Instellingen Excel Services configureren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

 1. Open de beheerpagina voor de Shared Services Provider (SSP).

  Ga als volgt te werk om de beheerpagina voor de SSP te openen:

  1. Klik op Toepassingsbeheer op de bovenste navigatiebalk.

  2. Klik in de sectie Gedeelde services van Office SharePoint op Gedeelde services voor deze farm maken of configureren.

  3. Klik op de pagina De gedeelde services van deze farm beheren op de SSP waarvoor u de beheerpagina wilt openen.

 2. Ga naar de startpagina voor beheer van de SSP en klik op Instellingen voor Excel Services bewerken in de sectie Instellingen voor Excel Services.

 3. Ga naar de pagina Excel Services-instellingen en selecteer een van de volgende opties onder Beveiliging in de sectie Methode voor toegang tot bestand:

  1. Andere identiteit. Hiermee kan een thread in een andere beveiligingscontext worden uitgevoerd dan de context van het proces dat eigenaar is van de thread. Als u deze optie selecteert, moeten gebruikers door Excel Calculation Services worden geautoriseerd om werkmappen te benaderen die op UNC- en HTTP-locaties zijn opgeslagen.

   Opmerking: Het selecteren van Andere identiteit heeft geen invloed op werkmappen die in Microsoft Office SharePoint Server 2007-databases zijn opgeslagen. In de meeste serverfarmimplementaties waarbij front-end webservers en Excel Calculation Services-toepassingsservers op verschillende computers worden uitgevoerd, is beperkte Kerberos-overdracht vereist voor een andere identiteit.

  2. Procesaccount. Als door Excel Calculation Services-toepassingsservers werkmappen worden geopend vanuit UNC-shares of HTTP-websites, kan het gebruikersaccount niet worden geïmiteerd en moet het procesaccount worden gebruikt.

   Selecteer Niet vereist bij Versleuteling voor verbinding als u gegevens niet wilt versleutelen in alle communicatie met het front-end van Excel Services of selecteer Vereist als u wel gegevensversleuteling wilt voor alle communicatie met het front-end van Excel Services.

   Het kan verstandig zijn IPSec (Internet Protocol Security) of SSL (Secure Sockets Layer) te gebruiken om gegevenstransmissie te versleutelen tussen Excel Calculation Services-toepassingsservers, gegevensbronnen, clientcomputers en front-end webservers. Als u aangeeft dat versleutelde gegevenstransmissie is vereist, moet u IPSec of SSL handmatig configureren. U kunt versleutelde verbindingen tussen clientcomputers en front-end webservers verplicht stellen en tegelijkertijd niet-versleutelde verbindingen tussen front-end webservers en Excel Calculation Services-toepassingsservers toestaan.

 4. Selecteer een van de volgende opties onder Schema voor de verdeling van de belasting in de sectie Belasting verdelen:

  1. Werkmap-URL. Een URL in de werkmap wordt gebruikt om aan te geven door welk ECS-proces (Excel Calculation Services) de werkmap wordt geopend. Dit zorgt ervoor dat aanvragen vanuit een bepaalde werkmap altijd naar dezelfde ECS-sessie worden verstuurd.

  2. Round Robin. U gebruikt Round Robin om het ECS-proces te selecteren waarmee u een werkmap opent.

  3. Lokaal. Als er een ECS-proces beschikbaar is dat lokaal is voor de computer waar de werkmap is geopend, wordt dit gebruikt. Als er geen lokaal ECS-proces beschikbaar is, wordt met behulp van Round Robin een ECS-proces toegewezen.

   Typ een waarde in seconden in het vak Interval voor opnieuw proberen voor het maximumaantal seconden dat moet worden gewacht voordat opnieuw verbinding met een ECS-sessie kan worden gemaakt. Dit zorgt ervoor dat er ten minste één verbindingspoging wordt gedaan per interval voor opnieuw proberen dat u opgeeft.

 5. Ga naar de sectie Sessiebeheer en typ het maximumaantal sessies met Excel Services die per gebruiker zijn toegestaan in het vak Maximumaantal sessies per gebruiker (typ -1 voor onbeperkt).

  Door het maximumaantal sessies per gebruiker tot een klein aantal te beperken, helpt u ervoor te zorgen dat resources beschikbaar blijven en de prestaties van Excel Calculation Services verbeteren. De prestaties kunnen verslechteren als een groot aantal personen tegelijkertijd meerdere Excel Calculation Services-sessies tegelijk open heeft.

 6. Ga naar de sectie Geheugengebruik en typ een waarde in megabytes (MB) in het vak Maximumaantal private bytes voor het maximumaantal MB dat door een ECS-proces kan worden gebruikt (als u -1 typt, is de waarde gelijk aan 50% van het fysieke geheugen op de computer waarop het ECS-proces wordt gehost).

  1. Typ in het vak Drempel van geheugencache een waarde van 0 tot 95 dat het percentage aangeeft van het Maximumaantal private bytes dat kan worden toegewezen aan inactieve objecten.

  2. Typ in het vak Maximumleeftijd voor ongebruikte objecten de maximale tijd (in minuten) dat inactieve objecten in het geheugencache blijven.

 7. Ga naar de sectie Werkmapcache en typ in het vak Locatie werkmapcache een pad voor de werkmapbestandscache op de computer die als host fungeert voor de ECS-server. Als het vak leeg wordt gelaten, wordt een submap in de tijdelijke map van het systeem gebruikt.

  1. Typ in het vak Maximumgrootte van werkmapcache een waarde in MB die kan worden toegewezen aan werkmappen die door Excel Services worden gebruikt. Laatst gebruikte bestanden die momenteel niet zijn geopend, zijn van invloed op deze waarde.

  2. Schakel het selectievakje Opslaan in cache ingeschakeld in als u objecten die in geen enkele sessie worden gebruikt, in de cache wilt opslaan.

 8. Ga naar de sectie Externe gegevens en typ in het vak Maximumtijd verbinding een waarde in seconden voor de maximale tijd gedurende welke een verbinding open kan blijven. Verbindingen die verlopen, worden opnieuw geopend bij het ontvangen van de volgende query (typ -1 als u verbindingen nooit wilt sluiten en opnieuw openen).

  U kunt het risico op een DoS-aanval (Denial of Service) beperken door de tijd kort te houden gedurende welke sessies open blijven.

 9. Ga naar de sectie Externe gegevens en vervolgens naar Onbeheerde serviceaccount en typ in de vakken Naam, Wachtwoord en Geef het wachtwoord nogmaals op referenties voor een standaard-Windows-account voor Excel Calculation Services om verbinding te kunnen maken met gegevensbronnen waarvoor verificatie met behulp met referenties verplicht is.

  Het onbeheerde serviceaccount is een account met weinig machtigingen dat door Excel Calculation Services kan worden geïmiteerd bij het maken van een gegevensverbinding die gebruikmaakt van een niet-Windows SSO-verificatiemethode of die niet van een verificatiemethode gebruikmaakt. Als een onbeheerd serviceaccount niet wordt geconfigureerd, kunt u geen gegevensverbindingen maken die gebruikmaken van een niet-Windows SSO-verificatiemethode of die niet van een verificatiemethode gebruikmaken.

  Door het imiteren van de onbeheerde serviceaccounts worden Office SharePoint Server 2007-databases en andere gegevensbronnen waartoe Excel Services direct toegang heeft, beschermd tegen niet-geautoriseerde verbindingen van clientcomputers die met behulp van Excel Calculation Services externe gegevensverbindingen openen. Als een onbeheerd serviceaccount wordt geïmiteerd, kunnen de referenties die gekoppeld zijn aan een Excel Calculation Services-toepassingsthread, niet voor het benaderen van andere databases worden gebruikt. Verder geldt dat, wanneer een onbeheerd serviceaccount wordt geïmiteerd, externe gegevensquery's in de beveiligingscontext van een account met weinig machtigingen worden uitgevoerd, in plaats van in de beveiligingscontext van een Excel Calculation Services-toepassingsthread met meer machtigingen.

  U kunt de onbeheerde serviceaccounts configureren als domeinaccount of als lokale-computeraccount. Als het onbeheerde serviceaccount als lokale-computeraccount wordt geconfigureerd, moet de configuratie op alle Excel Calculation Services-toepassingsservers identiek zijn. Beperk de machtigingen van het onbeheerde serviceaccount, zodat alleen aanmelden bij het netwerk mogelijk is. Controleer of het onbeheerde serviceaccount geen toegang heeft tot gegevensbronnen of tot Office SharePoint Server 2007-databases.

 10. Klik op OK.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×