Instellingen van querystappen bewerken (Power Query)

Instellingen van querystappen bewerken (Power Query)

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Opmerking: Power Query heet Ophalen en transformeren in Excel 2016. De informatie hier is van toepassing op beide. Zie Ophalen en transformeren in Excel 2016 voor meer informatie.

Opmerking: Zie het einde van dit artikel voor een korte video over het weergeven van Query-Editor.

Wanneer u een querystap in Power Query toevoegen, wordt deze ingevoegd in de volgorde van stappen die volgt op de geselecteerde stap. Als u een stap ergens anders dan aan het einde van de stroom toevoegt, moet u controleren of de opeenvolgende stappen correct functioneren.

Opmerking:  Als u een tussenstap in een query invoegt of eruit verwijdert, kan de query beschadigd raken. In Power Query wordt de waarschuwing Stap invoegen weergegeven als u probeert een nieuwe stap in te voegen.

Ik wil het volgende doen

Een querystap toevoegen

Queryinstellingen gebruiken

Een formule gebruiken

Een stap bewerken

Queryinstellingen gebruiken

De formulebalk gebruiken

Een stap verwijderen

Een stap opnieuw ordenen

De volgende afbeelding ziet u de Query-Editor, met het deelvenster Queryinstellingen aan de rechterkant van het venster. Query-Editor is waar Power Query-query's worden gemaakt, bewerkt en verfijnd.

Aan de slag

Een querystap toevoegen

Er zijn twee manieren om een querystap toe te voegen aan uw query.

Queryinstellingen gebruiken

 1. Klik in het deelvenster Queryinstellingen, in de lijst TOEGEPASTE STAPPEN, op een querystap.

 2. Nadat u een querystap hebt voltooid waarmee de structuur van uw gegevens wordt aangepast, wordt er een querystap toegevoegd onder de geselecteerde querystap. Zie Gegevens structureren voor meer informatie over het opnieuw structureren van uw gegevens.

Een formule gebruiken

 1. Klik, indien nodig, in het deelvenster Stappen op een querystap. De querystap wordt toegevoegd onder de geselecteerde querystap.

 2. Klik op de formule ( Formule )-pictogram aan de linkerkant van de formulebalk.
  Een nieuwe formule wordt gemaakt in het formulier = < nameOfTheStepToReference >

 3. Typ de nieuwe formule als volgt = Class.Function(VerwezenStap[,andereparameters]).
  Bijvoorbeeld: U hebt een tabel met de kolom Geslacht en u wilt een kolom toevoegen met de waarde "Mevr." of "Mr.", afhankelijk van het geslacht van de persoon. In dat geval is de formule = Table.AddColumn(<StapWaarnaarWordtVerwezen>, "Voorvoegsel", each if [Geslacht] = "V" then "Mevr." else "Mr.")

Verborgen kolommen

Opmerking:  Wanneer u een querystap toevoegt, kan er een fout optreden in de volgende stappen. Er wordt een fout veroorzaakt als de nieuwe stap velden wijzigt, zoals kolomnamen, die worden gebruikt in een van de stappen die volgen op de ingevoegde stap.

Naar boven

Een stap bewerken

Er zijn twee manieren om een bestaande stap te bewerken.

Queryinstellingen gebruiken

 1. Klik in de lijst TOEGEPASTE STAPPEN op de stap die u wilt bewerken.

 2. Klik op het pictogram van een tandwiel ( Stappen voor het wijzigen van tags ) of klik met de rechtermuisknop en klik op Instellingen bewerken.

 3. Wijzig de waarden in het dialoogvenster voor de geselecteerde stap.

 4. Klik op OK.

De formulebalk gebruiken

 1. Klik in de lijst TOEGEPASTE STAPPEN op de stap die u wilt bewerken.

 2. Wijzig in de formulebalk indien nodig de waarden in de formule. Zie Meer informatie over Power Query-formules voor meer informatie over Power Query-formules.

 3. Klik in het dialoogvenster Queryeditor op Vernieuwen.

Naar boven

Een stap verwijderen

 1. Klik op het pictogram ( Een stap verwijderen ) aan de linkerkant van de stap die u wilt verwijderen of klik op

 2. Klik met de rechtermuisknop op de stap en klik vervolgens op Verwijderen of Verwijderen tot einde.

Naar boven

Een stap opnieuw ordenen

U kunt in het deelvenster Stappen een stap omhoog of omlaag verplaatsen. Als u de positie van een stap wijzigt in het deelvenster Stappen, kunnen een of meer stappen mislukken. Zorg ervoor dat u controleert of alle stappen naar behoren werken nadat u klaar bent met opnieuw ordenen.

Een stap omhoog of omlaag verplaatsen in het deelvenster Stappen

 1. Klik met de rechtermuisknop in het deelvenster Stappen op de stap die u wilt verplaatsen.

 2. Klik in het contextmenu op Omhoog verplaatsen of op Omlaag verplaatsen om de geselecteerde stap één positie omhoog of omlaag in de lijst verplaatsen.

  Opmerking:  As u een stap meerder posities wilt verplaatsen, herhaalt u deze stappen. Wanneer een stap boven of onder aan de lijst staat, wordt een van de opties voor verplaatsen grijs weergegeven.

Naar boven

Opmerking: De queryeditor wordt alleen weergegeven wanneer u een nieuwe query laadt, bewerkt of maakt met Power Query. In de volgende video ziet u dat het venster Queryeditor wordt weergegeven nadat een query vanuit een Excel-werkmap wordt bewerkt. Als u de queryeditor wilt weergeven zonder een bestaande werkmapquery te laden of te bewerken, selecteert u vanuit het gedeelte Externe gegevens ophalen op het linttabblad Power QueryUit een andere bron > Lege query. In de volgende video ziet u een manier om de queryeditor weer te geven.

De weergave bepalen van Queryeditor in Excel

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×