Instellingen van querystappen (Power Query) bewerken

Instellingen van querystappen (Power Query) bewerken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: Power Query heet Ophalen en transformeren in Excel 2016. De informatie hier is van toepassing op beide. Zie Ophalen en transformeren in Excel 2016 voor meer informatie.

Opmerking: Zie het einde van dit artikel voor een korte video over het weergeven van Query-Editor.

Wanneer u een querystap in Power Query toevoegen, wordt deze ingevoegd in de volgorde van stappen die volgt op de geselecteerde stap. Als u een stap ergens anders dan aan het einde van de stroom toevoegt, moet u controleren of de opeenvolgende stappen correct functioneren.

Opmerking:  Als u een tussenstap in een query invoegt of eruit verwijdert, kan de query beschadigd raken. In Power Query wordt de waarschuwing Stap invoegen weergegeven als u probeert een nieuwe stap in te voegen.

Ik wil het volgende doen

Een querystap toevoegen

Queryinstellingen gebruiken

Een formule gebruiken

Een stap bewerken

Queryinstellingen gebruiken

De formulebalk gebruiken

Een stap verwijderen

Een stap opnieuw ordenen

De volgende afbeelding ziet u de Query-Editor, met het deelvenster Queryinstellingen aan de rechterkant van het venster. Query-Editor is waar Power Query-query's worden gemaakt, bewerkt en verfijnd.

Aan de slag

Een querystap toevoegen

Er zijn twee manieren om een querystap toe te voegen aan uw query.

Queryinstellingen gebruiken

 1. Klik in het deelvenster Queryinstellingen, in de lijst TOEGEPASTE STAPPEN, op een querystap.

 2. Nadat u een querystap die vormen wijzigen van uw gegevens hebt voltooid, wordt een querystap onder de geselecteerde querystap toegevoegd. Voor meer informatie over het wijzigen van uw gegevens, raadpleegt u Shapegegevens.

Een formule gebruiken

 1. Klik, indien nodig, in het deelvenster Stappen op een querystap. De querystap wordt toegevoegd onder de geselecteerde querystap.

 2. Klik op de formule ( Formule )-pictogram aan de linkerkant van de formulebalk.
  Een nieuwe formule wordt gemaakt in het formulier = < nameOfTheStepToReference >

 3. Typ de nieuwe formule = Class.Function(ReferenceStep[,otherparameters]).
  Bijvoorbeeld: U hebt een tabel met de kolom geslacht en u wilt toevoegen van een kolom met de waarde "Ms." of 'Zult', afhankelijk van de persoon geslacht. De formule zou worden = Table.AddColumn (< ReferencedStep >, "Voorvoegsel", elke als [geslacht] = "F" en "Ms." anders "RM.")

Verborgen kolommen

Opmerking:  Wanneer u een querystap toevoegt, kan er een fout optreden in de volgende stappen. Er wordt een fout veroorzaakt als de nieuwe stap velden wijzigt, zoals kolomnamen, die worden gebruikt in een van de stappen die volgen op de ingevoegde stap.

Naar boven

Een stap bewerken

Er zijn twee manieren om een bestaande stap te bewerken.

Queryinstellingen gebruiken

 1. Klik in de lijst TOEGEPASTE stappen op de stap die u wilt bewerken.

 2. Klik op het tandwielpictogram ( Stappen voor het wijzigen van tags ) of klik met de rechtermuisknop en klik op Instellingen bewerken.

 3. Wijzig de waarden in het dialoogvenster voor de geselecteerde stap.

 4. Klik op OK.

De formulebalk gebruiken

 1. Klik in de lijst TOEGEPASTE stappen op de stap die u wilt bewerken.

 2. Wijzig de waarden in de formule in de formulebalk. Zie voor meer informatie over Power Query-formules, algemene informatie over Power Query-formules.

 3. Klik in het dialoogvenster Queryeditor op Vernieuwen.

Naar boven

Stap verwijderen

 1. Klik op het pictogram ( Stap verwijderen ) aan de linkerkant van de stap die u verwijderen wilt of

 2. Klik met de rechtermuisknop op de stap en klik vervolgens op Verwijderen of Verwijderen tot einde.

Naar boven

Een stap opnieuw ordenen

U kunt in het deelvenster Stappen een stap omhoog of omlaag verplaatsen. Als u de positie van een stap wijzigt in het deelvenster Stappen, kunnen een of meer stappen mislukken. Zorg ervoor dat u controleert of alle stappen naar behoren werken nadat u klaar bent met opnieuw ordenen.

Een stap omhoog of omlaag verplaatsen in het deelvenster Stappen

 1. Klik met de rechtermuisknop in het deelvenster Stappen op de stap die u wilt verplaatsen.

 2. Klik in het contextmenu op Omhoog verplaatsen of op Omlaag verplaatsen om de geselecteerde stap één positie omhoog of omlaag in de lijst verplaatsen.

  Opmerking:  As u een stap meerder posities wilt verplaatsen, herhaalt u deze stappen. Wanneer een stap boven of onder aan de lijst staat, wordt een van de opties voor verplaatsen grijs weergegeven.

Naar boven

Opmerking: De queryeditor wordt alleen weergegeven wanneer u een nieuwe query laadt, bewerkt of maakt met Power Query. In de volgende video ziet u dat het venster Queryeditor wordt weergegeven nadat een query vanuit een Excel-werkmap wordt bewerkt. Als u de queryeditor wilt weergeven zonder een bestaande werkmapquery te laden of te bewerken, selecteert u vanuit het gedeelte Externe gegevens ophalen op het linttabblad Power QueryUit een andere bron > Lege query. In de volgende video ziet u een manier om de queryeditor weer te geven.

De weergave bepalen van Queryeditor in Excel

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×