van gesprekken.

  • Klik op Nieuw nummer en klik op Configureren rechts van de keuzelijst. Geef in het vak Telefoonnummer een nummer op en klik op OK.

  • Klik op Contactpersoon en selecteer een contactpersoon in de lijst met contactpersonen of typ het e-mailadres van een persoon in het vak Zoeken.

Zoveel seconden bellen vóór omleiding

Gebruik de optie Zoveel seconden bellen vóór omleiding als u wilt instellen na hoeveel tijd een onbeantwoord gesprek moet worden omgeleid naar uw voicemail, een ander nummer of een andere contactpersoon.

Deze instellingen alleen toepassen tijdens de werktijden die ik in Outlook heb opgegeven

Schakel het selectievakje Deze instellingen alleen toepassen tijdens de werktijden die ik in Outlook heb opgegeven in als u instellingen wilt toepassen voor het doorverbinden van gesprekken tijdens de werktijden die u in de Outlook-werkagenda hebt opgegeven. Controleer de Outlook-werkagenda voordat u dit selectievakje inschakelt. Deze optie kan vooral handig zijn als u bijvoorbeeld tijdens werktijden gesprekken thuis wilt ontvangen, maar thuis buiten de werktijden niet wilt worden onderbroken door zakelijke gesprekken. Zie Deze instellingen alleen toepassen tijdens de werktijden die ik in Outlook heb opgegeven voor meer informatie.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×