Office
Aanmelden

Instellingen voor app-beveiliging valideren op een Android-apparaat

Controleer of de instellingen voor app-beveiliging werken op gebruikersapparaten

Nadat u app-configuraties voor Android-apparaten hebt ingesteld om de apps te beschermen, kunt u deze stappen uitvoeren om te controleren of de gekozen instellingen goed werken.

Controleer eerst of het beleid van toepassing is op de app waarin u deze wilt valideren.

 1. Ga in het Microsoft 365 Business-beheercentrum naar Beleid > Beleid bewerken.

 2. Kies Toepassingenbeleid voor Android voor de instellingen die u tijdens de installatie hebt gemaakt of een ander beleid dat u hebt gemaakt en controleer of dit bijvoorbeeld wordt afgedwongen voor Outlook.

  Hiermee worden alle apps weergegeven waarvoor dit beleid bestanden beschermt.

Een pincode of vingerafdruk vereisen om toegang te krijgen tot Office-apps valideren

Kies in het deelvenster Beleid bewerken de optie Bewerken naast Toegangsbeheer Office-documenten, vouw Beheren hoe gebruikers Office-bestanden op mobiele apparaten openen uit en zorg ervoor dat Een pincode of vingerafdruk vereisen om toegang te krijgen tot Office-apps is ingesteld op Aan.

Zorg ervoor dat de optie Een pincode of vingerafdruk vereisen om toegang te krijgen tot Office-apps is ingeschakeld.
 1. Open Outlook op het Android-apparaat van de gebruiker en meld u aan met de Microsoft 365 Business-referenties van de gebruiker.

 2. U wordt ook gevraagd om een pincode in te voeren of een vingerafdruk te gebruiken.

  Voer een pincode in op uw Android-apparaat om toegang te krijgen tot Office-apps.

Pincode opnieuw instellen na aantal mislukte pogingen valideren

Kies in het deelvenster Beleid bewerken de optie Bewerken naast Toegangsbeheer Office-documenten, vouw Beheren hoe gebruikers Office-bestanden op mobiele apparaten openen uit en zorg ervoor dat Pincode opnieuw instellen na aantal mislukte pogingen is ingesteld op een getal. Standaard is dit 5.

 1. Open Outlook op het Android-apparaat van de gebruiker en meld u aan met de Microsoft 365 Business-referenties van de gebruiker.

 2. Voer net zo vaak een onjuiste pincode in als is aangegeven in het beleid. U ziet de melding Limiet aantal pogingen voor pincode invoeren bereikt voor het opnieuw instellen van de pincode.

  Als u de pincode te vaak onjuist hebt ingevoerd, moet u uw pincode opnieuw instellen.
 3. Druk op Pincode opnieuw instellen. U wordt gevraagd u aan te melden met de Microsoft 365 Business-referenties van de gebruiker en vervolgens een nieuwe pincode in te stellen.

Gebruikers dwingen om alle werkbestanden op te slaan in OneDrive voor Bedrijven valideren

Kies in het deelvenster Beleid bewerken de optie Bewerken naast Beveiliging bij verlies of diefstal van apparaten, vouw Werkbestanden beveiligen bij verlies of diefstal van apparaten uit en zorg ervoor dat Gebruikers dwingen om alle werkbestanden op te slaan in OneDrive voor Bedrijven is ingesteld op Aan.

Controleer of Gebruikers dwingen om alle werkbestanden op te slaan in OneDrive voor Bedrijven is ingeschakeld.
 1. Open Outlook op het Android-apparaat van de gebruiker, meld u aan met de Microsoft 365 Business-referenties van de gebruiker en voer een pincode in als u hierom wordt gevraagd.

 2. Open een e-mailbericht met een bijlage en tik op het pictogram Pijl-omlaag naast de gegevens van de bijlage.

  Tik op de Pijl-omlaag naast een bijlage om te proberen die op te slaan.

  U ziet Kan niet op apparaat worden opgeslagen aan de onderkant van het scherm.

  Waarschuwingstekst die aangeeft dat het niet mogelijk is een bestand lokaal op te slaan op een Android-apparaat.

  Opmerking: Opslaan in OneDrive voor Bedrijven is op dit moment niet ingeschakeld voor Android, zodat u alleen ziet dat lokaal opslaan is geblokkeerd.

Vereisen dat gebruikers zich opnieuw aanmelden als Office-apps inactief zijn geweest gedurende een opgegeven tijd valideren

Kies in het deelvenster Beleid bewerken de optie Bewerken naast Toegangsbeheer Office-documenten, vouw Beheren hoe gebruikers Office-bestanden op mobiele apparaten openen uit en zorg ervoor dat Vereisen dat gebruikers zich opnieuw aanmelden als Office-apps inactief zijn geweest gedurende is ingesteld op een bepaald aantal minuten. Standaard is dit 30 minuten.

 1. Open Outlook op het Android-apparaat van de gebruiker, meld u aan met de Microsoft 365 Business-referenties van de gebruiker en voer een pincode in als u hierom wordt gevraagd.

 2. U ziet nu het Postvak IN van Outlook. Gebruik het Android-apparaat minimaal 30 minuten niet (of een andere tijdsduur, langer dan wat u hebt opgegeven in het beleid). Het apparaat wordt waarschijnlijk gedimd.

 3. Open Outlook opnieuw op het Android-apparaat.

 4. U wordt gevraagd om uw pincode in te voeren voordat u Outlook opnieuw kunt openen.

Werkbestanden beveiligen met versleuteling valideren

Kies in het deelvenster Beleid bewerken de optie Bewerken naast Beveiliging bij verlies of diefstal van apparaten, vouw Werkbestanden beveiligen bij verlies of diefstal van apparaten uit en zorg ervoor dat Werkbestanden beveiligen met versleuteling is ingesteld op Aan en Gebruikers dwingen om alle werkbestanden op te slaan in OneDrive voor Bedrijven is ingesteld op Uit.

 1. Open Outlook op het Android-apparaat van de gebruiker, meld u aan met de Microsoft 365 Business-referenties van de gebruiker en voer een pincode in als u hierom wordt gevraagd.

 2. Open een e-mailbericht met een paar afbeeldingsbestanden als bijlagen.

 3. Tik op het pictogram Pijl-omlaag naast de informatie van de bijlage om die op te slaan.

  Tik op de Pijl-omlaag om de afbeelding op te slaan op het Android-apparaat.
 4. U wordt mogelijk gevraagd om toegang toe te staan voor Outlook tot de foto's, media en bestanden op uw apparaat. Tik op Toestaan.

 5. Kies onderaan het scherm Opslaan op apparaat en open vervolgens de Galerie-app.

 6. U ziet een versleutelde foto (of meer als u meerdere bijlagen met afbeeldingsbestanden hebt opgeslagen) in de lijst. Dit wordt mogelijk weergegeven in de lijst met afbeeldingen als een grijs vierkant met een wit uitroepteken binnen een witte cirkel in het midden van het grijze vak.

  Een versleuteld afbeeldingsbestand in de Galerie-app.

Verwante onderwerpen

Microsoft 365 Business-documentatie en -informatiebronnen
Aan de slag met Microsoft 365 Business
Microsoft 365 Business beheren

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×