Inleiding tot weergaven

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Door verschillende weergaven van uw formuliersjabloon te ontwerpen kunt u gebruikers op verschillende manieren naar gegevens laten kijken. U kunt bijvoorbeeld een speciale weergave maken die is af gestemd op het maken van afdrukken of u kunt een overzichtsweergave op hoog niveau maken om enkele details in een complexe formuliersjabloon te elimineren.

In dit artikel

Overwegingen bij het ontwerp

Het taakvenster Weergaven

Gebruik

Scenario's voor het gebruik van weergaven

Er zijn veel redenen te bedenken voor het creëren van meerdere weergaven voor een formuliersjabloon. Met meerdere weergaven kunt u bijvoorbeeld:

  • een lange, ingewikkelde formuliersjabloon overzichtelijker maken door deze in verschillende weergaven te splitsen.    In een formuliersjabloon voor een lange enquête wilt u bijvoorbeeld misschien uw vragen onderverdelen in meerdere weergaven, zodat de gebruikers de enquête kunnen invullen in een opeenvolgende logische volgorde. In zo'n scenario kunt u elk gedeelte van de enquête weergeven in een aparte weergave en vervolgens knoppen met de naam Vorige en Volgende in de formuliersjabloon aanbrengen zodat gebruikers van de ene weergave naar de volgende weergave kunnen gaan.

  • een weergave met het kenmerk alleen-lezen weergeven in een formuliersjabloon.    Als u bijvoorbeeld wilt voorkomen dat gebruikers gegevens in een formulier wijzigen nadat zij het formulier bij een webservice hebben ingediend, kunt u een alleen-lezen weergave ontwerpen. U kunt opgeven dat wanneer een gebruiker op de knop Verzenden op het formulier heeft geklikt, er wordt overgeschakeld van de weergave waarin gebruikers wijzigingen kunnen aanbrengen, op een alleen-lezen weergave.

  • verschillende versies van een formuliersjabloon beschikbaar maken voor verschillende mensen op basis van hun taak in de organisatie.    In een formuliersjabloon voor het verwerken van verzekeringsclaims wilt u wellicht een weergave maken voor polishouders, een tweede weergave voor tussenpersonen en een derde weergave voor schadebehandelaars. Al deze weergaven worden aangepast aan de verschillende soorten gebruiker die gegevens invoert.

  • Maken een beschrijvende afdrukken - weergave van uw formulier    Als u denkt is de kans groot dat dat gebruikers hun formulier wordt afgedrukt, kunt u een speciale weergave die alleen gebruikt wordt als het formulier wordt afgedrukt ontwerpen. Deze weergave is een afdrukken weergevenwgenoemd. U kunt een speciale afdrukweergave voor elke weergave maken in de formuliersjabloon. U kunt ook één afdrukweergave maken die van toepassing op alle weergaven in de formuliersjabloon. Als de formuliersjabloon drie weergaven bevat, kunt u bijvoorbeeld een afdrukweergave belangrijkste informatie uit elk van deze weergaven in één afgedrukte pagina maken.

  • verschillende weergaven maken voor verschillende omgevingen waarin formulieren worden ingevuld.    In één voor browsers compatibele formuliersjabloon kunt u bijvoorbeeld een weergave maken voor gebruikers die formulieren invullen in InfoPath, en een tweede weergave voor gebruikers die dat doen in een webbrowser. De weergave die is bedoeld voor InfoPath-gebruikers kan functies en besturingselementen bevatten die niet worden ondersteund in een webbrowser.

Ongeacht hoeveel weergaven die u hebt in de formuliersjabloon, worden alle de dezelfde gegevensbrondelen. Stel dat uw formuliersjabloon twee weergaven heeft om te illustreren dit punt. Als u een tekstvak voor e-mailadres in de standaardweergave hebt, kunt u deze naar de tweede weergave kopiëren. Wanneer dat gebruikers hun e-mailadres invoert in één weergave, dat e-mailadres wordt automatisch in de andere weergave weergegeven. U kunt de besturingselementen tussen weergaven zonder bindingsproblemen kan veroorzaken kopiëren. Bijvoorbeeld als u het tekstvak e-mailadres van de eerste weergave kopiëren en plak deze in de tweede weergave, ziet u niet het besturingselement slaat dubbele gegevens binding bericht waarin wordt weergegeven als u wilt kopiëren en plakken van het tekstvak binnen dezelfde weergave.

Naar boven

Overwegingen bij het ontwerp

Bij het ontwerpen van een nieuwe weergave voert u meestal de volgende taken uit:

  1. de weergave plannen    Hoeveel weergaven hebt u nodig? Moeten er weergaven zijn met het kenmerk alleen-lezen? Welke weergave moet verschijnen wanneer het formulier de eerste keer wordt geopend? Zullen de gebruikers formulieren die zijn gebaseerd op uw formuliersjabloon willen afdrukken? Als dat het geval is, wilt u dan een speciale weergave voor het formulier ontwerpen die optimaal geschikt is voor een afdruk? Als u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt, hebt u dan een weergave nodig met functies die alleen binnen InfoPath zijn te gebruiken?

  2. de weergave vullen    Wanneer u een nieuwe weergave aan een formuliersjabloon toevoegt, is deze aanvankelijk leeg. Indien gewenst, kunt u besturingselementen kopiëren uit bestaande weergaven naar de nieuwe lege weergave of u kunt besturingselementen in de weergave invoegen met behulp van de taakvensters Besturingselementen of Gegevensbron.

  3. het uiterlijk van de weergave aanpassen    Wilt u een achtergrondkleur of afbeelding toevoegen aan een bepaalde weergave? Als het aannemelijk is dat gebruikers de weergave zullen afdrukken, kunt u overwegen de afdrukinstellingen aan te passen, zoals printer, papiersoort en marges of u kunt kop- en voetteksten toevoegen.

  4. het gedrag van de weergave aanpassen    Hoe schakelen gebruikers om naar een andere weergave van uw formuliersjabloon? Zijn de standaard menuopdrachten voor het omschakelen van weergaven afdoende, of wilt u gebruikers in staat stellen tussen weergaven te schakelen met behulp van een knop of ander besturingselement op het formulier zelf? Als u een besturingselement wilt gebruiken, moet u een regel voor het overschakelen naar een andere weergave maken in het dialoogvenster Regels. Wilt u dat gebruikers bij afdrukweergaven alle weergaven tegelijk kunnen afdrukken of alleen de actieve weergave? U kunt dit gedrag aanpassen in het dialoogvenster Meerdere weergaven afdrukken.

Naar boven

Het taakvenster Weergaven

U gebruikt het taakvensterWeergaven om weergaven toe te voegen of te verwijderen of om over te schakelen naar een andere weergave.

deel van het taakvenster weergaven

In het taakvenster kunt u klikken op de knop Eigenschappen weergeven om het dialoogvenster Eigenschappen weergeven te openen, waar u instellingen en gedrag kunt aanpassen voor de geselecteerde weergave.

U kunt ook het taakvenster Weergaven gebruiken om een afdrukweergave te maken en te koppelen aan een bestaande weergave. Nadat u een afdrukweergave hebt gemaakt, ontwerpt u dit volgens uw wensen voor het uiterlijk van de formuliersjabloon op de afdruk. Dit brengt meestal het kopiëren en plakken van besturingselementen van de eerste weergave naar de afdrukweergave met zich mee. U kunt ook het dialoogvenster Eigenschappen weergeven gebruiken om aangepaste afdrukopties op te geven voor de afdruk, zoals kop- en voetteksten en paginamarges.

Naar boven

Gebruik

Standaard kunnen gebruikers overschakelen naar een andere weergave door op opdrachten in het menu Beeld te klikken. De namen van de menuopdrachten komen overeen met de namen die u hebt gekozen voor de weergaven tijdens het ontwerp. De actieve weergave wordt aangegeven door een vinkje naast de menuopdracht.

Opdrachten in menu Beeld voor het overschakelen naar een andere weergave

Als u het duidelijker wilt maken voor uw gebruikers dat zij naar een andere weergave kunnen overschakelen (wellicht zien ze de menuopdrachten over het hoofd), kunt u knoppen toevoegen aan uw formuliersjabloon voor het overschakelen naar een andere weergave. Als u de knop op uw formuliersjabloon hebt ingevoegd, kunt u een regel aan de knop koppelen zodat er wordt overgeschakeld naar een andere weergave zodra de gebruiker op de knop klikt. In een formuliersjabloon voor verzekeringsclaims kunt u bijvoorbeeld een knop Samenvatting weergeven toevoegen waarmee een overzichtsweergave wordt geopend van de claimgegevens. In de overzichtsweergave kunnen gebruikers op een knop klikken met de naam Details weergeven om terug te keren naar de meer gedetailleerde weergave.

U kunt af en toe aan de standaard-menuopdrachten voor het schakelen tussen weergaven van gebruikers te verbergen. Dit is handig in scenario's waarin u niet dat gebruikers wilt moeten kunnen voor toegang tot weergaven behalve het gedeelte dat u van plan bent om aan te vullen. Stel, een formuliersjabloon die wordt gebruikt voor het verzamelen van feedback over sollicitanten drie gebruikersfuncties gekoppeld hebt, één voor personeelswerving, één voor interviewers en één voor de afdelingsmanager. U kunt een iets andere weergave van de formuliersjabloon ontwerpen voor elke gebruikersrol. U kunt om te voorkomen dat interviewers overschakelen naar de afdeling Personeelszaken of afdelingsmanager bij het ontwerpen van de afdeling Personeelszaken en afdelingsmanager, open het dialoogvenster Eigenschappen weergeven en schakel het selectievakje weergeven in het menu Beeld wanneer het formulier invult .

Tip: Als u van plan bent om gebruikers meerdere weergaven te bieden waaruit zij kunnen kiezen, kunt u overwegen die opties weer te geven in een vervolgkeuzelijst op het formulier. Gebruikers kunnen dan op de gewenste weergave klikken in de lijst.

Regels gebruiken om naar andere weergaven over te schakelen

Weergaven worden in het ontwerp vaak aan regels gekoppeld. Met regels kunt u bepaalde taken automatiseren in een formuliersjabloon door op gebeurtenissen of acties te reageren die worden geïnitieerd door de persoon die het formulier invult. U kunt bijvoorbeeld een knop op uw formuliersjabloon invoegen en vervolgens een regel opstellen die de weergave wijzigt wanneer op de knop wordt geklikt. Bovendien kunt u een regel gebruiken om naar een andere weergave over te schakelen wanneer een formulier is geopend. Dit kan handig zijn als u verschillende weergaven aan verschillende soorten gebruikers wilt presenteren, op basis van de rol die aan hen is toegewezen.

U kunt het dialoogvenster Regel gebruiken om regels aan de meeste besturingselementen in InfoPath te koppelen, inclusief knoppen. In het volgende voorbeeld heeft de ontwerper van het formulier een regel opgesteld in het dialoogvenster Regel waarmee wordt overgeschakeld naar de samenvattingsweergave. Deze regel wordt uitgevoerd zodra gebruikers op een knop op het formulier klikken.

Onderdeel van het dialoogvenster Regel

Tip: Het gebruik van een regel om over te schakelen naar een andere weergave zodra de gebruiker op een knop klikt, komt ook van pas wanneer u wilt dat uw gebruikers volgens een bepaalde volgorde door de formulieren navigeren. In dat geval kunt u twee knoppen toevoegen aan elke weergave en labels gebruiken zoals < Vorige en Volgende >.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×