Inleiding tot het webonderdeel Excel Web Access

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

Een Excel-Access-webonderdeel is een SharePoint-technologie waarin u kunt een Excel-werkmap vanuit een documentbibliotheek. U kunt een Excel Web Access-webonderdeel verbinden met een werkmap in een SharePoint-documentbibliotheek en deze vervolgens op een dashboard of andere SharePoint-pagina te gebruiken. U wilt bijvoorbeeld geselecteerde elementen van een rapport per kwartaal weergeven op een dashboard.

De basisonderdelen van Excel Web Access

U kunt alle weergeven van een, meerdere vellen werkmap in een één Excel Web Access-webonderdeel of slechts één element selecteren van een werkmap publiceren als een benoemd item. U kunt bijvoorbeeld een bronwerkmap verdeeld over meerdere secties (op basis van één werkbladen, benoemde items, of andere objecten) en deze secties afzonderlijk publiceren. Vervolgens u kunt verbinden met de gescheiden secties afzonderlijke webonderdelen en toegang tot secties van de werkmap kunt bepalen door machtigingen aan de pagina met webonderdelen te configureren. Bovendien kunt u gepubliceerde webonderdelen met elkaar, waarmee kruisgewijze filtering en dynamische gegevens vernieuwen. Ten slotte is een Excel Web Access-webonderdeel opnieuw bruikbaar, Als u wilt, kunt u de dezelfde Excel Web Access-webonderdeel op veel webpagina's.

Wanneer u een Access-webonderdeel Excel gebruikt, u kunt eenvoudig en rapporten samen met andere gebruikers van veilig te delen en analyseren en gegevens verkennen.

In dit artikel

Wat is een webonderdeel Excel Web Access?

Een Excel Web Access-webonderdeel toevoegen aan een pagina

Een werkmap verbinden met een webonderdeel

Wat is een webonderdeel Excel Web Access?

Een werkmap in een Excel Web Access-webonderdeel is vergelijkbaar in uiterlijk en gedrag met een werkmap in Microsoft Excel. Een werkmap in een Excel Web Access-webonderdeel kunt bijvoorbeeld bladtabs, overzichtsknoppen en pijlen. Er zijn verschillende manieren om aan te passen van het webonderdeel.

Excel-werkmappen delen met behulp van Excel Web Access

1. het bovenste gedeelte bevat de titel en een werkbalk met verschillende menu's, opdrachten en een vervolgkeuzelijst.

2. het hoofdvenster van weergeven een of meer werkbladen (in de werkbladweergave) of een benoemd item, zoals een grafiek of een Excel-tabel (in de weergave, benoemd Item) Het hoofdvenster van, worden mogelijk ook een overzicht van de inhoud van een werkmap weergegeven.

3. het deelvenster Parameters , dat wordt weergegeven wanneer de parameters zijn gedefinieerd in de bronwerkmap, heeft met labels tekstvakken voor gegevensinvoer van gedefinieerde parameters en optionele knopinfo met meer informatie over elke parameter.

4. In het onderste gedeelte worden de berichten voor het vernieuwen van de gegevens weergegeven.

Als u wilt een werkmap in een Excel Web Access-webonderdeel weergeven, moet u het webonderdeel toevoegen aan een pagina en klikt u vervolgens de werkmap verbinden met het webonderdeel. Een laatste stap, kunt u het webonderdeel aanpassen door te schakelen van eigenschappen in het taakvenster van het Excel Web Access voor het webonderdeel. Als u eigenschappen configureert, kunt u bepalen van de grootte en de indeling van het webonderdeel en bepalen van de manier waarop gebruikers met de werkmap werken kunnen.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Naar boven</link>

Een Excel Web Access-webonderdeel toevoegen aan een pagina

In deze procedure worden de specifieke stappen beschreven die u moet uitvoeren om een Excel Web Access-webonderdeel toe te voegen aan een bestaande pagina met webonderdelen. Als u een webonderdeel wilt toevoegen aan een pagina, moet u tot de standaard-SharePoint-groep voor leden van <Sitenaam> voor de site behoren.

Als er geen geschikte pagina bestaat, moet u mogelijk een sitepagina te maken.

Voer de volgende stappen uit om een Excel Web Access-webonderdeel toevoegen aan een pagina met webonderdelen.

  1. Zoek de webonderdeelzone waaraan u wilt gebruiken vanaf de pagina met webonderdelen waarop u wilt toevoegen van een Excel Web Access-webonderdeel. Klik in de zone, op een webonderdeel toevoegen. .

  2. Een pagina met webonderdelen bevat zones voor het toevoegen van webonderdelen. De volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een nieuwe pagina met webonderdelen. De pagina bevat een koptekstzone- en één hoofdtekst zone. Elke zone bevat het vak een webonderdeel toevoegen .

  3. In de zone waar u de Excel Web Access-webonderdeel toevoegen, klikt u op een webonderdeel toevoegen om het dialoogvenster maken .

  4. Selecteer in het dialoogvenster makenExcel Web Access. Klik vervolgens op toevoegen.

    Hiermee wordt het webonderdeel toegevoegd aan de pagina, waarna het deelvenster Selecteer een werkmap wordt weergegeven.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Naar boven</link>

Een werkmap verbinden met een webonderdeel

  1. Klik in het deelvenster Selecteer een werkmap van Excel Web Access op de koppeling Klik hier om het werkvenster te openen. De bewerkingsmodus wordt geopend voor de pagina en het werkvenster van Excel Web Access wordt weergegeven.

In het Excel Web Access-webonderdeel wordt het deelvenster Selecteer een werkmap weergegeven.

  1. Selecteer en typ eigenschappen voor het Excel Web Access-webonderdeel in het werkvenster. Voer de URL of UNC van de werkmap in de sectie Werkmap weergeven in het tekstvak van de werkmap . Als u de URL niet weet, kunt u op de bladerknop en selecteer de werkmap die u wilt gebruiken.

  2. Selecteer in de sectie Werkbalk en titelbalk en in de sectie Navigatie en interactiviteit een of meer eigenschappen die u wilt inschakelen. Als u een eigenschap wilt uitschakelen, schakelt u het bijbehorende selectievakje uit.

Als u wijzigingen wilt opslaan en de bewerkingsmodus van het webonderdeel wilt sluiten, klikt u op OK onder in het werkvenster van het webonderdeel. Als u wilt stoppen met bewerken en de werkmap wilt bekijken in de weergavemodus, klikt u op Stoppen met bewerken.

Hierdoor wordt het webonderdeel weergegeven dat u hebt geconfigureerd voor gebruik van de bijbehorende werkmap op de pagina.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×