Instellingen voor app-beveiliging instellen voor Android- of iOS-apparaten

Beleid voor app-beheer maken

 1. Meld u aan bij Microsoft 365 Business met globale-beheerdersreferenties.

 2. Kies in het beheercentrum op de kaart Apparaatbeleid de optie Beleid toevoegen.

  Kaart Apparaatbeleid in het beheercentrum.
 3. Voer in het deelvenster Beleid toevoegen een unieke naam in voor dit beleid.

 4. Kies onder Type beleid de optie Toepassingsbeheer voor Android of Toepassingsbeheer voor iOS, afhankelijk van de set beleidsregels die u wilt maken.

 5. Vouw Werkbestanden beveiligen bij verlies of diefstal van apparaten en Beheren hoe gebruikers Office-bestanden op mobiele apparaten openen uit > configureer de instellingen op de gewenste manier. De optie Beheren hoe gebruikers Office-bestanden op mobiele apparaten openen is standaard Uit. U wordt echter aangeraden de optie in te stellen op Aan en de standaardwaarden te accepteren. Zie Beschikbare instellingen voor meer informatie.

  U kunt altijd de koppeling Standaardwaarden herstellen gebruiken om terug te keren naar de standaardinstelling.

  Schermafbeelding van Een beleid maken met Toepassingsbeheer voor Android geselecteerd
 6. Bepaal nu Voor wie zijn deze instellingen? Als u niet de standaardbeveiligingsgroep Alle gebruikers wilt gebruiken, kiest u Wijzigen, zoekt u de beveiligingsgroep die deze instellingen krijgt > Selecteren.

 7. Kies ten slotte Gereed om het beleid op te slaan en dit toe te wijzen aan apparaten.

Beleid voor app-beheer bewerken

 1. Kies op de kaart Beleid de optie Beleid bewerken.

 2. Kies in het deelvenster Beleid bewerken het beleid dat u wilt wijzigen

 3. Kies Bewerken naast elke instelling om de waarden in het beleid te wijzigen. Wanneer u een waarde wijzigt, wordt dit automatisch opgeslagen in het beleid

 4. Wanneer u klaar bent, sluit u het deelvenster Beleid bewerken.

Beleid voor app-beheer verwijderen

 1. Kies op de kaart Beleid de optie Beleid verwijderen.

 2. Kies in het deelvenster Beleid verwijderen de beleidsregels die u wilt verwijderen en kies Selecteren en Bevestigen om het gekozen beleid of de beleidsregels te verwijderen.

Beschikbare instellingen

De volgende tabellen bevatten gedetailleerde informatie over de beschikbare instellingen voor het beveiligen van werkbestanden op apparaten en de instellingen waarmee wordt bepaald hoe gebruikers toegang hebben tot Office-bestanden op hun mobiele apparaten.

Zie How do protection features in Microsoft 365 Business map to Intune settings (Hoe beveiligingsfuncties in Microsoft 365 Business zijn toegewezen aan Intune-instellingen) voor meer informatie.

Instellingen voor het beveiligen van werkbestanden

De volgende instellingen zijn beschikbaar voor het beveiligen van werkbestanden bij verlies of diefstal van het apparaat van een gebruiker:

Instelling

Beschrijving

Werkbestanden van een inactief apparaat verwijderen na zoveel dagen

Als een apparaat het aantal dagen dat u hier opgeeft, niet wordt gebruikt, worden werkbestanden die op het apparaat zijn opgeslagen, automatisch verwijderd.

Afdwingen dat gebruikers alle werkbestanden opslaan in OneDrive voor Bedrijven

Als deze instelling is ingeschakeld, is OneDrive voor Bedrijven de enige beschikbare opslaglocatie voor werkbestanden.

Werkbestanden versleutelen

Laat deze instelling ingeschakeld, zodat werkbestanden worden beveiligd met versleuteling. Zelfs bij verlies of diefstal van het apparaat kan niemand de bedrijfsgegevens lezen.

Instellingen waarmee wordt bepaald hoe gebruikers toegang hebben tot Office-bestanden op mobiele apparaten

De volgende instellingen zijn beschikbaar om te beheren hoe gebruikers toegang hebben tot Office-werkbestanden:

Instelling

Beschrijving

Een pincode of vingerafdruk vereisen om toegang te krijgen tot Office-apps

Als deze instelling is ingeschakeld, moeten gebruikers een extra vorm van verificatie gebruiken, naast het verstrekken van gebruikersnaam en wachtwoord, voordat ze de Office-apps op hun mobiele apparaat kunnen gebruiken.

Pincode opnieuw instellen wanneer het aanmelden ... keer mislukt

Om te voorkomen dat een niet-geautoriseerde gebruiker een pincode kan raden, wordt de pincode opnieuw ingesteld na het aantal door u opgegeven verkeerde aanmeldpogingen.

Vereisen dat gebruikers zich opnieuw aanmelden als Office-apps inactief zijn geweest gedurende

Met deze instelling wordt bepaald hoelang gebruikers inactief kunnen zijn voordat hun wordt gevraagd zich opnieuw aan te melden.

Toegang weigeren tot werkbestanden op jailbroken of geroote apparaten

Slimme gebruikers hebben mogelijk een jailbroken of geroot apparaat. Dit betekent dat de gebruiker het besturingssysteem kan aanpassen, waardoor het apparaat gevoeliger kan worden voor malware. Deze apparaten worden geblokkeerd wanneer deze instelling Aan is.

Gebruikers toestaan om inhoud uit Office-apps te kopiëren naar persoonlijke apps

Dit is standaard toegestaan, maar als de instelling Aan is, kan de gebruiker gegevens uit een werkbestand kopiëren naar een persoonlijk bestand. Als de instelling Uit is, kan de gebruiker geen gegevens uit een werkbestand kopiëren naar een persoonlijke app of persoonlijk account. 

Verwante onderwerpen

Microsoft 365 Business-documentatie en -informatiebronnen
Aan de slag met Microsoft 365 Business
Microsoft 365 Business beheren
MAM-instellingen valideren op Android-apparaten
MAM-instellingen valideren op iOS-apparaten

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×