Inleiding tot het webonderdeel Excel Web Access

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een Excel Web Access-webonderdeel is een SharePoint-technologie waarmee een Excel-werkmap uit een documentbibliotheek wordt weergegeven. U kunt een Excel Web Access-webonderdeel verbinden met elke werkmap in een SharePoint-documentbibliotheek en het webonderdeel vervolgens gebruiken in een dashboard of een andere SharePoint-pagina. U kunt bijvoorbeeld geselecteerde elementen van een kwartaalrapport in een dashboard weergeven.

De basisonderdelen van Excel Web Access

U kunt een volledige werkmap met meerdere werkbladen in een enkel Excel Web Access-webonderdeel weergeven of slechts één element van een werkmap selecteren om dit als een benoemd item te publiceren. U kunt bijvoorbeeld een bronwerkmap verdelen in meerdere secties (op basis van enkelvoudige werkbladen, benoemde items of andere objecten) en die secties afzonderlijk publiceren. Vervolgens kunt u de afzonderlijke secties verbinden met afzonderlijke webonderdelen en de toegang tot de werkmapsecties beheren door het configureren van machtigingen op de pagina van het webonderdeel. Bovendien kunt u gepubliceerde webonderdelen met elkaar verbinden, waardoor kruisgewijs filteren en dynamisch vernieuwen van gegevens mogelijk is. Een Excel Web Access-webonderdeel is ook herbruikbaar. U kunt hetzelfde Excel Web Access-webonderdeel op een groot aantal webpagina's gebruiken.

Wanneer u een Excel Web Access-webonderdeel gebruikt, kunt u eenvoudig en veilig rapporten delen met andere gebruikers en gegevens analyseren en verkennen.

In dit artikel

Wat is een webonderdeel Excel Web Access?

Een Excel Web Access-webonderdeel toevoegen aan een pagina

Een werkmap verbinden met een webonderdeel

Wat is een Excel Web Access-webonderdeel?

Een werkmap in een Excel Web Access-webonderdeel oogt en werkt nagenoeg hetzelfde als een werkmap in Microsoft Excel. Een werkmap in een Excel Web Access-webonderdeel kan bijvoorbeeld bladtabs, overzichtsknoppen en vervolgkeuzepijlen hebben. U kunt het webonderdeel op verschillende manieren aanpassen.

Excel-werkmappen delen met behulp van Excel Web Access

1. het bovenste gedeelte bevat de titel en een werkbalk met verschillende menu's, opdrachten en een vervolgkeuzelijst.

2. het hoofdvenster van weergeven een of meer werkbladen (in de werkbladweergave) of een benoemd item, zoals een grafiek of een Excel-tabel (in de weergave, benoemd Item) Het hoofdvenster van, worden mogelijk ook een overzicht van de inhoud van een werkmap weergegeven.

3. het deelvenster Parameters , dat wordt weergegeven wanneer de parameters zijn gedefinieerd in de bronwerkmap, heeft met labels tekstvakken voor gegevensinvoer van gedefinieerde parameters en optionele knopinfo met meer informatie over elke parameter.

4. In het onderste gedeelte worden de berichten voor het vernieuwen van de gegevens weergegeven.

Als u een werkmap wilt weergeven in een Excel Web Access-webonderdeel, moet u het webonderdeel toevoegen aan een pagina en de werkmap vervolgens met het webonderdeel verbinden. U kunt het webonderdeel bovendien aanpassen door eigenschappen voor het webonderdeel te selecteren in het Excel Web Access-taakvenster. Door eigenschappen in te stellen, kunt u de grootte en de indeling van het webonderdeel opgeven en bepalen op welke manier gebruikers met de werkmap kunnen werken.

Naar boven

Een Excel Web Access-webonderdeel toevoegen aan een pagina

In deze procedure worden de specifieke stappen beschreven die u moet uitvoeren om een Excel Web Access-webonderdeel aan een bestaande pagina met webonderdelen toe te voegen. U moet tot de standaard-SharePoint-groep van de leden van <sitenaam> behoren.

Als er geen geschikte pagina aanwezig is, moet u mogelijk een sitepagina maken.

Voer de volgende stappen uit om een Excel Web Access-webonderdeel aan een pagina met webonderdelen toe te voegen.

  1. Ga naar de pagina met webonderdelen waaraan u een Excel Web Access-webonderdeel wilt toevoegen en zoek de webonderdeelzone die u wilt gebruiken. Klik in de zone op Een webonderdeel toevoegen.

  2. Een pagina met webonderdelen bevat zones voor het toevoegen van webonderdelen. De volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een nieuwe pagina met webonderdelen. De pagina bevat een koptekstzone- en één hoofdtekst zone. Elke zone bevat het vak een webonderdeel toevoegen .

  3. Klik in de zone waar u het Excel Web Access-webonderdeel wilt toevoegen op Een webonderdeel toevoegen om het dialoogvenster Maken weer te geven.

  4. Selecteer in het dialoogvenster Maken de optie Excel Web Access. en klik op Toevoegen.

    Hiermee wordt het webonderdeel aan de pagina toegevoegd en wordt het deelvenster Selecteer een werkmap weergegeven.

Naar boven

Een werkmap verbinden met een webonderdeel

  1. Klik in het deelvenster Selecteer een werkmap van Excel Web Access op de koppeling Klik hier om het werkvenster te openen. De bewerkingsmodus wordt geopend voor de pagina en het werkvenster van Excel Web Access wordt weergegeven.

In het Excel Web Access-webonderdeel wordt het deelvenster Selecteer een werkmap weergegeven.

  1. Selecteer en typ eigenschappen voor het Excel Web Access-webonderdeel in het werkvenster. Voer de URL of UNC van de werkmap in de sectie Werkmap weergeven in het tekstvak van de werkmap . Als u de URL niet weet, kunt u op de bladerknop en selecteer de werkmap die u wilt gebruiken.

  2. Selecteer in het gedeelte Werkbalk en titelbalk en in het gedeelte Navigatie en interactiviteit een of meer eigenschappen die u wilt inschakelen. Als u een eigenschap wilt uitschakelen, schakelt u het bijbehorende selectievakje uit.

Als u de wijzigingen wilt opslaan en de bewerkingsmodus van het webonderdeel wilt afsluiten, klikt u op OK onder aan het deelvenster van het webonderdeel. U kunt het bewerken ook stoppen en de werkmap in de weergavemodus bekijken door op Stoppen met bewerken te klikken.

Hiermee geeft u het door u geconfigureerde webonderdeel weer en kunt u dit met de bijbehorende werkmap gebruiken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×