Inpakken voor CD of USB-flashstation

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een pakket voor uw presentatie maken en opslaan op een CD of USB-station, zodat anderen de presentatie op de meeste computers kunnen bekijken. Sommige mensen kunnen bellen deze "een presentatie publiceren naar een bestand."

Sla uw pakket op een CD

 1. Plaats een lege opneembare cd (cd-r), een lege herschrijfbare cd (cd-rw) of een cd-rw met bestaande inhoud die kan worden overschreven in het schijfstation.

 2. In PowerPoint, klik op bestand, klik op exporteren, pakketInpakken voor CD en klik vervolgens op Inpakken voor CD.

 3. Typ in het dialoogvenster Inpakken voor cd een naam voor de cd in het vak Naam van de cd.

 4. Als u een of meer presentaties wilt toevoegen die u gezamenlijk wilt inpakken, klikt u op Toevoegen, selecteert u de presentatie en klikt u op Toevoegen. Herhaal deze stap voor elke presentatie die u wilt toevoegen.

  Tip: Als u meer dan één presentatie toevoegt, wordt ze worden afgespeeld in de volgorde waarin deze worden weergegeven in de lijst met bestanden moet worden gekopieerd . Gebruik de pijlknoppen aan de linkerkant van het dialoogvenster naar de volgorde van de lijst met presentaties.

 5. Als u aanvullende bestanden wilt toevoegen, zoals TrueType-lettertypen of gekoppelde bestanden, klikt u op Opties.

  Een presentatie als pakket inpakken voor een cd

 6. Selecteer de gewenste selectievakjes onder deze bestanden opnemen, en klik vervolgens op OK.

  Het dialoogvenster Opties in Inpakken voor cd

 7. Klik in het dialoogvenster Inpakken voor cd op Kopiëren naar cd.

  Opmerking: Zie De presentatie op een dvd branden als u de presentatie op een dvd wilt opslaan.

Sla uw pakket op een USB-flashstation

 1. Een USB-flashstation invoegen in een USB-slot op uw computer.

 2. In PowerPoint, klik op bestand, klik op exporteren, pakketInpakken voor CD en klik vervolgens op Inpakken voor CD.

 3. Typ in het dialoogvenster Inpakken voor cd een naam voor de cd in het vak Naam van de cd.

 4. Als u een of meer presentaties wilt toevoegen die u gezamenlijk wilt inpakken, klikt u op Toevoegen, selecteert u de presentatie en klikt u op Toevoegen. Herhaal deze stap voor elke presentatie die u wilt toevoegen.

  Tip: Als u meer dan één presentatie toevoegt, wordt ze worden afgespeeld in de volgorde waarin deze worden weergegeven in de lijst met bestanden moet worden gekopieerd . Gebruik de pijlknoppen aan de linkerkant van het dialoogvenster naar de volgorde van de lijst met presentaties.

 5. Als u aanvullende bestanden wilt toevoegen, zoals TrueType-lettertypen of gekoppelde bestanden, klikt u op Opties.

  Een presentatie als pakket inpakken voor een cd

 6. Selecteer de gewenste selectievakjes onder deze bestanden opnemen, en klik vervolgens op OK.

  Het dialoogvenster Opties in Inpakken voor cd

 7. Klik in het dialoogvenster Inpakken voor CD op naar map kopiëren.

 8. Selecteer Bladerenin het dialoogvenster naar map kopiëren .

 9. Navigeer naar de USB-flashstation in het dialoogvenster Locatie kiezen , selecteert u deze of een submap in deze en klik vervolgens op selecteren.

  De map en het pad dat u hebt gekozen worden toegevoegd aan het vak locatie in het dialoogvenster naar map kopiëren .

 10. PowerPoint wordt u gevraagd een vraag over gekoppelde bestanden. Het is raadzaam om te beantwoorden Ja om ervoor te zorgen dat alle benodigde bestanden voor de presentatie worden opgenomen in het pakket dat is opgeslagen op het USB-flashstation.

  PowerPoint begonnen met het kopiëren van bestanden en wanneer deze is voltooid wordt een venster met het volledige pakket op het USB-flashstation hebt geopend.

Persoonlijke gegevens verwijderen

Voordat u kopieert en uw presentatie distribueren, controleert u de presentatie op verborgen en persoonlijke gegevens (Zie onderstaande stappen), en bepaal vervolgens of het is geschikt zijn voor deze informatie in de gekopieerde presentatie opnemen. Verborgen gegevens bevatten mogelijk de naam van de presentatie Maker, naam van uw bedrijf en andere vertrouwelijke informatie die u mogelijk geen andere gebruikers om te zien. Raadpleeg ook objecten of verborgen dia's die zijn opgemaakt als onzichtbaar van uw presentatie.

In plaats daarvan een presentatie op een DVD branden

Zie De presentatie op een dvd branden als u de presentatie op een dvd wilt opslaan.

Sla uw pakket op een CD

 1. Open de presentatie die u wilt kopiëren. Als u met een nieuwe presentatie werkt die nog niet is opgeslagen, slaat u de presentatie op.

 2. Als u de presentatie wilt opslaan op een cd, in plaats van op een netwerk of een lokale schijf in uw computer, plaatst u een cd in het cd-station.

  Notities: 

  • U kunt de presentatie kopiëren naar een lege opneembare cd (cd-r), een lege herschrijfbare cd (cd-rw) of een cd-rw met bestaande inhoud die kan worden overschreven.

  • Als u de presentatie in PowerPoint naar een cd wilt kopiëren, moet u alle bestanden in één bewerking kopiëren. Nadat de eerste set bestanden is gekopieerd, kunt u vanuit PowerPoint geen bestanden meer toevoegen aan de cd. U kunt echter wel Windows Verkenner gebruiken om extra bestanden te kopiëren naar een cd-r of cd-rw met bestaande bestanden. Raadpleeg de Windows Help voor meer informatie.

 3. Klik op het tabblad Bestand.

 4. Klik op Opslaan en verzenden, klikt u op Pakket Inpakken voor CDen klik vervolgens in het rechterdeelvenster op Inpakken voor CD.

 5. Ga als volgt te werk om de presentaties te kiezen die u wilt kopiëren en om de volgorde te bepalen waarin u ze wilt afspelen:

  • Als u een presentatie wilt toevoegen, klikt u in het dialoogvenster Inpakken voor cd op Toevoegen. Selecteer vervolgens in het dialoogvenster Bestanden toevoegen de presentatie die u wilt toevoegen en klik op Toevoegen. Herhaal deze stap voor elke presentatie die u wilt toevoegen. Herhaal deze stap ook als u andere gerelateerde, niet-PowerPoint-bestanden wilt toevoegen aan het pakket.

   Opmerking: De presentatie die momenteel is geopend, wordt automatisch weergegeven in de lijst Te kopiëren bestanden. Bestanden die u hebt gekoppeld aan de presentatie worden automatisch opgenomen, maar deze worden niet weergegeven in de lijst Te kopiëren bestanden.

  • Als u meer dan één presentatie toevoegt, worden de presentaties weergegeven op een webpagina waarop u naar de inhoud van de cd kunt navigeren. Dit kan alleen in de volgorde waarin de presentaties in het dialoogvenster Inpakken voor cd worden vermeld in de lijst Te kopiëren bestanden. Als de volgorde wilt wijzigen, selecteert u een presentatie die u wilt verplaatsen en klikt u vervolgens op de pijlknoppen om de presentatie omhoog of omlaag te verplaatsen in de lijst.

  • Als u een presentatie of bestand wilt verwijderen uit de lijst Te kopiëren bestanden, selecteert u de presentatie of het bestand en klikt u vervolgens op Verwijderen.

 6. Klik op Opties en voer vervolgens onder Deze bestanden opnemen een of beide van de volgende handelingen uit:

  • Schakel het selectievakje Gekoppelde bestanden in om ervoor te zorgen dat bestanden die zijn gekoppeld aan uw presentatie in het pakket worden opgenomen. Voorbeelden van dergelijke bestanden zijn werkbladen van Microsoft Office Excel die zijn gekoppeld aan grafieken, geluidsbestanden en filmclips.

  • Als u ingesloten TrueType-lettertypen wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje Ingesloten TrueType-lettertypen in.

   Notities: 

   • Als de presentatie momenteel geen ingesloten lettertypen bevat, zorgt het inschakelen van ditselectievakje ervoor dat de lettertypen worden toegevoegd wanneer het pakket wordt gemaakt. Het selectievakje Ingesloten TrueType-lettertypen is van toepassing op alle presentaties die worden gekopieerd, ook gekoppelde presentaties.

   • Als de presentatie al ingesloten lettertypen bevat, wordt de optie voor het insluiten van lettertypen automatisch ingeschakeld.

 7. Als u wilt instellen dat andere gebruikers een wachtwoord moeten opgeven voordat ze een gekopieerde presentatie kunnen openen of bewerken, typt u onder Betere beveiliging en privacy het wachtwoord dat is vereist om de presentatie te openen of te wijzigen. U kunt ook voor beide bewerkingen een wachtwoord opgeven.

  Wachtwoorden zijn van toepassing op PPTX-, PPT-, POTX-, POT-, PPSX-, PPS-, PPTM-, PPA-, PPAM-, MHTML- en MHT-bestanden die in de gekopieerde presentaties zijn geconverteerd naar PPT-bestanden. Als er al een wachtwoord is toegewezen aan de bestanden die u kopieert, wordt u gevraagd of u deze wachtwoorden wilt handhaven of nieuwe wachtwoorden wilt instellen. Als u ervoor kiest om nieuwe wachtwoorden in te stellen, worden de eerder ingestelde wachtwoorden niet meer geaccepteerd voor de gekopieerde versies van de bestanden. De wachtwoorden werken nog wel voor de oorspronkelijke bestanden.

 8. Als u de presentatie wilt controleren op verborgen gegevens en persoonlijke gegevens, schakelt u het selectievakje Presentatie op ongepaste gegevens of privacygegevens controleren in.

 9. Klik op OK om het dialoogvenster Opties te sluiten.

 10. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de presentatie kopieert naar een netwerk of een lokale schijf op uw computer, klikt u op Naar map kopiëren, voert u een mapnaam en locatie in, en klikt u vervolgens op OK.

  • Als u de presentatie naar een cd wilt kopiëren, klikt u op Kopiëren naar cd.

Sla uw pakket op een USB-flashstation

 1. Open de presentatie die u wilt kopiëren. Als u met een nieuwe presentatie werkt die nog niet is opgeslagen, slaat u de presentatie op.

 2. Een USB-flashstation op een USB-poort van de computer.

 3. Klik op het tabblad Bestand.

 4. Klik op Opslaan en verzenden, klikt u op Pakket Inpakken voor CDen klik vervolgens in het rechterdeelvenster op Inpakken voor CD.

 5. Ga als volgt te werk om de presentaties te kiezen die u wilt kopiëren en om de volgorde te bepalen waarin u ze wilt afspelen:

  • Als u een presentatie wilt toevoegen, klikt u in het dialoogvenster Inpakken voor cd op Toevoegen. Selecteer vervolgens in het dialoogvenster Bestanden toevoegen de presentatie die u wilt toevoegen en klik op Toevoegen. Herhaal deze stap voor elke presentatie die u wilt toevoegen. Herhaal deze stap ook als u andere gerelateerde, niet-PowerPoint-bestanden wilt toevoegen aan het pakket.

   Opmerking: De presentatie die momenteel is geopend, wordt automatisch weergegeven in de lijst Te kopiëren bestanden. Bestanden die u hebt gekoppeld aan de presentatie worden automatisch opgenomen, maar deze worden niet weergegeven in de lijst Te kopiëren bestanden.

  • Als u meer dan één presentatie toevoegt, worden de presentaties weergegeven op een webpagina waarop u naar de inhoud van de cd kunt navigeren. Dit kan alleen in de volgorde waarin de presentaties in het dialoogvenster Inpakken voor cd worden vermeld in de lijst Te kopiëren bestanden. Als de volgorde wilt wijzigen, selecteert u een presentatie die u wilt verplaatsen en klikt u vervolgens op de pijlknoppen om de presentatie omhoog of omlaag te verplaatsen in de lijst.

  • Als u een presentatie of bestand wilt verwijderen uit de lijst Te kopiëren bestanden, selecteert u de presentatie of het bestand en klikt u vervolgens op Verwijderen.

 6. Klik op Opties en voer vervolgens onder Deze bestanden opnemen een of beide van de volgende handelingen uit:

  • Schakel het selectievakje Gekoppelde bestanden in om ervoor te zorgen dat bestanden die zijn gekoppeld aan uw presentatie in het pakket worden opgenomen. Voorbeelden van dergelijke bestanden zijn werkbladen van Microsoft Office Excel die zijn gekoppeld aan grafieken, geluidsbestanden en filmclips.

  • Als u ingesloten TrueType-lettertypen wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje Ingesloten TrueType-lettertypen in.

   Notities: 

   • Als de presentatie momenteel geen ingesloten lettertypen bevat, zorgt het inschakelen van ditselectievakje ervoor dat de lettertypen worden toegevoegd wanneer het pakket wordt gemaakt. Het selectievakje Ingesloten TrueType-lettertypen is van toepassing op alle presentaties die worden gekopieerd, ook gekoppelde presentaties.

   • Als de presentatie al ingesloten lettertypen bevat, wordt de optie voor het insluiten van lettertypen automatisch ingeschakeld.

 7. Als u wilt instellen dat andere gebruikers een wachtwoord moeten opgeven voordat ze een gekopieerde presentatie kunnen openen of bewerken, typt u onder Betere beveiliging en privacy het wachtwoord dat is vereist om de presentatie te openen of te wijzigen. U kunt ook voor beide bewerkingen een wachtwoord opgeven.

  Wachtwoorden zijn van toepassing op PPTX-, PPT-, POTX-, POT-, PPSX-, PPS-, PPTM-, PPA-, PPAM-, MHTML- en MHT-bestanden die in de gekopieerde presentaties zijn geconverteerd naar PPT-bestanden. Als er al een wachtwoord is toegewezen aan de bestanden die u kopieert, wordt u gevraagd of u deze wachtwoorden wilt handhaven of nieuwe wachtwoorden wilt instellen. Als u ervoor kiest om nieuwe wachtwoorden in te stellen, worden de eerder ingestelde wachtwoorden niet meer geaccepteerd voor de gekopieerde versies van de bestanden. De wachtwoorden werken nog wel voor de oorspronkelijke bestanden.

 8. Als u de presentatie wilt controleren op verborgen gegevens en persoonlijke gegevens, schakelt u het selectievakje Presentatie op ongepaste gegevens of privacygegevens controleren in.

 9. Klik op OK om het dialoogvenster Opties te sluiten.

 10. Klik in het dialoogvenster Inpakken voor CD op naar map kopiëren.

 11. Selecteer Bladerenin het dialoogvenster naar map kopiëren .

 12. Navigeer naar de USB-flashstation in het dialoogvenster Locatie kiezen , selecteert u deze of een submap in deze en klik vervolgens op selecteren.

  De map en het pad dat u hebt gekozen worden toegevoegd aan het vak locatie in het dialoogvenster naar map kopiëren .

 13. PowerPoint wordt u gevraagd een vraag over gekoppelde bestanden. Het is raadzaam om te beantwoorden Ja om ervoor te zorgen dat alle benodigde bestanden voor de presentatie worden opgenomen in het pakket dat is opgeslagen op het USB-flashstation.

  PowerPoint begonnen met het kopiëren van bestanden en wanneer deze is voltooid wordt een venster met het volledige pakket op het USB-flashstation hebt geopend.

Persoonlijke gegevens verwijderen

Voordat u kopieert en uw presentatie distribueren, controleert u de presentatie op verborgen en persoonlijke gegevens (Zie onderstaande stappen), en bepaal vervolgens of het is geschikt zijn voor deze informatie in de gekopieerde presentatie opnemen. Verborgen gegevens bevatten mogelijk de naam van de presentatie Maker, naam van uw bedrijf en andere vertrouwelijke informatie die u mogelijk geen andere gebruikers om te zien. Raadpleeg ook objecten of verborgen dia's die zijn opgemaakt als onzichtbaar van uw presentatie.

Sla uw pakket op een CD

 1. Open de presentatie die u wilt kopiëren. Als u met een nieuwe presentatie werkt die nog niet is opgeslagen, slaat u de presentatie op.

 2. Als u de presentatie wilt opslaan op een cd, in plaats van op een netwerk of een lokale schijf in uw computer, plaatst u een cd in het cd-station.

  Notities: 

  • U kunt de presentatie kopiëren naar een lege opneembare cd (cd-r), een lege herschrijfbare cd (cd-rw) of een cd-rw met bestaande inhoud die kan worden overschreven.

  • Als u de presentatie in PowerPoint naar een cd wilt kopiëren, moet u alle bestanden in één bewerking kopiëren. Nadat de eerste set bestanden is gekopieerd, kunt u vanuit PowerPoint geen bestanden meer toevoegen aan de cd. U kunt echter wel Windows Verkenner gebruiken om extra bestanden te kopiëren naar een cd-r of cd-rw met bestaande bestanden. Raadpleeg de Windows Help voor meer informatie.

 3. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , wijst u publicerenen klik vervolgens op Inpakken voor CD.

 4. In het dialoogvenster Inpakken voor CD , klikt u op Optiesen selecteer vervolgens de gewenste opties.

 5. Klik op naar map kopiëren of kopiëren naar CD.

  PowerPoint verpakt uw presentatie naar de map of een CD, zodat u deze kunt distribueren.

  Notities: 

  • Als u al een kopie van PowerPoint Viewer 2007, kunt u deze bestanden die zijn opgemaakt voor PowerPoint 2000 of later bekijken. (PowerPoint Viewer is teruggetrokken en is niet langer beschikbaar voor downloaden.)

  • PowerPoint Viewer 2007 biedt geen ondersteuning voor bestanden die zijn opgemaakt voor PowerPoint 97 of eerder. Als u PowerPoint Viewer 2007 wilt bekijken van een presentatie die is opgemaakt voor PowerPoint 97 of eerder, open de presentatie in PowerPoint 2000, 2002, of 2003 of hoger, en sla deze in een indeling voor PowerPoint 2000, 2002, of 2003 of hoger.

  • U kunt PowerPoint Viewer 2007 of hoger voor Microsoft Windows XP Service Pack 2 uitvoeren.

 6. Klik op Optiesen klik vervolgens onder type pakket, voer een van de volgende opties:

  • Als u wilt opgeven hoe een presentatie worden afgespeeld in PowerPoint Viewer, op Viewer-pakket (bestandsindelingen update uitvoeren in PowerPoint Viewer)en selecteer vervolgens een optie in de lijst Selecteer hoe presentaties wordt afgespeeld in de viewer .

  • Als u een pakket dat u er zeker van te zijn dat viewers op een computer met PowerPoint of PowerPoint Viewer hebt geïnstalleerd, klikt u op archief-pakket (worden niet bijgewerkt voor bestandsindelingen).

 7. Klik onder deze bestanden opnemen, voer een of beide van de volgende opties:

  • Schakel het selectievakje Gekoppelde bestanden in om ervoor te zorgen dat bestanden die zijn gekoppeld aan uw presentatie in het pakket worden opgenomen. Voorbeelden van dergelijke bestanden zijn werkbladen van Microsoft Office Excel die zijn gekoppeld aan grafieken, geluidsbestanden en filmclips.

  • Als u ingesloten TrueType-lettertypen wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje Ingesloten TrueType-lettertypen in.

   Notities: 

   • Als de presentatie momenteel geen ingesloten lettertypen bevat, zorgt het inschakelen van ditselectievakje ervoor dat de lettertypen worden toegevoegd wanneer het pakket wordt gemaakt. Het selectievakje Ingesloten TrueType-lettertypen is van toepassing op alle presentaties die worden gekopieerd, ook gekoppelde presentaties.

   • Als de presentatie al ingesloten lettertypen bevat, wordt de optie voor het insluiten van lettertypen automatisch ingeschakeld.

 8. Als u wilt instellen dat andere gebruikers een wachtwoord moeten opgeven voordat ze een gekopieerde presentatie kunnen openen of bewerken, typt u onder Betere beveiliging en privacy het wachtwoord dat is vereist om de presentatie te openen of te wijzigen. U kunt ook voor beide bewerkingen een wachtwoord opgeven.

  Wachtwoorden zijn van toepassing op PPTX-, PPT-, POTX-, POT-, PPSX-, PPS-, PPTM-, PPA-, PPAM-, MHTML- en MHT-bestanden die in de gekopieerde presentaties zijn geconverteerd naar PPT-bestanden. Als er al een wachtwoord is toegewezen aan de bestanden die u kopieert, wordt u gevraagd of u deze wachtwoorden wilt handhaven of nieuwe wachtwoorden wilt instellen. Als u ervoor kiest om nieuwe wachtwoorden in te stellen, worden de eerder ingestelde wachtwoorden niet meer geaccepteerd voor de gekopieerde versies van de bestanden. De wachtwoorden werken nog wel voor de oorspronkelijke bestanden.

 9. Als u de presentatie wilt controleren op verborgen gegevens en persoonlijke gegevens, schakelt u het selectievakje Presentatie op ongepaste gegevens of privacygegevens controleren in.

 10. Klik op OK om het dialoogvenster Opties te sluiten.

 11. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de presentatie kopieert naar een netwerk of een lokale schijf op uw computer, klikt u op Naar map kopiëren, voert u een mapnaam en locatie in, en klikt u vervolgens op OK.

  • Als u de presentatie naar een cd wilt kopiëren, klikt u op Kopiëren naar cd.

Sla uw pakket op een USB-flashstation

 1. Open de presentatie die u wilt kopiëren. Als u met een nieuwe presentatie werkt die nog niet is opgeslagen, slaat u de presentatie op.

 2. Een USB-flashstation invoegen in een USB-slot op uw computer.

 3. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , wijst u publicerenen klik vervolgens op Inpakken voor CD.

 4. In het dialoogvenster Inpakken voor CD , klikt u op Optiesen selecteer vervolgens de gewenste opties.

 5. Klik op Optiesen klik vervolgens onder type pakket, voer een van de volgende opties:

  • Als u wilt opgeven hoe een presentatie worden afgespeeld in PowerPoint Viewer, op Viewer-pakket (bestandsindelingen update uitvoeren in PowerPoint Viewer)en selecteer vervolgens een optie in de lijst Selecteer hoe presentaties wordt afgespeeld in de viewer .

  • Als u een pakket dat u er zeker van te zijn dat viewers op een computer met PowerPoint of PowerPoint Viewer hebt geïnstalleerd, klikt u op archief-pakket (worden niet bijgewerkt voor bestandsindelingen).

 6. Klik onder deze bestanden opnemen, voer een of beide van de volgende opties:

  • Schakel het selectievakje Gekoppelde bestanden in om ervoor te zorgen dat bestanden die zijn gekoppeld aan uw presentatie in het pakket worden opgenomen. Voorbeelden van dergelijke bestanden zijn werkbladen van Microsoft Office Excel die zijn gekoppeld aan grafieken, geluidsbestanden en filmclips.

  • Als u ingesloten TrueType-lettertypen wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje Ingesloten TrueType-lettertypen in.

   Notities: 

   • Als de presentatie momenteel geen ingesloten lettertypen bevat, zorgt het inschakelen van ditselectievakje ervoor dat de lettertypen worden toegevoegd wanneer het pakket wordt gemaakt. Het selectievakje Ingesloten TrueType-lettertypen is van toepassing op alle presentaties die worden gekopieerd, ook gekoppelde presentaties.

   • Als de presentatie al ingesloten lettertypen bevat, wordt de optie voor het insluiten van lettertypen automatisch ingeschakeld.

 7. Als u wilt instellen dat andere gebruikers een wachtwoord moeten opgeven voordat ze een gekopieerde presentatie kunnen openen of bewerken, typt u onder Betere beveiliging en privacy het wachtwoord dat is vereist om de presentatie te openen of te wijzigen. U kunt ook voor beide bewerkingen een wachtwoord opgeven.

  Wachtwoorden zijn van toepassing op PPTX-, PPT-, POTX-, POT-, PPSX-, PPS-, PPTM-, PPA-, PPAM-, MHTML- en MHT-bestanden die in de gekopieerde presentaties zijn geconverteerd naar PPT-bestanden. Als er al een wachtwoord is toegewezen aan de bestanden die u kopieert, wordt u gevraagd of u deze wachtwoorden wilt handhaven of nieuwe wachtwoorden wilt instellen. Als u ervoor kiest om nieuwe wachtwoorden in te stellen, worden de eerder ingestelde wachtwoorden niet meer geaccepteerd voor de gekopieerde versies van de bestanden. De wachtwoorden werken nog wel voor de oorspronkelijke bestanden.

 8. Als u de presentatie wilt controleren op verborgen gegevens en persoonlijke gegevens, schakelt u het selectievakje Presentatie op ongepaste gegevens of privacygegevens controleren in.

 9. Klik op OK om het dialoogvenster Opties te sluiten.

 10. Klik op Naar map kopiëren.

 11. Selecteer Bladerenin het dialoogvenster naar map kopiëren .

 12. Navigeer naar de USB-flashstation in het dialoogvenster Locatie kiezen , selecteert u deze of een submap in deze en klik vervolgens op selecteren.

  De map en het pad dat u hebt gekozen worden toegevoegd aan het vak locatie in het dialoogvenster naar map kopiëren .

 13. PowerPoint wordt u gevraagd een vraag over gekoppelde bestanden. Het is raadzaam om te beantwoorden Ja om ervoor te zorgen dat alle benodigde bestanden voor de presentatie worden opgenomen in het pakket dat is opgeslagen op het USB-flashstation.

  PowerPoint begonnen met het kopiëren van bestanden en wanneer deze is voltooid wordt een venster met het volledige pakket op het USB-flashstation hebt geopend.

Persoonlijke gegevens verwijderen

Voordat u kopieert en uw presentatie distribueren, controleert u de presentatie op verborgen en persoonlijke gegevens (Zie onderstaande stappen), en bepaal vervolgens of het is geschikt zijn voor deze informatie in de gekopieerde presentatie opnemen. Verborgen gegevens bevatten mogelijk de naam van de presentatie Maker, naam van uw bedrijf en andere vertrouwelijke informatie die u mogelijk geen andere gebruikers om te zien. Raadpleeg ook objecten of verborgen dia's die zijn opgemaakt als onzichtbaar van uw presentatie.

PowerPoint voor macOS niet mogelijk is een functie 'pakket Inpakken voor CD'.

Alle inhoud is ingesloten in PowerPoint voor macOS, al dan niet standaard. Dus als u een geluid, afbeelding of video invoegt, wordt een kopie van het mediabestand opgenomen in het bestand PowerPoint is . De functie 'Inpakken voor CD' is niet nodig, omdat u al de inhoud in het bestand PowerPoint .

PowerPoint Online biedt geen ondersteuning voor deze verpakkingsfunctie '', maar er andere manieren om een voltooide presentatie met anderen te delen:

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×