Inleiding tot Unified Messaging van Microsoft Exchange

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Deze functie moet u een Microsoft Exchange Server 2007-account te gebruiken. De meeste privé-accounts gebruik geen Microsoft Exchange. De beheerder van uw Exchange 2007 moet de functie voor deze opdrachten zijn beschikbaar voor Unified Messaging inschakelen.

Wanneer uw account Exchange 2007 is ingeschakeld voor Unified Messaging (UM), kunt u e-mail, voicemail en faxberichten kunt ontvangen in uw afzonderlijke Exchange 2007  Postvak in. In dit artikel wordt beschreven hoe de Microsoft Office Outlook 2007 -functies voor Unified Messaging waarmee u kunt als volgt te werk:

 • Een voicemailbericht afspelen vanuit de berichtenlijst of vanuit het leesvenster met behulp van de Microsoft Windows Media Player die is geïntegreerd in een Office Outlook 2007-mailformulier.

 • Een voicemailbericht afspelen op een telefoon.

 • Individuele voicemailinstellingen configureren.

In dit artikel

Beheer van Office Outlook 2007-functies voor Exchange Unified Messaging

Exchange Unified Messaging: spraak-e-mailformulier

Exchange Unified Messaging: Afspelen op telefoon

Beheer van de Office Outlook 2007-functies voor Unified Messaging van Exchange

Unified Messaging-toepassingen van derden

In het verleden werd voicemail vaak met een unified messaging-toepassing van derden ontvangen en vervolgens op een centrale locatie opgeslagen. De voicemail werd vervolgens met de telefoon opgehaald of werd naar uw Postvak IN doorgestuurd vanaf een clientcomputer met Office Outlook 2007 of Outlook Web Access. Zelfs als het unified messaging-systeem was verbonden met Exchange om voicemailgegevens op te slaan, waren het voicemailsysteem en de clientcomputer niet voldoende geïntegreerd, waardoor voicemail door de gebruiker niet als een geïntegreerd onderdeel van het berichtensysteem werd ervaren.

In een dergelijk voicemailsysteem ontving u een voicemailbericht in de vorm van een e-mailbericht, met de voicemail bijgevoegd als bijlage. U moest vervolgens Windows Media Player of een andere mediaspeler starten om uw voicemailberichten af te luisteren. Omdat de Office Outlook 2007- of Outlook Web Access-clientcomputer en het unified messaging-systeem van derden niet geïntegreerd waren, moest u niet alleen een mediaspelertoepassing starten, maar was u tevens niet in staat om individuele voicemailinstellingen te configureren vanuit Microsoft Outlook. U moest individuele voicemailinstellingen wijzigen met behulp van een andere softwaretoepassing of via de telefoon.

Oudere clients en Exchange

Wanneer Unified Messaging voor u is ingeschakeld en u gebruikt Office Outlook 2007 of de versie van Outlook Web Access die wordt geleverd met Exchange 2007, hebt u meer voicemailopties tot uw beschikking dan gebruikers van Exchange die eerdere versies van Outlook, Outlook Web Access of Exchange Server gebruiken. Gebruikers van eerdere versies van Outlook of Outlook Web Access, of gebruikers die een verbinding maken met een eerdere versie van Exchange, ontvangen hun voicemail nog steeds in de vorm van een standaardgeluidsbestand (.WAV of .WMA) als bijlage in een e-mailbericht en hebben geen mogelijkheden om hun voicemail te configureren.

De Office Outlook 2007-functies voor Unified Messaging van Exchange

In Office Outlook 2007 en in de versie van Outlook Web Access die wordt geleverd met Exchange 2007 hebben gebruikers waarvoor UM is ingeschakeld met Exchange 2007 een uitgebreide set met voicemailfuncties, waardoor voicemail als een geïntegreerd onderdeel van het berichtensysteem wordt ervaren. Deze functies omvatten meerdere opties voor voicemailconfiguratie en de mogelijkheid voicemailberichten af te spelen vanuit de berichtenlijst of vanuit het leesvenster via een geïntegreerde Windows Media Player.

Opmerking: U moet een versie van Windows Media Player gebruiken die niet ouder is dan Windows Media Player versie 7.0, wanneer u de geïntegreerde mediaspeler en de opties hiervan wilt gebruiken.

De Office Outlook 2007-functies voor Unified Messaging worden meegeleverd bij de installatie van Office Outlook 2007.

Nadat de Office Outlook 2007-software is geïnstalleerd en UM voor uw Exchange-account is ingeschakeld, verschijnt een tabblad Voicemail met configuratie-instellingen voor voicemail in het dialoogvenster Opties.

Opmerking: De Office Outlook 2007-functies voor Unified Messaging zijn alleen beschikbaar in Office Outlook 2007 en niet in eerdere versies van Outlook.

Met het tabblad Voicemail kunt u instellingen configureren, zoals nummers voor telefonische toegang, het Nummer voor Afspelen op telefoon van voicemail en kunt u de PIN voor voicemail opnieuw instellen.

Opmerking: Het tabblad Office Outlook 2007  Voicemail is alleen beschikbaar als uw Exchange-account Unified Messaging ingeschakeld is.

Met de Office Outlook 2007-functies voor Unified Messaging kunt u:

 • Voicemailberichten beluisteren in Outlook.

 • Individuele voicemailinstellingen configureren.

 • Al uw voicemailberichten op één locatie weergeven.

 • Met behulp van nieuwe pictogrammen in uw Postvak IN voicemail- en faxberichten onderscheiden van e-mailberichten. Daarbij ontvangt u afzonderlijke meldingen voor nieuwe e-mail-, nieuwe voicemail- of nieuwe faxberichten.

 • Vaststellen of een voicemailbericht al is afgespeeld.

 • In een tekstvak aantekeningen toevoegen aan een voicemailbericht.

 • Een voicemailbericht beantwoorden met een e-mailbericht wanneer de contactgegevens van de afzender bekend zijn.

 • Ontvangen telefoonnummers toevoegen aan Contactpersonen met behulp van het snelmenu.

Naar boven

Unified Messaging van Exchange: voicemailformulier

Voicemailformulier

Het Office Outlook 2007-voicemailformulier is vergelijkbaar is met het gewone e-mailformulier, maar u kunt er aanvullende acties mee uitvoeren. U kunt er voicemailberichten mee afspelen, stoppen of pauzeren, deze op een telefoon afspelen of notities aan het voicemailbericht toevoegen en deze bewerken. Het voicemailformulier bevat zowel de ingesloten Windows Media Player als ruimte voor het toevoegen van notities. De ingesloten mediaspeler en de ruimte voor notities worden weergegeven in het leesvenster wanneer u een voorbeeld van een voicemailbericht bekijkt of in een afzonderlijk venster wanneer u het voicemailbericht opent.

Voicemailbesturingselementen in het leesvenster

Voicemailformulieropties

Met het voicemailformulier hebt u een interface voor het uitvoeren van acties zoals het afspelen van voicemailberichten, het afspelen van voicemailberichten op een telefoon en het toevoegen van notities. Als Unified Messaging niet voor uw account is ingeschakeld, ontvangt u voicemailberichten alleen in de vorm van bijlagen en zijn de opties van het voicemailformulier niet beschikbaar.

 • Afspelen      Als u op Afspelen klikt, kunt u de voicemailberichten afspelen en beluisteren via de computerspeakers of hoofdtelefoon. Nadat u op Afspelen hebt geklikt, wordt het bericht afgespeeld in Windows Media Player.

 • Afspelen op telefoon      Wanneer u op Afspelen op telefoon klikt, wordt het geselecteerde voicemailbericht afgespeeld op de telefoon waarvan u het nummer hebt opgegeven. Nadat u op Afspelen op telefoon hebt geklikt, wordt het dialoogvenster Afspelen op telefoon geopend zodat u instellingen voor het afspelen op de telefoon kunt configureren en beheren.

 • Notities      Wanneer u op Notities klikt op de werkbalk, wordt het voicemailbericht geopend en kunt u notities of commentaar toevoegen of bewerken in het tekstvak Notities.

Naar boven

Unified Messaging van Exchange: afspelen op een telefoon

Wat is Afspelen op telefoon?

Met de functie Afspelen op telefoon kunt u een voicemailbericht afspelen op een telefoon. U kunt nu in plaats van via de computerspeakers uw voicemailberichten op elke gewenste telefoon afspelen, inclusief uw telefoon thuis, uw telefoon op het werk of uw mobiele telefoon. Wanneer u in een open-plan kantoorruimte werkt, een computer in een openbare ruimte gebruikt, een PC gebruikt zonder multimediamogelijkheden of een vertrouwelijke voicemail wilt afluisteren, zult u uw voicemailberichten liever op een telefoon afspelen.

Wanneer u op de werkbalkoptie Afspelen op telefoon klikt in het Office Outlook 2007-voicemailformulier, wordt het dialoogvenster Afspelen op telefoon weergegeven. In het dialoogvenster Afspelen op telefoon kunt u een nummer typen in het vak Kiezen of op een nummer klikken in een lijst met de laatste gebruikte telefoonnummers, de oproep starten en beëindigen, en wordt een statusbericht van de oproep weergegeven.

Opmerking: Er kan slechts één voicemailbericht tegelijkertijd worden afgespeeld. Er verschijnt een foutbericht als u in Afspelen op telefoon probeert een tweede oproep te starten terwijl de eerste oproep nog niet is beëindigd.

Nummers voor Afspelen op telefoon

Lijst met de laatste gebruikte telefoonnummers

In het vak Afspelen op telefoon ziet u een lijst met de laatst gebruikte telefoonnummers. Het telefoonnummer dat is opgegeven op het tabblad Voicemail wordt altijd als eerste vermelding boven aan de lijst weergegeven en wordt automatisch als het primaire nummer geselecteerd. U kunt de vervolgkeuzelijst gebruiken om andere nummers te selecteren voor de oproep. Deze functie is niet beschikbaar in Exchange 2007 Outlook Web Access.

Afspelen op telefoon-opties

In het dialoogvenster Afspelen op telefoon hebt u de opties Kiezen en Ophangen. Bij het openen van het dialoogvenster Afspelen op telefoon is de knop Kiezen beschikbaar, maar de knop Ophangen niet. Wanneer de oproep is gestart, wordt de knop Kiezen uitgeschakeld totdat de oproep is beëindigd. U kunt de oproep beëindigen door op de knop Ophangen te klikken of door op de telefoon zelf de verbinding te verbreken. Wanneer u het dialoogvenster Afspelen op telefoon sluit en op Sluiten klikt, wordt een lopende oproep afgebroken.

Onderwerp, verzending en status

In het onderste gedeelte van het dialoogvenster Afspelen op telefoon wordt het onderwerp van het voicemailbericht weergegeven, de datum en tijd van verzending en een statusbericht van de huidige oproep. Eventuele fouten die te maken hebben met de werking van Afspelen op telefoon worden hier ook weergegeven.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×