Instellingen van een aangepaste zoekconfiguratie exporteren en importeren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als beheerder van SharePoint Online kunt u instellingen van een aangepaste zoekconfiguratie exporteren en importeren tussen tenants, siteverzamelingen en sites. De instellingen die u exporteert en importeert omvatten alle aangepaste queryregels, resultatenbronnen, resultaattypen, rangordemodellen en zoekinstellingen voor de site. U kunt de instellingen van een aangepaste zoekconfiguratie ook exporteren vanuit een zoekservicetoepassing en de instellingen importeren naar tenants, siteverzamelingen of sites. U kunt de instellingen van de standaardconfiguratie niet exporteren.

In dit artikel

Overzicht

Omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat het importeren mislukt

Instellingen van een aangepaste zoekconfiguratie exporteren van een tenant

Instellingen van een aangepaste zoekconfiguratie exporteren van een site

Instellingen van een aangepaste zoekconfiguratie exporteren van een siteverzameling

Instellingen van een aangepaste zoekconfiguratie importeren in een tenant

Instellingen van een aangepaste zoekconfiguratie importeren in een site

Instellingen van een aangepaste zoekconfiguratie importeren in een siteverzameling

Ongeldige tekens die ertoe leiden dat het importeren mislukt

Overzicht

Wanneer u instellingen van een aangepaste zoekconfiguratie exporteert, wordt in SharePoint een zoekconfiguratiebestand in de XML-indeling gemaakt. Dit zoekconfiguratiebestand bevat alle instellingen van de aangepaste zoekconfiguratie die kunnen worden geëxporteerd op het niveau van de tenant, siteverzameling of site waar u de exportbewerking begint. Een zoekconfiguratiebestand voor een siteverzameling bevat geen configuratie-instellingen van de afzonderlijke sites binnen de siteverzameling.

Wanneer u een zoekconfiguratiebestand importeert, wordt in SharePoint Online elke instelling van de aangepaste zoekconfiguratie gemaakt en ingeschakeld in de tenant, siteverzameling of site waar u de importbewerking begint.

Deze tabel bevat de instellingen die u kunt exporteren of importeren. Voor elke instelling ziet u eventuele afhankelijkheden van andere instellingen van de aangepaste zoekconfiguratie. Als de instellingen van de aangepaste zoekconfiguratie afhangen van een instelling van de aangepaste zoekconfiguratie op een ander niveau, bijvoorbeeld als een queryregel van de site afhangt van een resultatenbron op het niveau van de siteverzameling, moet u instellingen op alle relevante niveaus exporteren en importeren.

Instellingen van de aangepaste zoekconfiguratie

Afhankelijkheid van andere instellingen van de aangepaste zoekconfiguratie

Queryregels. Deze omvatten resultatenblokken, gepromoveerde resultaten en andere gebruikerssegmenten.

Resultatenbronnen, resultaattypen, zoekschema, rangordemodel.

Resultatenbronnen

Zoekschema

Resultaattypen

Zoekschema, resultatenbronnen, weergavesjablonen

Zoekschema

Geen

Rangordemodel

Zoekschema

Omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat het importeren mislukt

Als het zoekconfiguratiebestand en het doel instellingen bevatten met dezelfde naam, mislukt het importeren van het zoekconfiguratiebestand wanneer deze instelling wordt aangetroffen. Er zijn echter uitzonderingen:

 • Als u een zoekconfiguratiebestand opnieuw importeert, mislukt het importeren niet als instellingen in het zoekconfiguratiebestand en op het doel dezelfde naam hebben.

 • Het importeren mislukt niet als beheerde eigenschappen dezelfde naam hebben, indien de afzonderlijke instellingen voor de beheerde eigenschap hetzelfde zijn voor de eigenschap in het zoekconfiguratiebestand en voor de doeleigenschap.

 • Het importeren mislukt niet als beheerde eigenschappen dezelfde naam hebben, indien de aliassen en toewijzingen naar verkende eigenschappen verschillen voor de beheerde eigenschap in het zoekconfiguratiebestand en voor de beheerde eigenschap op het doel. Bij het importeren worden de aliassen en toewijzingen voor de beheerde eigenschap in het zoekconfiguratiebestand toegevoegd aan de aliassen en toewijzingen voor de beheerde doeleigenschap.

Als namen of aliassen van beheerde eigenschappen in het zoekconfiguratiebestand ongeldige tekens bevatten, mislukt het importeren als de naam of alias van die beheerde eigenschap wordt aangetroffen.

De namen en aliassen van beheerde eigenschappen van een zoekschema moeten uniek zijn voor een site en de bovenliggende siteverzameling. Dit houdt het volgende in:

 • Als uw zoekconfiguratiebestand een beheerde eigenschap bevat die dezelfde naam heeft als een alias voor een beheerde eigenschap op uw doelsite of op de bovenliggende siteverzameling van uw doelsite, mislukt het importeren.

 • Als uw zoekconfiguratiebestand een beheerde eigenschap bevat met een alias die dezelfde naam heeft als een beheerde eigenschap op uw doelsite of op de bovenliggende siteverzameling van uw doelsite, mislukt het importeren.

Opmerking:  Alle aangepaste zoekinstellingen die in SharePoint zijn gemaakt en ingeschakeld voordat het importeren mislukte, blijven ingeschakeld.

Als het importeren mislukt, verwijderen van de voorwaarde die de oorzaak en het zoekconfiguratiebestand. Bijvoorbeeld als de kolom notities dat aangeeft is er al een queryregel met dezelfde naam als de queryregel die u wilt importeren en klik vervolgens moet u die queryregel verwijderen van het doel of van het importbestand en Importeer daarna het bestand. Zie ongeldige tekens in de beheerde eigenschapnamen of aliassen verderop in dit artikel.

Naar boven

Instellingen van een aangepaste zoekconfiguratie exporteren van een tenant

 1. Meld u aan bij het Office 365-beheercentrum als beheerder van zoekopdrachten.

 2. Kies Beheer > SharePoint. U bevindt zich nu in het SharePoint-beheercentrum.

 3. Kies Zoeken.

 4. Kies Zoekconfiguratie exporteren.

 5. Klik in het dialoogvenster op Opslaan.

Naar boven

Instellingen van een aangepaste zoekconfiguratie exporteren van een site

 1. Klik op uw site in het menu Instellingen op Site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen in het onderdeel Zoeken op Configuratie exporteren.

 3. Klik in het dialoogvenster op Opslaan.

Naar boven

Instellingen van een aangepaste zoekconfiguratie exporteren van een siteverzameling

 1. Klik in de siteverzameling in het menu Instellingen op Site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen in het onderdeel Beheer van de siteverzameling op Zoekconfiguratie exporteren.

 3. Klik in het dialoogvenster op Opslaan.

Naar boven

Instellingen van een aangepaste zoekconfiguratie importeren in een tenant

 1. Meld u aan bij het Office 365-beheercentrum als beheerder van zoekopdrachten.

 2. Kies Beheer > SharePoint. U bevindt zich nu in het SharePoint-beheercentrum.

 3. Kies Zoeken.

 4. Blader op de pagina Zoekconfiguratie importeren naar het bestand dat u wilt importeren.

 5. Klik op Importeren.

 6. Controleer het volgende op de pagina Lijst met zoekconfiguraties:

 7. Het geïmporteerde zoekconfiguratiebestand staat in de lijst en de status ervan is Geïmporteerd.

  Als het bestand niet is geïmporteerd, bevat de kolom Opmerkingen meer informatie over wat er is gebeurd.

 8. De kolom Bereik geeft aan dat de geïmporteerde instellingen zich op het juiste niveau bevinden, dat wil zeggen, op het niveau waarop u het bestand wilde importeren. Als u de instellingen bijvoorbeeld hebt geïmporteerd op het niveau van de siteverzameling in plaats van op siteniveau, ziet u deze informatie in de kolom Bereik. De kolom Bereik geeft aan op welk niveau de instellingen van de zoekconfiguratie zijn ingeschakeld. De niveaus zijn: tenant (Tenant), siteverzameling (SPSite) of site (SPWeb).

Naar boven

Instellingen van een aangepaste zoekconfiguratie importeren in een site

 1. Klik op uw site in het menu Instellingen op Site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen in het onderdeel Zoeken op Configuratie-import.

 3. Blader op de pagina Zoekconfiguratie importeren naar het bestand dat u wilt importeren.

 4. Klik op Importeren.

 5. Controleer het volgende op de pagina Lijst met zoekconfiguraties:

 6. Het geïmporteerde zoekconfiguratiebestand staat in de lijst en de status ervan is Geïmporteerd.

  Als het bestand niet is geïmporteerd, bevat de kolom Opmerkingen meer informatie over wat er is gebeurd.

 7. De kolom Bereik geeft aan dat de geïmporteerde instellingen zich op het juiste niveau bevinden, dat wil zeggen, op het niveau waarop u het bestand wilde importeren. Als u de instellingen bijvoorbeeld hebt geïmporteerd op het niveau van de siteverzameling in plaats van op siteniveau, ziet u deze informatie in de kolom Bereik. De kolom Bereik geeft aan op welk niveau de instellingen van de zoekconfiguratie zijn ingeschakeld. De niveaus zijn: tenant (Tenant), siteverzameling (SPSite) of site (SPWeb).

Naar boven

Instellingen van een aangepaste zoekconfiguratie importeren in een siteverzameling

 1. Klik in de siteverzameling in het menu Instellingen op Site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen in het onderdeel Beheer van de siteverzameling op Zoekconfiguratie importeren.

 3. Blader op de pagina Zoekconfiguratie importeren naar het bestand dat u wilt importeren.

 4. Klik op Importeren.

 5. Controleer het volgende op de pagina Lijst met zoekconfiguraties:

 6. Het geïmporteerde zoekconfiguratiebestand staat in de lijst en de status ervan is Geïmporteerd.

  Als het bestand niet is geïmporteerd, bevat de kolom Opmerkingen meer informatie over wat er is gebeurd.

 7. De kolom Bereik geeft aan dat de geïmporteerde instellingen zich op het juiste niveau bevinden, dat wil zeggen, op het niveau waarop u het bestand wilde importeren. Als u de instellingen bijvoorbeeld hebt geïmporteerd op het niveau van de siteverzameling in plaats van op siteniveau, ziet u deze informatie in de kolom Bereik. De kolom Bereik geeft aan op welk niveau de instellingen van de zoekconfiguratie zijn ingeschakeld. De niveaus zijn: tenant (Tenant), siteverzameling (SPSite) of site (SPWeb).

Naar boven

Ongeldige tekens die ertoe leiden dat het importeren mislukt

Als beheerde eigenschappen of aliassen een van de onderstaande tekens bevatten, mislukt het importeren van het aangepaste zoekschema dat deze eigenschappen bevat.

Teken

Naam

spatie

:

dubbele punt

;

puntkomma

,

komma

(

haakje openen

)

haakje sluiten

[

vierkant haakje openen

]

vierkant haakje sluiten

{

linkeraccolade

}

rechteraccolade

%

procent

$

dollarteken

_

liggend streepje

+

plusteken

!

uitroepteken

*

sterretje

=

gelijkteken

&

en-teken

?

vraagteken

@

apenstaartje

#

hekje

\

backslash

~

tilde

<

punthaak links

>

punthaak rechts

|

recht streepje

`

accent grave

^

caret-teken

\'

escape-reeks

\"

escape-reeks

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×