Inleiding tot het Rapportcentrum

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In uw bedrijfsprocessen kunnen vereisten zijn opgenomen voor het weergeven en up-to-date houden van rapporten op de intranetsite van uw bedrijf. Het Rapportcentrum vergemakkelijkt het opstellen, weergeven, beheren en vinden van uw rapporten. In dit artikel maakt u kennis met de hoofdonderdelen van het Rapportcentrum.

In dit artikel

Wat is het Rapportcentrum?

Wat is een dashboardpagina?

Overzicht van de startpagina van het Rapportcentrum

Overzicht van de onderdelen van een rapportcentrumsite

Wat is het Rapportcentrum?

Het rapportcentrum is een sitesjabloon die is geoptimaliseerd voor het beheren en weergeven van rapporten, dashboardpagina's en key performance indicators (KPI's). Dit kan dienen als de centrale locatie voor een team, afdeling of organisatie kunt opslaan, ophalen en gedeelde rapporten wijzigen. Met de juiste machtigingen, kan iedereen een rapportcentrumsite ergens maken in een siteverzameling.

De Rapportcentrum-sitesjabloon selecteren

Standaard wordt echter één Rapportcentrum gemaakt in de site op het hoogste niveau van elke siteverzameling. Dit Rapportcentrum wordt op de bovenste koppelingsbalk weergegeven als een tab met de naam Rapporten.

Tabblad Rapporten op de bovenste koppelingsbalk

Het Rapportcentrum bevat een speciale documentbibliotheek voor het bladeren in Office Excel 2007-werkmappen, SQL Reporting Services-rapporten, dashboards en andere rapporten. Gebruik het Rapportcentrum om aangepaste rapporten en dashboards te definiëren, om per categorie te bladeren in rapporten of om een agenda met verwachte rapporten weer te geven en u te abonneren op de relevante rapporten.

U kunt aanpassen welke gegevens door wie kunnen worden bekeken door verschillende filterwebonderdelen te verbinden met bestaande webonderdelen op een dashboardpagina om de weergave van de gegevens te wijzigen. Voor een verkoopmanager van een bepaalde regio kunnen bijvoorbeeld andere verkoopcijfers worden weergegeven dan voor een verkoopmanager van een andere regio.

Naar boven

Wat is een dashboardpagina?

Een dashboardpagina vormt een belangrijk onderdeel van het Rapportcentrum. Dashboards zijn hulpmiddelen die worden gebruikt voor communicatie over de status en voor het stimuleren van actie. Een Office SharePoint Server 2007-dashboard is een sjabloon voor een webpagina waarop u informatie uit uiteenlopende bronnen kunt samenvoegen en weergeven, zoals rapporten, grafieken, maatstaven en KPI's. U kunt zelf een dashboardpagina maken met verschillende webonderdelen of webonderdelen toevoegen aan pagina's die al in de site zijn opgenomen. In het volgende voorbeeld kunt u vertrouwd raken met een aantal van deze webonderdelen.

Voorbeeld van dashboard

1. Het webonderdeel Inhoudseditor: wordt gebruikt voor opgemaakte tekst, tabellen en afbeeldingen

2. Het webonderdeel Gegevens van contactpersoon: wordt gebruikt voor de weergave van details omtrent een contactpersoon voor deze pagina of site

3. Het webonderdeel Key Performance Indicators: hierin wordt een lijst met statusindicatoren weergegeven waaraan u de voortgang in de richting van een bepaald doel kunt aflezen

4. Excel Web Access-webonderdelen: in deze drie gebieden wordt Excel Web Access gebruikt voor de interactie met een Excel-werkmap en het weergeven van werkmapgegevens op de pagina.

Naar boven

Overzicht van de introductiepagina van het Rapportcentrum

Het hoofdonderdeel van het Rapportcentrum is de introductiepagina die verschijnt wanneer u klikt op de tab Rapporten. Deze pagina fungeert als de hoofdportal voor de toegang tot aandachtspunten of samengevatte bedrijfsinformatie. De informatie die u op deze pagina weergeeft, kan vanuit verschillende bronnen worden bijgewerkt. Zoals bij alle pagina's op een SharePoint-site, wordt de informatie ook hier weergegeven via een verzameling webonderdelen. Als u ten minste beschikt over het machtigingsniveau Ontwerper, kunt u deze webonderdelen toevoegen, verwijderen, wijzigen of opnieuw rangschikken, zodat de benodigde bedrijfsinformatie snel kan worden ingezien en geopend.

Tip: Wanneer u voor de eerste keer naar de introductiepagina van het Rapportcentrum gaat, geeft Office SharePoint Server 2007 koppelingen weer naar een voorbeelddashboard, voorbeeldgegevens, voorbeeld-KPI's en informatie over de Gegevensverbindingsbibliotheek. Voordat u uw introductiepagina gaat aanpassen, kan het doornemen van de informatie op deze pagina nuttig zijn. In het gedeelte Zie ook vindt u een koppeling naar meer informatie over het werken met webonderdelen.

In de volgende afbeelding ziet u de hoofdonderdelen van de introductiepagina van het Rapportcentrum.

Startpagina van het Rapportcentrum

1. Dit gedeelte bevat nuttige informatie voor beginnende gebruikers van het Rapportcentrum, waaronder koppelingen naar een voorbeelddashboard, voorbeeldgegevens, voorbeeld-KPI's en informatie over de Gegevensverbindingsbibliotheek.

2. Hier kunt u belangrijke aankondigingen toevoegen voor gebruikers van het Rapportcentrum.

3. Hier kunt u contactpersonen toevoegen of wijzigen die zijn verbonden met uw netwerk.

4. Voorbeeld-KPI's worden standaard weergegeven op de introductiepagina van het Rapportcentrum.

5. Hier kunt u koppelingen toevoegen naar belangrijke documenten of informatie met dit webonderdeel Overzichtskoppeling.

6. Hier kunt u koppelingen toevoegen naar evenementen die u op de introductiepagina wilt promoten met gebruikmaking van dit webonderdeel Lijstweergave.

Naar boven

Overzicht van de onderdelen van een Rapportcentrum-site

Op de werkbalk Snel starten van het Rapportcentrum vindt u verschillende lijsten en bibliotheken waarmee u uw rapporten en gegevensverbindingsbronnen kunt beheren. Het opslaan van bronnen in afzonderlijke bibliotheken biedt u de mogelijkheid versiecontrole, werkstromen en machtigingen voor elke bron afzonderlijk te configureren. U kunt bijvoorbeeld de machtigingen zodanig configureren dat alleen leden van de IT-afdeling gegevensverbindingen kunnen wijzigen of uploaden. Op dezelfde manier kunt u werkstromen zodanig configureren in Office SharePoint Server 2007 dat goedkeuring vereist is voor nieuwe rapporten. Deze lijsten en bibliotheken worden in dit artikel beschreven.

Rapportbibliotheek

De Rapportbibliotheek is de centrale opslagplaats voor twee typen bestanden: rapporten en dashboardpagina's. Rapporten zijn Office Excel 2007-werkmappen die brongegevens bevatten die kunnen worden weergegeven op dashboardpagina's. Dashboardpagina's kunnen worden gemaakt op basis van een of meer Office Excel 2007-werkmappen en maken gebruik van elementen als KPI's en draaigrafieken.

Werken met de bibliotheek rapporten is vergelijkbaar met het werken met andere bibliotheken. U kunt bestaande documenten uploaden, nieuwe bestanden maken, bewerken van documenten, kolommen en weergaven wijzigen en machtigingen instellen. Machtigingen voor rapporten ingesteld, net zoals bij een document of lijstitem. U kunt machtigingen instellen voor bibliotheken, mappen of afzonderlijke bestanden. De bibliotheek rapporten verschilt van andere bibliotheken in dat deze uitgebreide ondersteuning biedt voor het opslaan en onderhouden van Excel Services-rapporten en eenvoudiger het maken van dashboardpagina's, waarin gegevens uit de KPI's en Office Excel 2007 werkmappen kunnen worden weergegeven. Een dashboardpagina's die u maakt worden in deze bibliotheek opgeslagen. Meer informatie over Excel Services, raadpleegt u deze artikelen in Aan de slag met Excel Services en Excel Web Access.

Nadat rapporten zijn gemaakt en ingezet bij de Office SharePoint Server 2007-site, kunnen mensen naar een rapport in een rapportbibliotheek navigeren en hierin wijzigingen aanbrengen door eenvoudigweg op de bestandsnaam te klikken. Voor het beheren van rapporten hoeft u enkel naar het juiste rapport in de Rapportbibliotheek te navigeren en op de pijl omlaag te klikken.

Gegevensverbindingsbibliotheek

Een belangrijk deel van het Rapportcentrum is de Gegevensverbindingsbibliotheek, een gedeelde opslagplaats die vergelijkbaar is met andere documentbibliotheken. In de Gegevensverbindingsbibliotheek worden twee verschillende typen gegevensverbindingsbestanden opgeslagen:

  • Office-gegevensverbindingsbestanden (ODC-bestanden) bevatten een eigenschappenset waarin wordt gedefinieerd hoe een clienttoepassing of portalservice verbinding kan maken met een gegevensbron. In ODC's wordt tevens gedefinieerd hoe het beveiligingsbeleid moet worden gedefinieerd bij toegangsverzoeken tot de gegevensbron namens een gebruiker.

  • Universal Data Connection-bestanden (UDC-bestanden) abstraheren de gegevensverbindingsinformatie uit een Microsoft Office InfoPath 2007-formuliersjabloon door gebruik te maken van een eenmalige aanmelding voor het afhandelen van verificatiekwesties in multi-tier architecturen en van de webservice-proxy die beschikbaar is bij InfoPath Forms Services. In tegenstelling tot de ODC-indeling die wordt gebruikt door andere Microsoft Office-toepassingen voor het opslaan van informatie over databaseverbindingen, kan in UDC-bestanden informatie over verschillende typen gegevensverbindingen worden opgeslagen. Bovendien kunnen UDC-bestanden worden uitgebreid om informatie op te kunnen slaan over willekeurige typen.

Bibliotheek met gegevensverbindingen

Een van de voornaamste voordelen van de Gegevensverbindingsbibliotheek is de mogelijkheid om de gegevensverbindingen waarvoor mensen het meest toegang nodig zullen hebben, opnieuw te kunnen gebruiken. Wanneer u bijvoorbeeld een externe verbinding maakt om een KPI weer te geven, kunt u bladeren in de Gegevensverbindingsbibliotheek en selecteren uit de beschikbare gegevensverbindingsbestanden. Als in het netwerk een wijziging optreedt die een van de verbindingen beïnvloedt, hoeven slechts eenmaal wijzigingen te worden aangebracht in het desbetreffende gegevensverbindingsbestand op de server. Alle gebruikersverbindingen ontvangen de update automatisch wanneer de verbinding met externe gegevens de volgende keer wordt vernieuwd. Office SharePoint Server 2007 ondersteunt verbindingen met de volgende externe gegevensbronnen:

  • Office Excel 2007-werkmap

  • Office Access 2007-database

  • Andere OLEDB- of ODBC-gegevensbron

  • Microsoft SQL Server-database

De Gegevensverbindingsbibliotheek biedt een hoog controle- en beveiligingsniveau met de functie Goedkeuring van de inhoud standaard ingeschakeld. Leden van de site die beschikken over de machtiging voor het leveren van bijdragen kunnen bestanden opslaan naar de bibliotheek, maar alleen de eigenaar van het bestand kan het bestand gebruiken, bijvoorbeeld vanuit Office InfoPath 2007, tenzij een inhoudsgoedkeurder het bestand heeft goedgekeurd. Standaard beschikken alle leden die het machtigingsniveau Ontwerper hebben ook over het machtigingsniveau Items goedkeuren. Samengevat betekent dit dat u een siteverzameling kunt instellen, zodat alleen door u aangewezen personen de UDC-bestanden kunnen goedkeuren.

Opmerking: Gegevensverbindingen dienen te worden geconfigureerd door uw beheerder of door iemand die vertrouwd is met de onderliggende gegevensbronnen en uw netwerkinfrastructuur.

Rapportagenda

De agenda rapport is een agendalijst dat alle gegevens die betrekking hebben van een datum voor een rapport of het rapportplanning kan bevatten. U kunt bijvoorbeeld de agenda van het rapport om aan te geven op welke datums report with data wordt vernieuwd of geladen en een met de melding voor een herinnering instellen mij functie. U kunt beheren en te analyseren agendagegevens in Office Excel 2007 of Office Access 2007. U kunt ook verbinding maken en het rapport-agenda synchroniseren naar uw agenda Office Outlook 2007 en, als u met de andere lijsten Rapportcentrum, u kunt weergaven te wijzigen, lijstinstellingen beheren, enzovoort. Meer informatie over het verbinden van SharePoint-agenda's naar Office Outlook 2007Zie het artikel bekijken en bijwerken van een SharePoint-agendain de Office Outlook 2007 Help.

Referentiebibliotheek

De Referentiebibliotheek dient als de documentbibliotheek voor het opslaan van documenten die mensen kunnen helpen om te navigeren in de Rapportbibliotheek en de Rapportbibliotheek te gebruiken. De documenten in deze bibliotheek dienen alle informatie te bevatten die mensen nodig hebben om het door u aangepaste Rapportcentrum te gebruiken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×