Installatiemachtigingen voor app aanvragen

Installatiemachtigingen voor app aanvragen

Apps zijn kleine, eenvoudig te gebruiken webtoepassingen die functionaliteit aan SharePoint-sites toevoegen. Ze bieden onbeperkte mogelijkheden voor het aanpassen van uw sites op manieren die specifiek van toepassing zijn voor uw organisatie. U kunt bijvoorbeeld apps toevoegen waarmee algemene taken worden uitgevoerd, zoals het bijhouden van tijd en onkosten, of apps waarmee u het voor klanten eenvoudig maakt om contact met u op te nemen, of productiviteitsapps waarmee u gegevensverbindingen tot stand kunt brengen en rapporten voor uw belanghebbenden kunt ontwikkelen.

Sommige apps worden geleverd met SharePoint, andere apps kunnen worden ontwikkeld door uw organisatie en weer andere apps worden gemaakt door externe ontwikkelaars en zijn te koop in de SharePoint-winkel.

Alleen gebruikers met het juiste machtigingsniveau kunnen apps toevoegen aan een site. Normaal gesproken is minimaal de machtiging Volledig beheer (of lidmaatschap van de groep Site-eigenaren) vereist. Sommige apps hebben echter toegang tot gegevensbronnen of webservices nodig om app-eigen gegevens te lezen. Aan dit type app zijn machtigingen gekoppeld. Als de app machtigingen op organisatieniveau vereist, heeft de vragende partij goedkeuring van een Office 365-beheerder nodig om door te gaan met de installatie. Het goedkeuringsproces omvat een werkstroom, de stroom voor machtigingsaanvragen, die ervoor zorgt dat installatieaanvragen worden doorgestuurd naar de juiste persoon.

Dit artikel is bedoeld voor globale beheerders en SharePoint-beheerders op organisatieniveau die aanvragen ontvangen om apps te installeren.

Hoe de stroom voor machtigingsaanvragen werkt

Wanneer gebruikers een app willen installeren waarvoor beheerdersmachtigingen zijn vereist, wordt op de pagina met app-details de koppeling Goedkeuring aanvragen weergegeven.

Schermafbeelding van de detailpagina met toepassingen met de gemarkeerde koppeling Goedkeuring aanvragen

Als op de koppeling wordt geklikt, wordt het dialoogvenster App-aanvraag weergegeven waarin de aanvraag kan worden gerechtvaardigd.

Schermafbeelding van het dialoogvenster App-aanvraag

Wanneer ze klikken op Aanvragen, wordt een geautomatiseerd e-mailbericht verzonden naar iedereen die siteverzamelingsbeheerder voor de app-catalogus is.

Opmerking: In sommige gevallen, afhankelijk van de instellingen van de Office Store, kunnen gebruikers in het dialoogvenster App-aanvraag naast de rechtvaardiging het vereiste aantal licenties opgeven. Zie Instellingen configureren voor SharePoint Store voor meer informatie.

Aanvragen goedkeuren of afwijzen

 1. In het automatisch gegenereerde e-mailbericht dat u ontvangt voor de aanvraag klikt u op U kunt de aanvraag hier nu goedkeuren of afwijzen.

 2. Typ in het scherm App-aanvraag goedkeuren of afwijzen in het vak Opmerkingen de relevante informatie over uw beslissing.

 3. Selecteer:

  • Goedkeuren om de aanvraag goed te keuren en een automatisch gegenereerd e-mailbericht naar de aanvrager te verzenden.

  • Afwijzen om de aanvraag af te wijzen en een automatisch gegenereerd e-mailbericht naar de aanvrager te verzenden.

   Schermafbeelding met het dialoogvenster App-aanvraag goedkeuren of afwijzen

De app-catalogus is de plaats waarin u alle apps voor de organisatie opslaat en beheert. U kunt hier een overzicht bekijken van alle aanvragen voor de installatie van apps die in behandeling zijn.

Alle aanvragen weergeven

 1. Blader naar uw app-catalogus. (In het SharePoint-beheercentrum selecteert u apps in het linkerdeelvenster en klikt u op de koppeling App-catalogus.)

 2. Klik op Instellingen Knop Office 365-instellingen > Site-instellingen > Beheer van de siteverzameling > App-aanvragen beheren.

 3. Selecteer in het linkernavigatiedeelvenster App-aanvragen.

  Schermafbeelding met de koppeling App-aanvraag
 4. Klik op de titel van elke aanvraag in behandeling om deze te bekijken. Nadat de aanvraag is goedgekeurd of afgewezen, wordt deze verwijderd uit de weergave. Als u van mening verandert over het toevoegen van een app of apps aan uw sites, kunt u uw goedkeuring voor de aanvraag intrekken. Als u goedkeuring voor een aanvraag wilt intrekken, kiest u de aanvraag en klikt u op Goedkeuringen verwijderen.

Goedkeuringsmachtiging delegeren

Als globale beheerder of SharePoint-beheerder in uw organisatie kunt u de bevoegdheid voor het goedkeuren van apps delegeren om het goedkeuringswerk te verdelen of goedkeuringsknelpunten te verlichten. Apps worden opgeslagen en beheerd in de app-catalogus en de app-catalogus is een siteverzameling. Dus als u bevoegdheden voor het goedkeuren van apps aan bepaalde gebruikers wilt verlenen, voegt u deze toe aan de groep siteverzamelingsbeheerders voor de app-catalogus.

Waarschuwing: Wanneer u gebruikers promoveert tot beheerders van siteverzamelingen voor de app-catalogus, kunnen deze gebruikers de installatie goedkeuren van apps die van invloed zijn op de hele organisatie. Denk goed na over deze beslissing.

Beheerders van siteverzamelingen toevoegen aan de app-catalogus

 1. Blader naar uw app-catalogus. (In het SharePoint-beheercentrum selecteert u apps in het linkerdeelvenster en klikt u op de koppeling App-catalogus.)

 2. Selecteer Instellingen Knop Office 365-instellingen > Site-instellingen > Gebruikers en machtigingen > Beheerders van siteverzamelingen.

 3. Typ de naam van de groep of personen die u wilt toevoegen als beheerders van de siteverzameling.

 4. Selecteer OK.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×