Inleiding tot het testen van formuliersjablonen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt ervoor zorgen dat de formulieren die zijn gebaseerd op uw formuliersjabloon eenvoudig te gebruiken zijn en dat u hiermee de correcte gegevens kunt verzamelen, door uw formuliersjabloon te testen voordat u deze publiceert en laat invullen door gebruikers.

In dit artikel

Overzicht

De functies voor gegevensverzameling testen

De gebruikerservaring testen

Overzicht

Afhankelijk van het aantal gebruikers dat het formulier, dat is gebaseerd op uw formuliersjabloon, gaat invullen en afhankelijk van het gegevenstype dat u wilt verzamelen, kan het testen van een formuliersjabloon net zo eenvoudig zijn als het bekijken van een formuliersjabloon dat is bedoeld voor een klein team, of zo uitgebreid als plannen van een formeel bedrijfsproces dat een testomgeving bevat waarmee de functionaliteit van een formuliersjabloon op bedrijfsniveau. Of uw formuliersjabloon nu is bedoeld voor 10 of 10.000 gebruikers, Het testen van de formuliersjabloon is een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces.

Het testen van een formuliersjabloon voordat u deze publiceert zorgt ervoor dat:

  • met formulieren die op uw formuliersjabloon zijn gebaseerd het correcte gegevenstype wordt verzameld dankzij de controle op de juiste werking van de besturingselementen in het formulier.

  • er wordt gecontroleerd dat alle functies die u hebt geïmplementeerd in uw formuliersjabloon correct werken

  • alle gebruikers nieuwe formulieren kunnen maken of indienen of bestaande formulieren kunnen wijzigen op basis van uw formuliersjabloon.

  • er wordt gecontroleerd dat alle beheerde codes in uw formuliersjabloon correct werken.

  • er wordt gecontroleerd of formulieren met verschillende beveiligingsinstellingen correct functioneren.

Het testen van een formuliersjabloon begint meestal bij het definiëren van een testplan. Als uw formuliersjabloon voor een klein aantal gebruikers is bedoeld, kan uw test plan testplan bestaan uit een aantal notities. Als uw formuliersjabloon wordt gebruikt door een grotere aantal gebruikers, kan uw testplan bestaan uit een formeel document waarin de testen die u wilt uitvoeren, de verwachte resultaten en de criteria die worden gebruikt om te bepalen wanneer de formuliersjabloon klaar is voor publicatie worden beschreven.

U kunt het beste uw testplan maken tijdens de planningfase, voordat u uw formuliersjabloon ontwerpt. Als het geplande ontwerp van uw formuliersjabloon tijdens de ontwerpfase wordt gewijzigd, moet u het testplan aanpassen. Zorg ervoor dat wanneer u uw eerste testplan schrijft, u testen opneemt waarbij de correcte waarde is ingevoerd en testen waarbij de incorrecte waarde is ingevoerd om er zeker van zijn dat uitsluitend de correcte waarden worden opgeslagen of ingediende. Wanneer u tijdens de planningfase besluit om een veld, besturingselement of functie in uw formuliersjabloon op te nemen, moet u opschrijven hoe u dat veld, besturingselement of functie wilt testen. Als u bijvoorbeeld een besturingselement aan uw formuliersjabloon wil toevoegen waarin uitsluitend de positieve getallen van 1 tot 31 worden geaccepteerd, kan uw testplan testen bevatten waarin u een correcte waarde, een waarde die hoger of lager is dan de toegestane waarden opneemt en een test waarin u tekens in plaats van getallen invoert.

In sommige gevallen kunt u ervoor kiezen om functies en functionaliteit te testen terwijl u uw formuliersjabloon ontwerpt. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om gegevensvalidatie voor een besturingselement te testen onmiddellijk nadat deze is geïmplementeerd met behulp van het voorbeeldvenster. Dit kan de werkelijke testduur verkorten nadat u klaar bent met het ontwerpen van uw formuliersjabloon.

Nadat u uw formuliersjabloon hebt ontworpen, kunt u beginnen met het testen volgens uw testplan. Noteer alle problemen die zich tijdens het testen van de formuliersjabloon voordoen. Voordat u een probleem corrigeert moet u echter eerst bepalen of het probleem op dat moment moet worden gecorrigeerd. Afhankelijk van uw schema voor implementatie, is het mogelijk dat u problemen met betrekking tot gegevens, zoals formules met incorrecte resultaten, wilt oplossen voordat u visuele problemen, zoals de kleur van de formuliersjabloon of de positie van de besturingselementen oplost. Nadat u een probleem hebt opgelost, moet u dezelfde test opnieuw uitvoeren om er zeker van te zijn dat het probleem is opgelost en hierdoor geen nieuwe fouten zijn ontstaan.

Het kan zijn dat tijdens dit testproces u besluit dat nieuwe functies of wijzigingen aan de formuliersjabloon nodig zijn. Voordat u deze wijzigingen implementeert, moet u rekening houden met de kosten die het testen van deze nieuwe functies met zich meebrengt. Houd er ook rekening mee dat deze functies de stabiliteit van bestaande functies kunnen beïnvloeden. Wanneer u een nieuwe functie aan uw formuliersjabloon toevoegt, moet u uw testplan bijwerken met deze nieuwe functies. Overweeg de implementatie van deze nieuwe functies op een later tijdstip als de implementatiekosten de geplande implementatie van de formuliersjabloon vertragen.

Het testproces kan een combinatie zijn van het testen van de functionaliteit en weergave van het formulier en het testen van het proces van het maken en indienen van een nieuw formulier of het wijzigen van een bestaand formulier dat is gebaseerd op uw formuliersjabloon. Het testen van de functionaliteit van het formulier is inclusief verificatie van de in het formulier verzamelde gegevens. Het testen van de gegevens kan het testen van Microsoft Office InfoPath-functies bevatten die in uw formuliersjabloon zijn geïmplementeerd, zoals voorwaardelijke opmaak, gegevensvalidatie en code en een test waarbij wordt gecontroleerd of de formuliersjabloon de correcte gegevens verzamelt. U moet ook het maken van een nieuw formulier, het indienen van een nieuw formulier en het wijzigen van een bestaand formulier testen. Als u zowel de gegevens als het proces test, zorgt u ervoor dat formulieren die zijn gebaseerd op uw formuliersjabloon de correcte gegevens verzamelen en opslaan.

Naar boven

De functies voor gegevensverzameling testen

InfoPath wordt geleverd met verschillende functies, zoals voorwaardelijke opmaak, gegevensvalidatie, formules, regels en code om ervoor te zorgen dat gebruikers de correcte gegevens in uw formulier invullen. U kunt deze functies testen om er zeker van te zijn dat de functies correct zijn geconfigureerd door een voorbeeld van uw formuliersjabloon weer te geven. Wanneer u een voorbeeld van uw formuliersjabloon weergeeft, wordt er een nieuw venster Voorbeeld geopend met het formulier dat is gebaseerd op uw formuliersjabloon dat u vervolgens kunt gebruiken om deze functies te testen.

Als u ontdekt dat u steeds meerdere malen dezelfde set gegevens voor uw formuliersjabloon test, kunt u een formulier met voorbeeldgegevens opslaan en vervolgens de formuliersjabloon configureren om het formulier met voorbeeldgegevens te gebruiken wanneer u een voorbeeld van uw formuliersjabloon weergeeft. Hiermee voorkomt u dat u telkens dezelfde set gegevens moet invoeren als u een voorbeeld van uw formuliersjabloon weergeeft. U kunt voorbeeldgegevens gebruiken om de besturingselementen en velden op uw formuliersjabloon te testen die zijn geconfigureerd om de correcte gegevens te accepteren, of u kunt een formulier opslaan met incorrecte voorbeeldgegevens om te testen of uw formuliersjabloon correct reageert als er incorrecte gegevens worden ingevoerd.

Naar boven

De gebruikerservaring testen

U kunt het proces testen dat uw gebruikers zullen gebruiken op het moment dat zij een formulier dat is gebaseerd op uw formuliersjabloon invullen en indienen, door uw formuliersjabloon te publiceren naar een testomgeving. Bij voorkeur is uw testomgeving gelijk aan de productie-omgeving waar uw gebruikers de formulieren, die zijn gebaseerd op uw formuliersjabloon, openen en invullen. Als uw productie-omgeving bijvoorbeeld een Microsoft Windows-netwerk is dat wordt beheerd door meerdere servers met Microsoft Windows Server 2003, voorzien van een Microsoft SQL Server-database, moet uw testomgeving een afzonderlijk Windows-netwerk zijn dat wordt beheerd door een afzonderlijke server. U moet uw testen niet in de productie-omgeving uitvoeren, omdat deze testen de gebruikers in de productie-omgeving of de gegevens op die servers kunnen beïnvloeden.

In uw testomgeving kunt u het proces van het maken en indienen van een nieuw formulier, het wijzigen van een bestaand formulier met gegevens en de gegevens die naar de correcte gegevensbronnen worden ingediend testen. Ook kunt u de testomgeving gebruiken om een rampenbestrijdingsplan (bijvoorbeeld de handelingen wanneer de gebruiker een formulier heeft gemaakt, maar nog niet heeft ingediend en de server offline gaat) te testen.

Tip : Een andere manier om het proces voor toegang, invullen en indienen van formulieren te testen is enkele gebruikers uit te nodigen uw formuliersjabloon te testen voordat u deze beschikbaar maakt voor alle gebruikers. Hierdoor kunt u controleren of de formulieren gebaseerd op uw formuliersjabloon eenvoudig door de gebruikers kunnen worden ingevuld en dat zij nieuwe formulieren kunnen maken en indienen of bestaande formulieren kunnen wijzigen. Tijdens deze testperiode kunt u belangrijke feedbackgegevens verzamelen over de manier waarop de gebruikers uw formuliersjabloon gebruiken en uw formuliersjabloon hieraan aanpassen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat u tijdens het ontwerpen niet hebt voorzien dat bepaalde gebruikers moeite hebben met een bepaald besturingselement. Zonder het uitvoeren van testen met gebruikers kan het zijn dat u hier pas achterkomt nadat u de formuliersjabloon hebt geïmplementeerd.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×