Inleiding tot het optimaliseren van de prestaties voor SharePoint Online

In dit artikel wordt uitgelegd welke specifieke aspecten het overwegen waard zijn bij het ontwerpen van pagina’s, om ervoor te zorgen dat SharePoint Online optimaal presteert.

SharePoint Online-prestatiegegevens

De volgende algemene prestatiegegevens bieden informatie over de prestaties van SharePoint Online in de praktijk:

 • Hoe snel laden pagina 's

 • Het aantal vereiste communicatiemomenten per pagina

 • Problemen met de service

 • Andere dingen die leiden tot verminderde prestaties

Conclusies op basis van de gegevens

Uit de gegevens kan worden opgemaakt dat:

 • De meeste pagina's op SharePoint Online goed presteren.

 • Niet-aangepaste pagina's zeer snel laden.

 • OneDrive voor Bedrijven, teamsites en systeempagina's zoals _layouts en vergelijkbare pagina’s, allemaal snel laden.

 • Bij de langzaamste 1% van de SharePoint Online-pagina's duurt het meer dan 5.000 milliseconden om ze te laden.

U kunt zelf een eenvoudige vergelijkingstest voor het meten van prestaties uitvoeren door de laadtijd van uw eigen portal te vergelijken met de laadtijd van de startpagina van OneDrive voor Bedrijven, omdat die weinig aangepaste functies gebruikt. Bij het oplossen van problemen met netwerkprestaties is dit vaak de eerste stap die Ondersteuning u verzoekt te voltooien.

Verbindingscategorieën voor het optimaliseren van prestaties

U kunt de verbindingen tussen de server en de gebruiker onderverdelen in drie hoofdcategorieën. Houd rekening met deze categorieën bij het ontwerpen van SharePoint Online-pagina's, zodat u meer inzicht krijgt in laadtijden.

 • Server.    De servers die Microsoft host in datacenters.

 • Network.    Het Microsoft-netwerk, internet en uw on-premises netwerk tussen het datacenter en uw gebruikers.

 • Browser.    Waar de pagina wordt geladen.

Binnen deze drie verbindingen zijn er meestal vijf oorzaken verantwoordelijk voor 95% procent van alle langzaam ladende pagina’s. Elk van die oorzaken wordt beschreven in dit artikel:

 • Navigatieproblemen

 • Inhoud-rollup

 • Grote bestanden

 • Veel aanvragen voor de server

 • Verwerking van webonderdelen

Serververbinding

Veel van de problemen die de prestaties beïnvloeden van on-premises SharePoint zijn ook relevant voor SharePoint Online.

Zoals te verwachten, hebt u veel meer controle over de prestaties van servers met on-premises SharePoint. Met SharePoint Online liggen de zaken iets anders. Hoe harder u een server laat werken, hoe langer het duurt om een pagina weer te geven. Bij SharePoint zijn de grootste boosdoeners complexe pagina’s met meerdere webonderdelen.

SharePoint Online

Dialoogvenster Hyperlink bewerken

SharePoint

De knop Normale weergave op de statusbalk

Bij SharePoint Online kan het gebeuren dat bepaalde paginaverzoeken leiden tot het sturen van aanvragen naar meerdere servers. Zo kan een heel web van aanvragen tussen servers ontstaan, allemaal om één afzonderlijke aanvraag af te handelen. Voor het laden van een pagina zijn dit belastende interacties, die leiden tot vertragingen.

Voorbeelden van dergelijke interacties tussen servers zijn:

 • Web- naar SQL-servers

 • Web- naar toepassingsservers

Een andere oorzaak van trage serverinteractie zijn cachemissers. In tegenstelling tot bij on-premises SharePoint, is de kans zeer klein dat u op dezelfde server terechtkomt voor een pagina die u al eerder hebt bezocht. Daardoor heeft het opslaan van objecten in de cache weinig zin.

Netwerkverbinding

Bij on-premises SharePoint waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een WAN, is de verbinding tussen het datacenter en de eindgebruikers waarschijnlijk zeer snel. In het algemeen zal het netwerkbeheer relatief eenvoudig zijn.

Bij SharePoint Online zijn er meer factoren om rekening mee te houden, zoals:

 • Het Microsoft-netwerk

 • Internet

 • De internetprovider

Ongeacht welke versie van SharePoint (en welk netwerk) u gebruikt, kunnen de volgende dingen ertoe leiden dat het druk is op het netwerk:

 • Grote nettolading

 • Veel bestanden

 • Grote fysieke afstand tot de server

Een van de functies die u in SharePoint Online kunt gebruiken is het Microsoft CDN (Content Delivery Network). Een CDN is in feite een gedistribueerde verzameling servers die zijn geïmplementeerd in meerdere datacenters. Met een CDN kan pagina-inhoud worden gehost op een server dicht bij de client, ook als de client zich ver van de oorspronkelijke SharePoint-server bevindt. Microsoft zal hier in de toekomst naar verwachting meer gebruik van maken, om lokale exemplaren op te slaan van pagina’s die niet kunnen worden aangepast, zoals de startpagina voor de SharePoint Online-beheerder. Zie Netwerken voor contentlevering voor meer informatie over CDN’s.

Iets waar u van op de hoogte moet zijn, maar waaraan u waarschijnlijk weinig kunt doen, is de snelheid van de verbinding met uw internetprovider. Met een eenvoudige snelheidstest kunt u de verbindingssnelheid achterhalen.

Browserverbinding

Bij webbrowsers zijn er een paar factoren die van invloed kunnen zijn op de prestaties.

Het bezoeken van complexe pagina’s kan de prestaties verminderen. De meeste browsers hebben slechts een kleine cache (ongeveer 90 MB), terwijl de gemiddelde webpagina ongeveer 1,6 MB is. Dit betekent dat de cache al snel vol is.

Ook bandbreedte kan een probleem zijn. Als een gebruiker bijvoorbeeld een video bekijkt in een andere sessie, is dat van invloed op de prestaties van uw SharePoint-pagina. En hoewel u niet kunt voorkomen dat uw gebruikers media streamen, kunt u wel bepalen hoe een pagina voor gebruikers wordt geladen.

Raadpleeg de volgende artikelen over verschillende technieken voor het aanpassen van SharePoint Online-pagina’s en andere aanbevolen procedures voor het optimaliseren van prestaties.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×