Inleiding tot het publiceren van een formuliersjabloon

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u klaar bent met het ontwerpen van een formuliersjabloon, moet u opslaan en publiceren van de formuliersjabloon zodat uw gebruikers kunnen formulieren invullen die zijn gebaseerd op is geïnstalleerd.

In dit artikel

De werking van de publicatie

Een browsercompatibele formuliersjabloon publiceren

Een formuliersjabloon met volledig vertrouwen publiceren

Een formuliersjabloon verzenden in een e-mailbericht

Wijzigen of een gepubliceerde formuliersjabloon verplaatsen

De werking van de publicatie

Wanneer u een formuliersjabloon publiceren, moet u eerst de formuliersjabloon opslaan en gebruikt u de Wizard publiceren distributie van de formuliersjabloon aan uw gebruikers. De Wizard publiceren wordt de formuliersjabloon voor verdeling gewijzigd door de locatie van publiceren en verwerkingsinstructies, toe te voegen, zodat gebruikers formulieren die zijn gebaseerd op dit formuliersjabloon kunnen openen. Hierna kunnen gebruikers formulieren die zijn gebaseerd op deze sjabloon worden automatisch bijgewerkt als u wijzigingen in de formuliersjabloon aanbrengt na publiceren. Wanneer een gebruiker het formulier opent, Microsoft Office InfoPath de formuliersjabloon is gedownload van de locatie die is opgegeven in de van de verwerkingsinstructies op de computer van de gebruiker en maakt u een formulier dat is gebaseerd op deze formuliersjabloon voor een met InfoPath. Als de gebruiker het formulier slaat en opent het formulier later, worden de versie van de formuliersjabloon op de computer van de gebruiker met de versie van de formuliersjabloon die is opgegeven in de verwerkingsinstructies vergeleken met InfoPath. Als de in de opgegeven locatie in de verwerkingsinstructies nieuwer dan de versie op de computer van de gebruiker is, wordt InfoPath de nieuwere versie van de formuliersjabloon is gedownload en vervolgens het formulier wordt bijgewerkt met de nieuwe versie van de formuliersjabloon.

Na het wijzigen van de formuliersjabloon met de locatie publiceren en verwerkingsinstructies, slaat de wizard de gewijzigde formuliersjabloon naar de locatie publiceren die u opgeeft. U kunt een formuliersjabloon publiceren naar de volgende locaties:

 • Een Microsoft Windows SharePoint Services-server    Wanneer u een formuliersjabloon naar een server waarop Microsoft Windows SharePoint Services wordt uitgevoerd publiceren, kunt u twee dingen doen: U kunt de formuliersjabloon publiceren naar een documentbibliotheek, waar deze wordt gebruikt als de sjabloon voor alle documenten die gebruikers in th invullen aan de documentbibliotheek. Of u de formuliersjabloon als een site-inhoudstype kunt publiceren. Dit betekent dat de formuliersjabloon kan worden gebruikt als een sjabloon in verschillende siteverzamelingen.

 • Een server met InfoPath Forms Services    U kunt een voor browsers compatibele formuliersjabloon publiceren naar een server waarop InfoPath Forms Serviceswordt uitgevoerd. Browsercompatibele formuliersjablonen kunnen gebruikers zonder InfoPath formulieren invullen die zijn gebaseerd op de formuliersjabloon via een webbrowser.

 • Als onderdeel van een e-mailbericht    U kunt een formuliersjabloon publiceren door deze in een e-mailbericht te sturen aan uw gebruikers. Gebruikers kunnen open vervolgens het e-mailbericht en vul het formulier.

 • Een gedeelde netwerkmap    U kunt een formuliersjabloon publiceren naar een gedeelde netwerkmap die uw gebruikers hebben toegang tot. Uw gebruikers kunnen Ga naar de gedeelde map en een formulier maken dat is gebaseerd op de formuliersjabloon.

  Opmerking: Deze functie vervangt de functionaliteit in Microsoft Office InfoPath 2003 SP1 die u een formuliersjabloon publiceren naar een webserver ingeschakeld.

 • Als een installatiebestand    Als u Microsoft Visual Studio .NET 2003 of Microsoft Visual Studio 2005 is geïnstalleerd op uw computer hebt, kunt u een formuliersjabloon publiceren als een installatiebestand die is opgeslagen op een gedeelde netwerkmap. Gebruikers kunnen downloaden en uitvoeren van het installatiebestand om te installeren en registreren van de formuliersjabloon op hun computer. Als u nog geen Visual Studio, kunt u de formuliersjabloon publiceren naar een gedeelde netwerklocatie en InfoPath maakt een scriptbestand dat de formuliersjabloon wordt geregistreerd. Een gebruiker kan vervolgens downloaden zowel de formuliersjabloon en het script en voer het script om de formuliersjabloon te registreren.

Wanneer een gebruiker wil een formulier invullen voor de eerste keer, wordt hij of zij gaat naar de locatie waar de formuliersjabloon is gepubliceerd en een formulier opent dat is gebaseerd op de formuliersjabloon. Het is dus belangrijk dat uw gebruikers toegang hebben tot de locatie waar u de formuliersjabloon publiceren. Wanneer een gebruiker een nieuw formulier maakt, kan worden opgeslagen (of in de cache opgeslagen) de formuliersjabloon op de computer van de gebruiker. Hiermee kan de gebruiker het formulier invullen, zelfs wanneer u offline werkt. Als de gebruiker het formulier slaat en vervolgens opent deze later om het te voltooien invullen of wordt geopend een nieuw leeg formulier die is gebaseerd op de formuliersjabloon, bepaalt InfoPath als de computer is verbonden met de gepubliceerde locatie van de formuliersjabloon. Als er een verbinding, InfoPath Hiermee wordt gecontroleerd op updates van de formuliersjabloon deze toegepast, en kan worden bekeken. Als er geen verbinding is, geeft InfoPath het formulier dat is gebaseerd op de formuliersjabloon die is opgeslagen op de computer van de gebruiker wordt geopend.

Een formuliersjabloon publiceren is niet hetzelfde als een formuliersjabloon op te slaan. Als u een formuliersjabloon opslaat, slaat u deze als u wilt behouden van uw werk, net zoals u doet wanneer u een bestand naar uw computer opslaat. De volgende tabel vindt u een overzicht van de verschillende manieren waarop u voor het opslaan van een formuliersjabloon.

Opdracht

Beschrijving

Wanneer gebruiken

Opslaan

De formuliersjabloon opslaat in de huidige locatie, met dezelfde naam. Als u een formuliersjabloon die al is gepubliceerd naar een documentbibliotheek op een server waarop Microsoft Windows SharePoint Services wijzigt, wordt er InfoPath kunt u de formuliersjabloon alleen opslaan in een andere locatie dan de locatie publiceren.

Klik op deze opdracht om uw wijzigingen bij het ontwerpen van een formuliersjabloon. Als u een gepubliceerde formuliersjabloon wijzigen wilt, klikt u op de opdracht OpslaanAls om de formuliersjabloon opslaan naar een nieuwe locatie.

Opslaan als

De formuliersjabloon wordt opgeslagen naar een andere locatie of op dezelfde locatie, maar met een nieuwe naam. Als u een formuliersjabloon die al is gepubliceerd wijzigt, worden te klikken op OpslaanAls niet bijgewerkt via de gepubliceerde formuliersjabloon.

Klik op deze opdracht wanneer u moet een kopie van een formuliersjabloon wijzigen.

Opslaan als bronbestanden

De formuliersjabloon naar een nieuwe locatie als een set formulierbestanden in plaats van als één XSN-bestand wordt opgeslagen.

Klik op deze opdracht als u wilt wijzigen van de formuliersjabloon afzonderlijke formulierbestanden; bijvoorbeeld als u wilt bijwerken van de resource-bestanden die is opgenomen in de formuliersjabloon. In de meeste gevallen nodig u niet om te werken met een formuliersjabloon afzonderlijke bestanden.

Opmerking: U moet altijd de Wizard publiceren gebruiken als u wilt de formuliersjabloon aan uw gebruikers distribueren.

Naar boven

Een browsercompatibele formuliersjabloon publiceren

Uw gebruikers nodig in eerdere versies van Microsoft Office InfoPath, InfoPath op zijn of haar computer hebben geïnstalleerd om te kunnen formulieren invullen die zijn gebaseerd op een formuliersjabloon. In Office InfoPath 2007, kunt u een browsercompatibele formuliersjabloon waarvan de formulieren kunnen worden ingevuld in een webbrowser of in InfoPath ontwerpen. Als u wilt dat gebruikers kunnen een formulier invullen in een webbrowser, kunt u de formuliersjabloon publiceren naar een server waarop InfoPath Forms Serviceswordt uitgevoerd.

Opmerking: Een formuliersjabloon met code kan niet rechtstreeks worden gepubliceerd naar een server waarop InfoPath Forms Services. Een formuliersjabloon met aangepaste code vereist om verschillende redenen, inclusief Serverbeheer, beveiliging en prestaties Goedkeuring beheerder voordat deze gekoppeld aan een documentbibliotheek of algemeen beschikbaar als een webtoepassing worden kan. U de formuliersjabloon met code naar een gedeelde netwerklocatie publiceren en vervolgens de beheerder van de formuliersjabloon uploadt naar de server.

Naar boven

Een formuliersjabloon met volledig vertrouwen publiceren

Formulieren die volledige toegang hebben tot systeembronnen, zoals bestanden op uw computer of andere instellingen op, worden volledig vertrouwde formulieren genoemd. Een volledig vertrouwd formulier wordt gemaakt van een formuliersjabloon die digitaal is ondertekend met een vertrouwd certificaat of op de computer is geïnstalleerd. Een formuliersjabloon dat digitaal is ondertekend met een vertrouwd certificaat heeft geen moeten worden geïnstalleerd of geregistreerd op de computer van de gebruiker. Dit soort formuliersjabloon kan worden gedistribueerd als een bijlage in een e-mailbericht of gebruikers kunnen deze formuliersjabloon downloaden van een documentbibliotheek of de gedeelde netwerkmap.

Volledig vertrouwde formulieren kunnen toegang tot gegevens die zijn opgeslagen in het formulier zelf, evenals de informatie op een van de volgende locaties:

 • Hetzelfde domein als het formulier

 • Alle andere domeinen die toegankelijk is aan het formulier

 • Alle bestanden en instellingen op de computer waarop de persoon die het formulier invult kunt openen

Als u een formuliersjabloon met volledig vertrouwen publiceren, wilt u een van de volgende manieren te werk kunt doen:

 • U kunt de formuliersjabloon met een certificaat van een vertrouwde certificeringsinstantie digitaal ondertekenen en vervolgens de formuliersjabloon publiceren naar een gedeelde netwerklocatie. Uw gebruikers kunnen de formuliersjabloon open in de gedeelde netwerklocatie.

 • Als u Visual Studio .NET 2003 of Visual Studio 2005 hebt, kunt u de Wizard publiceren gebruiken om een installatiepakket die wordt geïnstalleerd en geregistreerd van de formuliersjabloon op de computers van gebruikers te maken. Een gebruiker met beheerdersrechten op de computer kunt vervolgens het installatiepakket te gaan als u wilt installeren en registreren van de formuliersjabloon uitvoeren.

 • Als u geen Visual Studio .NET 2003 of Visual Studio 2005 hebt, kunt u de Wizard publiceren gebruiken de formuliersjabloon publiceren naar een gedeelde netwerklocatie en om te maken van een script om de formuliersjabloon op uw computer te registreren. Een gebruiker met de juiste rechten op de computer toegang Kopieer beide bestanden naar de computer en voer vervolgens het script om de formuliersjabloon te registreren.

Naar boven

Een formuliersjabloon verzenden in een e-mailbericht

U kunt de Wizard publiceren gebruiken voor het distribueren van de formuliersjabloon aan uw gebruikers in een e-mailbericht. Gebruikers die Microsoft Office Outlook 2007 hebben en InfoPath op hun computer kunt Vul het formulier rechtstreeks in het e-mailbericht wanneer ze voor het eerst het e-mailbericht openen. Gebruikers met eerdere versies van Outlook of met andere e-mailtoepassingen ontvangen een e-mailbericht met de formuliersjabloon en het formulier als bijlage. Deze gebruikers moeten deze eerst op de formuliersjabloonbijlage om te kunnen installeren van de formuliersjabloon op hun computer. Gebruikers kunnen na de installatie van de formuliersjabloon, klik vervolgens op de formulierbijlage in het e-mailbericht naar het formulier invullen in InfoPath.

Als de formuliersjabloon moet toegang tot de systeembronnen op de computer van een gebruiker of u de formuliersjabloon naar gebruikers in een ander domein verzendt, moet u de formuliersjabloon met een certificaat van een vertrouwde certificeringsinstantie vóór publicatie digitaal ondertekenen. Uw gebruikers in een ander domein kunnen fouten optreden als zij een formuliersjabloon zonder een certificaat openen.

Naar boven

Wijzigen of een gepubliceerde formuliersjabloon verplaatsen

Als u een formuliersjabloon wijzigen nadat deze is gepubliceerd en er formulieren op basis van deze formuliersjabloon voor een bestaande, worden de wijzigingen die u in de formuliersjabloon aanbrengt worden doorgevoerd in de bestaande formulieren. Bijvoorbeeld als u een sectie in uw formulier met een tabel verwijdert, die tabel en de gegevens in die tabel verwijderd in alle bestaande formulieren die zijn gebaseerd op de sjabloon. Dit kan resulteren in verlies van gegevens. Daarom u wilt testen van de wijzigingen die u aan uw formulier aanbrengt moet gaan sjabloon om te bepalen de effecten op de bestaande formulieren.

Als u wilt wijzigen van een formuliersjabloon die is gepubliceerd, moet u de werkkopie van de formuliersjabloon wijzigen. De werkkopie is de versie die is opgeslagen op uw computer of in een versie control-programma, zoals Microsoft Visual SourceSafe. Nadat u de werkkopie wijzigt, kunt u deze kunt publiceren naar de locatie publiceren. Als u een werkkopie van de formuliersjabloon niet hebt, is het mogelijk dat u kunnen krijgen een kopie van de locatie publiceren en slaat u deze kopiëren naar een andere locatie dan de locatie publiceren. Na het wijzigen van de werkkopie van de formuliersjabloon, u kunt de Wizard publiceren formuliersjabloon opnieuw publiceren het naar de oorspronkelijke locatie. De Wizard publiceren overschrijft de bestaande versie van de formuliersjabloon op de locatie van het publiceren met de gewijzigde versie. Omdat InfoPath de identiteit van een formuliersjabloon die is gebaseerd op de naam en locatie bepaalt, is het belangrijk dat u niet deze wijzigen wanneer u de formuliersjabloon opnieuw publiceren.

Als u een gepubliceerde formuliersjabloon verplaatsen naar een andere locatie wilt, kunt u de werkkopie van de formuliersjabloon publiceren naar de nieuwe locatie. Voordat u de formuliersjabloon naar de nieuwe locatie publiceren, moet u wellicht aangepast aan de nieuwe locatie. Bijvoorbeeld de locaties van de externe gegevensbronnen die worden gebruikt door de formuliersjabloon mogelijk zijn gewijzigd. U moet de gegevensverbindingen bijwerken met de nieuwe locaties voor de externe gegevensbronnen voordat u de formuliersjabloon naar de nieuwe locatie publiceren.

Als er formulieren op basis van de gepubliceerde formuliersjabloon bestaande, moet u ook de bestaande formulieren koppelen aan de formuliersjabloon die u in de nieuwe locatie publiceren. Als u dat niet doet, kunnen uw gebruikers mogelijk geen hun bestaande formulieren openen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×