Inspringingen en spatiëring aanpassen in Word

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u precieze wijzigingen wilt aanbrengen in de inspringing en afstand van alinea's in een Word-document, gebruikt u de instellingen op het tabblad Inspringingen en afstand in het dialoogvenster Alinea.

 1. Selecteer de tekst die u wilt aanpassen.

 2. Klik op het tabblad Start op Regel- en alineaspatiëring en klik vervolgens op Opties regelafstand onder in het menu.

  Op het tabblad Start is Regelafstand gemarkeerd

  Het dialoogvenster Alinea wordt geopend.

  Dialoogvenster Alinea

 3. Selecteer de gewenste opties op het tabblad Inspringingen en afstand en klik op OK.

  In de volgende sectie vindt u een beschrijving van de opties in het dialoogvenster Alinea.

Opties in het dialoogvenster Alinea

Kies uit de volgende opties in het dialoogvenster alinea . Onderaan in het dialoogvenster de Pre "weergave vak ziet u hoe de opties eruit zien voordat u deze toepast.

Algemeen    

Uitlijning

Selecteer Links om tekst links uit te lijnen met een onregelmatige rechterrand (of gebruik de toetsenbordsneltoets OPDRACHT +L).

Selecteer Centreren om tekst te centreren met een onregelmatige linker- en rechterrand ( OPDRACHT +E).

Selecteer Rechts om tekst rechts uit te lijnen met een onregelmatige linkerrand ( OPDRACHT +R).

Selecteer Uitvullen om tekst zowel links als rechts uit te lijnen met extra spatiëring tussen de woorden ( OPDRACHT +J).

Overzichtsniveau 

Selecteer het niveau waarop de alinea wordt weergegeven in de overzichtsweergave.

Inspringing

Links

Springt de linkerkant van de alinea zoveel in als u kiest.

Rechts

Springt de rechterkant van de alinea zoveel in als u kiest.

Speciaal

Selecteer Eerste regel om de eerste regel van een alinea te laten inspringen en geef vervolgens de grootte van de inspringing op in het vak Met.

Selecteer Verkeerd-om om een verkeerd-om inspringing te maken en geef vervolgens de grootte van de inspringing op in het vak Met.

Automatisch aanpassen

Als u Rechterinspringing automatisch aanpassen bij definitie van documentraster selecteert, wordt de rechterinspringing automatisch aangepast voor de alinea wanneer een documentraster is gedefinieerd.

Spatiëring    

Voor

Hiermee kunt u de hoeveelheid ruimte vóór een alinea aanpassen.

Na

Hiermee kunt u de hoeveelheid ruimte na een alinea aanpassen.

Regelafstand 

Selecteer Enkel om een enkele regelafstand toe te passen.

Selecteer Anderhalf om een regelafstand van anderhalf toe te passen.

Selecteer Dubbel om een dubbele regelafstand toe te passen.

Selecteer Minstens > Op om een minimale regelafstand in te stellen die nodig is zodat het grootste lettertype of de grootste afbeelding op de regel past.

Selecteer Exact > Op om een vaste regelafstand in te stellen, uitgedrukt in punten. Voor tekst in een tekengrootte van 10 punten kunt u de regelafstand bijvoorbeeld instellen op 12 punten.

Selecteer Meervoudig > Op om een regelafstand in te stellen die meervoudig kan worden uitgedrukt in cijfers die hoger zijn dan 1. Als u de regelafstand bijvoorbeeld op 1,15 instelt, wordt de afstand met 15 procent vergroot. Stelt u de afstand op 3 in, dan wordt de afstand met 300 procent vergroot (driedubbele regelafstand).

Niet toevoegen

Selecteer Geen witruimte toevoegen tussen alinea's met hetzelfde opmaakprofiel als u de ruimte die is ingesteld in de vakken Voor en Na niet wilt toepassen op bepaalde alinea's, bijvoorbeeld alinea's in een lijst met opsommingstekens.

Uitlijnen op

Selecteer Uitlijnen op raster als documentraster is gedefinieerd om tekst eenvoudiger uit te lijnen op het gedefinieerde documentraster.

Opmerking: Klik op de knop Tabs om de tabs exact in te stellen.

 1. Selecteer de alinea's die u wilt laten inspringen.

 2. Klik in het menu Opmaak op Alinea en klik op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk onder Inspringen:

Invoegen

Voorbeeld

Werkwijze

Eerste regel inspringen

Eerste regel inspringen

Klik op Eerste regel in het snelmenu Speciaal.

Verkeerd-om inspringen

Verkeerd-om inspringen

Klik op Verkeerd-om in het snelmenu Speciaal.

Negatief inspringen

Negatief inspringen

Typ een negatieve waarde in het vak Links of Rechts en klik in het snelmenu Speciaal op Verkeerd-om.

Tip: Als u snel een hele alinea wilt laten inspringen, klikt u in de alinea en klikt u vervolgens op het tabblad Start, onder Alinea, op Inspringing vergroten Knop Inspringing vergroten .

Zie ook

De regelafstand in Word wijzigen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×