Inspringingen en spatiëring aanpassen

Word voor Office 365, Word 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt de inspringing, de afstand van de alinea in de linker-of rechter marge, en de afstand in het document wijzigen. Binnen de marges kunt u de inspringing van één alinea of een groep alinea's verg Roten of verkleinen.

Wat wilt u doen?

Als u exacte wijzigingen wilt aanbrengen in de instellingen voor inspringen en afstand, of als u verschillende wijzigingen tegelijk wilt doorvoeren, opent u het dialoogvenster Alinea en klikt u op het tabblad Inspringingen en afstand.

 1. Selecteer één alinea of een groep alinea's die u wilt aanpassen.

 2. Klik op het startpictogram voor het dialoogvenster Alinea op het tabblad Pagina-​​indeling of Indeling.

  De pijl om het dialoogvenster Alinea te openen is gemarkeerd op het tabblad Indeling.

 3. Kies indien nodig het tabblad Inspringingen en afstand.

 4. Kies de gewenste instellingen en kies vervolgens OK.

Tip: Als u de knop Tabs kiest in het dialoogvenster Alinea, kunt u in het dialoogvenster Tabs exacte tabposities opgeven.

Het dialoogvenster Alinea is onderverdeeld in de secties Algemeen, Inspringen en Afstand. Onderaan het dialoogvenster kunt u in het vak Voorbeeld zien wat het effect is van de gekozen opties.

Algemeen    

Uitlijning

Kies Links om tekst links uit te lijnen met een onregelmatige rechterrand (of gebruik de sneltoets Ctrl+L).

Kies Centrum om tekst te centreren met een onregelmatige linker- en rechterrand (Ctrl+E).

Kies Rechts om tekst rechts uit te lijnen met een onregelmatige linkerrand (Ctrl+R).

Kies Uitvullen om tekst zowel links als rechts uit te lijnen met extra afstand tussen de woorden (Ctrl+J).

Overzichtsniveau 

Het niveau waarop de alinea wordt weergegeven in de Overzichtsweergave. Zie Een document maken in de Overzichtsweergave voor meer informatie.

Kies Standaard samengevouwen als u wilt dat het document standaard wordt geopend met de koppen samengevouwen. Zie Delen van een document uitvouwen of samenvouwen voor meer informatie.

Inspringing

Links

Hiermee wordt de alinea aan de linkerkant met het door u gekozen aantal spaties ingesprongen.

Rechts

Hiermee wordt de alinea aan de rechterkant met het door u gekozen aantal spaties ingesprongen.

Speciaal

Kies Eerste regel > Met om de eerste regel van een alinea te laten inspringen. Zie Een eerste regel laten inspringen om snel een eerste regel te laten inspringen met behulp van de liniaal.

Kies Verkeerd-om > Met om een verkeerd-om inspringing te maken. Zie Een verkeerd-om inspringing maken om snel een verkeerd-om inspringing te maken met behulp van de liniaal.

Inspringingen spiegelen

Als u dit kiest, worden Links en RechtsBinnen en Buiten. Dit is bestemd voor een boekafdrukstijl.

Spatiëring    

Voor

Hiermee kunt u de hoeveelheid ruimte vóór een alinea aanpassen.

Na

Hiermee kunt u de hoeveelheid ruimte na een alinea aanpassen.

Regelafstand 

Kies Eén regel afstand tot enkele regel afstand. Als u snel één spatie wilt instellen voor het hele document, raadpleegt u enkele regel afstand in een document.

Kies Anderhalf om een regelafstand van anderhalf toe te passen.

Kies Dubbel om een dubbele regelafstand toe te passen op de tekst. Zie Dubbele regelafstand instellen voor een document om snel een dubbele regelafstand op te geven voor het hele document.

Kies Minstens > Op om een minimale regelafstand in te stellen die nodig is zodat het grootste lettertype of de grootste graphic op de regel past.

Kies precies > aan om een vaste regel afstand in te stellen, uitgedrukt in punten. Als de tekst bijvoorbeeld in 10-punts letter type staat, kunt u 12 punten als de regel afstand opgeven.

Kies Meervoudig > Op om een regelafstand in te stellen die meervoudig kan worden uitgedrukt in cijfers die hoger zijn dan 1. Als u de regelafstand bijvoorbeeld op 1,15 instelt, wordt de afstand met 15 procent vergroot. Stelt u de afstand op 3 in, dan wordt de afstand met 300 procent vergroot (driedubbele regelafstand).

Niet toevoegen

Kies Geen ruimte toevoegen tussen alinea's als u geen extra ruimte tussen de alinea's wilt.

Als u de gekozen instellingen wilt opslaan als uw standaardinstellingen, klikt u op Als standaard instellen.

Wat wilt u doen?

 1. Klik vóór de regel die u wilt laten inspringen.

 2. In Word 2007

  • Klik op het tabblad Pagina-indeling op de dialoogvensterweergave Alinea en klik vervolgens op het tabblad Inspringingen en afstand.

   Startpictogram voor het dialoogvenster Alinea

  In Outlook 2007

  • Klik op het tabblad Tekst opmaken, in de groep Alinea, op de dialoogvensterweergave Alinea Bijschrift 4 en klik vervolgens op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. Klik in de lijst Speciaal onder Inspringen op Eerste regel en geef vervolgens in het vak Met aan met hoeveelheid ruimte u de eerste regel wilt laten inspringen.

  Opmerking: De eerste regel van de alinea en alle volgende alinea's die u typt, worden ingesprongen weergegeven. Alinea's vóór de geselecteerde alinea moet u echter met behulp van de procedure handmatig laten inspringen.

U kunt een zogenaamde verkeerd-om inspringing maken, waarbij de eerste regel van de alinea niet inspringt, maar alle volgende regels wel.

 1. Selecteer de alinea waarin u alle regels wilt laten inspringen behalve de eerste regel van de alinea om zo een verkeerd-om inspringing te maken.

 2. Sleep op de horizontale liniaal de markering Verkeerd-om inspringing naar de positie waarop u de inspringing wilt laten beginnen.

  markering voor verkeerd-om inspringing

  Als u aan de bovenkant van het document geen horizontale liniaal ziet, klikt u bovenaan de verticale schuifbalk op de knop Liniaal weergeven.

Als u nauwkeuriger te werk wilt gaan bij het instellen van een verkeerd-om inspringing, kunt u opties selecteren op het tabblad Inspringingen en afstand.

Exacte instellingen gebruiken voor een verkeerd-om inspringing

 1. Klik op het tabblad Pagina-indeling op de dialoogvensterweergave Alinea en klik vervolgens op het tabblad Inspringingen en afstand.

 2. Klik in de lijst Speciaal onder Inspringen op Verkeerd-om en typ of selecteer vervolgens in het vak Met de hoeveelheid ruimte voor de verkeerd-om inspringing.

 1. Selecteer de alinea die u wilt wijzigen.

 2. Ga op het tabblad Tekst opmaken naar de groep Alinea en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de knop Inspringing vergroten om de inspringing van de alinea te vergroten.

  • Klik op de knop Inspringing verkleinen om de inspringing van de alinea te verkleinen.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Word.

 2. Klik op Controle.

 3. Klik onder AutoCorrectie-instellingen op AutoCorrectie-opties en klik vervolgens op het tabblad AutoOpmaak tijdens typen.

 4. Schakel het selectievakje Linker- en eerste inspringing bij tabs en backspaces instellen in.

  • Als u de eerste regel van een alinea wilt laten inspringen, klikt u vóór de regel.

  • Als u een hele alinea wilt laten inspringen, klikt u vóór een regel maar niet de eerste regel.

 5. Druk op de Tab-toets.

Opmerking: Als u de inspringing wilt verwijderen, drukt u op Backspace voordat u de invoegpositie verplaatst. U kunt ook op Ongedaan maken klikken op de werkbalk Snelle toegang.

U kunt ook een negatieve inspringing maken om de alinea in de linkermarge te laten beginnen. Dit wordt ook wel het verkleinen van de inspringing genoemd.

 1. Selecteer de tekst of alinea die u wilt laten doorlopen in de linkermarge.

 2. In Word 2007

  • Ga op het tabblad Pagina-indeling naar de groep Alinea en klik op de pijl-omlaag in de lijst Links inspringen.

  • Blijf op de pijl-omlaag klikken totdat de geselecteerde tekst op de gewenste positie in de linkermarge wordt weergegeven.

  In Outlook 2007

  • Ga op het tabblad Tekst opmaken naar de groep Alinea en klik op Inspringing verkleinen.

  • Blijf op Inspringing verkleinen klikken totdat de geselecteerde tekst op de gewenste positie in de linkermarge wordt weergegeven.

Zie ook

Tekst links of rechts uitlijnen, tekst centreren of tekst uitvullen op een pagina

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×