Instellingen

Via de instellingen kunt u instellingen voor spraak, meldingen, toegankelijkheidsopties, contactpersonen en andere instellingen opgeven voor Lync 2013 voor Windows Phone.

Tik in een willekeurig scherm op het pictogram Meer () onder aan het scherm en tik vervolgens op Instellingen.

Welke instellingen wilt u weergeven?

Opties voor het doorschakelen inschakelen

Spraakinstellingen

Wifi vereisen voor video- of vergaderingsinhoud

Mobiel nummer

Pushmeldingen

Foto's

Toegang tot contacten

Exchange

HTTP-proxy

TTY (teksttelefoon)

Het thema Hoog contrast

Schermvergroting

Logboekregistratie

Help ons Lync te verbeteren

Aanmeldingslogboeken uploaden

Online-Help

Doorschakelen

Voor meer informatie over alle opties voor Doorschakelen raadpleegt u Doorschakelen en tegelijk bellen. Houd echter rekening met het volgende:

Belangrijk: Er zijn twee belangrijke dingen die u moet weten als u de standaardinstellingen voor Doorschakelen wijzigt.

 • De instellingen voor Doorschakelen zijn globaal en worden automatisch toegepast op al uw met Lync verbonden apparaten (desktop, Outlook OWA, mobiel). Als u deze instellingen wijzigt op uw met Lync verbonden computers of apparaten, gelden die instellingen voor al die apparaten, vergelijkbaar met de manier waarop Lync-aanwezigheid werkt. De rest van de spraakinstellingen gelden alleen voor het huidige apparaat.

 • Als u zeker weet dat u instellingen voor Doorschakelen op de juiste manier hebt geconfigureerd, tikt u op het vinkje onder aan het scherm. Deze instellingen worden tegelijkertijd toegepast, dus u bent pas klaar wanneer u op het vinkje hebt getikt. Sla dit niet over!

Let op: De spraakinstellingen vallen ook terug op de functie Tegelijk bellen, zodat u nog steeds oproepen kunt plaatsen of ontvangen als wifi niet beschikbaar is of als de optie Spraakinstellingen > Mobiel is ingeschakeld. Als u Doorschakelen instelt op Uit en/of de optie Tegelijk bellen uitschakelt, terwijl de optie Spraakinstellingen > Mobiel is ingeschakeld, ontvangt u geen Lync-oproepen, zelfs als u een wifi-verbinding of mobiele dataverbinding hebt.

Spraakinstellingen

Opmerking:  Spraakinstellingen zijn alleen beschikbaar voor Windows Phone 8.1 en uitsluitend als binnen uw organisatie Enterprise Voice is geconfigureerd op de Lync-server. Als Windows Phone 8.1 is geïnstalleerd maar u deze opties niet ziet, is Enterprise Voice mogelijk niet geconfigureerd in uw organisatie.

De standaardinstelling voor spraak is Altijd VoIP. Lync probeert hierbij eerst wifi te gebruiken voor Voice over IP- of Lync-gesprekken, maar wanneer er geen wifi-verbinding is, gebruikt Lync uw mobiele dataverbinding.

Als u Alleen VoIP via wifi kiest terwijl er een verbinding met een wifi-netwerk is, wordt eerst geprobeerd wifi te gebruiken voor binnenkomende en uitgaande Lync-oproepen. Als u deze optie selecteert, worden de instellingen voor Doorschakelen ook zodanig ingesteld dat uw mobiele nummer tegelijk wordt gebeld. Hierdoor gaat uw mobiele nummer over en wordt de oproep geaccepteerd als u een Lync-oproep plaatst of ontvangt terwijl er geen verbinding met een wifi-netwerk is. In dit scenario vindt de oproep plaats via uw mobiele spraaknetwerk, waardoor beeld niet beschikbaar is. Bovendien worden uw mobiele belminuten gebruikt.

Opmerking: Als u de optie Tegelijk bellen uitschakelt nadat u deze optie (Alleen VoIP via wifi) hebt geselecteerd, ontvangt u geen Lync-oproepen op uw mobiele nummer wanneer er geen verbinding is met wifi.

Als u Mobiel kiest en een Lync-oproep plaatst of ontvangt, wordt u door Lync teruggebeld op het door u opgegeven mobiele nummer. Beeld is in dit scenario niet beschikbaar. Wanneer u een Lync-oproep plaatst, wordt met deze methode het wifi-netwerk gebruikt (of uw mobiele dataverbinding als wifi niet beschikbaar is) om de verbinding tot stand te brengen met de Lync-servers. Vervolgens worden uw mobiele belminuten gebruikt voor de duur van het gesprek. Als u deze optie selecteert, worden de instellingen voor Doorschakelen ook zodanig ingesteld dat uw mobiele nummer tegelijk wordt gebeld. Met Tegelijk bellen in Lync kunt u worden teruggebeld op uw mobiele nummer.

Let op: 

 • Als u de optie Tegelijk bellen uitschakelt nadat u deze optie (Mobiel) hebt geselecteerd, ontvangt u geen Lync-oproepen via uw mobiele nummer, ongeacht of u een wifi-verbinding of een mobiele dataverbinding gebruikt.

 • Als u Lync op uw Windows Phone gebruikt zonder u aan te melden, kunt u nog steeds anoniem deelnemen aan vergaderingen. Hierbij wordt alleen niet de optie Mobiel gebruikt.

Wifi vereisen voor video- of vergaderingsinhoud

Ga naar Uw instellingen voor dataverkeer aanpassen voor meer informatie over deze instellingen.

Mobiel nummer

Tik op Mobiel nummer en typ het nummer van uw mobiele telefoon, inclusief de land/regio-code. Als Lync geen verbinding kan maken via wifi of de mobiele dataverbinding, wordt u teruggebeld op dit nummer en wordt u verbonden met het audiogedeelte van de Lync-oproep.

Pushmeldingen

Via pushmeldingen wordt u op de hoogte gesteld van een nieuwe of gemiste audio- of videogesprekken, chatberichten of meldingen wanneer u bent aangemeld bij Lync, maar niet actief bent op uw mobiele telefoon. Als u pushmeldingen wilt inschakelen, stelt u de instelling Pushmeldingen in op Aan.

Foto's

Als u uw foto en de foto's van andere contactpersonen op uw mobiele telefoon wilt weergeven, stelt u de instelling Foto's weergeven in op Aan.

Toegang tot telefoonboek

Stel de instelling Telefoonboek in op Aan als u Lync toegang wilt bieden tot contactpersonen op uw mobiele telefoon via zoekopdrachten.

Exchange

Het scherm Exchange gebruikt u wanneer u de instellingen wilt wijzigen voor de manier waarop Lync verbinding maakt met de servers die ondersteuning bieden voor vergaderingen en voicemail.

Belangrijk: Normaal gesproken hoeft u deze instellingen niet te wijzigen. Schakel Lync-referenties gebruiken of Server automatisch detecteren niet uit, tenzij uw ondersteuningsteam u hiertoe opdracht geeft en u de juiste waarden krijgt om in te voeren.

Ga als volgt te werk als u de opdracht krijgt om uw referenties voor Exchange Server te wijzigen:

 1. Stel Lync-referenties gebruiken in op Uit.

 2. Tik op de betreffende velden, voer uw gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord in en sluit het scherm.

Ga als volgt te werk als u de opdracht krijgt om de functie Server automatisch detecteren uit te schakelen:

 1. Stel Server automatisch detecteren in op Uit.

 2. Tik op het lege veld en typ de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) of URL van uw Exchange-webserver, exact zoals u deze hebt gekregen van uw ondersteuningsteam. Sluit vervolgens het scherm.

HTTP-proxy

HTTP-proxy-gegevens kunnen vereist zijn als u verbonden bent met een Wi-Fi-netwerk waarvoor proxygegevens vereist zijn. Als u de proxygegevens niet configureert, kunt u zich aanmelden en ook een chatbericht versturen of gebruikers bellen die zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk. Voor elke andere activiteit moet u echter de proxygegevens opgeven in Instellingen. In de app kan uw proxy niet worden bepaald op basis van uw telefooninstellingen, dus u moet de proxygegevens specifiek toevoegen in de instellingen van de Lync-app. Ga als volgt te werk als u proxygegevens wilt toevoegen:

 1. Tik op het pictogram Meer (…) en tik op Instellingen.

 2. Tik op HTTP-proxy, typ op het scherm HTTP-proxy uw Wi-Fi-proxygegevens en tik op Proxy instellen.

Neem contact op met uw team voor technische ondersteuning, als u de proxygegevens niet weet.

TTY

De TTY-modus (teksttelefoon) wordt gebruikt om tekst te verzenden via een telefoonlijn. Er moet een TTY-apparaat op de Windows Phone zijn aangesloten om het aangepaste geluid te interpreteren, anders kan de geluidskwaliteit slecht zijn. Het gebruik van de TTY-modus in een telefonische vergadering kan ook problemen met de geluidskwaliteit veroorzaken.

 • TTY is standaard uitgeschakeld. Tik op Aan om het aan te zetten.

Het thema Hoog contrast

Als u de algemene instellingen van uw telefoon gebruikt om het thema Hoog contrast te selecteren, wordt Lync ook met hoog contrast weergegeven. Hoog contrast verhoogt het contrast tussen tekst en de achtergrond, zodat het scherm beter leesbaar is en u gemakkelijker kunt navigeren. Ga als volgt te werk om dit in te schakelen:

 1. Tik in de lijst met apps op Instellingen>Toegankelijkheid.

 2. Schakel Hoog contrast in.

Schermvergroting

Wanneer u de schermvergroting van uw telefoon inschakelt, kunt u met bewegingen de pagina's vergroten die u bekijkt, waaronder Lync-pagina's. Ga als volgt te werk om dit in te schakelen:

 1. Tik in de lijst met apps op Instellingen>Toegankelijkheid.

 2. Schakel Schermvergroting in.

 3. Ga op elke pagina die u wilt vergroten, als volgt te werk:

 4. Als u maximaal wilt inzoomen, dubbeltikt u met twee vingers op het scherm.

 5. Als u de vergroting wilt wijzigen, dubbeltikt u met twee vingers en laat u uw vingers staan. Schuif daarna omhoog of omlaag om de vergroting te vergroten of te verkleinen.

Logboekregistratie

Logboeken worden door systeembeheerders gebruikt voor het verzamelen, analyseren en opslaan van gegevens. Een systeembeheerder kan u vragen logboekregistratie in te schakelen om problemen op te lossen. Als u niets wordt gevraagd, kunt u deze optie negeren.

 • Als u Diagnostische gegevens vastleggen wilt inschakelen, stelt u Diagnostische gegevens vastleggen in op Aan.

Help ons Lync te verbeteren

Als uw organisatie deze functie heeft ingeschakeld, kunt u besluiten deel te nemen aan het Microsoft-programma voor kwaliteitsverbetering. Wanneer u deelneemt, verzend uw Windows Phone automatisch anonieme basisgegevens naar Microsoft over hoe u uw programma's en apparaten gebruikt, de soorten en het aantal fouten die u tegenkomt, en de snelheid van de services. Deze informatie wordt gecombineerd met andere gegevens van het programma voor kwaliteitsverbetering om Microsoft te helpen bij het oplossen van problemen en het verbeteren van de producten en functies die klanten het meest gebruiken. Microsoft verzamelt niet uw naam, adres of overige contactgegevens.

Uw deelname aan het programma voor kwaliteitsverbetering is standaard uitgeschakeld. Als u wilt deelnemen, tikt u op Instellingen > Help ons Lync te verbeteren en stelt u Programma voor kwaliteitsverbetering in op Aan.

Aanmeldingslogboeken uploaden

De functie Aanmeldingsproblemen rapporteren genereert automatisch een foutrapport als u zich niet kunt aanmelden bij Lync.

In het scherm instellingen kunt u opgeven wanneer een aanmeldingsrapport naar Microsoft moet worden verzonden.

 1. Tik onderaan op het pictogram Meer (…) en tik vervolgens op instellingen.

 2. Tik op Aanmeldingslogboeken uploaden op het volgende scherm om op te geven dat u aanmeldingslogboeken wilt uploaden.

Online-Help

Ga als volgt te werk als u online-Help-onderwerpen en video's wilt bekijken over het gebruik van Lync op de Windows Phone:

 • Tik onder in een scherm op het pictogram Meer (…), tik op Info en tik op Help.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×