InputParameters (invoerparameters), eigenschap

Van toepassing op

Form-object

Report-object

Met de eigenschap InputParameters kunt u opgeven of vaststellen wat de invoerparameters zijn die worden doorgegeven aan een SQL-instructie in de eigenschap RecordSource van een formulier of rapport of een opgeslagen procedure als deze wordt gebruikt als de recordbron binnen een Microsoft Access-project (.adp). Lezen/schrijven String.

expressie.InputParameters

expressie Vereist. Een expressie die een van de objecten in de lijst Van toepassing op retourneert.

Opmerkingen

U kunt deze eigenschap instellen met het eigenschappenvenster of VBA-code (Visual Basic for Applications).

Bij gebruik in combinatie met een eigenschap RecordSource:

Een voorbeeld van een eigenschapstekenreeks InputParameter in combinatie met een SQL-instructie in de eigenschap RecordSource gebruikt de volgende syntaxis.

state char=[Forms]![formuliernaam]![StateList], salesyear smallint=[Forms]![formuliernaam]![Geef het gewenste jaar op]

Deze reeks heeft dan als resultaat dat de parameter state wordt ingesteld op de huidige waarde van het besturingselement StateList, waarna de gebruiker wordt gevraagd een waarde op te geven voor de parameter salesyear. Aan parameters die niet in deze lijst voorkomen, worden standaardwaarden toegewezen.

De query moet worden uitgevoerd met één ?-markering voor elke niet-standaardparameter in de lijst InputParameter.

Opdracht vernieuwen of query opnieuw uitvoeren in Microsoft Office Access 2007 moet ertoe leiden dat de query opnieuw wordt uitgevoerd. Gebruikers kunnen dit in code doen door de standaardmethode Recordset.Requery aan te roepen. Als de waarde van een parameter afhankelijk is van een besturingselement op het formulier, wordt de huidige waarde van het besturingselement gebruikt wanneer de query opnieuw wordt uitgevoerd. De query wordt niet automatisch opnieuw uitgevoerd wanneer de waarde van het besturingselement verandert.

Bij gebruik in combinatie met een opgeslagen procedure:

Een voorbeeld van een eigenschapstekenreeks InputParameters gebruikt in combinatie met een opgeslagen procedure:

@state char=[Forms]![formuliernaam]![StateList], @salesyear smallint=[Forms]![formuliernaam]![Geef het gewenste jaar op]

Deze reeks heeft dan als resultaat dat de parameter @state wordt ingesteld op de huidige waarde van het besturingselement StateList, waarna de gebruiker wordt gevraagd een waarde op te geven voor de parameter @salesyear. Als de opgeslagen procedure andere parameters zou hebben die niet in dit voorbeeld worden genoemd, zouden hiervoor standaardwaarden worden gebruikt.

De opgeslagen procedure moet worden uitgevoerd met een opdrachttekenreeks die de syntaxis {call } bevat, met één ?-markering voor elke niet-standaardparameter in de lijst InputParameters.

Opdracht vernieuwen of query opnieuw uitvoeren in Access moet ertoe leiden dat de opgeslagen procedure opnieuw wordt uitgevoerd. Gebruikers kunnen dit in code doen door de standaardmethode Recordset.Requery aan te roepen. Als de waarde van een parameter afhankelijk is van een besturingselement op het formulier, wordt de huidige waarde van het besturingselement gebruikt wanneer de query opnieuw wordt uitgevoerd. De opgeslagen procedure wordt niet automatisch opnieuw uitgevoerd wanneer de waarde van het besturingselement verandert.

Dit dialoogvenster met opbouwfunctie wordt aangeroepen wanneer een opgeslagen procedure voor het eerst als recordbron voor een formulier wordt geselecteerd, indien de opgeslagen procedure een of meer parameters bevat. Nadat de tekenreeks InputParameters in eerste instantie zijn gemaakt, wordt ditzelfde dialoogvenster gebruikt als opbouwfunctie voor het wijzigen van de tekenreeks. In dat geval komt de lijst met parameters echter uit de parameters die al in de tekenreeks aanwezig zijn.

Parameterwaarden kunnen ook in code worden ingesteld met de objecten Command en Parameter van ActiveX Data Object (ADO). Als het resultaat een resultaatset is, kan daaraan een formulier worden gekoppeld door instelling van de eigenschap Recordset van het formulier. ADO-codering is de enige manier om opgeslagen procedures te verwerken die geen resultaatsets opleveren, zoals actiequery's, procedures die uitvoerparameters retourneren en procedures die meerdere resultaatsets retourneren.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×