Inleiding tot het ontwerpen van formulieren in InfoPath 2010

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

InfoPath biedt opties waarmee u formulieren kunt maken voor het verzamelen van informatie van gebruikers of het weergeven van informatie uit een gegevensbron. In dit artikel krijgt u stapsgewijze instructies waarmee u aan de slag kunt om een InfoPath-formulier te ontwerpen, in te stellen en te publiceren.

In dit artikel

Een formuliersjabloon plannen

Een sjabloon selecteren

De visuele indeling van een formuliersjabloon selecteren

Verbindingen toevoegen voor het verzenden of ontvangen van gegevens aan en van andere bronnen

Velden en besturingselementen toevoegen

Een andere weergave aan een formulier toevoegen

Regels toevoegen

Een InfoPath-formuliersjabloon publiceren

Het ontwerp van een formulier controleren

Een formuliersjabloon plannen

Voordat u een InfoPath-formulier gaat ontwerpen, is het belangrijk het formulierontwerp te plannen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende scenario's:

  • Krijgt de formuliersjabloon één weergave (pagina) of meerdere weergaven?

  • Hebt u bedacht welke gegevens moeten worden verzameld of weergegeven?

  • Moeten gedeelten van de formuliersjabloon alleen-lezen zijn?

Bedenk waar de afzonderlijke besturingselementen geplaatst moeten worden en hoe de formuliersjabloon eruit moet zien en moet functioneren. Hoewel u de formuliersjabloon natuurlijk altijd later kunt wijzigen, is het efficiënter om te beginnen met een ontwerp in gedachten.

Naar boven

Een sjabloon selecteren

Het eerste wat u moet doen als u een InfoPath-formuliersjabloon ontwerpen is een sjabloontype te kiezen. Wanneer u InfoPath 2010 opent, een galerie met sjablonen worden weergegeven op het tabblad bestand , die zijn gegroepeerd in vier categorieën, Populaire formuliersjablonen, Formuliersjablonen geavanceerdeInfoPath 2007-formuliersjablonenen Sjabloononderdelen . Het type sjabloon om te selecteren, is afhankelijk van hoe de formuliersjabloon worden gebruikt en wat voor soort deze mogelijk verbinding maken met gegevensbronnen.

Naar boven

De visuele indeling van een formuliersjabloon selecteren

Als u een sjabloon hebt geselecteerd, kunt u deze aan uw wensen aanpassen of de standaardindeling gebruiken. Als u de indeling wilt aanpassen, kiest u een sjabloon voor de pagina-indeling. Vervolgens past u het uiterlijk en de stijl van het formulier aan door aangepaste of vooraf gedefinieerde tabelstijlen toe te voegen en een thema toe te passen op de formuliersjabloon.

Voor meer informatie met betrekking tot indelen van een formuliersjabloon, raadpleegt u een formuliersjabloon indelen.

Naar boven

Verbindingen toevoegen voor het verzenden of ontvangen van gegevens aan en van andere bronnen

Een gegevensverbinding is een dynamische koppeling tussen een Microsoft InfoPath-formulier en een externe gegevensbron, zoals SharePoint, een webservice of een database die wordt gebruikt om te ontvangen of te verzenden. Externe gegevensbronnen kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat een formulier altijd bijgewerkt is, eventuele wijzigingen in de externe gegevensbron worden automatisch doorgevoerd in de InfoPath-formulier. Een gegevensverbinding kunt u opgeven waar de formuliergegevens is ingediend.

Naar boven

Velden en besturingselementen toevoegen

In InfoPath zijn velden en besturingselementen niet hetzelfde. Velden worden weergegeven in het taakvenster Velden en vertegenwoordigen de gegevens die in het formulier worden verzameld. Deze gegevens worden opgeslagen in XML-indeling en kunnen naar verschillende bestemmingen worden verzonden. Besturingselementen bevatten daarentegen niet de gegevens zelf; besturingselementen zijn meer een venster waardoor u naar de gegevens kijkt die in het formulier worden verzameld. De verschillende besturingselementen bieden verschillende manieren waarop de gebruiker de gegevens kan invoeren, zodat de beste manier kan worden gekozen voor het type gegevens dat moet worden verzameld.

Als u bijvoorbeeld de naam en de status van een project in een projectstatusformulier wilt verzamelen, kunt u beide velden opslaan als tekst. U wilt dan misschien dat de gebruiker een willekeurige tekenreeks kan invoeren als projectnaam maar dat de status moet worden gekozen uit een lijst met opties. Dan gebruikt u het besturingselement Tekstvak voor het veld Projectnaam en een vervolgkeuzelijst voor het veld Status.

Zie Inleiding tot besturingselementenvoor meer informatie over velden en besturingselementen.

Naar boven

Een andere weergave aan een formulier toevoegen

Weergaven (of pagina's) zijn een manier om in een formulier verschillende gedeelten aan te brengen, die u apart wilt presenteren. Deze gedeelten kunnen in een bepaalde volgorde worden weergegeven, aan bepaalde mensen worden getoond of voor een speciaal doel worden weergegeven. Met een statusrapportformulier kunt u bijvoorbeeld een tweede weergave instellen waarmee u de geschiedenis van statuswijzigingen weergeeft. Deze weergave kan dan worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de projecten die worden bijgehouden in het statusrapport, op schema liggen.

Met betrekking tot weergaven van toe te voegen aan een formulier, Zie toevoegen, verwijderen en schakelen tussen weergaven (pagina's) in een formuliervoor meer informatie.

Naar boven

Regels toevoegen

Met regels kunt u het gedrag van het formulier bepalen door bepaalde acties uit te voeren. Zo kunt u bijvoorbeeld automatisch een bericht weergeven binnen een dialoogvenster, een veldwaarde instellen, een query uitvoeren of gegevens verzenden naar een gegevensverbinding, overschakelen naar een andere weergave of een formulier openen of sluiten als reactie op bepaalde gebeurtenissen en voorwaarden. Voorbeelden van dergelijke voorwaarden zijn berekeningen of gebruikersrollen, of de vraag of de waarde van een veld leeg is, binnen een opgegeven bereik valt, gelijk is aan de waarde van een ander veld, begint met bepaalde tekens of deze tekens bevat.

Naar boven

Een InfoPath-formuliersjabloon publiceren

Wanneer het formulierontwerp klaar is, moet u de formuliersjabloon publiceren zodat gebruikers formulieren kunnen gaan invullen op basis van die formuliersjabloon. Het publiceren van een formuliersjabloon is niet hetzelfde als het opslaan ervan. Als u een formuliersjabloon opslaat, wordt deze als bestand opgeslagen, maar is de formuliersjabloon nog niet beschikbaar gesteld aan gebruikers. Het proces van het publiceren brengt wijzigingen aan in de formuliersjabloon zodat deze kan worden gedistribueerd. Zo wordt de publicatielocatie toegevoegd en worden er secties met instructies verwerkt, zodat gebruikers formulieren kunnen openen op basis van de formuliersjabloon. De instructies voor verwerking zorgen ervoor dat formulieren op basis van de formuliersjabloon automatisch worden bijgewerkt als u wijzigingen aan de formuliersjabloon aanbrengt nadat u deze hebt gepubliceerd.

Voor meer informatie met betrekking tot het publiceren van een formulier, Zie een formulier publiceren.

Naar boven

Het ontwerp van een formulier controleren

Soms kunt u geconfronteerd worden met compatibiliteitsproblemen. Dit kan voorkomen wanneer u een InfoPath Filler-formuliersjabloon converteert naar een formuliersjabloon voor browsers of wanneer u een InfoPath 2010-formuliersjabloon converteert naar een InfoPath 2007- of 2003-indeling. Hoewel InfoPath erop is gericht compatibiliteitsproblemen te voorkomen, door de opties in het formulierontwerp te beperken tot compatibele opties op basis van de gekozen formuliersjabloon, kunnen deze zich toch voordoen. InfoPath controleert op fouten wanneer u een formuliersjabloon opent, de compatibiliteitsinstelling voor een formuliersjabloon wijzigt, een formuliersjabloon opslaat of publiceert of een Office-document importeert als een formuliersjabloon. Als er fouten worden gevonden, krijgt u bericht dat u deze fouten moet oplossen.

Zie voor meer informatie over de compatibiliteit, valideren het ontwerp van een formulier.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×