Instellen of wijzigen van paginamarges in Word

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Klik in Word voor Mac kunt u de vooraf gedefinieerde paginamarges aanpassen.

Word wordt automatisch ingesteld voor een 1-inch paginamarge rond elke pagina. U kunt met een paar muisklikken kiest u een ander marge of uw eigen kleurenschema samenstellen. U kunt ook marges instellen voor pagina's naast elkaar, toestaan extra ruimte toe te staan dat voor het document binden en wijzigen hoe marges worden gemeten.

In dit artikel

Een vooraf gedefinieerde instelling voor marges kiezen

Aangepaste marges maken

Marges instellen voor pagina's die tegenover elkaar liggen

Een rugmarge toevoegen voor ingebonden documenten

De indeling van de eenheid voor het meten van marges wijzigen

Een vooraf gedefinieerde instelling voor marges kiezen

 1. Klik op Indeling > Marges.

  De optie Marges is op het tabblad Indeling gemarkeerd.

  De galerie Marges wordt weergegeven, waarbij de marge Normaal van 2,5 cm al is geselecteerd.

 2. Als u marges wilt wijzigen, klikt u op een van de andere opties in de galerie Marges. Bij elke optie ziet u de afmetingen van de marge.

  De galerie met marges wordt weergegeven

Notities: 

 • Als het document meerdere secties bevat, wordt de nieuwe marge alleen toegepast op de sectie waarin u zich bevindt of in de geselecteerde secties.

 • Als de nieuwe marge de standaardmarge moet zijn die telkens wordt gebruikt wanneer u Word opent, klikt u op Marges > Aangepaste marges (onder aan de galerie Marges). Klik op het tabblad Marges in het vak Document op Standaard in de linkerbenedenhoek van het vak en klik vervolgens op Ja.

Aangepaste marges maken

Als geen van de standaardmarges voldoet aan uw wensen, kunt u zelf marges instellen.

 1. Klik op Indeling > Marges > Aangepaste marges (aan de onderkant van de galerie Marges).

 2. Voer op het tabblad Marges de gewenste waarden in.

  Opmerking: Als de nieuwe marge de standaardmarge moet zijn die telkens wordt gebruikt wanneer u Word opent, klikt u op het tabblad Marges in het vak Document op Standaard in de linkerbenedenhoek van het vak en klikt u vervolgens op Ja.

Marges instellen voor pagina's die tegenover elkaar liggen

Gebruik gespiegelde marges om pagina’s in te stellen die tegenover elkaar liggen voor dubbelzijdige documenten, zoals boeken of tijdschriften, zodat de marges van de linkerpagina een spiegelbeeld zijn van de marges aan de rechterkant.

 1. Klik op Indeling > Marges.

 2. Klik op Gespiegeld.

  Opmerking:  Als u de breedte van gespiegelde marges wilt wijzigen, klikt u op Aangepaste marges onder aan de galerie Marges. Voer nieuwe waarden in de vakken Binnen en Buiten in.

Een rugmarge toevoegen voor ingebonden documenten

Met een rugmarge voegt u extra ruimte toe aan de zijkant, bovenkant of binnenkant van een document dat u wilt inbinden. Hierdoor blijft de tekst naast de inbinding zichtbaar.

 1. Klik op Indeling > Marges > Aangepaste marges.

 2. Geef in het vak Rugmarge een breedte voor de rugmarge op.

De indeling van de eenheid voor het meten van marges wijzigen

Stel de maateenheid voor de marges in op wat u het nuttigste vindt: inches, centimeters, millimeters, punten of pica's.

 1. Klik in het Word-menu op Voorkeuren en klik vervolgens onder Ontwerpfuncties en taalprogramma's op Algemeen.

 2. Selecteer de gewenste eenheid in het vak Afmetingen weergeven in eenheden van.

Meer informatie over marges

 • Als u marges wilt wijzigen vanaf een bepaald punt in een document, selecteert u de tekst en klikt u op Indeling > Marges > Aangepaste marges. Klik nu op het tabblad Marges, typ de waarden voor de gewenste marges en klik bij Toepassen op op Vanaf dit punt.

 • Als u marges toepast op geselecteerde tekst, worden automatisch sectie-einden ingevoegd voor en na de tekst. Als uw document al in secties is verdeeld, kunt u in een sectie klikken of meerdere secties selecteren en de marges wijzigen.

 • Bij de meeste printers moet u een minimale breedte voor de marges instellen, omdat deze printers niet tot aan de rand van de pagina kunnen afdrukken. Als u marges probeert in te stellen die te smal zijn, verschijnt het bericht Een of meer marges vallen buiten het afdrukgebied van de pagina. Klik op Herstellen om de marges automatisch breder te maken. De minimuminstellingen voor de marges zijn afhankelijk van de printer, het printerstuurprogramma en het papierformaat. Lees de handleiding bij uw printer voor meer informatie over de minimale marge-instellingen.

Zie ook

Een sectie-einde invoegen, verwijderen of wijzigen

De maateenheid in Word wijzigen

Inspringingen en afstand toevoegen in Word

De paginamarges voor een geheel document wijzigen

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op het tabblad Indeling, onder Marges, op Marges.

  Tabblad Indeling, groep Marges

 3. Selecteer de gewenste marges in het snelmenu Marges of klik op Aangepaste marges om uw eigen marge-instellingen op te geven.

  Tips: 

  • Als u de marges wilt wijzigen met de horizontale liniaal of verticale liniaal, wijst u een margegrens aan en versleept u deze wanneer de aanwijzer verandert in Horizontale liniaal voor cursor in marge of Cursor in marge (verticaal) .

  • Houd Option ingedrukt terwijl u de margegrens versleept om exacte marge-afmetingen op te geven. Op de liniaal worden de marge-afmetingen weergegeven.

De paginamarges voor een deel van een document wijzigen

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Selecteer de tekst of het gedeelte van het document waarvan u de marges wilt wijzigen.

 3. Klik op het tabblad Indeling, onder Marges, op Marges en vervolgens op Aangepaste marges.

  Tabblad Indeling, groep Marges

 4. Stel de gewenste marges in.

 5. Klik in het snelmenu Toepassen op op Geselecteerde tekst.

  In Word wordt automatisch een sectie-einde ingevoegd voor en na de tekst met de nieuwe marge-instellingen.

  Tip: Als u wilt dat uw document op beide zijden van een pagina wordt afgedrukt, schakelt u het selectievakje marges spiegelen in om de marges voor linker- en rechterpagina's tegelijkertijd aan te passen.

Een alinea om de marges te wijzigen laten inspringen

U kunt de marges van afzonderlijke alinea's wijzigen door de linker- en rechterinspringingen te wijzigen.

 1. Selecteer de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Klik in het menu Opmaak op Alinea.

 3. Voer op het tabblad Inspringingen en afstand onder Inspringing in de vakken Links en Rechts de afstand in waarmee u de alinea wilt laten inspringen.

Standaardmarges voor alle nieuwe documenten instellen

Wanneer u een nieuw document maakt, worden in Word de standaardmarge-instellingen toegepast die zijn opgeslagen in een sjabloon (normal.dotm). Als u vaak marge-instellingen gebruikt die afwijken van de standaardinstellingen, kunt u nieuwe standaardwaarden instellen die in Word worden gebruikt wanneer u een nieuw document maakt.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op het tabblad Indeling, onder Marges, op Marges en vervolgens op Aangepaste marges.

  Tabblad Indeling, groep Marges

 3. Stel in de vakken Boven, Onder, Links en Rechts de gewenste marges in en klik op Standaard.

 4. Wanneer u hierom wordt gevraagd, klikt u op Ja om de standaardinstellingen voor documentindeling te wijzigen.

Marges voor binding vergroten

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op het tabblad Indeling, onder Marges, op Marges en vervolgens op Aangepaste marges.

  Tabblad Indeling, groep Marges

 3. Geef in het vak Rugmarge een waarde op voor de rugmarge.

  Aan de bindingkant van elke pagina wordt extra ruimte toegevoegd.

  Tips: 

  • Selecteer de tekst om de rugmarges voor een gedeelte van een document in te stellen en wijzig de rugmarges, zoals hierboven is beschreven. Klik in het snelmenu Toepassen op op Geselecteerde tekst. In Word wordt automatisch een sectie-einde ingevoegd voor en na de tekst met de nieuwe marge-instellingen.

  • Als u wilt dat uw document op beide zijden van een pagina wordt afgedrukt, schakelt u het selectievakje marges spiegelen in om de marges voor linker- en rechterpagina's tegelijkertijd aan te passen.

Zie ook

Een sectie-einde invoegen, verwijderen of wijzigen

Maateenheden wijzigen

Alinea's laten inspringen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×